Det grafiska användargränssnittet

Grafiska användargränssnittet (GUI) erbjuder tillgång till all bibliotekshantering och e-bokskonverteringsfunktioner. Det grundläggande arbetsflöde för att använda calibre är först att lägga till böcker till biblioteket från din hårddisk. calibre kommer automatiskt försöka läsa metadata från böckerna och lägga till dem i sin interna databas. När de är i databasen, kan du utföra olika Åtgärder på dem som ingår konvertering från ett format till ett annat, överföra till avläsningsanordningen, titta på datorn och redigera metadata. Det senare innefattar modifiering av omslag, beskrivning och taggar bland andra detaljer. Observera att calibre skapar kopior av de filer som du lägger till. Dina originalfiler lämnas orörda.

Gränssnittet är uppdelat i olika sektioner:

Åtgärder

The Actions Toolbar

I åtgärdsverktygsfältet finns praktiska genvägar till vanliga åtgärder. Om du högerklickar på knapparna, kan du utföra varianter på standardåtgärden. Observera att de åtgärdsverktygsfält kommer se lite olika ut beroende på om du har en e-bokläsenhet ansluten till datorn.

Lägg till böcker

adbi Lägg till böcker åtgärd har sju variationer, som nås genom att göra ett högerklick på knappen.

 1. Lägg till böcker från en enda katalog: Öppnar en filvalsdialog och låter dig ange vilka böcker i en katalog bör tilläggas. Denna åtgärd är kontextkänslig , det vill säga det beror på vilken katalog som du har valt. Om du har valt biblioteket , kommer böcker att läggas till i biblioteket. Om du har valt e-bok läsenheten kommer böckerna överföras till enheten och så vidare.
 2. Lägg till böcker från kataloger, inklusive underkataloger (En bok per katalog, antar att varje e-bokfil är samma bok i ett annat format): Låter dig välja en katalog. Katalogen och alla dess underkataloger genomsöks rekursivt, och alla e-böcker som hittas läggs till i biblioteket. calibre förutsätter att varje katalog innehåller en enda bok. Alla e-bokfiler i en katalog antas vara samma bok i olika format. Denna åtgärd är inversen av Spara till disk handling, d.v.s. du kan Spara till disk, ta bort böckerna och lägga tillbaka dem utan någon förlorad information utom för dagen (detta förutsätter att du inte har ändrat någon av inställningarna för Spara till disk åtgärd).
 3. Lägg till böcker från kataloger, inklusive underkataloger (Flera böcker per katalog, antar att varje e-bokfil är en annan bok) : Låter dig välja en katalog. Katalogen och alla dess underkataloger genomsöks rekursivt och eventuella e-böcker som hittas läggs till i biblioteket. calibre förutsätter att varje katalog innehåller många böcker. Alla e-bokfiler med samma namn i en katalog antas vara samma bok i olika format. E-böcker med olika namn läggs till som olika böcker.
 4. Lägg till flera böcker från arkivet (ZIP/RAR): Gör att du kan lägga till flera e-böcker som finns lagrade inuti det valda ZIP- eller RAR-filer. Det är en praktisk genväg som innebär att man slipper att först packa upp arkivet och sedan lägga till böckerna via ett av de två ovanstående alternativen.
 5. Lägg tom bok (Bokpost utan format): Används för att skapa en tom bok rekord. Detta kan användas för att sedan manuellt fylla i information om en bok som du kanske inte har ännu i din samling.
 6. Lägg till från ISBN: Låter dig lägga till en eller flera böcker genom att skriva in deras ISBN.
 7. Lägg filer till valda bokposter: Gör att du kan lägga till eller uppdatera filer som hör till en befintlig bok i biblioteket.

Med Lägg till böcker åtgärden kan läsa metadata från en bred variation av e-bokformat. Dessutom försöker den uppskatta metadata från filnamnet. Se Uppskatta metadata från filnamn sektion, för att lära sig att anpassa denna.

För att lägga till ett extra format för en befintlig bok du kan göra något av tre saker:

 1. Dra och släpp filen på Bokdetaljpanelen på höger sida av huvudfönstret
 2. Högerklicka på knappen Lägg till böcker och välj Lägg filer till valda bokposter.
 3. Klicka på knappen Lägg till böcker i övre högra delen av dialogen Redigera metadata, nås av åtgärden Redigera metadata.

Redigera metadata

emii Redigera metadata åtgärder har fyra variationer, som kan nås genom att göra ett högerklick på knappen.

 1. Redigera metadata individuellt: Gör att du kan redigera metadata för böcker en efter en med möjlighet att hämta metadata, inklusive omslag, från Internet. Det gör också att du kan lägga till eller ta bort vissa e-bokformat från en bok.
 2. Redigera metadata i grupp: Gör det möjligt att redigera vanliga metadatafält för ett stort antal böcker samtidigt. Det fungerar på alla böcker som du har valt i Biblioteksvy.
 3. Hämta metadata och omslag: hämtar metadata och omslag (om tillgängliga) för de böcker som är valda i boklistan.
 4. Sammanfoga bokposter: Ger dig möjlighet att sammanfoga metadata och format av två eller flera böcker. Du kan välja att antingen ta bort eller behålla de register som inte klickade först.

För mer detaljer se Redigera metadata för e-bok.

Konvertera böcker

cei E-böcker kan konverteras från ett antal format till det format din e-bokläsenhet föredrar. Många e-böcker som finns att köpa kommer att skyddas av Digital Rights Management (DRM) teknik. calibre kommer inte konvertera dessa e-böcker. Det är lätt att ta bort DRM från många format, men eftersom det kan vara olagligt, du måste hitta verktyg för att frigöra dina böcker själv och sedan använda calibre för att konvertera dem.

För de flesta människor, bör konverteringen vara en enkel en-klicks-uppgift. Om du vill lära dig mer om konverteringsprocessen, se E-bokskonvertering.

