AZW3 • EPUB • MOBI katalogları oluşturma

calibre’nin katalog oluşturma özelliği kitaplığınızda çeşitli biçimlerde dosyalardan oluşan bir katalog oluşturmanıza imkan verir. Bu yardım dosyası AZW3, EPUB ve MOBI biçimlerinde bir katalog oluşturmanın genel seçeneklerini tanımlar.

Katalog için kitap seçmek

Kitaplığınızdaki tüm kitapların kataloglanmasını isterseniz ana penceredeki tüm arama ve filtreleme seçeneklerini kaldırın. Seçilmiş tek bir dosyayla kitaplığınızdaki tüm dosyalar oluşturulan kataloğa dahil edilmeye aday olur. Çeşitli kriterlerle bazı kitaplar katalog dışında tutulabilir; daha fazla bilgi için aşağıdaki Hariç tutulan türler alanına bakın.

Kitaplığınızdaki bazı kitapların kataloglanmasını isterseniz iki seçeneğiniz var:

 • Kataloglamak istediğiniz kitapların bir çoklu seçimini oluşturun. Calibre’nin ana penceresinde birden çok kitap seçildiğinde sadece seçilen kitaplar kataloglanır.

 • Görüntülenen kitapları filtrelemek için Arama alanını veya Etiket tarayıcıyı kullanın. Sadece görüntülenen kitaplar kataloglanacaktır.

To begin catalog generation, select the menu item Convert books > Create a catalog of the books in your calibre library. You may also add a Create catalog button to a toolbar in Preferences > Interface > Toolbars & menus for easier access to the Generate catalog dialog.

Katalog seçenekleri

Katalog seçeneklerinde Katalog biçimi olarak AZW3, EPUB veya MOBI seçin. Katalog başlığı alanına oluşturulacak katalog için bir isim girin. Girdiğiniz isimde bir katalog zaten mevcutsa oluşturulacak katalog onun üzerine yazılacaktır.

Katalog: cihaza otomatik olarak gönder seçeneği

Kataloğu aygıta otomatik olarak gönder seçeneğini etkinleştirmek oluşturulan kataloğun bağlanan aygıta hemen indirilmesine neden olacaktır.

İçerilen bölümler

Included sections in catalog

Onay işaretiyle etkinleştirilmiş bölümler oluşturulacak kataloğa dahil edilecektir:

 • Yazarlar - tüm kitaplar yazarlarına göre sıralı halde liste biçiminde sunulur. Serisi olmayan kitaplar serilerden önce gösterilir.

 • Başlıklar - tüm kitaplar başlıklarına göre sıralı halde liste biçiminde sunulur.

 • Seriler - bir serinin parçası olan tüm kitaplar serilerine göre sıralı halde liste biçiminde sunulur.

 • Türler - türler bir liste halinde Yazar ve Serilerine göre sıralı olarak sunulurlar.

 • Yakın Zamanda Eklenen - tüm kitaplar, ters tarih sırasıyla. Liste son 30 günde eklenen kitapları içerir, sonra eklenen kitapların aydan aya listesini.

 • Tanımlamalar - her kitap için kapağın küçük resmi ve yorumlar dahil ayrıntılı tanımlamalar bulunur. Yazara göre sıralıdır ve serisi olmayan kitaplar daha önce gösterilir.

Önekler

Önek kuralları

Ön ek kuralları belirli bir kritere uyan kitaplara ön ek eklemenize imkan verir. Örneğin okuduğunuz kitapları bir onay işaretiyle veya istek listenizdeki kitapları bir X ile işaretlemek isteyebilirsiniz.

İlk sütundaki onay kutusu kuralı etkinleştirir. İsim sizin girdiğiniz kuralın ismidir. Alan ise ya Etiketler veya kitaplığınızdaki özel bir sütun olabilir. Değer de Alan alanının eşleştiği içeriktir. Bir ön ek kuralı sağlandığında kitap seçilen Ön Ek ile işaretlenecektir.

Yukarıdaki örnekte üç ön ek kuralı belirtilmiştir:

 1. Okunmuş kitap, Son okuma özel sütununda bulunan herhangi tarihteki bir kitabın önüne bir kontrol işareti geleceğini belirtir.

 2. Dileklistesi öğesi Dileklistesi etiketi olan herhangi kitabın önüne bir X sembolü geleceğini belirtir.

 3. Kitaplık, Kitaplıkta Mevcut özel sütununda Doğru (veya Evet) değeri olan her kitabın önüne bir çift ok sembolü geleceğini belirtir.

