E-book conversie

Calibre heeft een conversiesysteem dat is ontworpen dat zeer gebruiksvriendelijk is. Normaal gesproken voeg je gewoon een boek toe aan Calibre, klik op converteren en Calibre zal zeer hard proberen om een output te genereren die zo dicht mogelijk aanleunt bij de invoer. Calibre accepteert echter een zeer groot aantal invoerformaten, die niet allemaal zo geschikt zijn als andere voor conversie naar e-boeken. In het geval van dergelijke invoerformaten, of als u alleen meer controle over het conversiesysteem wilt hebben, heeft Calibre veel opties om het conversieproces fijner af te stemmen. Houd er rekening mee dat het conversiesysteem van Calibre geen vervanging is voor een professionele e-book editor. Om e-books te bewerken, adviseer ik eerst om eerst te converteren naar EPUB of AZW3 met behulp van Calibre,  en gebruik dan de: guilabel: Edit book-functie om ze in perfecte vorm te krijgen. U kunt dan het bewerkte e-boek gebruiken als input voor conversie in andere formaten in Calibre.

Dit document behandelt hoofdzakelijk de conversie-instellingen zoals deze te vinden zijn in het conversie dialoogvenster, afgebeeld hieronder. Deze instellingen zijn ook bereikbaar per opdrachtregel, zie ook ebook-convert. In Calibre kunt u hulp krijgen op elke individuele instelling door met uw muisaanwijzer eroverheen te gaan waarna een tooltip verschijnt met de beschrijving van de instelling.

E-book conversion dialog

Inleiding

Wat u als eerste moet weten over het systeem van conversie is dat het ontworpen is als een pijplijn. Schematisch ziet het er als volgt uit:

The conversion pipeline

Het invoerformaat wordt eerst geconverteerd naar XHTML door de juiste Input plugin. Deze HTML wordt vervolgens getransformeerd. In de laatste stap wordt de verwerkte XHTML geconverteerd naar het opgegeven uitvoerformaat door de juiste Uitvoer plugin. De resultaten van de conversie kunnen sterk variëren, op basis van het invoerformaat. Sommige formaten converteren veel beter dan andere. Een lijst met de beste bronformaten voor conversie is beschikbaar: ref:hier <best-source-formats>.

De transformaties die werken op de XHTML-uitvoer zijn waar al het werk gebeurt. Er zijn verschillende transformaties, bijvoorbeeld om boekmetagegevens in te voegen als een pagina aan het begin van het boek, om hoofdstukkoppen te detecteren en automatisch een inhoudsopgave te maken, om de lettergroottes proportioneel aan te passen, enzovoort. Het is belangrijk om te onthouden dat alle transformaties op de XHTML-uitvoer door de * Input-plug-in * werken, niet op het invoerbestand zelf. Dus als u bijvoorbeeld calibre vraagt om een RTF-bestand naar EPUB te converteren, wordt het eerst intern naar XHTML geconverteerd, de verschillende transformaties worden op de XHTML toegepast en vervolgens maakt de * Uitgangsplugin * het EPUB-bestand, dat automatisch wordt gegenereerd alle metadata, inhoudsopgave, et cetera.

You can see this process in action by using the debug option Debug icon. Just specify the path to a folder for the debug output. During conversion, calibre will place the XHTML generated by the various stages of the conversion pipeline in different sub-folders. The four sub-folders are:

Stappen in het omzettingsproces

Map

Omschrijving

invoer

Dit bevat de HTML-uitvoer door de invoegtoepassing. Gebruik dit om de invoegtoepassing te debuggen.

doorlopen

Het resultaat van voorbewerking en converteren naar XHTML de uitvoer van de invoer Plugin. Gebruik om structuur-detectie te debuggen.

structuur

Na structuur-detectie maar voor toepassen van CSS en lettergrootte conversie. Gebruik om lettergrootte te debuggen en CSS opmaak.

verwerkt

Net voor het e-boek wordt doorgegeven aan de output plugin. Gebruik om de output plugin te debuggen

If you want to edit the input document a little before having calibre convert it, the best thing to do is edit the files in the input sub-folder, then zip it up, and use the ZIP file as the input format for subsequent conversions. To do this use the Edit meta information dialog to add the ZIP file as a format for the book and then, in the top left corner of the conversion dialog, select ZIP as the input format.