Kovertera böcker åtgärden har tre varianter, som nås genom att göra ett högerklick på knappen.

 1. Konvertera individuellt: Här kan du ange konverteringsalternativ för att anpassa konverteringen av varje vald e-bok.
 2. Masskonvertering: Här kan du ange alternativ endast en gång för att konvertera ett antal e-böcker i grupp.
 3. Skapa en katalog med böckerna i ditt calibre-bibliotek: Gör att du kan generera en fullständig lista med de böcker i biblioteket, inklusive all metadata, i flera format som XML, CSV, BiBTeX, EPUB och MOBI. Katalogen kommer att innehålla alla böcker nu visas i biblioteksvyn. Detta gör att du kan använda sökfunktioner för att begränsa de böcker som ska katalogiserade. Dessutom, om du väljer flera böcker med musen, kommer bara dessa böcker att läggas till katalogen. Om du skapar katalogen i ett e-bokformat som EPUB, MOBI eller AZW3, nästa gång du ansluter din e-bokläsenhet kommer katalogen skickas automatiskt till enheten. För mer information om hur kataloger fungerar, läs Skapa AZW3 • EPUB • MOBI kataloger.

Visa

vi Visa åtgärden visar boken i ett e-bok-visarprogram. calibre har en inbyggd visare för många e-bokformat. För andra format använder den operativsystemets standardapplikation. Du kan anpassa vilka format ska öppnas med den interna visaren via Inställningar → Gränssnitt → Beteende. Om en bok har fler än ett format, kan du visa ett visst format genom att göra ett högerklick på knappen.

Överför till enhet

stdi Skicka till enhet åtgärden har åtta variationer, som nås genom att göra ett högerklick på knappen.

 1. Överför till huvudminne: De utvalda böckerna överförs till e-bokläsenhetens huvudminne.
 2. Överför till minneskortet (A): De utvalda böckerna överförs till minneskortet (A) hos e-bokläsenheten.
 3. Överför till minneskortet (B): De utvalda böckerna överförs till minneskortet (B) hos e-bokläsenheten.
 4. Överför specifikt format till: De utvalda böckerna överförs till vald plats på enheten, i det format som du anger.
 5. Mata ut enhet: Kopplar bort enheten från calibre.
 6. Ange som standard överför till enhet åtgärd: Här kan du ange vilket av alternativen, 1 till 5 ovan eller 7 nedan, kommer att vara standardåtgärd när du klickar på huvudknappen.
 7. Överför och radera från biblioteket: De utvalda böckerna överförs till vald plats på enheten och sedan raderas från biblioteket.
 8. Hämta anteckningar (experimentellt): Överför anteckningar du kan ha gjort på en e-bok på din enhet till kommentarmetadata av boken i calibre-biblioteket.

Du kan kontrollera filnamnet och mappstruktur med filer som överförs till enheten genom att sätta upp en mall i Inställningar → Importera/exportera → Överför böcker till enheter. Se också calibre-mallspråket.

Få nyheter

fni Få nyheter åtgärden hämtar nyheter från olika webbplatser och konverterar de till en e-bok som kan läsas på din e-bokläsenhet. Normalt, läggs den nyskapade e-boken till ditt e-bokbibliotek, men om en e-bokläsenhet är ansluten vid den tidpunkt då hämtningen är klar, överförs nyheten också upp till läsenheten automatiskt.

Få nyheter åtgärden använder enkla recept (10-15 rader kod) för varje nyhetsplats. Om du vill veta hur du skapar recept för dina egna nyhetskällor, se Lägg till din favorit nyhetswebbplats.

Få nyheter åtgärden har tre varianter, som nås genom att göra ett högerklick på knappen.

 1. Schemalägg nyhetshämtning: Låter dig schemalägga hämtningen av dina utvalda nyhetskällor från en lista med hundratals tillgängliga. Schemaläggning kan ställas in individuellt för varje nyhetskälla du väljer och schemaläggning är flexibel på så sätt att du kan välja specifika veckodagar eller en frekvens av dagar mellan hämtningar.
 2. Lägg till en anpassad nyhetskälla: Gör att du kan skapa ett enkelt recept för hämtning av nyheter från en egen nyhetsplats som du vill komma åt. Skapa recept kan vara så enkelt som att ange en RSS flöde-URL, eller så kan du vara mer normativ genom att skapa Pythonbaserad-kod för uppgiften. För mer information se Lägg till din favorit nyhetswebbplats.
 3. Hämta alla schemalagda nyhetskällor: Får calibre att omedelbart börja hämtar alla nyhetskällor som du har schemalagt.

Bibliotek

lii BIbliotek åtgärden låter dig skapa, växla mellan, byta namn på eller ta bort ett bibliotek. calibre ger dig möjlighet att skapa så många bibliotek som du vill. Du kan till exempel skapa ett skönlitterärtbibliotek, ett faktabibliotek, ett bibliotek för främmande språk, ett projektbibliotek, eller någon struktur som passar dina behov. Biblioteken är den högsta organisationsstrukturen inom calibre. Varje bibliotek har sin egen uppsättning av böcker, taggar, kategorier och lagringsplatsbas.

 1. Växla/skapa bibliotek…: Låter dig; a) ansluta till ett befintligt calibre-bibliotek på en annan plats, b) skapa ett tomt biblioteket på en ny plats eller, c) flytta nuvarande biblioteket till en nyligen angiven plats.
 2. Snabb växling: Låter dig växla mellan bibliotek som har registrerats eller skapats inom calibre.
 3. Byt namn på bibliotek: Låter dig byta namn på ett bibliotek.
 4. Ta bort bibliotek: Gör att du kan avregistrera ett bibliotek från calibre.
 5. <biblioteksnamn>: Åtgärder 5, 6 o.s.v… ger dig omedelbar övergång tillgång mellan flera bibliotek som du har skapat eller bifogas. Denna lista innehåller endast de fem mest använda bibliotek. För den kompletta listan, använd ”Snabb växling”-menyn.
 6. Biblioteksunderhåll: Låter dig kontrollera det aktuella biblioteket för datakonsistens och återställa den nuvarande bibliotekets databas från säkerhetskopior.

