Subgroepen beheren van boeken, bijvoorbeeld “genre”

Sommige mensen willen de boeken in hun bibliotheek indelen in subgroepen vergelijkbaar met submappen. De meest genoemde reden is om genre-hiërachieën te maken, maar er zijn meer. Een gebruiker zocht een manier om tekstboeken in de delen op onderwerp en cursusnummer. Iemand anders wilde geschenken op onderwerp bijhouden en ontvanger. Deze handleiding zal het voorbeeld genre gebruiken in deze uitleg.

oordat u verdergaat is het belangrijk dat we het niet hebben over mappen op de harde schijf. Subgroepen zijn geen bestandsmappen. Boeken worden niet ergens naartoe gekopieërd. De Calibre bibliotheek bestandsstructuur is niet betroffen. In plaats daarvan presenteren we een manier om ubgroepen van boeken te organiseren en tonen binnen een Calibre bibliotheek.

Subgroepen zoals bijv. genres moeten voldoen aan alle onderstaande voorwaarden:

 • Een subgroep (bijv. een genre) moet boeken bevatten (verwijzen naar boeken), niet boekcategorieën. Dit onderscheidt subgroepen van Calibre gebruiker-categorieën.
 • Een boek kan in meerdere subgroepen (genres) voorkomen. Dit onderscheidt subgroepen van fysieke bestandsmappen.
 • Subgroepen (genres) moeten een hiërarchie vormen; subgroepen kunnen subgroepen bevatten.

Tags give you the first two. If you tag a book with the genre then you can use the Tag browser (or search) for find the books with that genre, giving you the first. Many books can have the same tag(s), giving you the second. The problem is that tags don’t satisfy the third requirement. They don’t provide a hierarchy.

Isgtree| Calibres hiërarchie functie levert u de derde, het vermogen om de genres te zien in een ‘boomstructuur’ en de capaciteit om makkelijk te zoeken naar boeken in genre of sub-genre. Bijvoorbeeld: Aangenomen dat uw genre als volgt is gestructureerd:

Genre
  . History
  .. Japanese
  .. Military
  .. Roman
  . Mysteries
  .. English
  .. Vampire
  . Science Fiction
  .. Alternate History
  .. Military
  .. Space Opera
  . Thrillers
  .. Crime
  .. Horror
  etc.

By using the hierarchy feature, you can see these genres in the Tag browser in tree form, as shown in the screen image. In this example the outermost level (Genre) is a custom column that contains the genres. Genres containing sub-genres appear with a small triangle next to them. Clicking on that triangle will open the item and show the sub-genres, as you can see with History and Science Fiction.

Klikken op een genre kan zoeken naar alle boeken met dat genre of sub-genres. Bijvoorbeeld: Klikken op Science Fiction kan resulteren in alle drie sub-genres, Alternatieve geschiedenis, Militarisme en Ruimtevaart. Klikken op Alternatieve geschiedenis resulteert in boeken in dat genre, Militarisme en Ruimtevaart worden buiten beschouwing gelaten. Uiteraard kan een boek meerdere genres hebben. Als een boek in Ruimtevaart en Militarisme is ingedeeld dat ziet u dit boek als u op een van beide genres klikt. Het zoeken wordt hieronder gedetailleerd besproken.

Tevens kunt u op de afbeelding zien dat het genre Militarisme tweemal voorkomt, eenmaal onder History en eenmaal onder Science Fiction. Omdat de genres in een hiërarchie staan, zijn dit twee separate genres. Een boek kan dus voorkomen in het ene, het andere of (twijfelachtig in dit geval) in beide. Bijvoorbeeld kunnen de boeken van Winston Churcill “De Tweede Wereldoorlog” voorkomen in “History.Militarisme”. David Webers Honor Harrington boeken kunnen in “Sciende Fiction.Miltarisme” en ook in “Science Fiction.Ruimtevaart”.

Als een genre eenmal bestaat, d.w.z. dat minstens een boek dat genre heeft, kunt u dit makkelijk toewijzen aan andere boeken door deze te slepen en te plaatsen vanuit de bibliotheek naar de genre die u wilt toewijzen aan de boeken die u wilt. U kunt genres ook toewijzen in de metagegevens-editors; meer informatie vindt u onderstaand.

