ebook-viewer

ebook-viewer [opties] bestand

Bekijk een e-boek.

Als u aan ebook-viewer parameters met spaties mee wilt geven, moet u deze met aanhalingstekens omsluiten. Bv.: “/some path/with spaces”

[Opties]

--continue

Laatst geopend boek verder lezen

--detach

Loskoppelen van de controleterminal, indien aanwezig (alleen Linux)

--force-reload

Dwing herladen van alle geopende boeken af

--full-screen, --fullscreen, -f

Indien gespecificeerd, zal het e-boekleesvenster proberen in volledig scherm te openen bij opstarten.

--help, -h

toon dit helpbericht en stop

--open-at

Positie om het gespecificeerde boek op te openen. De positie is een locatie of positie die u verkrijgt door gebruik van de Ga naar->Locatie actie in de viewer bediening. Als alternatief kan u de vorm toc:something gebruiken en het zal openen op de eerste Inhoudsopgave vermelding met de string "something". De vorm toc-href:something komt overeen met de href (interne linkbestemming) van toc nodes. De overeenkomst is exact. Als u met een substring wil overeenkomen, gebruik de vorm toc-href-contains:something. De vorm ref:something gebruikt Referentiemodus referenties.

--raise-window

Indien gespecificeerd, zal het e-boekleesvenster proberen naar voren te komen bij opstarten.

--version

toon programmaversie en stop