calibre-debug

calibre-debug [seçenekler]

Various command line interfaces useful for debugging calibre. With no options, this command starts an embedded Python interpreter. You can also run the main calibre GUI, the calibre E-book viewer and the calibre editor in debug mode.

It also contains interfaces to various bits of calibre that do not have dedicated command line tools, such as font subsetting, the E-book diff tool and so on.

You can also use calibre-debug to run standalone scripts. To do that use it like this:

calibre-debug -e myscript.py -- --option1 --option2 file1 file2 …

Everything after the -- is passed to the script. You can also use calibre-debug as a shebang in scripts, like this:

#!/usr/bin/env -S calibre-debug -e --

Whenever you pass arguments to calibre-debug that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: “/some path/with spaces”

[seçenekler]

--add-simple-plugin

Basit bir eklenti ekleyin (mesela sadece bir .py dosyası olan). Eklenti kodunu içeren py dosyasının konumunu belirtin.

--command, -c

Python kodunu çalıştır

--debug-device-driver, -d

Cihaz tarama hata ayıklama çıktısı

--default-programs

Calibre'yi Varsayılan Windows Programlarına ekle(çıkart) --default-programs = (register|unregister)

--diff

Calibre fark aracını çalıştır. Mesela: Calibre-debug --diff dosya1 dosya2

--edit-book

Calibre "Kitap Düzenleme" aracını hata ayıklama kipinde başlat.

--exec-file, -e

Dosyadaki Python kodunu çalıştır

--explode-book, -x

Explode the book into the specified folder. Usage: -x file.epub output_dir Exports the book as a collection of HTML files and metadata, which you can edit using standard HTML editing tools. Works with EPUB, AZW3, HTMLZ and DOCX files.

--export-all-calibre-data

Export all calibre data (books/settings/plugins). Normally, you will be asked for the export folder and the libraries to export. You can also specify them as command line arguments to skip the questions. Use absolute paths for the export folder and libraries. The special keyword "all" can be used to export all libraries. Examples: calibre-debug --export-all-calibre-data # for interactive use calibre-debug --export-all-calibre-data /path/to/empty/export/folder /path/to/library/folder1 /path/to/library2 calibre-debug --export-all-calibre-data /export/folder all # export all known libraries

--fix-multiprocessing

For internal use

--gui, -g

Arayüzü hata ayıklama etkin olara çalıştır. Hata çıktısı stdout ve stderr üzerine yazılır.

--gui-debug

Arayüzü belirtilen konuma günlük kaydı yapan bir hata ayıklama konsolu ile çalıştır. Sadece iç kullanım içindir. Arayüzü hata ayıklama kipinde çalıştırma için -g seçeneğini kullanın

--help, -h

bu yardım iletisini göster ve çık

--implode-book, -i

Implode a previously exploded book. Usage: -i output_dir file.epub Imports the book from the files in output_dir which must have been created by a previous call to --explode-book. Be sure to specify the same file type as was used when exploding.

--import-calibre-data

Önceden dışa aktarılmış Calibre verisini içe aktar

--inspect-mobi, -m

Belritilen konumlardaki MOBI dosyalarını denetleyin

--paths

Calibre ortamını kurmak için zorunlu olan konumların çıktısını ver

--run-plugin, -r

Run a plugin that provides a command line interface. For example: calibre-debug -r "Plugin name" -- file1 --option1 Everything after the -- will be passed to the plugin as arguments.

--run-test, -t

Run the named test(s). Use the special value "all" to run all tests. If the test name starts with a period it is assumed to be a module name. If the test name starts with @ it is assumed to be a category name.

--run-without-debug

Don't run with the DEBUG flag set

--shutdown-running-calibre, -s

Çalışmakta olan bir Calibre oturumu varsa kapanmasını sağlar. Devam etmekte olan işlemler olması halinde uyarı vermeksizin kapatılacağı için dikkatle kullanınız.

--subset-font, -f

Belirtilen yazı tipini alt kümele. Bu seçenekten sonra -- kullanarak seçeneği yazı tipi alt kümeleme programına geçirebilirsiniz.

--test-build

Derlemede ikili modülleri dene

--version

programın sürüm numarasını göster ve çık

--viewer, -w

E-kitap görüntüleyiciyi hata ayıklama kipinde çalıştır