Observera

Metadata för dina e-böcker, t.ex. titel, författare, och taggar, lagras i en enda fil i din calibre biblioteksmapp som heter metadata.db. Om filen blir korrupt (mycket ovanligt), kan du förlora metadata. Lyckligtvis säkerhetskopierar calibre automatiskt metadata för varje enskild bok i bokens mapp som en OPF fil. Genom att använda ”Återställ databas”-åtgärden enligt biblioteksunderhåll som beskrivs ovan, kan du låta calibre återskapa metadata.db filen från de enskilda OPF-filer åt dig.

Du kan kopiera eller flytta böcker mellan olika bibliotek (när du har mer än ett bibliotek uppsatt) genom att högerklicka på boken och välja åtgärden Kopiera till bibliotek.

Enhet

dvi Enhet åtgärden låter dig visa böckerna i huvudminnet eller minneskort för enheten, eller att mata ut enheten (ta bort den från calibre). Denna ikon visas automatiskt upp på calibre huvudverktygsfält när du ansluter en enhet som stöds. Du kan klicka på den för att se böckerna på enheten. Du kan också dra och släppa böcker från ditt calibre-biblioteket till ikonen för att överföra dem till enheten. Omvänt kan du dra och släppa böcker från din enhet till symbolbiblioteket i verktygsfältet för att överföra böcker från din enhet till calibre-biblioteket

Spara till disk

svdi Spara till disk åtgärden har fem varianter, som nås genom att göra ett högerklick på knappen.

 1. Spara till disk: Sparar de valda böckerna organiserade i kataloger till disk. Katalogstrukturen ser ut som:

  Author_(sort)
    Title
      Book Files
  

Du kan kontrollera filnamnet och mappstruktur med filer som sparas till disk genom att sätta upp en mall i Inställningar → Importera/exportera → Spara böcker till disk. Se också calibre-mallspråket.

 1. Spara till disk i en enda katalog: Sparar de valda böckerna till disk i en enda katalog.

För 1. och 2., alla tillgängliga format, samt metadata lagras på disk för varje vald bok. Metadata lagras i en OPF-fil. Sparade böcker kan återimporteras till biblioteket utan förlust av information genom att använda Lägg till böcker åtgärd.

 1. Spara endast *<ditt önskade>* format på disk: Sparar de valda böckerna till disk i katalogstrukturen som visas i (1) men bara i önskat e-bokformat. Du kan ställa din favorit format i Inställningar → Gränssnitt → Beteende → Önskat utdataformat
 2. Spara endast *<ditt önskade>* format till disk i en enda katalog: Sparar de valda böckerna till din hårddisk i en enda katalog men bara på ditt önskade e-bokformat. Du kan ställa din favorit format i Inställningar → Gränssnitt → Beteende → Önskat utdataformat
 3. Spara enstaka format till disk …: Sparar de valda böckerna till disk i katalogstrukturen som visas i (1) men bara i det format du väljer från rullgardinlistan.

Ansluta/dela

csi Ansluta/dela-åtgärden gör det möjligt att manuellt ansluta till en enhet eller mapp på din dator. Du kan också ställa in ditt calibre-bibliotek för åtkomst via en webbläsare eller e-post.

Ansluta/dela åtgärden har fyra variationer, som nås genom att göra ett högerklick på knappen.

 1. Anslut till mapp: Låter dig ansluta till valfri mapp på din dator som om den vore en enhet och använda alla faciliteter calibre har för enheter med den mappen. Användbart om enheten inte kan stödas av calibre, men finns som en USB-disk.
 2. Starta Innehållsservern: Startar inbyggd calibre webbserver. Vid start kommer ditt calibre-biblioteket vara tillgänglig via en webbläsare från Internet (om du väljer). Du kan anpassa hur webbservern nås genom att ställa in på Inställningar → Delning → Dela via nätet
 3. Ställ in e-postbaserad delning av böcker: Tillåter delning av böcker och nyhetsflöden via e-post. När du anpassat e-postadresser för detta alternativ kommer calibre skicka nyhetsuppdateringar och bokuppdateringar till de angivna e-postadresser. Du kan konfigurera hur calibre skickar e-post genom att ange inställningar på Inställningar → Delning → Dela böcker per e-post. När du har ställt in en eller flera e-postadresser, kommer menyalternativet ersättas av menyposter för att skicka böcker till de konfigurerade e-postadresser.

Ta bort böcker

rbi Med Ta bort böcker åtgärden raderas böcker permanent, så använd den med omsorg. Det är kontextkänslig, det vill säga att det beror på vilken katalog du har valt. Om du har valt Bibliotek, kommer böcker att tas bort från biblioteket. Om du har valt e-bokläsenheten kommer böcker att tas bort från enheten. För att ta bort endast ett visst format för en given bok använd Redigera metadata åtgärd. Ta bort böcker har också fem variationer som kan nås genom att göra en högerklicka på knappen.

 1. Ta bort valda böcker: Tillåter dig att permanent ta bort alla böcker som är valda i boklistan.
 2. Ta bort filer av specifikt format från valda böcker…: Tillåter dig att permanent ta bort e-böcker med ett särskilt format från böcker som är valda i boklistan.
 3. Ta bort alla format från valda böcker, utom…: Tillåter dig att permanent ta bort filer av godtyckligt format förutom ett angivet särskilt format från böcker som är valda i boklistan.
 4. Ta bort alla format från valda böcker: Tillåter dig att permanent ta bort filer från böcker som är valda i boklistan. Bara metadata kommer återstå.
 5. Ta bort omslag från valda böcker: Tillåter dig att permanent ta bort omslagsbildfiler från böcker som är valda i boklistan.
 6. Ta bort valda böcker från enheten: Tillåter dig att ta bort e-bokfiler från en ansluten enhet som matchar böcker valda i boklistan.

