fetch-ebook-metadata

fetch-ebook-metadata [options]

Haal metadata over het boek van online bronnen. Er moet minstens een titel, auteur of ISBN meegegeven worden.

Als u aan fetch-ebook-metadata parameters met spaties mee wilt geven, moet u deze met aanhalingstekens omsluiten. Bv.: “/some path/with spaces”

[Opties]

--allowed-plugin, -p

Geef de naam van een metadata download plug-in om te gebruiken. Standaard worden alle metadata -plug-ins gebruikt. Kan meerdere keren worden opgegeven voor meerdere plug-ins. Alle plug-in-namen: Google, Google Images, Amazon.com, Edelweiss, Open Library, Big Book Search

--authors, -a

Boek Auteur(s)

--cover, -c

Geef een bestandsnaam. De omslag "indien beschikbaar" wordt opgeslagen. Zonder deze optie wordt geen omslag gedownload.

--help, -h

toon dit helpbericht en stop

--identifier, -I

Identificatoren zoals ASIN/Goodreads id enz. Kunnen meermaals gespecificeerd worden voor meerdere Identificatoren. Bv.: --identifier asin:B0082BAJA0

--isbn, -i

Boek ISBN

--opf, -o

De metadata uitvoeren in OPF indeling in plaats van door mensen leesbare tekst.

--timeout, -d

Timeout in seconden. Standaard is dit 30

--title, -t

Boek titel

--verbose, -v

Print de log naar de console (stderr)

--version

toon programmaversie en stop