De Grafische Gebruikersinterface

De Grafische Gebruikersinterface (GUI) biedt toegang tot alle bibliotheekbeheer en e-bookformaat conversie functies. De basis werkstroom voor gebruik van calibre is eerst boeken toevoegen aan de bibliotheek van uw harde schijf. calibre probeert automatisch de metadata te lezen uit de boeken en toe te voegen aan de interne database. Als ze in de database zitten, kunt u er verschillende: ref: actions op uitvoeren, zoals conversie van één formaat naar een ander, overbrengen naar de e-reader, bekijken op uw pc en bewerken van de metadata. Dat laatste omvat o.a. wijzigen van de omslag, omschrijving en labels. Merk op dat calibre kopieën maakt van de bestanden die u toevoegt. Uw originele bestanden blijven onaangetast.

De weergave is verdeeld in verschillende secties:

Acties

De Acties Werkbalk

De acties werkbalk biedt handige snelkoppelingen naar veelgebruikte acties. Als u met de rechtermuisknop op de knoppen klikt, kunt u variaties op de standaardactie uitvoeren. Houd er rekening mee dat de acties-werkbalk er enigszins anders uit zal zien, afhankelijk van of u een e-book reader op uw computer hebt aangesloten.

Boeken toevoegen

adbi The Boeken toevoegen actie heeft zeven verschillende opties bij rechter muisklik op de knop.

 1. Boeken toevoegen uit een map: Opent een bestandskiezer en laat u opgeven welke boeken uit een map toe te voegen. Deze actie is contextgevoelig d.w.z. het hangt ervan af welke catalogus u heeft geselecteerd. Indien u de Bibliotheek heeft geselecteerd, worden de boeken aan de bibliotheek toegevoegd. Heeft u de e-reader geselecteerd worden de boeken geüpload naar het toestel enz.

 2. Boeken toevoegen uit mappen en submappen: Laat u een map kiezen. De map en al z’n submappen worden recursief doorzocht en gevonden e-boeken worden toegevoegd aan de bibliotheek. U kan kiezen tussen calibre alle bestanden in een map aan één enkel boek record of meerdere records laten toevoegen. calibre gaat ervan uit dat elke map een enkel boel bevat. Alle e-boekbestanden in een map worden verondersteld hetzelfde boek te zijn in verschillende formaten. Deze actie is het omgekeerde van Opslaan op schijf , d.w.z. u kunt Opslaan op schijf, de boeken verwijderen en opnieuw toevoegen in één boek per map modus zonder informatie te verliezen behalve de datum (ervan uitgaande dat u geen instellingen heeft gewijzigd voor de Opslaan op schijf actie).

 3. Meerdere boeken toevoegen uit archief (ZIP/RAR): Laat u meerdere e-boeken toevoegen opgeslagen in de geselecteerde ZIP of RAR bestanden. Een handige optie die vermijdt eerst de ZIP archieven uit te pakken en dan de boeken toe te voegen met een van de twee opties boven.

 4. Voeg leeg boek toe (Boek record zonder formaat) Laat u toe een blanco boek record te maken. Kan gebruikt worden om later manueel de informatie in te vullen van een boek dat u nog niet in uw collectie heeft.

 5. Toevoegen van ISBN: Toestaan om boeken toe te voegen door gebruik van ISBN-nummers.

 6. Voeg bestanden toe aan geselecteerde boekrecords: Laat u bestanden van een bestaand boek in uw bibliotheek toevoegen of aanpassen.

 7. Voeg leeg bestand toe aan geselecteerde boek records*: Laat toevoegen van leeg bestand van gespecificeerde formaat aan geselecteerde boek records toe.

De actie Boeken toevoegen kan de metadata lezen van vele e-boekformaten. Daarnaast probeert het de metadata te raden uit de bestandsnaam. Zie de sectie Raadt metadata op basis van bestandsnamen om te leren hoe dit te configureren.

Om een bijkomend formaat toe te voegen aan een bestaand boek kan u drie dingen doen:

 1. Sleep het bestand en zet het neer op het Boek details paneel rechts in het hoofdvenster

 2. Klik rechts op het Boeken toevoegen en kies Voeg bestanden toe aan geselecteerde boeken.

 3. Klok op de:guilabel:Boeken toevoegen knop rechtsboven in de Metadata bewerken dialoog, toegang via de :ref:``edit_meta_information` actie.

Metadata bewerken

emii De Metadata bewerken actie heeft vier verschillende opties die zichtbaar worden door rechts te klikken op de knop.

 1. Metadata individueel bewerken: Laat u metadata van boeken één voor één bewerken met de optie om metadata, inclusief omslagen, op te halen van internet. Laat u ook bepaalde e-boekformaten van een boek toevoegen of verwijderen.

 2. Metadata bewerken in bulk: Laat u veel gebruikte velden van metadata voor grote hoeveelheden boeken tegelijk bewerken. Heeft effect op alle boeken geselecteerd in de Bibliotheek weergave.

 3. Metadata en omslagen downloaden: Downloadt metadata en omslag (indien beschikbaar) voor de geselecteerde boeken.

 4. Boekrecords samenvoegen: Laat u metadata en formaten van twee of meer boekrecords samenvoegen. U kunt kiezen om de records die niet eerst werden aangeklikt te verwijderen of te behouden.

Voor meer details zie Metadata van e-boeken aanpassen.

Boeken converteren

cei E-boeken kunnen geconverteerd worden van een aantal formaten in elk formaatdat uw e-reader bevalt. Vele e-boeken te koop zijn beschermd door Digital Rights Management (DRM) technologie. calibre zal deze e-boeken niet converteren. Het is gemakkelijk om het DRM te verwijderen van vele formaten, maar omdat dat mogelijk illegaal is, moet u zelf het gereedschap vinden om uw boeken te bevrijden en daarna calibre gebruiken om ze te converteren.

Meestal is een conversie een kwestie van één muisklik. Als u meer wilt weten over het conversieproces, ga naar E-book conversie.

De Convert books actie heeft drie verschillende opties die zichtbaar worden door rechts te klikken op de knop.

