Het calibre:// URL schema

calibre registreert zichzelf als het programma voor calibre:// URLs. U kan deze dus gebruiken voor acties als boeken openen, zoeken naar boeken, enz van andere programma’s/documenten of via de opdrachtregel. Bijvoorbeeld, het volgende uitvoeren via de opdrachtregel:

calibre calibre://switch-library/Some_Library

Opent calibre met de bibliotheek Some Library. Bibliotheek namen zijn de mapnaam van de bibliotheekmap met spaties vervangen door onderliggende streepjes. De speciale waarde _ betekent huidige bibliotheek. De verschillende URL types zijn hieronder gedocumenteerd.

U kan deze links zelfs in HTML bestanden of Word documenten zetten en het besturingssysteem zal automatisch calibre starten om de gespecificeerde actie uit te voeren.

Wissen naar een specifieke bibliotheek

De URL syntax is

calibre://switch-library/Library_Name

Bibliotheeknamen zijn de mapnaam van de bibliotheek, spaties vervangen door onderliggende streepjes. Speciale waarde _ betekent huidige bibliotheek. U kan ook hex codering voor de bibliotheeknamen gebruiken, nuttig als de bibliotheek namen speciale karakters bevatten die anders URL codering nodig hebben. Hex gecodeerde bibliotheeknamen lijken op:

_hex_-AD23F4BC

Waar het deel na de _hex_- prefix is de bibliotheeknaam in UTF-8 en elke byte voorgesteld wordt door 2 hexadecimale karakters.

Toon een specifiek boek in calibre

De URL syntax is

calibre://show-book/Library_Name/book_id

Dit toont het boek met book_id (een nummer) in calibre. De boeken ids zijn zichtbaar in de calibre interface door over de Klik om te openen link in het Boek details paneel te hoveren, het is het nummer tussen haakjes aan het einde van het pad naar de boekmap.

U kan een link naar het nu getoonde boek in calibre kopiëren door rechts te klikken op het Boek details paneel en Kopieer link naar boek te kiezen.

If a search is active and the book is not matched by the search then the search is cleared.

If a Virtual library is selected, calibre will use it when showing the book. If the book isn’t found in that virtual library then the virtual library is cleared.

If you want to switch to a particular Virtual library when showing the book, use:

calibre://show-book/Library_Name/book_id?virtual_library=Library%20Name
or
calibre://show-book/Library_Name/book_id?encoded_virtual_library=hex_encoded_virtual_library_name

replacing spaces in the Virtual library name by %20. If the book isn’t found in that virtual library then the virtual library is ignored.

Open een specifiek boek in de e-boek viewer op een specifieke plaats

De URL syntax is

calibre://view-book/Library_Name/book_id/book_format?open_at=location

Hier is book_format het formaat van het boek, bv. EPUB or MOBI en de locatie is een optionele locatie in het boek. De gemakkelijkste manier om deze links te krijgen is door het boek te openen in de viewer, selecteer dan in de viewer controls Ga naar → Locatie en daar vindt u zo’n link die u naar ergens kan kopiëren/plakken.

Naar boeken zoeken

De URL syntax is

calibre://search/Library_Name?q=query
calibre://search/Library_Name?eq=hex_encoded_query

Zoeken is hier elke geldige search expression. Als de zoekuitdrukking ingewikkeld is, codeer als hex string en gebruik eq in de plaats. De zoekopdracht leeg laten zal de huidige zoekopdracht wissen.

Als een Virtuele bibliotheek is geselecteerd,zal calibre ze standaard leegmaken voor het zoeken zodat alle boeken zeker gevonden worden. Als u de Virtuele bibliotheek wil behouden, gebruik:

calibre://search/Library_Name?q=query&virtual_library=_

Als u naar een bepaalde Virtuele bibliotheek wil schakelen, gebruik:

calibre://search/Library_Name?virtual_library=Library%20Name
or
calibre://search/Library_Name?encoded_virtual_library=hex_encoded_virtual_library_name

vervang spaties in naam Virtuele bibliotheek door “%20”.

Als u in calibre zoekt en een link wil genereren daarvoor, kan u dat doen door rechts te klikken op de zoekbalk en Kopieer zoekopdracht als URL te kiezen.

Open a book details window on a book in some library

De URL syntax is

calibre://book-details/Library_Name/book_id

This opens a book details window on the specified book from the specified library without changing the current library or the selected book.

Open the notes associated with an author/series/etc.

De URL syntax is

calibre://book-details/Library_Name/Field_Name/id_Item_Id

This opens a window showing the notes of the specified item. The easiest way to create such URLs is to show the notes you want in calibre and click the Copy URL button to copy the URL to the clipboard and paste it wherever you need.

Here Field_Name is the name of the columns such as authors or tags. For user created columns, replace the leading # in the field name with an underscore, so #mytags becomes _mytags.

In addition to specifying items by id using Item_Id you can also specify them by name using either val_Item_Name or hex_Hex_Encoded_Item_Name. For example:

calibre://book-details/Library_Name/authors/val_John%20Doe

Hex codering van URL parameters

Hex codering van URL parameters gebeurt door eerst de parameter als UTF-8 bytes te coderen en dan elke byte te vervangen door twee hex karakters die de byte voorstellen. Bv. de string abc zijn de bytes 0x61 0x62 en 0x63 in UTF-8, dus de gecodeerde versie is de string: 616263.