fetch-ebook-metadata

fetch-ebook-metadata [options]

Fetch book metadata from online sources. You must specify at least one of title, authors or ISBN.

Alati kui edastad programmile fetch-ebook-metadata tühikuid sisaldavaid argumente, ümbritse argumendid jutumärkidega. Näiteks: „/some path/with spaces“

[suvandid]

--allowed-plugin, -p

Määratle kasutatava metaandmete allalaadimise plugina nimi. Vaikimisi kasutatakse kõiki metaandmete pluginaid. Saab määratleda mitme plugina jaoks mitu korda. Kõigi pluginate nimed: Google, Google Images, Amazon.com, Edelweiss, Open Library, Big Book Search

--authors, -a

Raamatu autor(id)

--cover, -c

Määratle failinimi. Kui on olemas, salvestatakse kaanepilt sellena. Ilma selle sätteta ei laadita alla ühtki kaanepilti.

--help, -h

näita seda veateadet ja välju

--identifier, -I

Identifiers such as ASIN/Goodreads id etc. Can be specified multiple times for multiple identifiers. For example: --identifier asin:B0082BAJA0

--isbn, -i

Raamatu ISBN

--opf, -o

Väljasta metaandmed inimloetava teksti asemel OPF-formaadis.

--timeout, -d

Aegumisaeg sekundites. Vaikimisi on 30

--title, -t

Raamatu pealkiri

--verbose, -v

Prindi logi konsoolile (stderr)

--version

näita programmi versiooninumbrit ja välju