Dit document behandeld hoofdzakelijk de verschillende transformaties op de tussenliggende XHTML hoe ze te controleren. Op het einde zijn er tips beschikbaar specifiek voor elk type invoer/uitvoer formaat.

Uitstraling & gevoel

Deze groep van opties controleert de verschillende aspecten van het uitzicht van het geconverteerde e-book.

Lettertypen

Een van de fijnste functies van de e-leeservaring is de mogelijkheid om makkelijk de lettergrootte in te stellen voor ieders individuele behoeftes en lichtomstandigheden; Calibre heeft geperfectioneerde algorithmes om ervoor te zorgen dat alle alle boeken in een vaste lettergrootte gelezen kunnen worden ongeacht welke lettergrootte is gespecificeerd in het invoerdocument.

De basis lettergrootte van een document is de algemene lettergrootte in dat document, d.i. de grootte van het leeuwendeel van tekst in dat document. Wanneer u een Basis lettergrootte specificeert, zal Calibre automatisch de lettergrootte proportioneel aanpassen, zodat de meest voorkomende lettergrootte de gespecificeerde basis lettergrootte wordt en andere lettergroottes op bijpassende wijze aangepast. Door een grotere basis lettergrootte te kiezen kunt u de letter in het document groter maken en omgekeerd. Wanneer u de bais lettergrootte instelt voor het beste resultaat moet u tevens de lettergrootte-sleutel instellen.

Normaal gezien zal Calibre een basis fontgrootte kiezen voor het uitvoer profiel dat je gekozen hebt (zie Pagina opmaak). Je kan dit echter overschrijven indien de opgegeven standaard niet geschikt is voor u.

Met de optie Lettergrootte-sleutel kunt u controleren hoe niet-basis lettergroottes worden geschaald. Het lettertype algorithme voor het herschalen werkt met behulp van een lettergrootte-sleutel dat eenvoudig een lijt van lettergroottes is door komma’s gescheiden. Deze sleutel vertelt Calibre hoeveel “Stappen” groter of kleiner een bepaalde lettergrootte moet zijn vergeleken met de basis lettergrootte. De gedachte erachter is dat er een begrenst aantal lettergroottes in een document voorkomen. Bijvoorbeeld: een grootte voor de tekst, een paar groottes voor verschillende titels en een paar voor super/subscripten en voetnoten. De lettergrootte-sleutel maakt het mogelijk dat Calibre de lettergroottes in het invoerdocument scheidt in separate “bakken” die overeenkomen met de verschillende logische lettergroottes.

Ter illustratie een voorbeeld. Aangenomen dat het bron-document dat we willen converteren is gemaakt door iemand met uitstekend gezichtsvermogen en een basis lettergrootte heeft van 8pt. Dat betekent dat het merendeel van de tekst in het document in 8pt is gezet, terwijl de titels een beetje groter zijn (laten we zeggen 10 of 12pt) en voetnoten iets kleiner op 6pt. Als we nu de volgende instellingen gebruiken:

Base font size : 12pt
Font size key : 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

Het uitvoerdocument krijgt een basis lettergrootte van 12pt, titels 14 en 16pt en voetnoten 8pt. Aangenomen dat we de grootste titels meer willen laten opvallen en de voetnoten ook. Om dit te bereiken zal de lettergrootte-sleutel gewijzigd moeten worden naar:

New font size key : 7, 9, 12, 14, 18, 20, 22

De grootste titels worden nu 18pt, terwijl de voetnoten 9pt worden. U kunt met deze instellingen spelen en proberen uit te vinden wat voor u de optimale waarden zijn met behulp van de wizard die u kunt openen door op de kleine knop naast de Lettergrootte-sleutel klikt.

Het herschalen van lettergrootte in de conversie kunt u hier ook geheel uitschakelen indien u de lettergroottes van het invoerdocument wilt behouden.

Een verwante instelling is: guilabel: Lijnhoogte. Lijnhoogte bepaalt de verticale hoogte van de lijnen. Standaard wordt (een regelhoogte van 0) geen manipulatie van lijnhoogten uitgevoerd. Als u een niet-standaardwaarde opgeeft, worden regelhoogten ingesteld op alle locaties die niet hun eigen lijnhoogten specificeren. Dit is echter iets van een botte bijl en moet spaarzaam worden gebruikt. Als u de lijnhoogten voor een deel van de invoer wilt aanpassen, is het beter om de:ref:Extra CSS <extra-css>.te gebruiken.

