Vytváření katalogů AZW3 • EPUB • MOBI

Funkce calibre Vytvořit katalog vám umožňuje vytvořit z vaší knihovny katalog v různých formátech. Tento soubor nápovědy popisuje volby zařazení do katalogu při generování katalogu ve formátech AZW3, EPUB a MOBI.

Výběr knih do katalogu

Pokud chcete katalogizovat celou svou knihovnu, odeberte v hlavním okně jakákoliv kritéria hledání nebo filtrování. Pokud máte vybránu jednu knihu, všechny knihy ve vaší knihovně budou kandidáti na zahrnutí do generovaného katalogu. Jednotlivé knihy mohou být vyloučeny různými kritérii, pro více informací se podívejte na oddíl Vyloučené žánry níže.

Pokud chcete katalogizovat pouze něco z vaší knihovny, máte dvě volby:

 • Vytvořte výběr více knih, které chcete katalogizovat. Pokud je v hlavním okně calibre vybrána více než jedna kniha, budou katalogizovány pouze vybrané knihy.

 • Použijte pole Hledat nebo Prohlížeč štítků pro filtrování zobrazených knih. Budou katalogizovány pouze vybrané knihy.

Pro zahájení generování katalogu vyberte položku nabídky Převést knihy > Vytvořit katalog knih ve vaší knihovně calibre. Můžete také přidat tlačítko Vytvořit katalog na panel nástrojů v Předvolby > Rozhraní > Panely nástrojů a nabídky pro snadnější přístup k dialogovému oknu Vytvořit katalog.

Volby katalogu

Ve Volby katalogu vyberte jako formát katalogu AZW3, EPUB nebo MOBI. V poli Název katalogu zadejte název, který bude použit pro vygenerovaný katalog. Pokud již existuje katalog se stejným názvem a formátem, bude nahrazen nově vytvořeným katalogem.

Katalog: volba pro automatické odeslání do zařízení

Povolení Odeslat katalog do zařízení automaticky stáhne po dokončení vygenerovaný katalog do připojeného zařízení.

Zahrnuté oddíly

Zahrnuté oddíly v katalogu

Oddíly povolené zatržítkem budou zahrnuty do generovaného katalogu:

 • Autoři – všechny knihy seřazené podle autora zobrazené ve formátu seznamu. Knihy bez sérií jsou vypsány před knihami v sérii.

 • Názvy – všechny knihy seřazené podle názvu zobrazené ve formátu seznamu.

 • Série – všechny knihy, které jsou součástí série, seřazené podle názvu zobrazené ve formátu seznamu.

 • Žánry – jednotlivé žánry zobrazené v seznamu, seřazené podle autora a série.

 • Nedávno přidané – všechny knihy seřazené v obráceném chronologickém pořadí. Seznam obsahuje knihy přidané za posledních 30 dní, pak výpis přidaných knih po měsících.

 • Popisy – podrobná stránka popisu pro každou knihu včetně náhledu obálky a komentářů. Seřazeno podle autora s knihami bez sérií vypsanými před knihami v sérii.

Předpony

Pravidla předpon

Pravidla předpony vám umožňují přidat předponu do výpisů knih, když jsou splněna určitá kritéria. Například možná chcete označit přečtené knihy zatržítkem, nebo knihy na seznamu přání označit X.

Zatržítko v prvním sloupci povolí pravidlo. Název je název pravidla, který zadáte. Pole je buď Štítky, nebo vlastní sloupec z vaší knihovny. Hodnota je obsah Pole, který porovnat. Když je pravidlo předpony splněno, kniha bude označena vybranou Předponou.

Vy výše uvedeném příkladu byla zadána tři pravidla předpony:

 1. Přečtená kniha určuje, že kniha s jakýmkoliv datem ve vlastním sloupci pojmenovaném Přečteno bude označena předponou se symbolem zatržítka.

 2. Položka seznamu přání určuje, že jakákoliv kniha se štítkem Seznam přání bude označena předponou se symbolem X.

 3. Knihy v knihovně určuje, že jakákoliv kniha s hodnotou Pravda (nebo Ano) ve vlastním sloupci Dostupná v knihovně bude označena předponou se symbolem obousměrné šipky.

První odpovídající pravidlo určí předponu. Zakázaná nebo neúplná pravidla jsou ignorována.

Vyloučené knihy

Vyloučené knihy z katalogu

Pravidla vyloučení vám umožňují zadat knihy, které nebudou katalogizovány.

Zatržítko v prvním sloupci povolí pravidlo. Název je název pravidla, který zadáte. Pole je buď Štítky, nebo vlastní sloupec z vaší knihovny. Hodnota je obsah Pole, který porovnat. Když je pravidlo předpony splněno, kniha bude vyloučena z generovaného katalogu.

