ebook-viewer

ebook-viewer [options] file

Zobrazit e-knihu.

Kdykoliv předáváte parametry pro ebook-viewer, který mají mezery, uzavřete parametry uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

[volby]

--continue

Pokračovat ve čtení naposledy otevřené knihy

--detach

Odpojit od řídícího terminálu, pokud nějaký je (pouze pro Linux)

--force-reload

Vynutit nové načtení všech otevřených knih

--full-screen, --fullscreen, -f

Pokud je zadáno, okno Prohlížeče e-knih se pokusí při spuštění otevřít na celou obrazovku.

--help, -h

zobrazit tuto zprávu nápovědy a ukončit

--new-instance

Otevřít nové okno prohlížeče, i když je nastavena možnost použít pouze jedno okno prohlížeče.

--open-at

Pozice, na které otevřít zadanou knihu. Pozice je umístění nebo pozice, které můžete získat pomocí akce Přejít na->Umístění v ovládacích prvcích prohlížeče. Případně můžete použít formu toc:něco, což se otevře na umístění první položky obsahu, která obsahuje řetězec "něco". Forma toc-href:něco bude odpovídat href (interní cíl odkazu) uzlům obsahu. Shoda je přesná. Pokud chcete porovnat podřetězec, použijte formu toc-href-contains:něco. Forma ref:něco použije odkazy Režimu odkazu. Forma regex:něco bude po otevření knihy hledat regulární výraz něco.

--raise-window

Pokud je zadáno, okno Prohlížeče e-knih se pokusí při spuštění zobrazit v popředí.

--version

zobrazit číslo verze programu a ukončit