 1. Individueel converteren: Laat u de conversieopties instellen om de conversie van elk geselecteerd e-boek aan te passen.

 2. Bulk converteren: Laat u eenmalig keuzes opgeven om een aantal e-boeken tegelijk te converteren.

 3. Catalogus maken van de boeken in uw calibre bibliotheek: Laat u een volledige lijst genereren van de boeken in uw bibliotheek, inclusief alle metadata, in meerdere formaten zoals XML, CSV, BIBTeX, EPUB en MOBI. Deze catalogus bevat alle boeken momenteel getoond in de bibliotheekweergave. Dit laat u toe de zoekfunctie te gebruiken om het aantal boeken dat gecatalogiseerd wordt te beperken. Als u daarnaast meerdere boeken selecteert met behulp van de muis, worden alleen deze boeken toegevoegd aan de catalogus. Indien u de catalogus genereert in een e-boek formaat zoals EPUB, MOBI of AZW3 zal de volgende keer als u verbindt met uw e-boekreader de catalogus automatisch verzonden worden naar het toestel. Voor meer informatie over hoe een catalogus werkt, lees Creëren van AZW3 • EPUB • MOBI-catalogi.

Tonen

vi De Tonen actie toont het boek in een e-boekreader. calibre heeft een ingebouwde reader voor veel e-boekformaten. Voor andere formaten gebruikt het de standaard applicatie van het besturingssysteem. U kunt instellen welke formaten met de interne reader moeten worden geopend via Voorkeuren → Interface → Gedrag. Als een boek meerdere formaten heeft, kunt u een bepaald formaat weergeven met een rechterklik op de knop.

Naar apparaat sturen

stdi De Naar apparaat sturen actie heeft acht verschillende opties die zichtbaar worden door rechts te drukken op de knop.

 1. Naar hoofdgeheugen: De geselecteerde boeken worden overgedragen naar het hoofdgeheugen van de e-reader.

 2. Naar kaart (A): De geselecteerde boeken worden overgedragen naar de geheugenkaart (A) van de e-reader.

 3. Naar kaart (B): De geselecteerde boeken worden overgedragen naar de geheugenkaart (B) van de e-reader.

 4. Bepaald formaat naar: De geselecteerde boeken worden overgedragen naar de geselecteerde locatie van het apparaat en in het formaat dat u opgeeft.

 5. Apparaat uitwerpen: Verbreekt verbinding tussen Calibre en het apparaat.

 6. Standaard naar apparaat actie instellen: Hier kunt u welke van de opties 1 t/m 5 hierboven of 7 hieronder de standaard actie wordt wanneer u op de hoofdknop klikt.

 7. Verstuur en verwijder uit bibliotheek: De geselecteerde boeken worden overgedragen naar de geselecteerde locatie op het apparaat en verwijderd uit de Bibliotheek.

 8. Aantekeningen ophalen (experimenteel): Draagt aantekeningen die u heeft gemaakt bij een e-boek op uw toestel over naar de commentaren-metadata van het boek in de calibre bibliotheek.

U kunt bestandsnaam en mapstructuur van bestanden verstuurd naar het apparaat bepalen door een sjabloon in te stellen in Voorkeuren → Import/Export → Boeken versturen naar toestellen. Lees meer De calibre sjabloontaal.

Nieuws ophalen

fni De Nieuws ophalen actie downloadt nieuws van diverse websites en converteert dit in een e-boek dat gelezen kan worden op uw e-reader. Normaal wordt het nieuw aangemaakte e-boek toegevoegd aan uw bibliotheek, maar als een e-reader verbonden is als de download stopt, wordt het nieuws automatisch geüpload naar de e-reader.

De Nieuws ophalen actie gebruikt simpele recepten (10-15 regels code) voor elke nieuwssite. Om te leren hoe u een recept kunt maken voor uw eigen nieuwsbron, zie Uw favoriete nieuws website toevoegen.

De Nieuws ophalen actie heeft drie opties, toegankelijk via rechts klikken op de knop.

 1. Schema nieuws download: Met deze optie kunt u de download inplannen voor uw geselecteerde nieuwsbronnen van een lijst van honderden die beschikbaar zijn. Voor elke nieuwsbron kunt u een schema instellen en is flexibel zodat u specifieke weekdagen kunt selecteren of het aantal dagen tussen downloads.

 2. Een aangepaste nieuwsbron toevoegen: Met deze optie kunt u een eenvoudige code ingeven om nieuws te downloaden van een aangepaste nieuwssite dat u wilt gebruiken. De code aanmaken kan zo simpel zijn als het instellen van een RSS nieuws-feed URL of u kunt een code invoeren gebaseerd op Phyton voor deze taak. Voor meer informatie kunt u meer lezen op Uw favoriete nieuws website toevoegen.

 3. Alle ingeplande nieuwsbronnen downloaden: Hiermee zal Calibre onmiddellijk beginnen met het downloaden van alle nieuwsbronnen die u heeft ingepland.

Bibliotheek

lii Met de Bibliotheek actie kunt u een Bibliotheek aanmaken, schakelen tussen, hernoemen of verwijderen. U maar zo veel bibliotheken aanmaken als u wilt. U kunt bijvoorbeeld een fictie-bibliotheek aanmaken, eentje voor non-fictie, eentje voor vreemde talen, een projecten bibliotheek of elke structuur die u wenst. Bibliotheken zijn de hoogste organisatorische structuren binnen Calibre. Elke bibliotheek heeft zijn eigen boeken, labels, categorieën en geheugenlocaties.

 1. Bibliotheek schakelen/aanmaken…: Met deze optie kunt u: a) verbinding opnemen met een bestaande bibliotheek op een andere locatie, b) een lege bibliotheek aanmaken op een nieuwe locatie of c) de huidige bibliotheek verplaatsen naar een nieuw te specificeren locatie.

 2. Snel schakelen: Met deze optie kunt u schakelen tussen bibliotheken die aangemaakt zijn binnen Calibre.

 3. Bibliotheek hernoemen: Hiermee kunt u een Bibliotheek een andere andere naam toekennen.

 4. Neem een willekeurig boek: Kiest een willekeurig boek voor u uit de bibliotheek

 5. Bibliotheek verwijderen: Laat u toe een bibliotheek te deregistreren uit calibre.

 6. Export/import van alle calibre data: Laat u toe ofwel calibre data te exporteren voor migratie naar een nieuwe pc ofwel vroeger geëxporteerde data te importeren.

