calibre:// URL schéma

calibre se registruje jako handler program pro calibre:// URL. Takže je můžete použít pro vykonávaní akcí jako jsou otevírání knih, vyhládávání knih, atd. z jiných programů/dokumentů nebo přes příkazový řádek. Například spuštěním následujícího příkazu:

calibre calibre://switch-library/Some_Library

Otevře se calibre s knihovnou pojmenovanou „Some Library“. Názvy knihoven jsou názvy adresářů složky knihovny, kde jsou mezery nahrazeny podtržítky. Speciální hodnota „_“ znamená současnou knihovnu. Níže jsou zdokumentovány rozličné typy URL.

Dokonce můžete vložit odkazy do HTML souborů nebo Word dokumentů a operační systém automaticky otevře calibre pro provedení specifikované akce.

Přepnout na konkrétní knihovnu

Syntaxe URL je:

calibre://switch-library/Library_Name

Názvy knihoven jsou názvy adresářů složky knihovny, kde jsou mezery nahrazeny podtržítky. Speciální hodnota „_“ znamená současnou knihovnu. Pro názvy knihoven můžete rovněž použít :ref:‘hex enconding<hex_encoding>‘, to je užitečné v přípdadě, že názvy knihoven obsahují speciální znaky, který by jinak vyžadovaly URL kódování. Hex kódované názvy vypadají takto:

_hex_-AD23F4BC

Kde část za „_hex_“ předponou je název knihovny zakódovaný v UTF-8 a každý byte jej reprezentován dvěma hexadecimálními znaky.

Zobrazit určitou knihu v calibre

Syntaxe URL je:

calibre://show-book/Library_Name/book_id

Toto v Calibre zobrazí knihu s book_id (číslo). Tyto identifikátory knih lze v rozhraní Calibre zobrazit přejetím myši nad odkazem Kliknout pro otevření na panelu Podrobnosti o knize, je to to číslo v závorce na konci cesty ke složce knihy.

Odkaz na aktuální knihu zobrazenou v Calibre můžete zkopírovat kliknutím pravým tlačítkem myši na panel Podrobnosti o knize a výběrem Zkopírovat odkaz na knihu.

Pokud je vyhledávání aktivní a kniha neodpovídá vyhledávání, pak se vyhledávání vymaže.

Pokud je vybrána virtuální knihovna, Calibre ji použije při zobrazení knihy. Pokud kniha není nalezena v této virtuální knihovně, je virtuální knihovna vymazána.

Pokud chcete přepnout na určitou Virtuální knihovnu, když zobrazuje knihu, použijte:

calibre://show-book/Library_Name/book_id?virtual_library=Library%20Name
or
calibre://show-book/Library_Name/book_id?encoded_virtual_library=hex_encoded_virtual_library_name

nahrazení mezer v názvu virtuální knihovny znakem %20. Pokud kniha není nalezena v této virtuální knihovně, pak je virtuální knihovna ignorována.

Otevřít konkrétní knihu v Prohlížeči e-knih na konkrétní pozici

Syntaxe URL je:

calibre://view-book/Library_Name/book_id/book_format?open_at=location

Tady je „book_format“ formát knihy, například „EPUB“ nebo „MOBI“ a „location“ je volitelná pozice v knize. Nejednodušší způsob získání takových odkazů je otevřít knihu v prohlížeči, pak přes ovládání prohlížeče vyberte :guilabel:‘Přejít na->Umístění‘, kde se tento odkaz pro kopírování/vložení jinam zobrazí.

Hledání knih

Syntaxe URL je:

calibre://search/Library_Name?q=query
calibre://search/Library_Name?eq=hex_encoded_query

Zde je dotaz jakýkoliv platný vyhledávací výraz. Pokud je vyledávací výraz komplikovaný, zakódujte jej jako hexadecimální řetězec a namísto toho použijte eq. Vynechání dotazu způsobí vymazání aktuálního vyhledávání.

Ve výchozím nastavení, pokud je vybrána Virtuální knihovna, Calibre ji před provedením vyhledávání vymaže, aby se zajistilo, že budou nalezeny všechny knihy. Pokud chcete zachovat Virtuální knihovnu, použijte:

calibre://search/Library_Name?q=query&virtual_library=_

Pokud chcete přepnout na určitou Virtuální knihovnu, použijte:

calibre://search/Library_Name?virtual_library=Library%20Name
or
calibre://search/Library_Name?encoded_virtual_library=hex_encoded_virtual_library_name

nahrazování mezer v názvu Virtuální knihovně hodnotou %20.

Pokud v Calibre provádíte vyhledávání a chcete pro něj vygenerovat odkaz, můžete tak učinit kliknutím pravým tlačítkem myši na panel hledání a výběrem Kopírovat hledání jako URL.

Otevřít okno s podrobnostmi o knize na knize v některé knihovně

Syntaxe URL je:

calibre://book-details/Library_Name/book_id

Toto otevře okno s podrobnostmi o knize na zadané knize ze zadané knihovny, aniž by se změnila aktuální knihovna nebo vybraná kniha.

Otevřít poznámky přidružené k autorovi, sérii atd.

Syntaxe URL je:

calibre://book-details/Library_Name/Field_Name/id_Item_Id

Otevře se okno s poznámkami k zadané položce. Nejjednodušší způsob, jak takové adresy URL vytvořit, je zobrazit požadované poznámky v Calibre a kliknutím na tlačítko Kopírovat URL zkopírovat adresu URL do schránky a vložit ji, kam potřebujete.

Zde Field_Name je název sloupce, například authors nebo tags. U sloupců vytvořených uživatelem nahraďte počáteční # v názvu pole podtržítkem, takže #mytags se změní na _mytags.

Kromě zadávání položek podle id pomocí Item_Id je můžete zadat také podle názvu pomocí val_Item_Name nebo hex_Hex_Encoded_Item_Name. Například:

calibre://book-details/Library_Name/authors/val_John%20Doe

Hex kódování URL parametrů

Hex kódování URL parametrů se provádí tak, že se parametry nejprve zakódují jako UTF-8 byty a pak se každý byte nahradí dvěma hexadecimálními znaky reprezentujícími tento byte. Například řetězec „abc“ jsou byty „0x61 0x62 a 0x63“ v UTF-8 a zakódovaná verze tedy bude mít podobu řetězce: „616263“.