Observera

Observera att när du använder Ta bort böcker för att ta bort böcker från ditt calibre-biblioteket, tas bokposten bort permanent men på Windows och macOS placeras filerna i papperskorgen. Detta gör att du kan återställa dem om du ångrar dig.

Inställningar

cbi Inställningar åtgärden tillåter dig ändra hur olika aspekter av calibre fungerar. Den har fyra variationer, som nås genom att göra ett högerklick på knappen.

 1. Inställningar: Tillåter dig ändra hur olika aspekter av calibres fungerar. Genom att klicka på knappen utförs också denna åtgärd.
 2. Kör Välkomstguiden: Tillåter dig att starta Välkomstguiden som dyker upp första gången du startar calibre.
 3. Skaffa insticksmoduler för att utöka calibre: Öppnar ett nytt fönster som visar insticksmodul för calibre. Dessa insticksmodul är utvecklade av tredje parter för att utöka calibres funktionalitet.
 4. Starta om i felsökningsläge: Tillåter dig att aktivera felsökningsläge som kan hjälpa calibre utvecklarna att lösa problem som du stöter på med programmet. För de flesta användare bör det förbli inaktiverad om det inte instrueras av en utvecklare att aktivera det.

Kataloger

_images/catalogs.png

En Katalog är en samling av böcker. calibre kan hantera två typer av olika kataloger:

 1. Bibliotek: Detta är en samling böcker lagrade i ditt calibre-biblioteket på din dator.
 2. Enhet: Detta är en samling böcker som lagras i din e-bokläsenhet. Det kommer att vara tillgängliga när du ansluter läsenheten till datorn.

Många operationer, som att lägga böcker, ta bort, visa, o.s.v., är beroende av kontext. Så, till exempel, om du klickar på knappen Visa när du har Enhet katalog vald, kommer calibre att öppna filerna på enheten för att visa. Om du har Bibliotek katalog vald, kommer filer i ditt calibre-bibliotek öppnas istället.

Söka & sortera

_images/search_sort.png

Söka & sortera avsnittet tillåter dig utföra flera kraftfulla åtgärder med dina boksamlingar.

 • Du kan sortera dem efter titel, författare, datum, betyg, o.s.v. genom att klicka på kolumn titlarna. Du kan också göra undersortering, d.v.s. sortera efter flera kolumner. Till exempel, om du klickar på titel kolumnen och sedan författar kolumnen, kommer boken att sorteras efter författare och sedan kommer alla böcker för samma författare sorteras efter titel.

 • Du kan söka efter en viss bok eller en uppsättning böcker med hjälp av sökfältet. Mer om detta nedan.

 • Du kan snabbt och bekvämt redigera metadata genom att välja den post som du vill ändra i listan och trycka på tangenten E.

 • Du kan utföra Åtgärder på uppsättningar av böcker. För att välja flera böcker kan du antingen:

  • Håll Ctrl-tangenten nedtryckt och klicka på de böcker du vill välja.
  • Håll Skift-tangenten nedtryckt och klicka på start- och slutbok av en rad böcker som du vill välja.
 • Du kan anpassa vilka fält som ska visas med hjälp av Inställningar-dialogen.

Sökgränssnittet

Du kan söka all metadata genom att ange söktermer i sökfältet. Sökningar är skiftlägesokänsliga. Exempelvis:

Asimov Foundation format:lrf

Detta kommer att matcha alla böcker i biblioteket som har Asimov och Foundation i sitt metadata och finns i LRF format. Några fler exempel:

author:Asimov and not series:Foundation
title:"The Ring" or "This book is about a ring"
format:epub publisher:feedbooks.com

Sökningar är som standard ”innehåller”. Ett objekt matchar om söksträngen visas någonstans i den angivna metadata. Två andra typer av sökningar finns: likhetssökning och sök hjälp av reguljära uttryck.

Likhetssökningar indikeras genom att inleda söksträngen med ett likhetstecken (=). Till exempel förfrågan tag: "= vetenskap" `` kommer att matcha "vetenskap", men inte "science fiction" eller "hård vetenskap". Sök med reguljärt uttryck indikeras genom att inleda söksträngen med tilde (~). Varje `Python-kompatibla reguljära uttryck <https://docs.python.org/2/library/re.html>`_ kan användas. Observera att omvända snedstreck som används för att undkomma specialtecken i reguljära uttryck måste fördubblas, eftersom enskilda snedstreck kommer att tas bort under frågeanalys. Till exempel, för att matcha en bokstavlig parentes måste du ange ``\\(. Reguljära uttryckssökningar är ”innehåller” sökningar om inte uttrycket innehåller ankare.

Om du behöver söka efter en sträng med inledande likhet- eller tilde-tecken, prefixa strängen med ett omvänt snedstreck.

Bifoga söksträngar med citationstecken (”) om strängen innehåller parentes eller blanksteg till exempel vill söka efter taggen Science Fiction du skulle behöva söka efter tag:"=science fiction" Om du sök efter tag:=science fiction hittar du alla böcker med taggen ”science” och som innehåller ordet ”fiction” av vilket metadata.

Du kan enkelt bygga avancerade sökfrågor med hjälp av Advancerad sökdialog öppnas genom att klicka på knappen sbi.

Tillgängliga fält för sökning är: tag, title, author, publisher, series, series_index, rating, cover, comments, format, identifiers, date, pubdate, search, size, vl och anpassade kolumner. Om en enhet är ansluten blir fältet ondevice tillgängligt när du söker i calibre-bibliotekets vyn. För att hitta söknamnet (egentligen kallat lookup name) för en anpassad kolumn, håll musen över kolumnrubriken i bibliotekets vyn.