 7. <library name>: Acties 7, 8 enz… kunt u meteen wisselen tussen meerdere bibliotheken die u heeft gemaakt of naar gelinkt. Deze lijst bevat enkel de 5 meest gefrequenteerde bibliotheken. Voor de hele lijst, gebruik het Snelle Wissel menu.

 8. Bibliotheek onderhouden: Met deze optie kunt u de huidige bibliotheek controleren op gegevens-consistentie en de gegevensbank van de huidige bibliotheek herstellen van back-ups.

Notitie

Metadata over uw e-boeken, bv. titel, auteur en labels, zit in een enkel bestand in uw calibre bibliotheekmap, metadata.db genaamd. Als dit bestand beschadigd wordt (gebeurt zeer zelden) kunt u de metadata kwijt raken. Gelukkig back-upt calibre automatisch de metadata van elk boek in z’n map als een OPF bestand. Met de Database herstellen actie onder Bibliotheekonderhoud zoals boven beschreven, kunt u calibre het bestand metadata.db opnieuw laten opbouwen met de individuele OPF-bestanden.

U kunt boeken kopiëren of verplaatsen tussen verschillende bibliotheken (nadat u meer dan een bibliotheek heeft ingericht) door rechts te klikken op het boek en de actie te kiezen Kopieer naar bibliotheek.

Apparaat

dvi Met de Apparaat optie kunt u boeken lezen in de hoofdopslag of opslagkaarten van uw apparaat of the apparaat uitwerpen (loskoppelen van Calibre). Dit pictogram wordt automatisch getoond op de hoofdwerkbalk in Calibre wanneer u een apparaat aansluit dat wordt ondersteund. U kunt erop klikken om de boeken te bekijken op uw apparaat. U kunt ook boeken van uw Calibre bibliotheek slepen en neerzetten op het pictrogram om deze over te dragen op uw apparaat. Andersom kunt u boeken verslepen en plaatsen van uw apparaat op het bibliotheek-icon van de werkbalk om boeken over te dragen van uw apparaat naar de Calibre bibliotheek.

Op schijf opslaan

svdi Het opslaan op disk heeft 5 variaties, deze vind u door een rechterklik te geven op de knop.

 1. Opslaan op schijf: Slaat de geselecteerde boeken op op de schijf, georganiseerd il mappen. De mapstructuur lijkt op

  Author_(sort)
    Title
      Book Files
  

U kan de bestandsnaam en mapstructuur van op schijf opgeslagen bestanden controleren door een template in te stellen in Voorkeuren → Import/export → Boeken opslaan op schijf. Kijk ook bij De calibre sjabloontaal.

 1. Opslaan op schijf in één map: Slaat de geselecteerde boeken op op de schijf in één map.

Voor 1. en 2. worden alle beschikbare formaten naast metadata op schijf opgeslagen voor elk geselecteerd boek. Metadata wordt bewaard in een OPF-bestand. Opgeslagen boeken kunnen opnieuw geïmporteerd worden in de bibliotheek zonder gegevensverlies met behulp van de optie Boeken toevoegen.

 1. Bewaar alleen *<your preferred>* formaten op schijf: Slaat de geselecteerde boeken op op schijf in de mapstructuur getoond in (1.) maar enkel in uw geprefereerd e-boekformaat. U kunt uw voorkeursformaat instellen in Voorkeuren → Interface → Gedrag → Voorkeur uitvoerformaat

 2. Bewaar alleen *<your preferred>* formaat op schijf in één map: Slaat geselecteerde boeken op op schijf in een enkele map maar enkel in uw e-boek voorkeursformaat. U kunt uw voorkeursformaat instellen in Voorkeuren → Interface → Gedrag → Voorkeur uitvoerformaat

 3. Bewaar enkel formaat op schijf…: Slaat de geselecteerde boeken op op schijf in de mapstructuur getoond in (1.) maar enkel in het formaat dat u kiest uit de pop-uplijst.

Verbinden/delen

csi De Verbinden/delen actie laat u handmatig verbinden met een toestel of map op uw computer. Het laat u ook toe uw calibre bibliotheek in te stellen voor toegang per webbrowser of e-mail.

De Verbinden/delen actie heeft vier varianten, toegankelijk via een rechtse klik op de knop.

 1. Verbinden met map: Met deze optie kunt u een verbinding maken met elke map op uw computer alsof het een apparaat is en gebruik maken van alle faciliteiten die Calibre biedt aan apparaten. Nuttig als uw apparaat niet ondersteund wordt door Calibre maar wel verbonden is met een USB-aansluiting.

 2. Content server starten: Start calibre’e ingebouwde webserver. Na opstarten is uw calibre bibliotheek toegankelijk met een webbrowser vanaf het internet (indien gewenst). U kunt instellen hoe de webserver toegankelijk is door voorkeuren in te stellen op Voorkeuren → Delen → Delen over het net

 3. Instellen e-mail gebaseerd delen van boeken: Hiermee kunt u boeken delen en mailinglijsten per e-mail. Nadat u e-mailadressen heeft ingericht, verstuurd Calibre nieuws- en boeken-updates naar de ingevoerde e-mailadressen. U kunt instellen hoe Calibre de e-mails verstuurd in de voorkeursinstellingen op Voorkeuren → Delen → Boeken delen per e-mail. Wanneer u eenmaal een of meer e-mailadressen heeft ingericht, zal deze optie worden vervangen door opties om boeken te versturen naar de ingevoerde e-mailadressen.

Boeken verwijderen

rbi De Boeken verwijderen actie verwijdert boeken voorgoed, voorzichtig gebruiken dus. Het is contextgevoelig, d.w.z. hangt af van welke catalogus u heeft geselecteerd. Wanneer u Bibliotheek heeft geselecteerd worden boeken verwijderd uit de bibliotheek. Hebt u de e-reader geselecteerd, worden boeken verwijderd uit het toestel. Om enkel een specifiek formaat van een boek te verwijderen, gebruik de Metadata bewerken actie. Boeken verwijderen heeft ook vijf opties toegankelijk door rechts te klikken op de knop.

