Hantera undergrupper av böcker, till exempel ”genre”

Vissa människor vill organisera böcker i deras bibliotek i undergrupper, liknande undermappar. Den mest allmänt givna anledningen är att skapa genrehierarkier, men det finns många andra. En användare begärde ett sätt att organisera läroböcker efter ämne och kursnummer. En annan ville hålla reda på gåvor efter ämne och mottagare. Denna handledning kommer att använda genre exemplet för resten av det här inlägget.

Innan vi går vidare, observera att vi inte talar om mappar på hårddisken. Undergrupper är inte mappar. Böcker kopieras inte någonstans. calibres bibliotek filstruktur påverkas inte. Istället presenterar vi ett sätt att organisera och visa undergrupper av böcker inom ett calibre-bibliotek.

De gemensamt som krav för undergrupper såsom genrer är:

 • En undergrupp (t.ex. en genre) ska innehålla (pekare till) böcker, inte kategorier av böcker. Detta är vad som skiljer undergrupper från calibre användarkategorier.
 • En bok kan vara i flera undergrupper (genrer). Detta skiljer grupper från fysiska filmappar.
 • Undergrupper (genrer) måste bilda en hierarki; undergrupper kan innehålla undergrupper.

Taggar ger dig de två första. Om du taggar en bok med genren kan du använda Taggbläddraren (eller sök) för att hitta de böcker med den genren, vilket ger dig den första. Många böcker kan ha samma tagg eller taggar, vilket ger dig den andra. Problemet är att taggar inte uppfyller det tredje kravet. De ger inte en hierarki.

sgtree calibre hierarki funktionen ger dig den tredje – förmågan att se de genrer i ett ’träd’ och möjligheten att enkelt söka efter böcker i genre eller under-genre. Till exempel, anta att din genre struktur liknar den följande:

Genre
  . History
  .. Japanese
  .. Military
  .. Roman
  . Mysteries
  .. English
  .. Vampire
  . Science Fiction
  .. Alternate History
  .. Military
  .. Space Opera
  . Thrillers
  .. Crime
  .. Horror
  etc.

Genom att använda hierarkifunktionen kan du se dessa genrer i Taggbläddraren i trädform, som visas på skärmbilden. I detta exempel den yttersta nivån (Genre) är en anpassad kolumn som innehåller genrer. Genrer som innehåller undergenrer visas med en liten triangel bredvid dem. Genom att klicka på den triangel ska öppna objektet och visa undergenrer, som ni kan se med historia och science-fiction.

Genom att klicka på en genre kan sökning ske efter alla böcker med denna genre eller underkategorier i samma genre. Till exempel kan klicka på science fiction ge alla tre av de underordnade genrer, alternativ historia, militär och rymdopera. Genom att klicka på alternativ historia kommer att ge böcker i denna genre, och ignorera de i militär and rymdopera. Naturligtvis kan en bok ha flera genres. Om en bok har både rymdopera -och militärgenrer, så kommer du se att boken om du klickar på någon av genrerna. Sökning diskuteras mer i detalj nedan.

En annan sak du kan se från bilden är att genren militä visas två gånger, en gång i historia och en gång i science fiction. Eftersom genrer är i en hierarki, är dessa två skilda genrer. En bok kan vara i den ena, i den andra, eller (tveksamt i det här fallet) båda. Till exempel kan böckerna i Winston Churchills ”Andra världskriget” vara i ”historia.militär”. David Webers Honor Harrington böckerna kan vara i ”science fiction.militär”, och för den delen även i ”science fiction.rymdopera.”

När en genre finns, det är att genren har minst en bok, kan du enkelt tillämpa den på andra böcker genom att dra böcker från biblioteket vyn till genren som du vill att böckerna ska ha. Du kan också använda genrer i metadata redaktörer; mer om detta nedan.

Anpassa

Vid det här laget, kanske din fråga vara ”Hur var allt detta upplagt?” Det finns tre steg: 1) skapade den anpassade kolumnen, 2) berättade för calibre att den nya kolumnen ska betraktas som en hierarki, och 3) lade till genrer.

Du skapar den anpassade kolumnen på vanligt sätt, med hjälp av Inställningar -> Lägg till dina egna kolumner. Det här exemplet använder ”#genre” som uppslagsnamn och ”Genre” som kolumntiteln. Kolumntypen är ”kommaseparerad text, liksom taggar som visas i Taggbläddraren.”

_images/sg_cc.jpg

Sedan efter omstart av calibre måste du tala om för calibre att kolumnen ska behandlas som en hierarki. Gå till Inställningar → Utseende & känsla → Taggbläddrare och anger uppslagsnamn ”#genre” i rutan ”Kategorier med hierarkiska objekt”. Tryck på Tillämpa och du är klar med att inställningen.

