Správa podskupin knih, například „žánr

Někteří lidé si chtějí uspořádat knihy ve své knihovně do podskupin podobných podsložkám. Nejběžněji udávaný důvod je vytvořit hierarchie žánrů, ale je mnoho dalších. Jeden uživatel požadoval způsob, jak uspořádat učebnice podle předmětu a čísla kurzu. Další uživatel chtěl sledovat dárky podle předmětu a příjemce. Tento kurz bude používat po zbytek tohoto příspěvku příklad žánru.

Než budete pokračovat, pamatujte, že nemluvíme o složkách na pevném disku. Podskupiny nejsou složky souborů. Knihy nebudou nikam kopírovány. Struktura souborů knihovny Calibre není ovlivněna. Namísto toho představujeme způsob, jak uspořádat a zobrazit podskupiny knih v knihovně Calibre.

Běžně udávané požadavky pro podskupiny, jako žánry, jsou:

 • Podskupina (např. žánr) musí obsahovat (ukazovat na) knihy, ne kategorie knih. To odlišuje podskupiny od uživatelských kategorií Calibre.

 • Kniha může být ve více podskupinách (žánrech). To odlišuje podskupiny od fyzických složek souborů.

 • Podskupiny (žánry) musí tvořit hierarchii; podskupiny mohou obsahovat podskupiny.

Štítky vám poskytují první dva. Když označíte knihu štítkem žánru, můžete pak použít Prohlížeč štítků (nebo hledat) pro nalezení knih s tímto žánrem, což je první. Mnoho knih může mít stejný štítek nebo štítky, to je druhý. Problém je, že štítky nevyhovují třetímu požadavku. Neposkytují hierarchii.

sgtree Funkce hierarchie Calibre vám poskytuje třetí – schopnost vidět žánry ve ‚stromu‘ a schopnost snadno hledat knihy v žánru nebo podžánru. Například předpokládejme, že vaše struktura žánrů je podobná následující:

Genre
  . History
  .. Japanese
  .. Military
  .. Roman
  . Mysteries
  .. English
  .. Vampire
  . Science Fiction
  .. Alternate History
  .. Military
  .. Space Opera
  . Thrillers
  .. Crime
  .. Horror
  etc.

Použitím funkce hierarchie můžete vidět tyto žánry v Prohlížeči štítků v podobě stromu, jak je zobrazeno na obrázku. V tomto příkladu je nejkrajnější úroveň (Žánr) vlastním sloupcem, který obsahuje žánry. Žánry obsahující podžánry se zobrazují s malým trojúhelníkem vedle sebe. Kliknutí na tento trojúhelník otevře položku a zobrazí podžánry, jak můžete vidět u Historie a Sci-fi.

Kliknutí na žánr může vyhledat všechny knihy s tímto žánrem nebo podřízené položky tohoto žánru. Například kliknutí na Sci-fi může předat všechny tři podřízené žánry, Alternativní historie, Vojenská, Vesmírná opera. Kliknutí na Alternativní historie předá knihy v tomto žánru, ignoruje ty v žánrech Vojenská a Vesmírná opera. Knihy samozřejmě mohou mít více žánrů. Pokud mát kniha žánr jak Vesmírná opera, tak Vojenská, pak uvidíte tuto knihu při kliknutí na oba žánry. Hledání je probráno podrobněji níže.

Další věc, kterou můžete vidět na obrázku, je, že žánr Vojenská se objevuje dvakrát, jednou pod Historie a jednou pod Sci-fi. Protože jsou žánry v hierarchii, jsou to dva samostatné žánry. Kniha může být v jednom, v druhém nebo (s pochybami v tomto případě) v obou. Například knihy Winstona Churchilla ze série „Druhá světová válka“ by mohly být v „Historie.Vojenská“. Knihy Davida Weber o Honor Harringtonové by mohly být v „Sci-fi.Vojenská“ a ostatně také v „Sci-fi.Vesmírná opera“.

Jakmile žánr existuje, tj. alespoň jedna kniha má tento žánr, můžete ho snadno použít na další knihy přetažením knih ze zobrazení knihovny na žánr, který chcete, aby knihy měly. Žánry můžete také použít v editorech metadat; více o tomto níže.

Nastavení

Nyní se možná ptáte: „Jak bylo tohle všechno nastaveno?“ Jsou tři kroky: 1) vytvořte vlastní sloupec, 2) řekněte Calibre, že tento nový sloupec má být považován za hierarchii a 3) přidejte žánry.

Vlastní sloupec vytvoříte obvyklým způsobem pomocí Předvolby -> Přidat své vlastní sloupce. Tento příklad používá „#genre“ jako název vyhledávání a „Žánr“ jako záhlaví sloupce. Typ sloupce je „Čárkami oddělený text, jako jsou štítky, zobrazený v Prohlížeči štítků“.

_images/sg_cc.jpg

Pak po restartování Calibre musíte říct Calibre, že sloupec má být považován za hierarchii. Přejděte do Předvolby  →  Vzhled  →  Prohlížeč štítků a zadejte název vyhledávání „#genre“ do pole „Kategorie s hierarchickými položkami“. Stiskněte Použít a jste hotovi s nastavením.