Syntaxen för att söka efter datum är:

pubdate:>2000-1 Will find all books published after Jan, 2000
date:<=2000-1-3 Will find all books added to calibre before 3 Jan, 2000
pubdate:=2009 Will find all books published in 2009

Om datumet är tvetydig, är den aktuella används platsinformation för datumjämförelse. Till exempel i en mm/dd/åååå platsinformation 2009/02/01 tolkas det som 1 Feb 2009. I en åååå/mm/dd platsinformation tolkas det som 2 januari 2009. Vissa speciella datumsträngar är tillgängliga. Strängen today översätter till dagens datum, vad det än är. Strängarna yesterday och thismonth (eller översatta motsvarande i det aktuella språket) fungerar också. Dessutom kan strängen daysago (även översatt) användas för att jämföra med ett datum ett visst antal dagar sedan. Exempelvis:

date:>10daysago
date:<=45daysago

För att undvika eventuella problem med översatta strängar när du använder en icke-engelsk version av calibre, är strängarna _today, _yesterday, _thismonth och _daysago alltid tillgängliga. De översätts inte.

Du kan söka efter böcker som har ett format av en viss storlek så här:

size:>1.1M Will find books with a format larger than 1.1MB
size:<=1K Will find books with a format smaller than 1KB

Datum och numeriska fält stöder relationsoperatörer = (lika med), > (större än), >= (större än eller lika med), < (mindre än), <= (mindre än eller lika med), and != (inte lika med). Betygsfälten anses vara numeriska. Exempelvis sökandet rating:>=3 hittar alla böcker med betyg 3 eller högre.

Du kan söka efter det antal poster i flervärda fält som taggar. Dessa sökningar börjar med tecknet #, sedan använda samma syntax som för numeriska fält. Till exempel, för att hitta alla böcker med mer än 4 taggar använder `` tags:#>4``. För att hitta alla böcker med exakt 10 taggar använder `` tags:#=10``.

Indexserien är sökbara. För standardserien, är söknamnet ”series_index”. För anpassade seriekolumner, använd kolumnsökningsnamn följt av _index. Om du exempelvis vill söka indexen för en anpassad seriekolumn som heter #my_series, skulle du använda sökfunktionsnamnet #my_series_index. Indexserien är tal, så att du kan använda relationsoperatörer som beskrivs ovan.

Det speciella fältet search används för sparade sökningar. Så om du sparar en sökning med namnet ”Min makes böcker” kan du skriva search:"Min makes böcker" i sökfältet för att återanvända den sparade sökningen. Mer om att spara sökningar nedan.

Specialfältet vl används för att söka efter böcker som finns i ett virtuellt bibliotek. Till exempel kommer vl:Read att hitta alla böckerna i det virtuella biblioteket Read. Sökningen vl:Read and vl:"Science Fiction" hittar alla böcker som finns i båda de virtuella biblioteken Read och Science Fiction . Värdet som följer vl: måste vara namnet på ett virtuellt bibliotek. Om det virtuella biblioteksnamnet innehåller blanksteg, omge det med citattecken.

Du kan söka efter frånvaron eller närvaron av ett fält med hjälp av de speciella ”true” och ”false” värden. Exempelvis:

cover:false will give you all books without a cover
series:true will give you all books that belong to a series
comments:false will give you all books with an empty comment
format:false will give you all books with no actual files (empty records)

Ja/nej anpassade kolumner är sökbara. Söka efter `` false``, `` empty``, eller `` blank`` hittar alla böcker med odefinierade värden i kolumnen. Söka efter true hittar alla böcker som inte har odefinierade värden i kolumnen. Söka efter yes eller checked hittar alla böcker med Yes i kolumnen. Söka efter no eller unchecked hittar alla böcker med No i kolumnen. Observera att orden yes, no, blank, empty, checked och unchecked sätts; Du kan antingen använda det aktuella språket motsvariga ord eller det engelska ordet. Orden true och false och de särskilda värden _yes, _no och _empty översätts inte.

Hierarkiska objekt (t.ex. A.B.C) använder en utökad syntax för att matcha de första delarna av hierarkin. Detta görs genom att lägga till en punkt mellan den exakta matchningsindikatorn (=) och texten. Till exempel förfrågan tags:=A hittar taggarna A och` AB`, men hittar inte taggarna AA eller` AA.B`. Sökning tags:=.A.B hittar taggarna A.B och` A.B.C`, men inte den taggen A.

Identifierare (t.ex. isbn, doi, LCCN o.s.v.) också använda en utökad syntax. Först, observera att en identifierare har formen typ:value, som i ISBN:123456789. Den utökade syntaxen tillåter dig att specificera självständigt vilken typ och värde för att söka efter. Både typ och värde delarna av förfrågan kan använda lika med,` innehåller` eller reguljära uttryck sökningar. Exempel:

 • identifierare:true hittar böcker med någon identifierare.
 • identifierare:false hittar böcker utan identifierare.
 • identifierare:123 kommer att söka efter böcker av någon typ som har ett värde som innehåller 123.
 • identifierare:=123456789 kommer att söka efter böcker av någon typ som har ett värde som är lika med 123456789.
 • identifierare:=isbn: och identifierare: isbn: true hittar böcker med en typ lika med isbn har något värde
 • identifierare:=isbn:false hittar böcker med någon typ lika med isbn.
 • identifierare:=isbn:123 hittar böcker med en typ som motsvarar isbn med ett värde som innehåller 123.
 • identifierare:=isbn:=123456789 hittar böcker med en typ som motsvarar isbn med ett värde som är lika med 123456789.
 • identifierare:i:1 hittar böcker med en typ som innehåller ett i har ett värde som innehåller en`1`.
_images/search.png

Advancerad sökdialog

Sparade sökningar

calibre tillåter dig spara en ofta använd sökning under ett särskilt namn och sedan återanvända den sökningen med ett enda klick. Det gör du genom att skapa din sökning, antingen genom att skriva in det i sökfältet eller använda Taggbläddraren. Skriv sedan det namn du vill ge till sökningen i rutan Sparade sökningar bredvid sökfältet. Klicka på plusikonen bredvid rutan sparade sökningar för att spara sökningen.

