fetch-ebook-metadata

fetch-ebook-metadata [параметри]

Отримати метадані книги із джерел у інтернеті. Вам слід вказати назву, авторів або ISBN.

Якщо ви передаєте аргументи fetch-ebook-metadata, які містять пробіли, додайте навколо таких аргументів лапки. Приклад: «/some path/with spaces»

[параметри]

--allowed-plugin, -p

Вказати назву додатка отримання метаданих. Типово, використовуються усі додатки метаданих. Можна вказувати декілька разів, щоб визначити декілька додатків. Назви усіх додатків: Google, Google Images, Amazon.com, Edelweiss, Open Library, Big Book Search

--authors, -a

Автори книги

--cover, -c

Вказати назву файла. Зображення обкладинки, якщо таке буде виявлено, буде збережено до файла із вказаною назвою. Якщо параметр не вказано, програма не робитиме спроб отримати обкладинку.

--help, -h

показати це довідкове повідомлення і завершити роботу

--identifier, -I

Ідентифікатори, зокрема ідентифікатори ASIN/Goodreads. Можна вказувати декілька разів, якщо ідентифікаторів декілька. Приклад: --identifier asin:B0082BAJA0

--isbn, -i

ISBN книги

--opf, -o

Вивести метадані у форматі OPF, а не у текстовому форматі, зручному для читання.

--timeout, -d

Час очікування у секундах. Типовим є значення 30.

--title, -t

Назва книги

--verbose, -v

Вивести повідомлення журналу до консолі (stderr).

--version

показати дані щодо версії програми і завершити роботу