Skapa kataloger för AZW3 • EPUB • MOBI

calibres Skapa katalogfunktioner kan du skapa en katalog över biblioteket i en mängd olika format. Denna hjälpfil beskriver katalogiseringsalternativ när katalog skapas i AZW3-, EPUB- och MOBI-format.

Välja böcker att katalogisera

Om du vill att alla dina bibliotek katalogiseras, ta bort valfri sökning eller filtrera villkor i huvudfönstret. Med en enkelt val bok, kommer alla böcker i ditt bibliotek bli kandidater för inkludering i den genererade katalogen. Individuella böcker kan kommas att exkluderas av diverse orsaker; se Uteslutna genrer sektionen nedan för mer information.

Om du vill bara att några av dina bibliotek katalogiserade, har du två alternativ:

 • Skapa ett flerval av böckerna du vill katalogisera. Med mer än en bok vald i calibre huvudfönster, kommer bara de valda böckerna katalogiseras.

 • Använd sökfält eller Taggbläddraren för att filtrera de visade böckerna. Bara de visade böckerna kommer katalogiseras.

För att påbörja kataloggenerering, välj menyalternativet Konvertera böcker > Skapa en katalog över böckerna i ditt calibre-bibliotek. Du kan också lägga till en Skapa katalog-knapp i verktygsfältet i Inställningar > Gränssnitt > Verktygsfält & menyer för att enklare nå dialogrutan för Generera katalog.

Catalog options

I Katalogalternativ, välj AZW3, EPUB eller MOBI som katalogformat. I Katalogtitel fältet, ge ett namn för att användas för den genererade katalogen. Om en katalog med samma namn och format redan finns, kommer den att ersättas med den nyligen skapade katalogen.

Catalog send to device

Aktivering Överför katalog till enhet automatiskt kommer att föra över den genererade katalogen till en ansluten enhet under slutförandet.

Inkluderade sektioner

Included sections

Sektioner aktiverade med en bock kommer att inkluderas i den genererade katalogen:

 • Författare - alla böcker, sorterade efter författare, tillgängliga i ett listformat. Icke-serieböcker listas för serieböcker.

 • Titlar - alla böcker, sorterade efter titel, tillgänglig i ett listformat.

 • Serier - alla böcker som är del av serien, sorterade efter serier, tillgängliga i ett listformat.

 • Genrer - individuella genrer, tillgängliga i en lista, sorterade efter författare och serie.

 • Nyligen tillagda - alla böcker, sorterade i omvänd kronologisk ordning. Listan innehåller böcker som tillkommit under de nyligen 30 dagarna, sedan en månad för månad notering av tillagda böcker.

 • Beskrivningar - detaljerad beskrivningssida för varje bok, inkluderar omslagsminiatyrbild och kommentarer. Sorterade per författare, med icke-serieböcker listade före serieböcker.

Prefix

Prefix rules

Prefixregler tillåter dig att lägga till ett prefix till boklistan när vissa villkor är uppfyllda. Till exempel vill du kanske markera böcker du har läst med en bock, eller böcker på din önskelista med ett X.

Kryssrutan i den första kolumnen aktiverar regeln. Name är ett regelnamn som du anger. Field är antingen Tags eller en egen kolumn från biblioteket. Value är innehållet i Field för att matcha. När en prefixregel är uppfylld, kommer boken vara markerad med vald Prefix.

Tre prefixregler har angivits i exemplet ovan:

 1. Läs bok anger att en bok med godtyckligt datum i en anpassad kolumn namngiven Senast läst kommer att prefixas med en bocksymbol.

 2. Posten Önskelistprodukt anger att alla böcker med en Önskelistprodukt-tagg kommer att prefixas men en X-symbol.

 3. Bibliotek-böcker anger att alla böcker med ett sant (eller Ja) värde i en anpassad kolumn Finns i biblioteket kommer att prefixas med en dubbelpilsymbol.

Den första matchnings regeln tillhandahåller prefixet. Inaktiverad eller ofullständig regel ignoreras.

Uteslutna böcker

Excluded books

Uteslutningsregler tillåter dig specificera böcker som inte ska katalogiseras.

En kryssruta i första kolumnen aktiverar regeln. Name är ett regelnamn du anger. Fält är antingen Tagg eller en anpassad kolumn i ditt bibliotek. Värde är innehållet av Fält att passa mot. När en uteslutningsregel är uppfylld, kommer boken uteslutas från genererad katalog.