Nu kan du komma åt din sparade sökning i Taggbläddraren under ”Sökningar”. Ett enda klick gör att du kan återanvända en godtyckligt komplex sökning enkelt, utan att behöva återskapa den.

Virtuella bibliotek

Ett Virtuellt bibliotek är ett sätt att låtsas att ditt calibre-bibliotek bara har ett fåtal böcker istället för dess fullständiga samling. Detta är ett utmärkt sätt att partitionera din stora samling av böcker i mindre, hanterbara bitar. Om du vill veta hur du skapar och använder virtuella bibliotek, se handledningen: Virtuella bibliotek.

Uppskatta metadata från filnamn

Normalt läser calibre metadata från bokfilen. Emellertid kan den anpassas för att läsa metadata från filnamnet istället, via Inställningar → Importera/exportera → Lägga till böcker → Läs metadata från filinnehåll istället för filnamn.

Du kan också anpassa hur metadata läses från filnamnet med reguljära uttryck (se Allt om att använda reguljära uttryck i calibre). I Lägg till böcker avsnittet av inställningsdialogrutan kan du ange ett reguljärt uttryck som calibre kommer att använda för att försöka uppskatta metadata från namnen på e-bokfiler som du lägger till i biblioteket. Standard för reguljära uttrycket är:

title - author

det vill säga, det antas att alla tecken fram till den första - är titeln på boken och efterföljande tecken är författare till boken. Till exempel, filnamnet:

Foundation and Earth - Isaac Asimov.txt

kommer att tolkas ha titeln: Foundation and Earth och författare: Isaac Asimov

Tips

Om filnamnet inte innehåller bindestrecket, kommer ovanstående reguljära uttryck misslyckas.

Bokdetaljer

_images/book_details.png

Bokdetaljer visar omslag och allt metadata för den valda boken. Det kan döljas med knappen Layout i det nedre högra hörnet av calibre huvudfönstret. De författarnamn som visas i panelen Bokdetaljer är klickbara, de kommer som förvalt att ta dig till Wikipedia-sidan för författaren. Detta kan anpassas genom att högerklicka på författarens namn och välja Hantera denna författare.

Likaså om du hämtar metadata för boken, visar panelen bokdetaljer automatiskt dig länkar som hänvisar till webbplatser för boken på Amazon, WorldCat, o.s.v. från där metadata hämtades.

Du kan högerklicka på enskilda e-bokformat i Bokdetaljpanelen för att ta bort dem, jämföra dem med sina originalversioner, spara dem till disk, öppna dem med ett externt program, o.s.v.

Du kan ändra omslaget på boken genom att dra och släppa en bild på Bokdetaljpanelen. Om du vill redigera omslagsbilden i ett externt program, högerklickar du bara på den och väljer Öppna med.

Du kan också lägga e-bokfiler till den aktuella boken genom att dra och släppa filerna på Bokdetaljpanelen.

Dubbelklicka på Bokdetaljspanelen så öppnas den i ett separat fönster.

Slutligen kan du skräddarsy exakt vilken information som visas i Bokdetaljspanelen via Inställningar → Gränssnitt → Utseende & känsla>Bokdetaljer.

Taggbläddrare

_images/tag_browser.png

Taggbläddraren tillåter dig enkelt bläddra i din samling författare/taggar/serier/o.s.v. Om du klickar på ett objekt i Taggbläddraren, till exempel författarens namn Isaac Asimov, då begränsas listan med böcker till höger till att visa böcker av denna författare. Du kan klicka på kategorinamn också. Till exempel, klicka på ”Serier” kommer att visa dig alla böcker i någon serie.

Det första klicket på ett objekt kommer att begränsa listan med böcker till de som innehåller eller matchar objektet. Fortsätt exemplet ovan, att klicka på Isaac Asimov kommer visa böcker av denna författare. Klicka igen på objektet kommer att ändra vad som visas, beroende på om objektet har underkategorier (se underkategorier och hierarkiska artiklar nedan). Fortsätt Isaac Asimov exemplet klicka igen på Isaac Asimov kommer begränsa listan med böcker till dem som inte är av Isaac Asimov. Ett tredje klick tar bort begränsningen, visar alla böcker. Om du håller ned Ctrl eller Skift och klickar på flera poster, så skapas restriktioner baserade på flera poster. Till exempel kan du hålla Ctrl och klicka på taggarna Historia och Europa för att hitta böcker om Europas historia. Taggbläddraren fungerar genom att bygga sökuttryck som automatiskt förs in i sökfältet. Att se vad Taggbläddraren genererar är ett bra sätt att lära sig hur man konstruerar grundläggande sökuttryck.

Poster i Taggbläddraren har sina ikoner delvis färgade. Mängden färg beror på den genomsnittliga betyget av böckerna i den kategorin. Så till exempel om böcker av Isaac Asimov har i genomsnitt fyra stjärnor, visas ikonen för Isaac Asimov i Taggbläddraren vara 4/5:e färgad. Du kan hålla musen över ikonen för att se det genomsnittliga betyget.

Objekten i yttre nivå av Taggbläddraren, som till exempel författare och serier, kallas kategorier. Du kan skapa egna kategorier, så kallade Användarkategorier, som är användbara för att organisera poster. Till exempel kan du använda Användarkategoriredigeraren (klicka på knappen Anpassa nere till vänster av Taggbläddraren och välj Författare, serier, o.s.v. → Användarkategorier) för att skapa en Användarkategori som kallas Favoritförfattare, lägg sedan posterna för dina favoriter i kategorin. Användarkategorier kan ha underkategorier. Till exempel är Användarkategorin Favoriter. Författare en underkategori av Favoriter. Du kanske också har Favoriter. Serier, i vilket fall kommer det att finnas två underkategorier under Favoriter. Underkategorier kan skapas genom att högerklicka på en Användarkategori och att välja Lägg till underkategori till…, och går in i underkategorin namn; eller genom att använda Användarkategoriredigering genom att ange namn som favoriter i exemplet ovan.

