Matematiktypsättning i e-böcker

calibres e-bokvisare har förmågan att visa matematik inbäddad i e-böcker (EPUB- och HTML-filer). Du kan skriva matematiken direkt med TeX eller MathML eller AsciiMath. calibres e-bokvisare använder det utmärkta biblioteket MathJax för att göra detta. Det här är en kort handledning om hur du skapar e-böcker med matematik i dem som fungerar bra med calibres e-bokvisare.

En enkel HTML-fil med matematik

Du kan skriva matematikindrag inuti i en enkel HTML-fil och calibres e-bokvisare återger den till korrekt inställd matematik. I exemplet nedan använder vi TeX-notering för matematik. Du kommer att se att du kan använda normala TeX-kommandon, med den lilla varningen att et-tecken och mindre än- och större än-tecken måste skrivas som & < och > respektive.

Det första steget är att berätta för calibre att detta kommer att innehålla matematik. Det gör du genom att lägga till följande kodurval i avsnittet <head> av HTML-filen:

<script type="text/x-mathjax-config"></script>

Det var det, nu kan du skriva matematik på samma sätt som i en .tex fil. Till exempel här är Lorentz ekvationer:

<h2>The Lorenz Equations</h2>

<p>
\begin{align}
\dot{x} &amp; = \sigma(y-x) \\
\dot{y} &amp; = \rho x - y - xz \\
\dot{z} &amp; = -\beta z + xy
\end{align}
</p>

Detta kodavsnitt liknar följande skärmbild i calibres e-bokvisare.

_images/lorentz.png

Lorenz ekvationer

Den kompletta HTML-filen med flera ekvationer och indragsmatematik återges nedan. Du kan konvertera den här HTML filen till EPUB in calibre för att hamna en e-bok som du kan dela ut lätt till andra människor.

Här är en skapad EPUB-fil: mathjax.epub.

<!DOCTYPE html>
<html>
<!-- Copyright (c) 2012 Design Science, Inc. -->
<head>
<title>Math Test Page</title>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" />

<!-- This script tag is needed to make calibre's ebook-viewer recpgnize that this file needs math typesetting -->
<script type="text/x-mathjax-config">
  // This line adds numbers to all equations automatically, unless explicitly suppressed.
  MathJax.tex = {tags: 'all'};
</script>

<style>
h1 {text-align:center}
h2 {
 font-weight: bold;
 background-color: #DDDDDD;
 padding: .2em .5em;
 margin-top: 1.5em;
 border-top: 3px solid #666666;
 border-bottom: 2px solid #999999;
}
</style>
</head>
<body>

<h1>Sample Equations</h1>

<h2>The Lorenz Equations</h2>

<p>
\begin{align}
\dot{x} &amp; = \sigma(y-x) \label{lorenz}\\
\dot{y} &amp; = \rho x - y - xz \\
\dot{z} &amp; = -\beta z + xy
\end{align}
</p>

<h2>The Cauchy-Schwarz Inequality</h2>

<p>\[
\left( \sum_{k=1}^n a_k b_k \right)^{\!\!2} \leq
 \left( \sum_{k=1}^n a_k^2 \right) \left( \sum_{k=1}^n b_k^2 \right)
\]</p>

<h2>A Cross Product Formula</h2>

<p>\[
 \mathbf{V}_1 \times \mathbf{V}_2 =
  \begin{vmatrix}
  \mathbf{i} &amp; \mathbf{j} &amp; \mathbf{k} \\
  \frac{\partial X}{\partial u} &amp; \frac{\partial Y}{\partial u} &amp; 0 \\
  \frac{\partial X}{\partial v} &amp; \frac{\partial Y}{\partial v} &amp; 0 \\
  \end{vmatrix}
\]</p>

<h2>The probability of getting \(k\) heads when flipping \(n\) coins is:</h2>

<p>\[P(E) = {n \choose k} p^k (1-p)^{ n-k} \]</p>

<h2>An Identity of Ramanujan</h2>

<p>\[
  \frac{1}{(\sqrt{\phi \sqrt{5}}-\phi) e^{\frac25 \pi}} =
   1+\frac{e^{-2\pi}} {1+\frac{e^{-4\pi}} {1+\frac{e^{-6\pi}}
   {1+\frac{e^{-8\pi}} {1+\ldots} } } }
\]</p>

<h2>A Rogers-Ramanujan Identity</h2>

<p>\[
 1 + \frac{q^2}{(1-q)}+\frac{q^6}{(1-q)(1-q^2)}+\cdots =
  \prod_{j=0}^{\infty}\frac{1}{(1-q^{5j+2})(1-q^{5j+3})},
   \quad\quad \text{for $|q|&lt;1$}.
\]</p>

<h2>Maxwell's Equations</h2>

<p>
\begin{align}
 \nabla \times \vec{\mathbf{B}} -\, \frac1c\, \frac{\partial\vec{\mathbf{E}}}{\partial t} &amp; = \frac{4\pi}{c}\vec{\mathbf{j}} \\
 \nabla \cdot \vec{\mathbf{E}} &amp; = 4 \pi \rho \\
 \nabla \times \vec{\mathbf{E}}\, +\, \frac1c\, \frac{\partial\vec{\mathbf{B}}}{\partial t} &amp; = \vec{\mathbf{0}} \\
 \nabla \cdot \vec{\mathbf{B}} &amp; = 0
\end{align}
</p>

<h2>In-line Mathematics</h2>

<p>While display equations look good for a page of samples, the
ability to mix math and text in a paragraph is also important. This
expression \(\sqrt{3x-1}+(1+x)^2\) is an example of an inline equation. As
you see, equations can be used this way as well, without unduly
disturbing the spacing between lines.</p>

<h2>References to equations</h2>

<p>Here is a reference to the Lorenz Equations (\ref{lorenz}). Clicking on the equation number will take you back to the equation.</p>

</body>
</html>

Mer information

Eftersom calibres e-bokvisare använder MathJax-biblioteket för att återge matematik, är det bästa stället att ta reda på mer om matematik i e-böcker och få hjälp på MathJax-webbplatsen.