Två uteslutningsregler har specificerats i exemplet ovan:

 1. Kataloger-regeln anger att alla böcker med en Katalog-tagg kommer att uteslutas från den genererade katalogen.

 2. Arkiverad-bokregel anger att alla böcker med ett värde av Arkiverad i en anpassad kolumn Status kommer att uteslutas från den genererade katalogen.

Alla regel utvärderas för varje bok. Inaktiverad eller inkomplett regel ignoreras.

Uteslutna genrer

Excluded genres

När katalogen genereras, är det taggar i databasen som används som genrer. Till exempel kan du använda taggar skönlitteratur och facklitteratur. Dessa taggar blir genrer i den genererade katalogen med böcker som anges under respektive genrelistor baserade på sina tilldelade taggar. En bok kommer att listas i varje genreavsnitt som den har en motsvarande tagg.

Du kan använda vissa taggar för andra syften, kanske ett + för att indikera att en bok lästs, eller en hakparates som [Amazon Freebie] för att indikera en boks källa. Uteslutna genrer regex tillåter dig att ange taggar som du inte vill använda som genre i den genererade katalogen. Standard för uteslutnings regex-mönster \[.+\]\+ utesluter alla taggar med formen [tagg], samt utesluta

Du kan också använda ett exakt namn i regex-uttryck. Till exempel [Amazon Freebie] eller [Project Gutenberg]. Om du vill lista flera exakta taggar för uteslutning, använd en pip-tecken (vertikalt sträck |) mellan dem: [Amazon Freebie]|[Project Gutenberg].

Resultat av regex visar dig vilka taggar som kommer att uteslutas när katalog byggs, baserat på taggar i din databas och regex-mönster som anges. Resultat är uppdateras allt medan du ändrar regex-mönstret.

Andra alternativ

Other options

Katalogomslag anger om ett nytt omslag ska genereras eller använda ett befintligt omslag. Det är möjligt att skapa en anpassat omslag för dina kataloger - se Anpassa katalogomslag för mer information. Om du har skapat en anpassad omslag som du vill återanvända, väljer du :guilabel`Använd befintligt omslag`. Annars, välj Skapa nytt omslag.

Extra beskrivningsanteckning anger en anpassad kolumns innehåll som skall införas i beskrivningssidan, bredvid omslagsminiatyrbilden. Till exempel kanske du vill visa det datum du senast läste en bok med hjälp av en Senaste lästa anpassad kolumn. För avancerad användning av beskrivningsanteckningsfunktionen, se det här inlägget i calibre-forumet.

Ikonbildsbredd anger bredpreferens för omslagsminiatyrbilder som inkluderas på beskrivningssidor. Miniatyrbilder är cachade för att förbättra prestanda. För att experimentera med olika bredder, försök generera en katalog med bara några få böcker tills du har utrönt vilken som är föredragen bredd, sedan generera din fullständiga katalog. Första gången en katalog genereras med en ny miniatyrbildbredd kommer prestanda vara lägre, men efterföljande bygge av katalog kommer utnyttja bufferten för miniatyrbilder.

Sammanfoga med kommentarer anger en anpassad kolumn vars innehåll kommer ovillkorligen sammanfogas med metadatakommentarer under kataloggenereringen. Till exempel har du kanske en anpassad kolumn Författarbiografi som du vill lägga till slutet av metadatakommentarer. Du kan välja att infoga de anpassade kolumninnehållet före eller efter kommentarssektionen och alternative separat lägga till innehåll med en horisontell linjeavskiljare. Godtagbara anpassade kolumntyper inkluderar text, kommentarer och blandningen.

Utforma katalogomslag

cc Med Generate Cover insticksmodulen installerad, kan du skapa skräddarsydda omslag för din katalog. För att installera insticksmodulen, gå till Inställningar > Avancerat > Insticksmoduler > Skaffa nya insticksmoduler.

Ytterligare hjälpresurser

För mer information om calibres katalogfunktion finns i MobileRead forum Skapa kataloger - Börja här, där du kan hitta information om hur att anpassa katalog mallar och hur man skickar in en felrapport.

För att ställa frågor eller diskutera calibres katalogfunktion med andra användare, besöka MobileRead forum Calibre Kataloger.