Du kan söka Användarkategorier på samma sätt som inbyggda kategorier, genom att klicka på dem. Det finns fyra olika sökningar som cyklas igenom genom att klicka:
 1. ”allt som matchar en post i kategorin” anges med ett enda gröna plustecknet.
 2. ”allt som matchar en post i den kategori eller dess underkategorier” anges med två gröna plustecknet.
 3. ”allt som inte matchar en post i kategorin” visas med ett enda röd minustecken.
 4. ”allt som inte matchar en post i den kategori eller dess underkategorier” visas av två röda minustecken.

Det är också möjligt att skapa hierarkier inom några av kategorierna text såsom taggar, serier och anpassade kolumner. Dessa hierarkier visar den lilla triangeln, medger delposter att vara dolda. För att använda hierarkier av objekt i en kategori, måste du först gå till Inställningar → Gränssnitt → Utseende och känsla och ange kategorinamn(en) in i ”Kategorier med hierarkisk objekt” rutan. När detta är gjort, kommer poster i den kategorin som innehåller punkter visas med hjälp av den lilla triangeln. Till exempel, anta att du skapar en egen kolumn som heter ”genre” och hänvisar till att den innehåller hierarkiska objekt. När detta är gjort, sådant som Mystery.Thriller och Mystery.English visas som Mystery med den lilla triangeln bredvid den. Genom att klicka på triangeln visas Thriller och engelska som delposter. Se Hantera undergrupper av böcker, till exempel “genre” för mer information.

Hierarkiska objekt (objekt med underkategorier) använder samma fyra ”klicka-på” sökningar som Användarkategorier. Poster som inte har skapelser använder två av de sökningar: ”allt som matchar” och ”allt som inte matchar”.

Du kan dra och släppa objekt i Taggbläddraren på Användarkategorier för att lägga till dem i den kategorin. Om källan är en Användarkategori, hålla Skift-tangenten medan du drar flyttar objektet till den nya kategorin. Du kan också dra och släppa böcker från boklistan på objekt i Taggbläddraren; släppa en bok om ett objekt medför att objekt som ska tillämpas automatiskt på de släppta böckerna. Till exempel kommer dra en bok på Isaac Asimov sätter författaren till denna bok till Isaac Asimov. Att släppa den på taggen Historik kommer att lägga till taggen Historik till bokens taggar.

Du kan enkelt hitta någon post i Taggbläddraren genom att klicka på sökknappen längst ned till höger. Dessutom kan du högerklicka på ett objekt och välja en av flera operationer. Några exempel är att dölja det, byta namn på det, eller öppna en ”Hantera x” dialogruta som låter dig anpassa objekt av detta slag. Till exempel med ”Hantera författare” dialogrutan kan du byta namn på författare och hantera hur deras namn sorteras.

Du kan anpassa hur objekt sorteras i Taggbläddraren via knappen Anpassa längst ned till vänster på Taggbläddraren. Du kan välja att sortera efter namn, genomsnittliga betyget eller popularitet (popularitet är antalet böcker med ett objekt i biblioteket, till exempel, är populariteten av Isaac Asimov antalet böcker i biblioteket av Isaac Asimov).

Omslagsrutnätsvy

_images/cover_grid.png

Du kan låta calibre visa ett rutnät av bokomslag stället för en lista med böcker, om du föredrar att bläddra i din samling av omslag istället. Den Omslagsrutnät aktiveras genom att klicka på knappen Layout i det nedre högra hörnet av calibre huvudfönstret. Du kan anpassa omslagsstorlekar och bakgrunden till Omslagrutsnät via Inställningar → Gränssnitt → Utseende & känsla>Omslagrutsnät. Du kan även låta calibre visa någon angivna fältet under omslaget, t.ex. titel eller författare eller betyg eller en egen kolumn som du själva har utdataformat.

Omslagsbläddrare

_images/cover_browser.png

Förutom omslagsrutnätet som beskrivs ovan, kan du också låta calibre visa omslag i en enskild rad. Detta aktiveras via knappen Layout i det nedre högra hörnet av huvudfönstret. I Inställningar → Gränssnitt → Utseende & känsla → Omslagsbläddrare kan du ändra antalet omslag som visas, och även välja att visa Omslagsbläddraren i ett separat fönster.

Snabbvisning

Sometimes you want to select a book and quickly get a list of books with the same value in some category (authors, tags, publisher, series, etc.) as the currently selected book, but without changing the current view of the library. You can do this with Quickview. Quickview opens either a second window or a panel in the book list showing the list of books matching the value of interest. For example, assume you want to see a list of all the books with the one or more of the authors of the currently-selected book. Click in the author cell you are interested in and press the ’Q’ key or click the Quickview icon in the Layout section of the calibre window. A window or panel will open with all the authors for that book on the left, and all the books by the selected author on the right.

Några exempel på snabbvisningsanvändning: snabbt se vad andra böcker:
 • har någon/några tagg(er) tillämpade på den aktuellt valda boken,
 • är i samma serie som aktuell bok
 • har samma värden i en anpassad kolumn som den aktuella boken
 • är skriven av en av samma författare till den aktuella boken
 • dela värden i en anpassad kolumn

Det finns två alternativ för var snabbvisningsinformationen visas:

 1. Det kan öppnas ”avdockad”: ovanpå calibre-fönstret och kommer att vara öppet tills du uttryckligen stänger den.
 2. Den kan öppna ”dockad”: som en panel i boklistan av calibres huvudfönster.

