Creëren van AZW3 • EPUB • MOBI-catalogi

Met Calibre’s Maak catalogus functie kunt u een catalogus van uw bibliotheek in verschillende formaten creëren . Deze documentatie beschrijft de opties bij het genereren van een catalogus in AZW3 , EPUB en MOBI formaten.

Selecteer boeken voor de catalogus

Als u wilt dat uw bibliotheek wordt gecatalogeerd , verwijder dan de zoek- of filtercriteria in het hoofdvenster. Met één enkel boek gekozen , zullen alle boeken in uw bibliotheek kandidaat zijn voor opname in de gegenereerde catalogus . Individuele boeken kunnen worden uitgesloten door verschillende criteria ; zie : ref : ` Uitgesloten_genres` hieronder voor meer informatie.

Als u slechts * sommige * van uw bibliotheek wil catalogeren , heb je twee opties :

 • Maak een selectie van de boeken die u wilt catalogeren. Indien u meer dan één boek selecteert in het hoofdvenster van Calibre, zullen alleen de geselecteerde boeken worden gecatalogeerd .

 • Gebruik het zoekveld of de labelverkenner / Tag Browser om de weergegeven boeken te filteren. Alleen de weergegeven boeken worden gecatalogiseerd.

Om de catalogus generatie te beginnen , selecteert u het menu-item :guilabel : ` Zet boeken > Maak een catalogus van de boeken in uw Calibre bibliotheek` . U kunt hier ook een :guilabel : ` Maak catalogus` knop om een ​​werkbalk in Voorkeuren> Interface > Werkbalken & menu’s voor gemakkelijkere toegang tot het dialoogvenster catalogus genereren .

Catalog options

In : guilabel : ` Catalog options` , selecteer ** AZW3 , EPUB en MOBI ** als Cataloog formaat. In het : guilabel : ` Cataloog titel` de naam die u wenst voor de gegenereerde catalogus . Als een catalogus van dezelfde naam en formaat bestaat , wordt deze vervangen door de nieuw gegenereerde catalogus.

Catalog send to device

Activeren van Stuur catalogus automatisch naar apparaat zal de gegenereerde catalogus downloaden naar een verbonden apparaat na voltooiing.

Ingevoegde afdelingen

Included sections

Geselecteerde onderdelen (met een checkmark) zullen toegevoegd worden in de genereerde catalogus:

 • Auteurs - alle boeken gesorteerd op auteur worden getoond in een lijst. Losse boeken worden getoond boven boeken in een reeks.

 • Titels - alle boeken, gesorteerd door titel, gepresenteerd in een lijst formaat.

 • Reeksen - alle boeken die onderdeel zijn van een reeks, gesorteerd op reeksen worden getoond in een lijst.

 • Genres - individuele genres worden getoond in een lijst, gesorteerd op Auteur en Reeks.

 • Nieuw toegevoegd - alle boeken gesorteerd in omgekeerde chronologische volgorde. De lijst bevat boeken die in de afgelopen 30 dagen zijn toegevoegd en daarna een maand-voor-maand overzicht van toegevoegde boeken.

 • Beschrijvingen - gedetailleerde beschrijving van elk boek inclusief omslag-miniatuur en commentaren. Gesorteerd op auteur met losse boeken boven de boeken in reeksen.

Voorvogsels

Prefix rules

Met voorvoegsel-regels kunt u een voorvoegsel toevoegen aan boekenoverzichten wanneer het boek aan bepaalde criteria voldoet. Bijvoorbeeld wilt u boeken markeren die u heeft gelezen met een uitroepteken of boeken die op uw wensenlijst staan met een X.

Het vakje in de eerste kolom toont de regel. Naam is een regelnaam die u aangeeft. Veld if of Tags of een aangepaste kolom uit uw bibliotheek. Waarde is de inhoud van Veld dat overeenkomt. Wanneer aan een voorvoegsel-regel is voldaan, wordt het boek gemarkeerd met de geselecteerde Voorvoegsel.

Drie voorvoegsel-regels zijn in het bovenstaande voorbeeld gespecificeerd:

 1. Boek gelezen geeft aan dat een boek op een willekeurige datum in een aangepaste kolom genoemd Laatst gelezen het voorvoegsel krijgt met een uitroepteken.

 2. Wensenlijst item geeft aan dat elk boek met een Wensenlijst tag een voorvoegsel krijgt met een X.

 3. Bibliotheek boeken geeft aan dat alle boeken met een waarde Waar (of Ja) in een aangepaste kolom Beschikbaar in Bibliotheek een voorvoegsel krijgt met dubbele pijltjes.

De eerste overeenkomende regel levert het voorvoegsel. Uitgeschakelde of incomplete regels worden genegeerd.

Uitgesloten boeken

Excluded books

Met uitsluiting-regels kunt u bepalen welke boeken niet gecatalogiseerd worden.

Het vakje in de eerste kolom toont de regel. Naam is een regelnaam dat u aangeeft. Veld is of Tags of een aangepaste kolom in uw bibliotheek. Waarde is de inhoud van Veld dat overeenkomt. Wanneer aan een uitsluiting-regel is voldaan wordt het boek uitgesloten van de gegenereerde catalogus.