In dit gedeelte kunt u Calibre ook laten weten dat er verwijzingen naar lettertypen in het boek moeten worden ingesloten. Hierdoor kunnen de lettertypen op reader apparaten werken, zelfs als ze niet beschikbaar zijn op het apparaat.

Tekst

Tekst kan worden uitgevuld of niet. Uitgevulde tekst heeft extra spaties tussen woorden om een vloeiende rechtermarge te krijgen. Sommige mensen geven de voorkeur aan uitgevulde tekst, andere niet. Normaal gesproken bewaart Calibre de uitvulling in het originele document. Als u dit wilt overschrijven, kunt u de optie: guilabel: Text justification in dit gedeelte gebruiken.

Je kunt Calibre ook vertellen aan: guilabel: Smarten interpunctie, die gewone aanhalingstekens, streepjes en ellipsen vervangt door hun typografisch correcte alternatieven. Merk op dat dit algoritme niet perfect is, dus het is de moeite waard om de resultaten te bekijken. Het omgekeerde, namelijk: guilabel: Unsmarted interpuncyie is ook beschikbaar.

Ten slotte is er: guilabel: Invoer karakter encodering. Oudere documenten specificeren soms hun karaktercodering niet. Bij conversie kan dit ertoe leiden dat niet-Engelse tekens of speciale tekens, zoals slimme aanhalingstekens, beschadigd zijn. Calibre probeert de karaktercodering van het brondocument automatisch te detecteren, maar het lukt niet altijd. U kunt het dwingen een bepaalde tekencodering aan te nemen met behulp van deze instelling. cp1252 is een algemene codering voor documenten die zijn geproduceerd met behulp van Windows-software. Je zou ook moeten lezen Hoe converteer ik mijn bestand met niet-Engelse karakters of smart quotes? voor meer informatie over coderingsproblemen.

Layout

Normaal worden alinea’s in XHTML gerenderd met een lege regel tussen alinea’s en zonder inspringen. In Calibre kunt u dit beïnvloeden met een paar opties. Verwijder afstand tussen alinea’s verwijdert de lege regels tussen alinea’s. Het veroorzaakt ook dat de tekst inspringt met 1.5em (kan gewijzigd worden) om een nieuwe alinea te markeren. Invoegen lege regel doet het tegendeel door precies een lege regel in te voegen tussen twee alinea’s. Beide opties gelden voor het gehele boek, verwijderen van lege regels of juist het invoegen voor alle alinea’s (technisch <p> en <div> labels). Dit betekent dat u alleen de betreffende optie instelt en deze zal worden uitgevoerd ongeacht hoe rommelig het invoerbestand is opgemaakt. Er is een uitzondering: wanneer het invoerbestand harde regeleindes.

Als u de spatiëring tussen alle alinea’s wilt verwijderen, behalve een select aantal, gebruik dan deze opties niet. Voeg in plaats daarvan de volgende CSS-code toe aan Extra CSS 1:

p, div { margin: 0pt; border: 0pt; text-indent: 1.5em }
.spacious { margin-bottom: 1em; text-indent: 0pt; }

Then, in your source document, mark the paragraphs that need spacing with class=”spacious”. If your input document is not in HTML, use the Debug option, described in the Introduction to get HTML (use the input sub-folder).

Een andere handige optie is: guilabel: Lineariseer tabellen. Sommige slecht ontworpen documenten gebruiken tabellen om de lay-out van tekst op de pagina te regelen. Bij het converteren bevatten deze documenten vaak tekst die van de pagina afloopt en andere artefacten. Met deze optie wordt de inhoud uit de tabellen gehaald en lineair gepresenteerd. Merk op dat deze optie alle tabellen lineariseert, dus gebruik het alleen als u zeker weet dat het invoerdocument geen tabellen gebruikt voor legitieme doeleinden, zoals het presenteren van tabelinformatie.