Configuratie

Ondertussen wilt u vermoedelijk weten “Hoe is dit ingericht?” Er zijn drie stappen: 1) een aangepaste kolom aanmaken, 2) vertel Calibre dat de nieuwe kolom hiërarchisch behandeld moet worden en 3) genres toevoegen.

You create the custom column in the usual way, using Preferences -> Add your own columns. This example uses “#genre” as the lookup name and “Genre” as the column heading. The column type is “Comma-separated text, like tags, shown in the Tag browser.”

_images/sg_cc.jpg

Then after restarting calibre, you must tell calibre that the column is to be treated as a hierarchy. Go to Preferences  →  Look & feel  →  Tag browser and enter the lookup name “#genre” into the “Categories with hierarchical items” box. Press Apply, and you are done with setting up.

_images/sg_pref.png

Nu staan er nog geen genres in de kolom. We moeten dus nog een laatste stap zetten: Hoe wijzen we een genre toe op een boek. Een genre bestaat niet in Calibre totdat het verschijnt bij tenminste een boek. Voordat we een genre aan een boek toewijzen, moeten we eerst wat dieper ingaan over hoe een genre eruit ziet in de metagegevens van een boek.

Een hiërarchie maakt u door uitdrukkingen of woorden gescheiden door punten in te voeren. Voortgaand in het vorbeeld genre kunnen deze zijn “History.Militarisme”, “Mysteries.Vampire”, “Science Fiction.Ruimtevaart”, etc. Om aldus een nieuw genre te maken, kiest u een boek waarvoor u een genre wilt toewijzen, bewerk de metagegevens en voer het nieuwe genre in de kolom in die u heeft gemaakt. In ons voorbeeld wilt u misschien het genre “Comics” met een sub-genre “Superheroes” voor een boek toewijzen; hiervoor wilt u ‘metagegevens bewerken’ voor dat (comic) boek, kies de Aangepaste metadat tab en vul dan “Comics.Superheroes” in zoals onderstaand te zien (negeer de andere aangepaste kolommen):

_images/sg_genre.jpg

After doing the above, you see in the Tag browser:

_images/sg_tb.jpg

Vannaf nu kunt u deze nieuwe genre toewijzen aan een boek (vermoedelijk een comic) door het boek te slepen en plaatsen op het genre of het toevoegen met behulp van metagegevens bewerken precies zoals hierboven beschreven.

Notitie

Hierarchical display only works if the Tag browser is set to sort items by name. This is the default and can be checked by clicking the Configure button at the bottom of the Tag browser.

Zoeken

_images/sg_search.jpg

The easiest way to search for genres is using the Tag browser, clicking on the genre you wish to see. Clicking on a genre with children will show you books with that genre and all child genres. However, this might bring up a question. Just because a genre has children doesn’t mean that it isn’t a genre in its own right. For example, a book can have the genre “History” but not “History.Military”. How do you search for books with only “History”?

The Tag browser search mechanism knows if an item has children. If it does, clicking on the item cycles through 5 searches instead of the normal three. The first is the normal green plus, which shows you books with that genre only (e.g., History). The second is a doubled plus (shown above), which shows you books with that genre and all sub-genres (e.g., History and History.Military). The third is the normal red minus, which shows you books without that exact genre. The fourth is a doubled minus, which shows you books without that genre or sub-genres. The fifth is back to the beginning, no mark, meaning no search.

Restricties

If you search for a genre then create a saved search for it, you can use the ‘restrict to’ box to create a virtual library of books with that genre. This is useful if you want to do other searches within the genre or to manage/update metadata for books in the genre. Continuing our example, you can create a saved search named ‘History.Japanese’ by first clicking on the genre Japanese in the Tag browser to get a search into the search box, entering History.Japanese into the saved search box, then pushing the “save search” button (the green box with the white plus, on the right-hand side).

_images/sg_restrict.jpg

After creating the saved search, you can use it as a restriction.

_images/sg_restrict2.jpg

Useful template functions

You might want to use the genre information in a template, such as with save to disk or send to device. The question might then be “How do I get the outermost genre name or names?” A calibre template function, subitems, is provided to make doing this easier.

For example, assume you want to add the outermost genre level to the save-to-disk template to make genre folders, as in “History/The Gathering Storm - Churchill, Winston”. To do this, you must extract the first level of the hierarchy and add it to the front along with a slash to indicate that it should make a folder. The template below accomplishes this:

{#genre:subitems(0,1)||/}{title} - {authors}

See The template language for more information about templates and the subitems() function.