Vy výše uvedeném příkladu byla zadána dvě pravidla vyloučení:

 1. Pravidlo Katalogy určuje, že jakákoliv kniha se štítkem Katalog bude vyloučena z generovaného katalogu.

 2. Pravidlo Archivované knihy určuje, že jakákoliv kniha s hodnotou Archivováno ve vlastním sloupci guilabel:Stav bude vyloučena z generovaného katalogu.

Jsou vyhodnocována všechna pravidla pro každou knihu. Zakázaná nebo neúplná pravidla jsou ignorována.

Vyloučené žánry

Vyloučené žánry z katalogu

Když je generován katalog, jsou štítky ve vaší databázi použity jako žánry. Například můžete použít štítky Román a Literatura faktu. Tyto štítky se stanou žánry ve vygenerovaném katalogu s knihami vypsanými pod jejich příslušnými seznamy žánrů na základě svých přiřazených štítků.

Možná používáte určité štítky pro jiné účely, možná + označení přečtené knihy, nebo štítek v hranatých závorkách, jako je [Amazon Freebie], pro označení zdroje knihy. Regulární výraz Vyloučené žánry vám umožňuje zadat štítky, které nechcete použít jako žánry v generovaném katalogu. Výchozí regulární výraz vyloučení \[.+\]\+ vyloučí jakékoliv štítky ve formě [štítek], stejně jako vyloučí +, výchozí štítek pro přečtené knihy, aby nebyly použity jako žánry v generovaném katalogu.

V regulárním výrazu můžete také použít přesný název štítku. Například [Amazon Freebie] nebo [Projekt Gutenberg]. Pokud chcete vypsat více přesných štítků k vyloučení, vložte mezi ně znak svislé čáry: [Amazon Freebie]|[Projekt Gutenberg].

Výsledky regulárního výrazu zobrazí, které štítky budou vyloučeny při sestavování katalogu na základě štítků ve vaší databázi a regulárního výrazu, který jste zadali. Výsledky jsou aktualizovány, jak měníte regulární výraz.

Další volby

Další volby pro katalog

Obálka katalogu určuje, zda generovat novou obálku nebo použít existující obálku. Je možné vytvořit vlastní obálku pro vaše katalogy – pro více informací se podívejte na Vlastní obálky katalogu. Pokud jste vytvořili vlastní obálku, kterou chcete znovu použít, vyberte Použít existující obálku. Jinak vyberte Generovat novou obálku.

Dodatečná poznámka popisu určuje obsah vlastního sloupce, který vložit do stránky Popis vedle náhledu obálky. Například možná chcete zobrazit datum, kdy jste naposledy četli knihu, pomocí vlastního slupce Naposledy čteno. Pro pokročilé používání funkce poznámky Popisu se podívejte na tento příspěvek ve fóru calibre <https://www.mobileread.com/forums/showpost.php?p=1335767&postcount=395>`_.

Šířka náhledu určuje předvolbu šířky pro náhledy obálek obsažené na stránkách Popis. Náhledy jsou ukládány do mezipaměti pro zlepšení výkonu. Pro experimentování s různými šířkami zkuste generovat katalog jen s pár knihami, doku neurčíte svou upřednostňovanou šířku, pak vygenerujte úplný katalog. Když je katalog generován poprvé s novou šířkou náhledu, výkon bude nižší, ale následující sestavení katalogu využijí náhledy v mezipaměti.

Sloučit s komentáři určuje vlastní sloupec, jehož obsah bude nedestruktivně sloučen s metadaty komentářů během generování katalogu. Například můžete mít vlastní sloupec Biografie autora, který byste chtěli připojit k metadatům komentářů. Můžete zvolit vložit obsah vlastního sloupce před nebo za oddíl komentářů a volitelně oddělit připojený obsah vodorovnou čárou. Vhodné typy vlastních sloupců zahrnují text, komentáře a složený.

Vlastní obálky katalogu

cc S nainstalovaným modulem Generovat obálku můžete vytvořit vlastní obálky pro své katalogy. Pro nainstalování modulu přejděte na Předvolby > Pokročilé > Moduly > Získat nové moduly.

Dodatečné zdroje nápovědy

Pro více informací o funkci Katalog calibre navštivte fórum MobileRead Creating Catalogs: Start here, kde můžete najít informace o tom, jak přizpůsobit šablony katalogu, a jak poslat chybové hlášení.

Pokud máte otázky nebo chcete diskutovat o funkci Katalog Calibre s ostatními uživateli, navštivte fórum MobileRead Library Management.