Jämföra e-böcker

calibre innehåller ett integrerat e-bok jämförelseverktyg som kan användas för att se vad som har förändrats inuti en e-bok efter redigering eller konvertera den. Det kan jämföra böcker i EPUB- och AZW3-format.

För att använda den, antingen öppna e-bok i verktyget för Redigera e-böcker och sedan klicka på Fil → Jämför med annan bok eller använd Bokdetaljer-panelen. Om du gör en konvertering från EPUB till EPUB, kommer den ursprungliga EPUB-filen sparas som ORIGINAL_EPUB. Högerklicka på ORIGINAL_EPUB posten i Bokdetaljpanelen och välj Jämför med EPUB-format.

Jämförelseverktyg som öppnas kommer att se ut som skärmdumpen nedan. Det visar skillnader i text, färger och bilder hos de valda böckerna.

The compare tool

Förstå jämförelsevyn

Som framgår av skärmdumpen ovan visar jämförelsevyn skillnaderna mellan de två böckerna sida vid sida. Endast skillnaderna, med några rader av sammanhang runt dem visas. Detta gör det enkelt att se i korthet bara vad som ändrades inuti ett stort dokument som en bok.

Tillagd text visas med en grön bakgrund, borttagen text med en röd bakgrund och ändrad text med en blå bakgrund.

Radnummer för all text som förändrats visas på sidorna, vilket gör det lätt att gå till en viss förändring i redigeraren. När du öppnar jämförelseverktyget inifrån redigeraren, kan du också dubbelklicka på en rad i den högra panelen för att gå till den raden i redigeraren automatiskt.

En användbar teknik när man jämför böcker är att tala om för jämförelseverktyget för att försköna text- och formatfiler innan du beräknar skillnader. Detta kan ofta resultera i renare och lättare att följa skillnader. Det gör du genom att klicka på knappen Alternativ i det nedre högra och välj Försköna filer innan man jämför dem. Observera att förskönande kan ibland ha oönskade effekter, eftersom det kan orsaka ogiltig markering (markup) ändras för att göra det giltigt. Du kan också ändra antalet rader av sammanhang visade runt skillnader via knappen Inställningar.

Du kan söka efter all text i skillnaderna via Sökfältet längst ner. Du måste ange vilken panel för att söka, Vänster eller Höger.

Starta jämförelseverktyg

Jämförelse verktyget är mest användbart när du har två versioner av samma bok och du vill se vad som skiljer mellan dem. För detta ändamål finns det flera sätt att starta verktyget.

Jämför två e-bokfiler

Öppna den första filen i Redigera e-böcker verktyget. Klicka nu på Fil → Jämför med en annan bok och välj den andra filen (måste vara i samma format som den första). Jämförelsen vyn öppnas med filen som redigeras till höger och den andra filen till vänster.

Jämför ORIGINAL_FMT med FMT

När du gör en konvertering i calibre från en FMT till sig själv sparas originalfilen som ORIGINAL_FMT. Du kan se vad som har ändrats genom konverteringen genom att högerklicka på ORIGINAL_FMT-posten i Bokdetaljer-panelen i calibres huvudfönstret och välja Jämför med FMT. Jämförelsevyn öppnas med ORIGINAL_FMT till vänster och FMT till höger.

Jämför en kontrollpunkt för det aktuella tillståndet av boken under redigering

Redigera e-böcker verktyget har en mycket användbar funktion, som kallas Kontrollpunkt. Detta gör att du kan spara det aktuella tillståndet i boken som en namngiven kontrollpunkt, som du kan återgå till, om du inte gillar de ändringar du har gjort sedan skapa kontrollpunkten. Kontrollpunkter skapas också automatiskt när du utför olika automatiska åtgärder i redigeraren. Du kan se listan med kontrollpunkter genom att gå till Visa → Kontrollpunkter och använd sedan knappen Jämför för att jämföra boken på den valda kontrollpunkten med det aktuella läget. Jämförelsen Verktyget visar kontrollpunkt till vänster och det aktuella läget till höger.