Du kan flytta fönstret från dockad till avdockad som önskat med knappen ”Docka/Avdocka”.

The Quickview panel can be left open permanently, in which case it follows movements on the book list. For example, if you click in the calibre library view on a category column (tags, series, publisher, authors, etc.) for a book, the Quickview window contents will change to show you in the left-hand side panel the values in that category for the selected book (e.g., the tags for that book). The first item in that list will be selected, and Quickview will show you on the right-hand side panel all the books in your library that use that value. Click on an different value in the left-hand panel to see the books with that different value.

Dubbelklicka på en bok i Snabbvisningsfönstret för att välja den bok i biblioteksvyn. Detta kommer också ändra objekt som visas i Snabbvisningsfönstret (det vänstra panelen) för att visa objekten i den nyligen valda boken.

Shift- or Ctrl- double-click on a book in the Quickview window to open the edit metadata dialog on that book in the calibre window. The edited book will be Quickview’ed when you close the edit metadata dialog.

Du kan se om en kolumn kan Snabbvisas genom att hålla musen över kolumntiteln och tittar på verktygstips för denna titel. Du kan också veta genom att högerklicka på kolumn titeln för att se om ”Snabbvisnings”-alternativet visas i menyn, i vilket fall välja att snabbvisningsalternativet motsvarar att trycka ”Q” i den aktuella cellen.

Alternativ (i Inställningar → Utseende & känsla → Snabbvisning):

 • Respect (or not) the current virtual library. If checked then Quickview shows only books in the current virtual library. Default: respect virtual libraries
 • Ändra innehållet i Snabbvisa-fönstret när kolumnen ändras på boklistan med markörknapparna. Standard: Följ inte ändringar gjorda med markörknappar
 • Change the column being ”quickview’ed” when a cell in the Quickview window is double-clicked. Otherwise the book is changed but the column being examined is not. Default: change the column
 • Change the column being ”quickview’ed” to the current column when the return key is pressed in the Quickview panel. Otherwise the book is changed but the column being examined is not. Default: change the column
 • Välj vilka kolumner som ska visas i Snabbvisningsfönstret/panelen.

Jobb

_images/jobs.png

Panelen jobb visar antalet jobb som körs. Jobb är uppgifter som körs i en separat process. De omfattar konvertera e-böcker och prata med din läsenhet. Du kan klicka på jobbpanelen för att komma åt listan med jobb. När ett jobb har slutförts kan du se en detaljerad logg från det jobbet genom att dubbelklicka på den i listan. Detta är användbart för att felsöka jobb som kanske inte har slutförts.

Kortkommandon

calibre har flera kortkommandon för att spara tid och musrörelser. Dessa kortkommandon är aktiva i boklistvyn (när du inte redigerar detaljerna i en viss bok), och de flesta av dem påverkar den titel du har valt. calibre E-bokvisaren har sina egna kortkommandon som kan skräddarsys, genom att klicka på knappen Inställningar i visaren.

Observera

Observera: calibre tangentbordskortkommandon kräver inte en specialtangent (kommando, alternativ, kontroll, o.s.v.), om det inte påpekas uttryckligen. Du behöver bara trycka på bokstavsknappen, t.ex. E för att redigera.

Tangentbordskortkommandon för calibre-huvudprogrammet
Kortkommando Utför
F2 (Retur i macOS) Redigera metadata för det valda fältet i boklistan.
A Lägg till böcker
Skift+A Lägg format till de valda böckerna
C Konvertera valda Böcker
D Överför till enhet
Del Ta bort valda böcker
E Redigera metadata av valda böcker
G Skaffa böcker
I Visa Bokdetaljer
K Redigera Innehållsförteckning
M Sammanfoga valda poster
Alt+M Sammanfoga valda poster, behåll originalen
O Öppna innehållande mapp
P Polera böcker
S Spara till disk
T Redigera bok
V Visa
Alt+V/Cmd+V i macOS Visa specifikt format
Alt+Skift+J Växla jobblista
Alt+Skift+B Växla Omslagsbläddrare
Alt+Skift+D Växla bokdetaljpanel
Alt+Skift+T Växla Taggbläddrare
Alt+Skift+G Växla Omslagrutnästvy
Alt+A Visa böcker med samma författare som aktuell bok
Alt+T Visa böcker med samma taggar som aktuell bok
Alt+P Visa böcker av samma förlag som aktuell bok
Alt+Skift+S Visa böcker i samma serie som aktuell bok
/, Ctrl+F Fokusera på Sökfältet
Skift+Ctrl+F Öppna den avancerade sökdialogen
Esc Rensa aktuella sökningen
Skift+Esc Fokusera på boklistan
Ctrl+Esc Rensa det virtuella biblioteket
Alt+Esc Rensa kompletterande begränsningen
Ctrl+* Skapa ett temporärt virtuellt bibliotek baserat på den aktuella sökningen
Ctrl+Höger Välj fliken nästa virtuella bibliotek
Ctrl+Vänster Välj fliken föregående virtuella bibliotek
N or F3 Hitta nästa bok som matchar den aktuella sökningen (fungerar bara om sökmarkering är aktiverad i sökalterativen)
Skift+N eller Skift+F3 Söka tidigare bok som matchar mot aktuell sökning (fungerar bara om sökmarkering är aktiverad i sökalterativen)
Ctrl+D Hämta metadata och omslag
Ctrl+R Starta om calibre
Ctrl+Skift+R Starta om calibre i felsökningsläge
Skift+Ctrl+E Lägg tomma böcker till calibre
Ctrl+M Växla märkningsstatus för valda böcker
Q Öppna snabbsökningsfönstret för visa böcker med relaterade serier/taggar/o.s.v.
Skift+Q Fokusera den öppnade snabbsökningspanelen
Skift+S Utför en sökning i snabbsökningspanelen
Ctrl+Q Avsluta calibre