Схема адрес calibre://

calibre реєструє себе як програму-обробник для адрес calibre://. Ви можете скористатися такими адресами для виконання дій, зокрема відкриття книг, пошуку книг тощо, з інших програм або документів або за допомогою командного рядка. Наприклад, ось така команда з командного рядка:

calibre calibre://switch-library/Some_Library

відкриє вікно calibre із бібліотекою з назвою Some Library. Назви бібліотек збігаються із назвами тек відповідних бібліотек, але пробіли слід замінити на символи підкреслювання. Особливе значення — _ — вказує на поточну бібліотеку. Документацію щодо типів адрес наведено нижче.

Ви навіть можете вставляти такі посилання до файлів HTML або документів Word чи подібних документів, і операційна система автоматично запускатиме calibre для виконання вказаної вами дії.

Перемкнутися на вказану бібліотеку

Синтаксис адреси:

calibre://switch-library/Library_Name

Назви бібліотек збігаються із назвами тек відповідних бібліотек, але пробіли слід замінити на символи підкреслювання. Особливе значення — _ — вказує на поточну бібліотеку. Ви також можете скористатися шістнадцятковим кодуванням назв бібліотек. Таке кодування є корисним для назв бібліотек, які містять спеціальні символи, які потребують кодування у звичайних інтернет-адресах. Назви бібліотек у шістнадцятковому кодуванні виглядають так:

_hex_-AD23F4BC

де частина після префікса _hex_- є назвою бібліотеки у кодуванні UTF-8 — кожному байту відповідає два шістнадцяткових символи.

Показати вказану книгу у calibre

Синтаксис адреси:

calibre://show-book/Library_Name/book_id

Ця команда покаже книгу із ідентифікатором book_id (числовим ідентифікатором) у calibre. Ідентифікатор книги можна переглянути у графічному інтерфейсі calibre — достатньо навести вказівник миші на посилання Натисніть, щоб відкрити на Панелі подробиць щодо книги. Число у квадратних дужках наприкінці шляху до теки бібліотеки книги і є числовим ідентифікатором.

Ви можете скопіювати посилання на поточну показану у вікні calibre книгу. Для цього клацніть правою кнопкою на Панелі подробиць щодо книги і виберіть у контекстному меню пункт Копіювати посилання на книгу.

Якщо активним є пошук і книга не відповідає критерію пошуку, результати пошуку не буде очищено.

Якщо позначено віртуальну бібліотеку, calibre використає її при показі книги. Якщо книгу не буде знайдено у цій віртуальній бібліотеці, віртуальну бібліотеку очищено.

Якщо ви хочете перемкнутися на певну віртуальну бібліотеку при показі книги, скористайтеся таким:

calibre://show-book/Library_Name/book_id?virtual_library=Library%20Name
or
calibre://show-book/Library_Name/book_id?encoded_virtual_library=hex_encoded_virtual_library_name

замінює пробіли у назві віртуальної бібліотеки на %20. Якщо книги немає у цій віртуальній бібліотеці, віртуальну бібліотеку буде проігноровано.

Відкрити вказану книгу у засобі перегляду електронних книг на вказаній позиції

Синтаксис адреси:

calibre://view-book/Library_Name/book_id/book_format?open_at=location

Тут book_format є форматом книги, наприклад, EPUB або MOBI, а location — необов’язковий аргумент місця у книзі. Найпростішим способом отримання таких посилань є відкриття книги у засобі перегляду. Далі слід вибрати серед засобів керування переглядом Перейти → Місце — там буде показано посилання, яке ви зможете скопіювати і вставити у вікні іншої програми.

Пошук книг

Синтаксис адреси:

calibre://search/Library_Name?q=query
calibre://search/Library_Name?eq=hex_encoded_query

Тут query є коректним виразом для пошуку. Якщо вираз для пошук є складним, закодуйте його у шістнадцятковий рядок і скористайтеся замість нього eq. Якщо не вказувати запит для пошуку, поточне фільтрування пошуку у вікні програми буде знято.

Типово, якщо позначено віртуальну бібліотеку, calibre очистить її до виконання пошуку, щоб було знайдено усі книги. Якщо ви хочете зберегти віртуальну бібліотеку, скористайтеся такою командою:

calibre://search/Library_Name?q=query&virtual_library=_

Якщо ви хочете перемкнутися на певну віртуальну бібліотеку, скористайтеся такою командою:

calibre://search/Library_Name?virtual_library=Library%20Name
or
calibre://search/Library_Name?encoded_virtual_library=hex_encoded_virtual_library_name

замінивши пробіли у назві віртуальної бібліотеки рядками %20.

Якщо ви виконуєте пошук у calibre і хочете створити посилання на пошук, клацніть правою кнопкою на панелі пошуку і виберіть у контекстному меню пункт Копіювати пошук як адресу.

Відкрити вікно подробиць щодо книги для певної книги у деякій бібліотеці

Синтаксис адреси:

calibre://book-details/Library_Name/book_id

Відкриває вікно подробиць щодо книги на вказаній книзі з вказаної бібліотеки без зміни поточної бібліотеки або позначеної книги.

Шістнадцяткове кодування параметрів адреси

Шістнадцяткове кодування параметрів адреси виконується так: спочатку параметр кодують у байти UTF-8, а потім замінюють кожен байт на два шістнадцяткових символи, які відповідають байту. Наприклад, рядок abc складається з байтів 0x61 0x62 і 0x63 у UTF-8, тому кодованою версією рядка є такий рядок: 616263.