 1. Geselecteerde boeken verwijderen: Hiermee verwijdert u alle boeken voorgoed die geselecteerd zijn in het boekenoverzicht.

 2. Bestanden verwijderen van een bepaald formaat van geselecteerde boeken…: Hiermee verwijdert u voorgoed e-boekbestanden van een bepaald formaat van boeken geselecteerd in de boekenlijst.

 3. Alle formaten verwijderen van geselecteerde boeken, behalve…: Hiermee verwijdert u voorgoed e-boekbestanden van elk formaat behalve een bepaald formaat van boeken geselecteerd in de boekenlijst.

 4. Alle formaten verwijderen van geselecteerde boeken: Hiermee verwijdert u voorgoed alle e-boekbestanden van boeken geselecteerd in de boekenlijst. Alleen metadata blijven over.

 5. Opslagen verwijderen van geselecteerde boeken: Hiermee kunt u afbeeldingen van omslagen voorgoed verwijderen van boeken die geselecteerd zijn in het boekenoverzicht.

 6. Overeenkomende boeken verwijderen van toestel: Met deze optie verwijdert u e-boekbestanden van een verbonden apparaat die overeenkomen met boeken geselecteerd in de boekenlijst.

Notitie

Merk op dat als u Boeken verwijderen gebruikt om boeken te verwijderen uit uw calibre bibliotheek, u de records voorgoed verwijdert , maar de bestanden gaan naar Prullenbak/Afval. Dit laat u bestanden herstellen indien u van gedachten verandert.

Voorkeuren

cbi Met de Voorkeuren actie kunt u de werkwijze van Calibre aanpassen. Er zijn vier opties die zichtbaar worden door rechts op de knop te klikken.

 1. Voorkeuren: Hiermee kunt u de werkwijze van Calibre op een aantal punten aanpassen. Het klikken op de knop voert deze actie ook uit.

 2. Welkom wizard starten: Laat u de Welkom wizard starten die zichtbaar werd toen u calibre voor de eerste keer starte.

 3. Plugins ophalen om Calibre uit te breiden: Opent een nieuw venster dat plugins toont voor Calibre. Deze plugins zijn ontwikkeld door derden om de functionaliteit van Calibre uit te breiden.

 4. Herstarten in debug modus: Hiermee kunt u de foutenopsporing activeren die Calibre-ontwikkelaars helpen om problemen op te lossen waar u eventueel tegenaan loopt. Voor de meeste gebruikers moet dit uitgeschakeld blijven behalve als u gevraagd wordt door een ontwikkelaar om deze optie te activeren.

Catalogi

_images/catalogs.png

Een catalogus is een verzameling boeken. Calibre kan twee soorten catalogi beheren:

 1. Bibliotheek: Dat is een verzameling boeken die bewaard worden in uw Calibre bibliotheek op uw computer.

 2. Toestel: Dat is een verzameling boeken die bewaard wordt in uw e-reader. Deze wordt beschikbaar als u de reader verbindt met uw computer.

Veel bewerkingen zoals toevoegen van boeken, verwijderen, bekijken enz. zijn contextgevoelig. Als u bv. op de Tonen knop klikt wanneer u de Toestel catalogus heeft geselecteerd, zal calibre de bestanden op het toestel openen om te tonen. Als u de Bibliotheek catalogus heeft geselecteerd, worden in plaats daarvan de bestanden in uw calibre bibliotheek geopend.

Zoeken & sorteren

_images/search_sort.png

Met Zoeken & Sorteren kunt u enkele krachtige acties uitvoeren op uw boekenverzamelingen.

 • U kunt ze sorteren op titel, auteur, datum, waardering etc. door op de kolomnamen te klikken. U kunt ook hiërarchisch op meerdere kolommen sorteren. Als u bijvoorbeeld klikt op de titel-kolom en daarna de auteur-kolom zullen de boeken worden gesorteerd op auteur en dan alle boeken van dezelfde auteur op titel.

 • U kan naar een bepaald boek of boekenset zoeken via de Zoekbalk. Meer hierover hieronder.

 • U kan snel en eenvoudig metadata bewerken door de door het item te selecteren dat u wilt veranderen en te drukken pop de E toets.

 • U kan Acties uitvoeren op boekensets. Om meerdere boeken te selecteren kan u ofwel:

  • Houd de Ctrl-toets ingedrukt en klik op de te selecteren boeken.

  • Houd de Shift-toets ingedrukt en klik op het eerste en laatste boek van een te selecteren boekenreeks.

 • U kunt instellen welke velden getoond worden met behulp van de Voorkeuren-dialoog.

De zoek interface

U kunt alle metadata doorzoeken door het invoeren van zoektermen in de Zoekbalk. Zoeken is hoofdletterongevoelig. Bijvoorbeeld:

Asimov Foundation format:lrf

Alle boeken in uw bibliotheek die Asimov en Foundation in hun metadata hebben staan en beschikbaar zijn in LRF formaat worden gevonden. Nog een paar voorbeelden:

author:Asimov and not series:Foundation
title:"The Ring" or "This book is about a ring"
format:epub publisher:feedbooks.com

Zoekopdrachten zijn standaard ‘bevat’. Een item wordt gevonden als de zoekterm ergens in de metadata voor komt. Er zijn nog andere manieren van zoeken: gelijkheid-zoeken en zoeken met ´reguliere expressies <https://en.wikipedia.org/wiki/Regular_expression>`_.

Gelijkheid-zoeken wordt aangegeven door een is-gelijk-teken (=) voor het zoekwoord. Bv.: zoeken naar tag:"=science" geeft “science” maar niet “science fiction” of “hard science”. Reguliere expressies in zoekopdrachten worden aangegeven door een tilde (~) voor de zoekwoorden. Elke Python-compatible reguliere expressie kan gebruikt worden. N.B.: Backslashes om speciale tekens uit te sluiten in reguliere expressies moeten dubbel zijn omdat enkele verwijderd worden tijdens het verwerken van de zoekopdracht. Bv. voor een overeenkomst met een haakje moet u \\( ingeven. Reguliere expressie-zoekopdrachten zijn ‘bevattend’-zoekopdrachten tenzij de expressie ankers bevat.