_images/sg_pref.png

V tuto chvíli nejsou v tomto sloupci žádné žánry. Zbývá nám poslední krok: jak použít žánr na knihu. Žánr v Calibre neexistuje, dokud se neobjeví alespoň u jedné knihy. Pro naučení se, jak poprvé použít žánr, musíme probrat podrobnosti o tom, jak žánr vypadá v metadatech knihy.

Hierarchie ‚věcí‘ je vystavěna vytvořením položky skládající se z frází oddělených tečkami. V pokračování příkladu se žánrem by tyto položky byly „Historie.Vojenská“, „Mysteriózní.Upíři“, „Sci-fi.Vesmírná opera“ atd. Tudíž pro vytvoření nového žánru vyberte knihu, která by měla mít tento žánr, upravte její metadata a zadejte nový žánr do sloupce, který jste vytvořili. V pokračování našeho příkladu, pokud chcete ke knize přiřadit nový žánr „Komiks“ s podžánrem „Superhrdinové“, otevřeli byste ‚Upravit metadata‘ pro tuto knihu (komiks), zvolili kartu Vlastní metadata a pak zadali „Komiks.Superhrdinové“, jak je zobrazeno na následujícím obrázku (ignorujte ostatní vlastní sloupce):

_images/sg_genre.jpg

Po provedení výše uvedeného uvidíte v Prohlížeči štítků:

_images/sg_tb.jpg

Od teď pro použití tohoto nového žánru na knihu (pravděpodobně komiksu) můžete buď přetáhnout knihu na žánru, nebo ho přidat do knihy pomocí úpravy metadat přesně stejným způsobem, jak je provedeno výše.

Poznámka

Hierarchické zobrazení funguje pouze pokud je Prohlížeč štítků nastaven na řazení položek podle názvu. Toto je výchozí nastavení a lze jej zkontrolovat kliknutím na tlačítko Konfigurovat v dolní části Prohlížeče štítků.

Hledání

_images/sg_search.jpg

Nejsnadnější způsob hledání žánrů je pomocí Prohlížeče štítků, kliknutím na žánr, který chcete vidět. Kliknutím na žánr s podřízenými položkami vám zobrazí knihy s tímto žánrem a se všemi podřízenými žánry. To však může vyvolat otázku. Jen proto, že má žánr podřízené položky, neznamená to, že to není žánr sám o sobě. Například kniha může mít žánr „Historie“, ale ne „Historie.Vojenská“. Jak hledat knihy, které mají pouze „Historie“?

Mechanismus hledání Prohlížeče štítku ví, pokud má položka podřízené položky. Pokud ano, klepnutí na položku proběhne 5 hledáními namísto normálních tří. První je normální zelené plus, které vám zobrazí knihy pouze s tímto žánrem(např. Historie). Druhé je dvojité plus (zobrazeno výše), která vám ukáže knihy s tímto žánrem a všemi podžánry (např. Historie a Historie.Vojenská). Třetí je normální červené minus, které vám ukáže knihy bez tohoto přesného žánru. Čtvrté je dvojité minus, které vám ukáže knihy, bez tohoto žánru nebo podžánrů. Páté je zpět na začátek, bez označení, což znamená žádné hledání.

Omezení

Pokud hledáte žánr, pak k tomu vytvořte uložené hledání, můžete použít pole ‚omezit na‘ pro vytvoření Virtuální knihovny knih s tímto žánrem. To je užitečné, pokud chcete provést další hledání v rámci žánru, nebo spravovat nebo aktualizovat metadata knih v žánru. V pokračování našeho příkladu můžete vytvořit Uložené hledání s názvem „Historie.Japonská“ nejdříve kliknutím na žánr Japonská v Prohlížeči štítků pro získání hledání do pole hledání, zadáním Historie.Japonská do pole uloženého hledání, a pak stisknutím tlačítka „Uložit hledání“ (zelené pole s bílým plus na pravé straně).

_images/sg_restrict.jpg

Po vytvoření uloženého hledání ho můžete použít jako omezení.

_images/sg_restrict2.jpg

Užitečné funkce šablon

Možná budete chtít použít informace o žánru v šabloně, jako u uložení na disk nebo odeslat do zařízení. Otázkou by pak mohlo být „Jak získám nejkrajnější název nebo názvy žánru?“ K dispozici je funkce šablony Calibre, podpoložky, aby to udělala snadněji.

Předpokládejme například, že chcete přidat nejkrajnější úroveň žánru do šablony uložit na disk pro vytvoření složek žánrů, jako v „Historie/Blížící se bouře - Churchill, Winston“. Abyste to provedli, musíte extrahovat první úroveň hierarchie a přidat ji před spolu s lomítkem pro označení, že by se měla vytvořit složka. Níže uvedená šablona toto splňuje:

{#genre:subitems(0,1)||/}{title} - {authors}

Pro více informací o šablonách a funkci subitems() se podívejte na Jazyk šablony.