Ilk eşleşen kuralı öneki sağlar. Engelli veya eksik kurallar göz ardı edilir.

Hariç tutulan kitaplar

Excluded books in catalog

Hariç tutma kuralları kataloglanmayacak kitapları belirtmenize imkan verir.

İlk sütundaki onay kutusu kuralı etkinleştirir. İsim kural için girdiğiniz isimdir. Alan ise ya Etiket ya da kitaplığınızdaki özel bir sütundur. Değer alanı Alan ile eşleşen içeriktir. Dışarıda tutma kurallarından biri sağlandığında kitap oluşturulan kataloğun dışında tutulur.

Yukarıdaki örnekte iki hariç tutma kuralı belirtilmiştir:

 1. Kataloglar kuralı Katalog etiketine sahip kitapların oluşturulacak kataloğa dahil edilmeyeceğini belirtir.

 2. Arşivlenmiş Kitaplar kuralı Durum sütunundaki değeri Arşivlenmiş olan kitapların oluşturulacak kataloğa dahil edilmeyeceğini belirtir.

Tüm kurallar bütün kitaplar için çalıştırılır. Kapalı veya eksik kurallar yok sayılır.

Hariç tutulan türler

Excluded genres in catalog

Bir katalog oluşturulduğunda veritabanınızdaki etiketler türler olarak kullanılır. Örneğin; etiketleri Kurgu ve Kurgusal Olmayan olarak kullanabilirsiniz. Bu etiketler oluşturulan katalogda türler haline gelir ve bu etiketlerle etiketlenmiş kitaplar ilgili türlerin altında listelenir. Bir kitap taşıdığı bütün etiketlere karşılık gelen türlerin altında listelenir.

Belirli etiketleri belirli amaçlar için kullanabilirsiniz. Örneğin; bir + işareti kitabı okumayı veya [Amazon Freebie] gibi parantezli bir ifade kitabın kaynağını işaret edebilir. Hariç tutulan türler düzenli ifadesi oluşturulan kataloğa alınmasını istemediğiniz etiketleri belirtmenize izin verir. Varsayılan hariç tutma düzenli ifade deseni \[.+\]\+ [etiket] şeklinde yazılan etiketleri hariç tutar. Kitap okuma için varsayılan etiket olan + kataloğa alınmayacak türleri belirtir.

Bir düzenli ifadede ayrıca tam isim kullanabilirsiniz. Örneğin, [Amazon Freebie] veya [Project Gutenberg]. Çıkarılması için birden çok tam etiket listelemek istiyorsanız, aralarına bir boru (dikey çubuk) koyun: [Amazon Freebie]|[Project Gutenberg].

Düzenli ifade sonucu veritabanınızdaki etiketlere ve girdiğiniz düzenli ifade desenine göre katalog oluşturulduğunda hangi etiketlerin hariç tutulacağını gösterir. Düzenli ifade desenini düzenlediğinizde sonuçlar da güncellenir.

Diğer seçenekler

Other options for catalog

Catalog cover specifies whether to generate a new cover or use an existing cover. It is possible to create a custom cover for your catalogs - see Özel katalog kapakları for more information. If you have created a custom cover that you want to reuse, select Use existing cover. Otherwise, select Generate new cover.

Extra Description note specifies a custom column’s contents to be inserted into the Description page, next to the cover thumbnail. For example, you might want to display the date you last read a book using a Last Read custom column. For advanced use of the Description note feature, see this post in the calibre forum.

Thumb width specifies a width preference for cover thumbnails included with Descriptions pages. Thumbnails are cached to improve performance. To experiment with different widths, try generating a catalog with just a few books until you’ve determined your preferred width, then generate your full catalog. The first time a catalog is generated with a new thumbnail width, performance will be slower, but subsequent builds of the catalog will take advantage of the thumbnail cache.

Merge with comments specifies a custom column whose content will be non-destructively merged with the comments metadata during catalog generation. For example, you might have a custom column Author bio that you’d like to append to the comments metadata. You can choose to insert the custom column contents before or after the comments section, and optionally separate the appended content with a horizontal rule separator. Eligible custom column types include text, comments, and composite.

Özel katalog kapakları

cc With the Generate Cover plugin installed, you can create custom covers for your catalog. To install the plugin, go to Preferences > Advanced > Plugins > Get new plugins.

Ek yardım kaynakları

For more information on calibre’s Catalog feature, see the MobileRead forum sticky Creating Catalogs - Start here, where you can find information on how to customize the catalog templates, and how to submit a bug report.

To ask questions or discuss calibre’s Catalog feature with other users, visit the MobileRead forum Library Management.