ebook-viewer

ebook-viewer [suvandid] fail

Ava e-raamat lugemiseks.

Alati kui edastad programmile ebook-viewer tühikuid sisaldavaid argumente, ümbritse argumendid jutumärkidega. Näiteks: „/some path/with spaces“

[suvandid]

--continue

Jätka lugemist viimati avatud raamatust

--detach

Eralda juht-terminalist, kui on (ainult Linux)

--force-reload

Force reload of all opened books

--full-screen, --fullscreen, -f

Kui määratud, üritab vaaturi aken käivitumisel täisekraani režiimi minna.

--help, -h

näita seda veateadet ja välju

--open-at

The position at which to open the specified book. The position is a location or position you can get by using the Go to->Location action in the viewer controls. Alternately, you can use the form toc:something and it will open at the location of the first Table of Contents entry that contains the string "something". The form toc-href:something will match the href (internal link destination) of toc nodes. The matching is exact, If you want to match a substring, use the form toc-href-contains:something. The form ref:something will use Reference mode references.

--raise-window

Kui määratud, üritab vaaturi aken käivitumisel esiplaanile tulla.

--version

näita programmi versiooninumbrit ja välju