Virtuální knihovny

V Calibre je virtuální knihovna způsobem, jak říct Calibre, aby otevřelo pouze podmnožinu normální knihovny. Například možná chcete pracovat pouze s knihami od určitého autora, nebo s knihami majícími pouze určitý štítek. Používání virtuálních knihoven je upřednostňovaný způsob rozdělení vaší velké kolekce knih na menší podkolekce. Je to nadřazeno rozdělení vaší knihovny na více malých knihoven, protože když chcete prohledat celou svou kolekci, můžete jednoduše přejít zpět na plnou knihovnu. V Calibre není žádný způsob, jak souběžně prohledat více samostatných knihoven.

Virtuální knihovna se liší od jednoduchého hledání. Hledání pouze omezí seznam knih zobrazených v seznamu knih. Virtuální knihovna dělá toto a navíc také omezuje položky zobrazené v Prohlížeči štítků vlevo. Prohlížeč štítků zobrazí pouze štítky, autory, série, vydavatele atd., které pocházejí z knih ve virtuální knihovně. Virtuální knihovna se tudíž chová jako skutečná knihovna, ačkoliv obsahuje pouze omezenou sadu knih.

Vytváření Virtuálních knihoven

vlb Pro použití virtuální knihovny klikněte na tlačítko Virtuální knihovna umístěné vlevo od Panelu hledání a vyberte volbu Vytvořit Virtuální knihovnu. Jako první příklad vytvořme virtuální knihovnu, která zobrazuje pouze knihy od určitého autora. Klikněte na odkaz Autoři, jak je ukázáno na obrázku níže a zvolte autora, kterého chcete použít, a klikněte na OK.

_images/vl_by_author.png

Dialogové okno Vytvořit virtuální knihovnu bylo pro vás vyplněno. Klikněte na OK a uvidíte, že byla vytvořena nová Virtuální knihovna a automaticky na ni bylo přepnuto, takže ukazuje pouze knihy od vybraného autora. Pokud jde o Calibre, je to, jako kdyby vaše knihovna obsahovala pouze knihy od vybraného autora.

Na plnou knihovnu můžete kdykoliv přepnout zpět opětovným kliknutím na tlačítko Virtuální knihovna a výběrem položky pojmenované <Žádná>.

Virtuální knihovny jsou založeny na hledání. Jako základ virtuální knihovny můžete použít jakékoliv hledání. Virtuální knihovna bude obsahovat pouze knihy odpovídající tomuto hledání. Do Panelu hledání nejdříve vepište hledání, které chcete použít, nebo sestavte hledání pomocí Prohlížeče štítků. Až budete spokojení s vrácenými výsledky, klikněte na tlačítko Virtuální knihovna, zvolte Vytvořit knihovnu a zadejte název pro novou virtuální knihovnu. Virtuální knihovna pak bude vytvořena na základě hledání, které jste právě zadali. Hledání jsou velice výkonná, pro příklady druhů věcí, které s nimi můžete dělat, se podívejte na Rozhraní hledání.

Příklady užitečných Virtuálních knihoven

 • Knihy přidané do Calibre za poslední den:
  date:>1daysago
 • Knihy přidané do Calibre za poslední měsíc:
  date:>30daysago
 • Knihy s hodnocením 5 hvězdiček:
  rating:5
 • Knihy s hodnocením alespoň 4 hvězdičky:
  rating:>=4
 • Knihy bez hodnocení:
  rating:false
 • Periodika stahovaná funkcí Načíst zprávy v Calibre:
  tags:=Zprávy and author:=Calibre
 • Knihy bez štítků:
  tags:false
 • Knihy bez obálek:
  cover:false

Práce s Virtuálními knihovnami

Upravit dříve vytvořenou virtuální knihovnu nebo ji odebrat můžete kliknutím na tlačítko Virtuální knihovna a zvolením příslušné akce.

Přejitím na Předvolby → Rozhraní → Chování můžete říct Calibre, že chcete vždy použít určitou virtuální knihovnu, když je otevřena aktuální knihovna.

Aktuální hledání můžete rychle použít jako dočasnou virtuální knihovnu kliknutím na tlačítko Virtuální knihovna a zvolením položky *aktuální hledání.

Všechny virtuální knihovny můžete zobrazit jako karty nad seznamem knih. To je obzvlášť šikovné, pokud chcete velice často přepínat mezi virtuálními knihovnami. Klikněte na tlačítko Virtuální knihovna a vyberte Zobrazit virtuální knihovny jako karty. Karty můžete přeuspořádat přetažením a zavřením těch, které nechcete vidět. Zavřené karty mohou být obnoveny kliknutím pravým tlačítkem myši na panel karet.

Používání Virtuálních knihoven v hledáních

Knihy, které jsou ve virtuální knihovně, můžete hledat pomocí předpony vl:. Například vl:Přečíst najde všechny knihy ve virtuální knihovně Přečíst. Hledání vl:Přečíst a `vl:"Sci-Fi" najdete všechny knihy, které jsou v obou virtuálních knihovnách Přečíst a * Sci-Fi*.

Hodnota následující vl: musí být název virtuální knihovny. Pokud název virtuální knihovny obsahuje mezery, uzavřete ho uvozovkami.

Jedno použití pro hledání ve virtuální knihovně je v serveru s obsahem. V Předvolby → Sdílení po síti>Vyžadovat uživatelské jméno a heslo můžete omezit knihovny Calibre viditelné uživateli. Pro každou viditelnou knihovnu můžete zadat vyhledávací výraz pro další omezení, které knihy jsou vidět. Použijte vl:"Název virtuální knihovny" pro omezení knih na ty, které jsou ve virtuální knihovně.

Používání dodatečných omezení

Knihy zobrazené ve virtuální knihovně můžete dále omezit pomocí Dodatečných omezení. Dodatečné omezení je vámi dříve vytvořené uložené hledání, které může být použito na aktuální virtuální knihovnu pro další omezení zobrazených knih ve virtuální knihovně. Například řekněme, že máte virtuální knihovnu pro knihy se štítkem Historický román a uložené hledání, které vám ukazuje nepřečtené knihy. Můžete kliknout na tlačítko Virtuální knihovna a zvolit volbu Dodatečná omezení pro zobrazení pouze nepřečtených historických románů. Abyste se naučili o uložených hledáních, podívejte se na Ukládání hledání.