ebook-viewer

ebook-viewer [options] file

Visa en e-bok.

När du skickar argument till ebook-viewer som har blanksteg i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: ”/some path/with spaces”

[alternativ]

--continue

Fortsätt läsa den senast öppnade boken

--detach

Koppla från kontrollterminalen, om någon (endast Linux)

--force-reload

Tvinga omladdning av alla öppnade böcker

--full-screen, --fullscreen, -f

Om valt, kommer e-bokvisarfönstret att försöka öppnas i helskärm vid start.

--help, -h

visa denna hjälptext och avsluta

--new-instance

Öppna ett nytt visningsfönster även när alternativet att använda endast ett visningsfönster är inställt

--open-at

Den position där den angivna boken ska öppnas. Positionen är en plats eller position som du kan få genom att använda åtgärden Gå till->Plats i visningskontrollerna. Alternativt kan du använda formuläret toc:något och det öppnas på platsen för den första innehållsförteckningsposten som innehåller strängen "något". Formen toc-href:något kommer att matcha href (intern länkdestination) för toc-noder. Matchningen är exakt. Om du vill matcha en delsträng använder du formen toc-href-contains:något. Formen ref:något kommer att använda referenslägesreferenser. Formuläret sök:något kommer att söka efter något efter att ha öppnat boken. Formen regex:något kommer att söka efter det reguljära uttrycket något efter att ha öppnat boken.

--raise-window

Om valt, kommer e-bokvisarfönstret att försöka lägga sig överst vid start.

--version

visar programmets versionsnummer och avsluta