Als u moet zoeken naar een expressie met een inleidende is-gelijk-teken of tilde, plaats dan een backslash voor de zoekterm.

Omsluit de zoekuitdrukking met aanhalingstekens (“) als de uitdrukking ronde haakjes of spaties bevat. Om bijvoorbeeld te zoeken naar de tag “Science Fiction” zult u moeten zoeken naar tag:"=science fiction". Als u zoekt naar tag:"=science fiction" zult u alle boeken vinden met de tag ‘science’ en die welke het woord ‘fiction’ bevatten in hun metadata.

U kunt makkelijk geavanceerde zoekopdrachten bouwen in de Geavanceerde zoekdialoog door te klikken op de knop sbi.

Beschikbare zoekvelden zijn:tag, title, author, publisher, series, series_index, rating, cover, comments, format, identifiers, date, pubdate, search, size, vl en aangepaste kolommen. Als een toestel aangesloten is, wordt het veld ondevice beschikbaar wanneer u de calibre bibliotheekweergave doorzoekt. Om de zoeknaam (de zogenaamde opzoeknaam) te vinden van een aangepaste kolom, zweef met de muis over het kolomkop in de bibliotheekweergave.

De syntaxis voor zoeken daar gegevens is:

pubdate:>2000-1 Will find all books published after Jan, 2000
date:<=2000-1-3 Will find all books added to calibre before 3 Jan, 2000
pubdate:=2009 Will find all books published in 2009

Wanneer de datum twijfelachtig is wordt de huidige locale gebruikt voor datumvergelijkingen. Bijvoorbeeld wordt in een mm/dd/yyyy locale 2/1/2009 geïnterpreteerd als 1 februari 2009. In een dd/mm/yyyy locale wordt dit geïnterpreteerd als 2 januari 2009. Sommige speciale datumuitdrukkingen zijn beschikbaar. De uitdrukking vandaag vertaalt zich in de huidige datum. De uitdrukkingen gisteren en huidigemaand (of de vertaalde equivalenten in de huidige taal) werken ook. Daarnaast kan de uitdrukking dagengeleden (ook vertaald) gebruikt worden om een datum te vergelijken met een aantal dagen geleden. Bijvoorbeeld:

date:>10daysago
date:<=45daysago

Om eventuele problemen te voorkomen met vertaalde uitdrukkingen voor een niet-Engelse versie van Calibre zijn de uitdrukkingen _today, _yesterday, _thismonth en _daysago altijd beschikbaar. Deze worden niet vertaald.

U kan zoeken naar boeken in een specifiek formaat op deze wijze:

size:>1.1M Will find books with a format larger than 1.1MB
size:<=1K Will find books with a format smaller than 1KB

Datum en numerieke velden ondersteunen de relatieve operatoren = (is gelijk), > (groter dan), >= (groter dan of is gelijk), < (kleiner dan), <= (kleiner dan of is gelijk) en != (niet gelijk). Beoordelingsvelden worden beschouwd als numeriek. Bv zoeken naar rating:>=3 vindt alle boeken beoordeeld 3 of hoger.

U kunt zoeken naar een aantal items in meervoudige waardevelden zoals labels. Deze zoekopdrachten beginnen met het teken # en gebruik vervolgens dezelfde syntax als voor numerieke velden. Bijvoorbeeld om alle boeken te vinden die meer dan 4 labels hebben, zoek naar labels:#>4. Om alle boeken te vinden die precies 10 labels hebben, zoek naar labels:#=10.

Reeks-indexen zijn doorzoekbaar. Voor de standaard reeksen is de zoeknaam ‘series_index’. Voor aangepaste reeks-kolommen gebruikt u de zoeknaam van de kolom gevolgt door _index. Bijvoorbeeld om te zoeken in de index voor een aangepaste kolom genoemd #mijn_reeks, gebruikt u de zoeknaam #mijn_reeks_index. Reeks-indexen zijn getallen, daarom kunt u de relatieve operatoren gebruiken zoals bovenstaand beschreven.

Het speciale veld search is voor opgeslagen zoekopdrachten. Als u een zoekopdracht opslaat met de naam “My spouse’s books” kunt u ingeven search:"My spouse's books" in de zoekbalk om de opgeslagen zoekopdracht te herbruiken. Meer over opslaan van zoekopdrachten onder.

Het speciale veld vl is om naar boeken te zoeken in een Virtuele ibliotheek. Bv. vl:Read vindt alle boeken in de Read Virtuele bibliotheek. Zoeken naar vl:Read and vl:"Science Fiction" vindt alle boeken die zowel in de Read als Science Fiction Virtuele bibliotheek staan. De waarde na vl: moet de naam van een Virtuele bibliotheek zijn. Als de naam van de bibliotheek spaties bevat, zet er aanhalingstekens rond.

U kunt zoeken of een veld bestaat of niet met behulp van de speciale waardes “true” en “false”. Bijvoorbeeld:

cover:false will give you all books without a cover
series:true will give you all books that belong to a series
comments:false will give you all books with an empty comment
format:false will give you all books with no actual files (empty records)

Ja/nee aangepaste kolommen zijn doorzoekbaar. Zoeken naar false, leeg of open vindt alle boeken met ongedefinieerde waardes in de kolom. Zoeken naar true vindt alle boeken die geen ongedefinieerde waardes hebben in de kolom. Zoeken naar ja of aangevinkt vindt alle boeken met Ja in de kolom. Zoeken naar nee of uit vindt alle boeken met Nee in de kolom. N.B.: De woorden ja, nee, open, leeg, aangevinkt en uit zijn vertaald; gebruik of de huidige equivalenten van uw taal of de Engelse woorden. De woorden true en false en de speciale waardes _yes, _no en _empty zijn niet vertaald.

