calibre:// URL-schema

calibre registrerar sig som hanterarprogram för calibre:// URL:er. Så du kan använda dessa för att utföra åtgärder som att öppna böcker, söka efter böcker o.s.v. från andra program/dokument eller via kommandoraden. Till exempel, kör följande på kommandoraden:

calibre calibre://switch-library/Some_Library

Kommer att öppna calibre med biblioteket med namnet Some Library. Biblioteksnamn är mappnamnet på biblioteksmappen med blanksteg ersatta med understrykningar. Specialvärdet _ betyder det aktuella biblioteket. De olika typerna av webbadresser dokumenteras nedan.

Du kan till och med placera dessa länkar inuti HTML-filer eller Word-dokument eller liknande och operativsystemet kommer automatiskt att köra calibre för att utföra den angivna åtgärden.

Byt till ett specifikt bibliotek

Webbadressyntaxen är:

calibre://switch-library/Library_Name

Biblioteksnamn är bibliotekets mappnamn med blanksteg ersatta med understrykningar. Specialvärdet _ betyder det aktuella biblioteket. Du kan också använda hexkodning för biblioteksnamnen, användbart om biblioteksnamnen har specialtecken som annars skulle kräva webbadresskodning. Hexkodade biblioteksnamn ser ut som:

_hex_-AD23F4BC

Där delen efter prefixet _hex_- är biblioteksnamnet kodat som UTF-8 och varje byte representerad av två hexadecimala tecken.

Visa en specifik bok i calibre

Webbadressyntaxen är:

calibre://show-book/Library_Name/book_id

Detta visar boken med book_id (ett nummer) i calibre. Id för böcker kan ses i calibres gränssnitt genom att föra muspekaren över länken Klicka för att öppna i :guilabel:`bokdetalj`panelen, det är numret inom parentes i slutet av sökvägen till bokmappen.

Du kan kopiera en länk till den aktuella boken som visas i calibre genom att högerklicka på: bokdetalj`panelen och välja :guilabel:`Kopiera länk till bok.

Om ett virtuellt bibliotek väljs kommer calibre att använda det när boken visas. Om boken inte finns i det virtuella biblioteket rensas det virtuella biblioteket.

Om du vill byta till ett visst virtuellt bibliotek när du visar boken, använd:

calibre://show-book/Library_Name/book_id?virtual_library=Library%20Name
or
calibre://show-book/Library_Name/book_id?encoded_virtual_library=hex_encoded_virtual_library_name

ersätter mellanslag i det virtuella bibliotekets namn med %20. Om boken inte finns i det virtuella biblioteket ignoreras den.

Öppna en specifik bok i e-bokvisaren på en specifik position

Webbadressyntaxen är:

calibre://view-book/Library_Name/book_id/book_format?open_at=location

Här, book_format är bokens format, till exempel EPUB eller MOBI och location är en valfri plats inuti boken. Det enklaste sättet att få dessa länkar är att öppna en bok i visaren och välj sedan i visningskontrollerna Gå till → Plats och där kommer en sådan länk att ges som du kan kopiera/klistra in någon annanstans.

Söker efter böcker

Webbadressyntaxen är:

calibre://search/Library_Name?q=query
calibre://search/Library_Name?eq=hex_encoded_query

Här är förfrågan valfritt sökuttryck. Om sökuttrycket är komplicerat, koda det som en hexsträng och använd istället eq. Att utesluta förfrågan kommer att göra att den aktuella sökningen rensas.

Som standard, om ett virtuellt bibliotek är valt, rensar calibre det innan du gör sökningen för att säkerställa att alla böcker hittas. Om du vill bevara det virtuella biblioteket, använd:

calibre://search/Library_Name?q=query&virtual_library=_

Om du vill växla till ett särskilt virtuellt bibliotek, använd:

calibre://search/Library_Name?virtual_library=Library%20Name
or
calibre://search/Library_Name?encoded_virtual_library=hex_encoded_virtual_library_name

ersätta blanksteg i det virtuella biblioteksnamnet med %20.

Om du utför en sökning i calibre och vill skapa en länk för den kan du göra det genom att högerklicka på sökfältet och välja Kopiera sökning som webbadress.

Hexkodning av webbadressparametrar

Hexkodning av webbadressparametrar görs genom att först koda parametern som UTF-8 byte och sedan ersätta varje byte med två hexadecimala tecken som representerar byten. Till exempel är strängen abc är byten 0x61 0x62 och 0x63 i UTF-8, så den kodade versionen är strängen: 616263.