_images/sg_pref.png

Vid den punkt det inte finns genres i kolumnen. Vi är kvar med det sista steget: hur man tillämpar en genre till en bok. En genre finns inte i calibre tills det visas på minst en bok. För att lära sig att tillämpa en genre för första gången, måste vi gå in i detalj om vad en genre ser ut i metadata för en bok.

En hierarki av ”saker” är byggd genom att skapa ett objekt som består av fraser åtskilda av punkter. Fortsätt genren exempel dessa objekt skulle ”historia.militär”, ”mysterier. vampyr”, ”science fiction.rymdopera”, o.s.v. Alltså för att skapa en ny genre, väljer du en bok som borde ha den genren, redigera dess metadata och ange den nya genren i kolumnen du skapat. Fortsättning på vårt exempel, om du vill tilldela en ny genre ”Serietidning” med en undergenre ”superhjältar” till en bok, skulle du ”redigera metadata” för serietidning väljer fliken Anpassade metadata och ange ”Serietidning.superhjältar ”som visas i det följande (ignorera andra anpassade kolumner):

_images/sg_genre.jpg

Efter att ha gjort ovanstående, ser du i Taggbläddraren:

_images/sg_tb.jpg

Från och med nu kan du antingen dra boken till genren eller lägga till den i boken med hjälp av redigera metadata på exakt samma sätt som gjorts ovan för att tillämpa den nya genren på en bok (en serietidning, förmodligen).

Observera

Hierarkisk visning fungerar bara om Taggbläddraren är inställd på att sortera objekt efter namn. Detta är standard och kan kontrolleras genom att klicka på knappen Anpassa längst ner i Taggbläddraren.

Söka

_images/sg_search.jpg

Det enklaste sättet att söka efter genrer är att använda Taggbläddraren, genom att klicka på den genre du vill se. Genom att klicka på en genre med underkategorier kommer att visa dig böcker med denna genre och alla underordnade genrer. Detta kan dock ta upp en fråga. Bara för att en genre har barn betyder inte att det inte är en genre i sig. Till exempel kan en bok ha genren ”historia”, men inte ”historia.militär”. Hur du söka efter böcker med endast ”historia”

Taggbläddrarens sökmekanism vet om ett objekt har underkategorier. Om den gör det, klicka på posten utförs 5 sökningar istället för normalt tre. Den första är den normala gröna plus, vilket visar böcker med denna genre bara (t.ex. historia). Den andra är en fördubblad plus (visas ovan), vilket visar böcker med denna genre och alla undergenrer (t.ex. Historia och historia.militär). Den tredje är den normala röd minus, vilket visar böcker utan att exakt genre. Den fjärde är en fördubblad minus, vilket visar böcker utan att genre eller undergenrer. Den femte är tillbaka till början, ingen markering, vilket innebär ingen sökning.

Begränsningar

Om du söker efter en genre och sedan skapar en sparad sökning för den, kan du använda rutan ”begränsa till” för att skapa ett Virtuellt bibliotek med böcker med den genren. Detta är användbart om du vill göra andra sökningar inom genren eller hantera/uppdatera metadata för böcker i genren. Om du fortsätter vårt exempel kan du skapa en Sparad sökning med namnet ”Historia.Japansk” genom att först klicka på genren Japanska i Taggbläddraren för att få en sökning i sökfältet och ange Historia.Japansk i den sparade sökrutan och trycka sedan på knappen ”Spara sökning” (den gröna rutan med den vita pluset, på höger sida).

_images/sg_restrict.jpg

När du har skapat sparad sökning, kan du använda den som en begränsning.

_images/sg_restrict2.jpg

Användbara mallfunktioner

Du kanske vill använda genreinformation i en mall, till exempel med spara till disk eller överför till enhet. Frågan kan då vara " Hur får jag den yttersta genrenamn eller namn &quot?; En calibre mallfunktion, underavdelningar, är nödvändig för att göra detta lättare.

Antag till exempel att du vill lägga till det yttersta genrenivån till spara-till-disk mall för att göra genre-mappar, som i ”Historia / The Gathering Storm - Churchill, Winston”. För att göra detta måste du extrahera den första nivån i hierarkin och lägga till den i fronten tillsammans med ett snedstreck för att ange att den ska skapa en mapp. Mallen nedan åstadkommer detta:

{#genre:subitems(0,1)||/}{title} - {authors}

Se Mallspråket för mer information om mallar och subitems() funktioner.