Схема адрес calibre://

calibre реєструє себе як програму-обробник для адрес calibre://. Ви можете скористатися такими адресами для виконання дій, зокрема відкриття книг, пошуку книг тощо, з інших програм або документів або за допомогою командного рядка. Наприклад, ось така команда з командного рядка:

calibre calibre://switch-library/Some_Library

відкриє вікно calibre із бібліотекою з назвою Some Library. Назви бібліотек збігаються із назвами тек відповідних бібліотек, але пробіли слід замінити на символи підкреслювання. Особливе значення — _ — вказує на поточну бібліотеку. Документацію щодо типів адрес наведено нижче.

Ви навіть можете вставляти такі посилання до файлів HTML або документів Word чи подібних документів, і операційна система автоматично запускатиме calibre для виконання вказаної вами дії.

Перемкнутися на вказану бібліотеку

Синтаксис адреси:

calibre://switch-library/Library_Name

Назви бібліотек збігаються із назвами тек відповідних бібліотек, але пробіли слід замінити на символи підкреслювання. Особливе значення — _ — вказує на поточну бібліотеку. Ви також можете скористатися шістнадцятковим кодуванням назв бібліотек. Таке кодування є корисним для назв бібліотек, які містять спеціальні символи, які потребують кодування у звичайних інтернет-адресах. Назви бібліотек у шістнадцятковому кодуванні виглядають так:

_hex_-AD23F4BC

де частина після префікса _hex_- є назвою бібліотеки у кодуванні UTF-8 — кожному байту відповідає два шістнадцяткових символи.

Показати вказану книгу у calibre

Синтаксис адреси:

calibre://show-book/Library_Name/book_id

Ця команда покаже книгу із ідентифікатором book_id (числовим ідентифікатором) у calibre. Ідентифікатор книги можна переглянути у графічному інтерфейсі calibre — достатньо навести вказівник миші на посилання Натисніть, щоб відкрити на Панелі подробиць щодо книги. Число у квадратних дужках наприкінці шляху до теки бібліотеки книги і є числовим ідентифікатором.

Ви можете скопіювати посилання на поточну показану у вікні calibre книгу. Для цього клацніть правою кнопкою на Панелі подробиць щодо книги і виберіть у контекстному меню пункт Копіювати посилання на книгу.

Якщо активним є пошук і книга не відповідає критерію пошуку, результати пошуку не буде очищено.

Якщо позначено віртуальну бібліотеку, calibre використає її при показі книги. Якщо книгу не буде знайдено у цій віртуальній бібліотеці, віртуальну бібліотеку очищено.

Якщо ви хочете перемкнутися на певну віртуальну бібліотеку при показі книги, скористайтеся таким:

calibre://show-book/Library_Name/book_id?virtual_library=Library%20Name
or
calibre://show-book/Library_Name/book_id?encoded_virtual_library=hex_encoded_virtual_library_name

замінює пробіли у назві віртуальної бібліотеки на %20. Якщо книги немає у цій віртуальній бібліотеці, віртуальну бібліотеку буде проігноровано.

Відкрити вказану книгу у засобі перегляду електронних книг на вказаній позиції

Синтаксис адреси:

calibre://view-book/Library_Name/book_id/book_format?open_at=location

Тут book_format є форматом книги, наприклад, EPUB або MOBI, а location — необов’язковий аргумент місця у книзі. Найпростішим способом отримання таких посилань є відкриття книги у засобі перегляду. Далі слід вибрати серед засобів керування переглядом Перейти → Місце — там буде показано посилання, яке ви зможете скопіювати і вставити у вікні іншої програми.

Пошук книг

Синтаксис адреси:

calibre://search/Library_Name?q=query
calibre://search/Library_Name?eq=hex_encoded_query

Тут query є коректним виразом для пошуку. Якщо вираз для пошук є складним, закодуйте його у шістнадцятковий рядок і скористайтеся замість нього eq. Якщо не вказувати запит для пошуку, поточне фільтрування пошуку у вікні програми буде знято.

Типово, якщо позначено віртуальну бібліотеку, calibre очистить її до виконання пошуку, щоб було знайдено усі книги. Якщо ви хочете зберегти віртуальну бібліотеку, скористайтеся такою командою:

calibre://search/Library_Name?q=query&virtual_library=_

Якщо ви хочете перемкнутися на певну віртуальну бібліотеку, скористайтеся такою командою:

calibre://search/Library_Name?virtual_library=Library%20Name
or
calibre://search/Library_Name?encoded_virtual_library=hex_encoded_virtual_library_name

замінивши пробіли у назві віртуальної бібліотеки рядками %20.

Якщо ви виконуєте пошук у calibre і хочете створити посилання на пошук, клацніть правою кнопкою на панелі пошуку і виберіть у контекстному меню пункт Копіювати пошук як адресу.

Відкрити вікно подробиць щодо книги для певної книги у деякій бібліотеці

Синтаксис адреси:

calibre://book-details/Library_Name/book_id

Відкриває вікно подробиць щодо книги на вказаній книзі з вказаної бібліотеки без зміни поточної бібліотеки або позначеної книги.

Open the notes associated with an author/series/etc.

Синтаксис адреси:

calibre://book-details/Library_Name/Field_Name/id_Item_Id

This opens a window showing the notes of the specified item. The easiest way to create such URLs is to show the notes you want in calibre and click the Copy URL button to copy the URL to the clipboard and paste it wherever you need.

Here Field_Name is the name of the columns such as authors or tags. For user created columns, replace the leading # in the field name with an underscore, so #mytags becomes _mytags.

In addition to specifying items by id using Item_Id you can also specify them by name using either val_Item_Name or hex_Hex_Encoded_Item_Name. For example:

calibre://book-details/Library_Name/authors/val_John%20Doe

Шістнадцяткове кодування параметрів адреси

Шістнадцяткове кодування параметрів адреси виконується так: спочатку параметр кодують у байти UTF-8, а потім замінюють кожен байт на два шістнадцяткових символи, які відповідають байту. Наприклад, рядок abc складається з байтів 0x61 0x62 і 0x63 у UTF-8, тому кодованою версією рядка є такий рядок: 616263.