Hiërarchische items (bijv. A,B,C) gebruiken een uitgebreide syntax om initiële delen van de hiërarchie te matchen. Dit gebeurt door een punt toe te voegen tussen de exacte match indicator (=) en de tekst. Bijvoorbeeld zal de zoekopdracht labels:=.A de labels A en A.B vinden, maar niet de labels AA of AA.B. De zoekopdracht labels:=.A.B vindt de labels A.B en A.B.C, maar niet de tag A.

Identificatoren (d.i. ISBN, DOI, LCCN enz.) gebruiken ook een uitgebreide syntaxis. Een identificator heeft de form type:value zoals in isbn:123456789. De uitgebreide syntaxis laat u toe om onafhankelijk te specificeren welk type en waarde te zoeken. Zowel type als waarde delen van de zoekopdracht kunnen is-gelijk, bevat of reguliere expressie gebruiken. Voorbeelden:

 • identifiers:true zal boeken vinden met een willekeurige identificator.

 • identifiers:false zal boeken vinden zonder identificatoren.

 • identifiers:123 zoekt naar boeken van elk type met de waarde die 123 bevat.

 • identifiers:=123456789 zoekt naar boeken met elk type die een waarde heeft die gelijk is 123456789.

 • identifiers:=isbn: en identifiers:isbn:true vinden boeken met een type gelijk aan ISBN met iedere waarde

 • identifiers:=isbn:false vindt boeken zonder type zoals ISBN.

 • identifiers:=isbn:123 vindt boeken met type gelijk aan ISBN en waarde bevattend 123.

 • identifiers:=isbn:=123456789 vindt boeken met type gelijk aan ISBN en waarde gelijk aan 123456789.

 • identifiers:i:1 vindt boeken met een type dat een i bevat en een waarde van 1 bevatten.

_images/search.png

Geavanceerde zoekdialoog

U kan zoeken met een sjabloon in De calibre sjabloontaal in plaats van in een metadata veld. Voer hiertoe een sjabloon, een zoektype en de waarde om op te zoeken in. De syntaxis is:

template: (the template) #@#: (search type) : (the value)

De template is elke sjabloon in een geldige calibre sjabloontaal. Het search type moet een van t (tekst zoeken), d (datum zoeken), n (numeriek zoeken), or b (set/not set (boolean)) zijn. De value is eender wat u wilt. Het kan de speciale operatoren boven beschreven gebruiken voor verschillende zoektypes. Aanhalingstekens rond de hele zoekstring als er ergens spaties in staan.

Voorbeelden:

 • template:"program: connected_device_name('main')#@#:t:kindle" – is waar als het kindle toestel is aangesloten
  • template:"program: select(formats_sizes(), 'EPUB')#@#:n:>1000000" – vindt boeken met EPUB files groter dan 1 MB

 • template:"program: select(formats_modtimes('iso'), 'EPUB')#@#:d:>10daysago" – vindt boeken met EPUB bestanden minder dan 10 dagen oud

You can build template search queries easily using the Advanced search dialog accessed by clicking the button sbi. You can test templates on specific books using the calibre Template tester. This can be added to the toolbars or menus via Preferences → Toolbars & menus. It can also be assigned a keyboard shortcut via Preferences → Shortcuts.

Zoekopdrachten opslaan

calibre laat u vaak gebruikte zoekopdrachten opslaan onder een speciale naam en deze opnieuw gebruiken met één klik. Maak een zoekopdracht aan door die ofwel in de zoekbalk in te geven of met de Label browser. Voer dan de naam in in het vak Opgeslagen Zoekopdrachten naast de Zoekbalk. Klik op het plus-icoon naast het vak opgeslagen zoekopdrachten om deze te bewaren.

Nu kunt u uw opgeslagen zoekopdracht vinden in de Label Browser onder Opgeslagen Zoekopdrachten. Een enkele klik laat u een complexe zoekopdracht makkelijk opnieuw uitvoeren zonder deze terug aan te maken.

Virtuele bibliotheken

Een Virtuele Bibliotheek is een manier om te doen alsof uw calibre bibliotheek maar een paar boeken heeft in plaats van z’n hele collectie. Dit is een prima manier om uw grote verzameling boeken in kleinere hanteerbare stukken te verdelen. Om te leren hoe Virtuele bibliotheken te maken en gebruiken, zie de handleiding: Virtuele bibliotheken.

Raadt metadata op basis van bestandsnamen

Gewoonlijk haalt calibre metadata op uit het boekbestand. U kunt instellen dat metadata in plaats daarvan moeten worden gelezen uit de bestandsnaam via Voorkeuren → Import/Export → Boeken toevoegen → Lees metadata uit bestandinhoud.

You can also control how metadata is read from the filename using regular expressions (see Alles over het gebruik van reguliere expressies in calibre). In the Adding books section of the configuration dialog, you can specify a regular expression that calibre will use to try and guess metadata from the names of e-book files that you add to the library. The default regular expression is:

title - author

dat betekent, het programma gaat ervan uit dat alle tekens tot de eerste - tot de titel van het boek behoren en volgende tekens de naam van de auteur van het boek. Bijvoorbeeld, de bestandsnaam:

Foundation and Earth - Isaac Asimov.txt

wordt geïnterpreteerd als titel: Foundation and Earth en auteur: Isaac Asimov

Tip

Indien de bestandsnaam geen koppelteken bevat zal de bovenstaande reguliere expressie mislukken.

Boekgegevens

_images/book_details.png

The Book details display shows the cover and all the metadata for the currently selected book. It can be hidden via the Layout button in the lower right corner of the main calibre window. The author names shown in the Book details panel are click-able, they will by default take you to the Wikipedia page for the author. This can be customized by right clicking on the author name and selecting Manage this author.

Similarly, if you download metadata for the book, the Book details panel will automatically show you links pointing to the web pages for the book on Amazon, WorldCat, etc. from where the metadata was downloaded.

You can right click on individual e-book formats in the Book details panel to delete them, compare them to their original versions, save them to disk, open them with an external program, etc.

You can change the cover of the book by simply drag and dropping an image onto the Book details panel. If you wish to edit the cover image in an external program, simply right click on it and choose Open with.

You can also add e-book files to the current book by drag and dropping the files onto the Book details panel.