Twee uitsluiting-regels zijn in het bovenstaande voorbeeld gespecificeerd:

 1. De Catalogus regel geeft aan dat elk boek met een Catalogus tag zal worden uitgesloten van de gegenereerde catalogus.

 2. De Gearchiveerd boeken geeft aan dat alle boeken met een waarde van Gearchiveerd in de aangepaste kolom Status worden uitgesloten van de gegenereerde catalogus.

Alle regels worden geëvalueerd voor elk boek. Uitgeschakelde of onvolledige regels worden genegeerd.

Uitgesloten genres

Excluded genres

Wanneer de catalogus is gegenereerd worden labels in uw gegevensbank gebruikt als genres. Bijvoorbeeld gebruikt u de labels “Fictie”en “Nonfictie”. Deze labels worden genres in de gegenereerde catalogus met boeken opgevoerd onder hun betreffende genre gebaseerd op hun toegewezen labels. Een boek wordt opgevoerd in iedere genre-sectie waarvoor het een betreffende tag heeft.

U kunt bepaalde labels ook gebruiken voor andere doeleinden zoals een + om aan te geven dat dit boek gelezen is of een tag tussen vierkante haakjes zoals [Amazon Freebie] om aan te de bron van het boek aan te geven. Met de Uitgesloten genres regex kunt u labels opgeven die u niet wilt gebruiken als genres in de gegenereerde catalogus. De standaard uitsluiting regex schrijfwijze \[.+\]\+ sluit alle labels uit in de form [tag] evenals +, de standaard tag voor gelezen boeken, van het gebruik als genres in de gegenereerde catalogus.

U kunt ook een exacte tag-naam gebruiken in een regex. Bijvoorbeeld [Amazon Freebie] of [Project Gutenberg]. Indien u meerdere extacte labels voor uitsluiting wilt opgeven zet u een verticale streep ertussen: [Amazon Freebie]|[Project Gutenberg].

Regex-resultaten toont welke labels worden uitgesloten wanneer de catalogus is gemaakt gebaseerd op de labels in uw gegevensbank en de regex-schrijfwijze die u ingegeven heeft. De resultaten worden bijgewerkt als u de regex wijzigt

Overige opties

Other options

Catalogusomslag geeft aan of een nieuwe omslag moet worden gegenereerd of een bestaande omslag wordt gebruikt. Het is mogelijk om een gepersonaliseerde omslag voor uw catalogi te maken - Lees meer hierover in Aangepaste catalogus omslagen. Indien u een gepersonaliseerde omslag opnieuw wilt gebruiken, selecteer dan Gebruik bestaande omslag. Of selecteer Nieuwe omslag maken.

Extra Beschrijving notitie specificeert dat de inhoud van een aangepaste kolom wordt ingevoegd in de pagina Beschrijving naast de kleine omslagafbeelding. Bijvoorbeeld wilt u de datum tonen wanneer u een boek heeft voor het laatst gelezen hebt door gebruik te maken van een Laatst gelezen aangepaste kolom. Voor geavanceerd gebruik van de Beschrijving notitie functie lees dit bericht in het Calibre forum.

Miniatuur breedte specificeert de voorkeursbreedte voor omslag-miniaturen getoond in de pagina Beschrijving. Miniaturen worden in cache opgeslagen om de snelheid te verbeteren. Om te experimenteren met verschillende breedtes probeer een catalogus te genereren met maar een paar boeken totdat u de gewenste breedte heeft bepaald en daarna genereert u uw volledige catalogus. De eerste keer dat een catalogus is gegenereerd met een nieuwe breedte voor het miniatuur zal de werking trager zijn maar de uitvoering van de catalogus wordt langzaam sneller naarmate de cache van het miniatuur verbetert.

: Guilabel: Samenvoegen met Commentaren geeft een aangepaste kolom aan, waarvan de inhoud niet-destructief wordt samengevoegd met de metagegevens tijdens het catalogeren. Bijvoorbeeld, u heeft mogelijk een aangepaste kolom: guilabel: Auteur bio die u wilt toevoegen aan de metagegevens van commentaren. U kunt ervoor kiezen om de aangepaste kolominhoud * voor of na * de commentaren sectie in te voegen en eventueel de bijgevoegde inhoud te scheiden met een horizontale regel. Gekwalificeerde aangepaste kolomtypen bevatten `` tekst, opmerkingen en compositie``.

Aangepaste catalogus omslagen

cc Met de Generate Cover plugin geïnstalleerd, kun je aa,gepaste covers toevoegen aan je catalogus. Om de plugin te installeren, ga naar Preferences > Advanced > Plugins > Get new plugins.

Extra hulpbronnen

Voor meer informatie over Calibre’s catalogus functionaliteit, bezoek dan MobileRead forum sticky Creating Catalogs - Start here, waar je informatie kunt vinden hoe een catalogus template aan te passen aan je wensen, en hoe je een bug report kunt opstellen.

Heb u vragen of wenst de catalogus functionaliteit te bespreken met andere gebruikers, bezoek dan het forum Calibre Catalogs.