Double clicking the Book details panel will open it up in a separate popup window.

Finally, you can customize exactly what information is displayed in the Book details panel via Preferences → Interface → Look & feel → Book details.

Labelbrowser

_images/tag_browser.png

The Tag browser allows you to easily browse your collection by Author/Tags/Series/etc. If you click on any item in the Tag browser, for example the author name Isaac Asimov, then the list of books to the right is restricted to showing books by that author. You can click on category names as well. For example, clicking on “Series” will show you all books in any series.

The first click on an item will restrict the list of books to those that contain or match the item. Continuing the above example, clicking on Isaac Asimov will show books by that author. Clicking again on the item will change what is shown, depending on whether the item has children (see sub-categories and hierarchical items below). Continuing the Isaac Asimov example, clicking again on Isaac Asimov will restrict the list of books to those not by Isaac Asimov. A third click will remove the restriction, showing all books. If you hold down the Ctrl or Shift keys and click on multiple items, then restrictions based on multiple items are created. For example you could hold Ctrl and click on the tags History and Europe for finding books on European history. The Tag browser works by constructing search expressions that are automatically entered into the Search bar. Looking at what the Tag browser generates is a good way to learn how to construct basic search expressions.

Items in the Tag browser have their icons partially colored. The amount of color depends on the average rating of the books in that category. So for example if the books by Isaac Asimov have an average of four stars, the icon for Isaac Asimov in the Tag browser will be 4/5th colored. You can hover your mouse over the icon to see the average rating.

The outer-level items in the Tag browser, such as Authors and Series, are called categories. You can create your own categories, called User categories, which are useful for organizing items. For example, you can use the User categories editor (click the Configure button at the lower-left of the Tag browser and choose Manage authors, series, etc → User categories) to create a User category called Favorite Authors, then put the items for your favorites into the category. User categories can have sub-categories. For example, the User category Favorites.Authors is a sub-category of Favorites. You might also have Favorites.Series, in which case there will be two sub-categories under Favorites. Sub-categories can be created by right-clicking on a User category, choosing Add sub-category to…, and entering the sub-category name; or by using the User categories editor by entering names like the Favorites example above.

You can search User categories in the same way as built-in categories, by clicking on them. There are four different searches cycled through by clicking:
 1. “alles dat overeenkomt met een item in de categorie” aangegeven door een enkel groen plus-teken.

 2. “alles dat overeenkomt met een item in de categorie of de sub-categorieën” aangegeven door twee groene plus-tekens.

 3. “alles dat niet overeenkomt met een item in de categorie” aangegeven door een enkel rood min-teken.

 4. “alles dat niet overeenkomt met een item in de categorie of de sub-categorieën” aangegeven door twee rode min-tekens.

It is also possible to create hierarchies inside some of the text categories such as tags, series, and custom columns. These hierarchies show with the small triangle, permitting the sub-items to be hidden. To use hierarchies of items in a category, you must first go to Preferences → Interface → Look & feel and enter the category name(s) into the “Categories with hierarchical items” field. Once this is done, items in that category that contain periods will be shown using the small triangle. For example, assume you create a custom column called “Genre” and indicate that it contains hierarchical items. Once done, items such as Mystery.Thriller and Mystery.English will display as Mystery with the small triangle next to it. Clicking on the triangle will show Thriller and English as sub-items. See Managing subgroups of books, for example “genre” for more information.

Hierarchical items (items with children) use the same four ‘click-on’ searches as User categories. Items that do not have children use two of the searches: “everything matching” and “everything not matching”.

You can drag and drop items in the Tag browser onto User categories to add them to that category. If the source is a User category, holding the Shift key while dragging will move the item to the new category. You can also drag and drop books from the book list onto items in the Tag browser; dropping a book on an item causes that item to be automatically applied to the dropped books. For example, dragging a book onto Isaac Asimov will set the author of that book to Isaac Asimov. Dropping it onto the tag History will add the tag History to the book’s tags.

You can easily find any item in the Tag browser by clicking the search button at the lower-right corner. In addition, you can right click on any item and choose one of several operations. Some examples are to hide it, rename it, or open a “Manage x” dialog that allows you to manage items of that kind. For example, the “Manage Authors” dialog allows you to rename authors and control how their names are sorted.

You can control how items are sorted in the Tag browser via the Configure button at the lower-left of the Tag browser. You can choose to sort by name, average rating or popularity (popularity is the number of books with an item in your library; for example, the popularity of Isaac Asimov is the number of books in your library by Isaac Asimov).

Omslagenrooster

_images/cover_grid.png

You can have calibre display a grid of book covers instead of a list of books, if you prefer to browse your collection by covers instead. The Cover grid is activated by clicking the Layout button in the bottom right corner of the main calibre window. You can customize the cover sizes and the background of the Cover grid via Preferences → Interface → Look & feel → Cover grid. You can even have calibre display any specified field under the covers, such as title or authors or rating or a custom column of your own devising.

Omslagbrowser

_images/cover_browser.png

In addition to the Cover grid described above, you can also have calibre display covers in the single row. This is activated via the Layout button in the lower right corner of the main window. In Preferences → Interface → Look & feel → Cover browser you can change the number of covers displayed, and even have the Cover browser display itself in a separate popup window.

Snel-weergave

Sometimes you want to select a book and quickly get a list of books with the same value in some category (authors, tags, publisher, series, etc.) as the currently selected book, but without changing the current view of the library. You can do this with Quickview. Quickview opens either a second window or a panel in the book list showing the list of books matching the value of interest. For example, assume you want to see a list of all the books with the one or more of the authors of the currently-selected book. Click in the author cell you are interested in and press the ‘Q’ key or click the Quickview icon in the Layout section of the calibre window. A window or panel will open with all the authors for that book on the left, and all the books by the selected author on the right.

Enkele voorbeelden van snelweergave gebruik: zie snel welke andere boeken:
 • have some tag(s) applied to the currently selected book,

 • zitten in dezelfde reeks als het huidige boek

 • hebben dezelfde waardes in een persoonlijke kolom als het huidige boek

 • zijn geschreven bij één van de auteurs van het huidige boek

 • share values in a custom column

There are two choices for where the Quickview information appears:

 1. It can open “undocked”: on top of the calibre window and will stay open until you explicitly close it.

 2. It can open “docked”: as a panel in the book list section of the calibre main window.

You can move the window from docked to undocked as desired using the “Dock/Undock” button.

The Quickview panel can be left open permanently, in which case it follows movements on the book list. For example, if you click in the calibre library view on a category column (tags, series, publisher, authors, etc.) for a book, the Quickview window contents will change to show you in the left-hand side panel the values in that category for the selected book (e.g., the tags for that book). The first item in that list will be selected, and Quickview will show you on the right-hand side panel all the books in your library that use that value. Click on an different value in the left-hand panel to see the books with that different value.

Double-click on a book in the Quickview window to select that book in the library view. This will also change the items display in the QuickView window (the left-hand panel) to show the items in the newly-selected book.

Shift- or Ctrl- double-click on a book in the Quickview window to open the edit metadata dialog on that book in the calibre window. The edited book will be Quickview’ed when you close the edit metadata dialog.

U kunt zien of een kolom snel weergegeven kan worden door met uw muisaanwijzer over de kolomnaam te gaan en de tooltip voor dit kolomhoofd te bekijken. U kunt ook rechts te klikken op de kolomkop en bekijken of de optie “Snelweergave” wordt getoond in het menu; in dat geval is het kiezen van de optie Snelweergave hetzelfde als het indrukken van ‘Q’ van de huidge cel.

Options (in Preferences → Look & feel → Quickview):

 • Respect (or not) the current Virtual library. If checked then Quickview shows only books in the current Virtual library. Default: respect Virtual libraries

 • Change the Quickview window contents when the column is changed on the book list using the cursor keys. Default: don’t follow changes made with cursor keys

 • Change the column being “quickview’ed” when a cell in the Quickview window is double-clicked. Otherwise the book is changed but the column being examined is not. Default: change the column

 • Change the column being “quickview’ed” to the current column when the return key is pressed in the Quickview panel. Otherwise the book is changed but the column being examined is not. Default: change the column

 • Choose which columns are shown in the Quickview window/panel.

Taken

_images/jobs.png

The Jobs panel shows the number of currently running jobs. Jobs are tasks that run in a separate process. They include converting e-books and talking to your reader device. You can click on the jobs panel to access the list of jobs. Once a job has completed you can see a detailed log from that job by double-clicking it in the list. This is useful to debug jobs that may not have completed successfully.

Toetsenbord sneltoetsen

calibre has several keyboard shortcuts to save you time and mouse movement. These shortcuts are active in the book list view (when you’re not editing the details of a particular book), and most of them affect the title you have selected. The calibre E-book viewer has its own shortcuts which can be customised by clicking the Preferences button in the viewer.

Notitie

Aandacht: De Calibre toetsenbord snelkoppeling heeft geen ‘modifier key’ nodig (Commando, Opties, Controle, Etc.), met uitzondering wanneer het is gemeld. Je hoeft alleen de letter toets in te drukken, bijv. E om aan te passen.

Toetsenbord snelkoppelingen voor het Calibre programma

Toetsenbord snelkoppeling

Actie

F2 (Enter in macOS)

Bewerk de metadata van het huidig geselecteerde veld in de boekenlijst.

A

Boeken toevoegen

Shift+A

Add formats to the selected books

C

Convert selected books

D

Naar apparaat sturen

Del

Verwijder geselecteerde boeken

E

Bewerk metadata van geselecteerde boeken

G

Boeken downloaden

I

Toon boekgegevens

K

Bewerk inhoudsopgave

M

Geselecteerde records samenvoegen

Alt+M

Geselecteerde records samenvoegen, originelen bewaren

O

Bijbehorende map openen

P

Boeken bijschaven

S

Op schijf opslaan

T

Bewerk Boek

V

Tonen

Shift+V

View last read book

Alt+V/Cmd+V in macOS

Specifiek formaat tonen

Alt+Shift+J

Schakel taaklijst

Alt+Shift+B

Toggle Cover browser

Alt+Shift+D

Toggle Book details panel

Alt+Shift+T

Toggle Tag browser

Alt+Shift+G

Toggle Cover grid

Alt+A

Toon boeken bij dezelfde auteur als het huidige boek

Alt+T

Toon boeken met dezelfde labels als het huidige boek

Alt+P

Toon boeken met dezelfde uitgever als het huidige boek

Alt+Shift+S

Toon boeken uit dezelfde reeks als het huidige boek

/, Ctrl+F

Focus the Search bar

Shift+Ctrl+F

Open the Advanced search dialog

Shift+Alt+F

Toggle the Search bar

Esc

Huidige zoekterm wissen

Shift+Esc

Selecteer de boekenlijst

Ctrl+Esc

Clear the Virtual library

Alt+Esc

Verwijder de extra restricties

Ctrl+*

Create a temporary Virtual library based on the current search

Ctrl+Rechts

Select the next Virtual library tab

Ctrl+Left

Select the previous Virtual library tab

N of F3

Zoek het volgende boek dat overeen komt met de huidige zoekopdracht (werkt alleen indien zoek accentueren aan staat in de zoek voorkeuren)

Shift+N of Shift+F3

Zoek het vorige boek dat overeen komt met de huidige zoekopdracht (werkt alleen indien zoek accentueren aan staat in de zoek voorkeuren)

Ctrl+D

Metadata en omslagafbeeldingen downloaden

Ctrl+R

Herstart Calibre

Ctrl+Shift+R

Herstart in debug modus

Shift+Ctrl+E

Voeg een leeg boek toe aan Calibre

Ctrl+M

Wissel gemarkeerd/ongemarkeerde status op geselecteerde boeken

Q

Toon de Snelle weergave pop-up om boeken te tonen met gerelateerde reeksen/labels/enz.

Shift+Q

Selecteer het geopende Snel weergave paneel

Shift+S

Zoek in het Snel weergave paneel

F5

De huidige volgorde opnieuw toepassen

Ctrl+Q

Calibre afsluiten

X

Toggle auto scroll of the book list