Stijlen

De Extra CSS optie geeft je de mogelijkheid om willekeurige CSS te specificeren die zal worden toegepast op alle HTML-bestanden in de invoer. Deze CSS wordt met een zeer hoge prioriteit toegepast en moet dus de meeste CSS overschrijden die aanwezig is in het invoerdocument zelf. U kunt deze instelling gebruiken om de presentatie / lay-out van uw document aan te passen. Als u bijvoorbeeld wilt dat alle alinea’s van klasse eindnotitie juist zijn uitgelijnd, voegt u gewoon:

.endnote { text-align: right }

of als u de insprong van alle paragrafen wilt aanpassen:

p { text-indent: 5mm; }

Extra CSS is een zeer krachtige optie, maar u moet wel enige kennis hebben over hoe CSS werkt om het potentieel volledig te benutten. U kunt de optie Foutenopsporing pijplijn gebruiken zoals boven beschreven om te zien welke CSS in opgenomen in het invoer-document.

Een eenvoudigere optie is om te gebruiken: guilabel: Filter stijl informatie. Hiermee kunt u alle CSS-eigenschappen van de opgegeven typen uit het document verwijderen. U kunt het bijvoorbeeld gebruiken om alle kleuren of lettertypen te verwijderen.

Transformeer stijlen

Dit is de meest krachtige styling gerelateerde voorziening. U kunt het gebruiken om regels te definiëren die van stijl veranderen op basis van verschillende omstandigheden. U kunt het bijvoorbeeld gebruiken om alle groene kleuren in blauw te veranderen, of om alle vetgedrukte stijlen uit de tekst te verwijderen of om alle koppen in een bepaalde kleur, enz. Te kleuren.

Pagina opmaak

De opties voor Pagina-instelling zijn bedoeld om schermindeling zoals marges en schermafmeting te controleren. Er zijn opties om marges in te stellen die gebruikt worden door het Uitvoer-plugin indien het geselecteerde Uitvoerformaat marges ondersteunt. daarnaast moet u een Invoerprofiel kiezen en een Uitvoerprofiel. Beide profielen zijn in principe verantwoordelijk hoe de afmetingen in invoer/uitvoer-documenten worden geïnterpreteerd, schermafmetingen en standaard lettergrootte-sleutels.

If you know that the file you are converting was intended to be used on a particular device/software platform, choose the corresponding input profile, otherwise just choose the default input profile. If you know the files you are producing are meant for a particular device type, choose the corresponding output profile. Otherwise, choose one of the Generic output profiles. If you are converting to MOBI or AZW3 then you will almost always want to choose one of the Kindle output profiles. Otherwise, your best bet for modern E-book reading devices is to choose the Generic e-ink HD output profile.

Het Uitvoerprofiel controleert ook de schermafmeting. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat afbeeldingen automatisch herschaald worden om op het scherm te passen in sommige uitvoer-formaten. Kies daarom een profiel van een apparaat dat lijkt op de schermafmeting van uw apparaat.

Heuristische verwerking

Heuristische verwerking biedt een verscheidenheid aan functies die kunnen worden gebruikt om veelvoorkomende problemen in slecht opgemaakte invoerdocumenten te proberen te detecteren en te corrigeren. Gebruik deze functies als uw invoerdocument slecht is geformatteerd. Omdat deze functies afhankelijk zijn van overeenkomstige patronen, moet u er rekening mee houden dat een optie in sommige gevallen tot slechtere resultaten kan leiden, dus wees voorzichtig. Een aantal van deze opties verwijdert bijvoorbeeld alle niet-brekende spatie-entiteiten, of kan vals-positieve overeenkomsten met betrekking tot de functie bevatten.

Activeer heuristische verwerking

Deze optie activeert calibres Heuristische verwerking stap in de conversie-pijpline. Dit moet ingeschakeld zijn om diverse sub-functies toe te passen.

Harde regeleinden verwijderen

Door deze optie te activeren zal Calibre proberen om te bepalen en corrigeren of er harde regeleinden staan in het document met behulp van interpunctie en regellengte. Calibre zal eerst proberen of harde regeleinden voorkomen, als het erop lijkt dat ze niet bestaan, zal Calibre niet proberen deze te verwijderen. De factor voor het verwijderen van de regelterugloop kunt u verlagen om Calibre te dwingen de harde regeleinden te verwijderen.

Regelterugloop factor

This option controls the algorithm calibre uses to remove hard line breaks. For example, if the value of this option is 0.4, that means calibre will remove hard line breaks from the end of lines whose lengths are less than the length of 40% of all lines in the document. If your document only has a few line breaks which need correction, then this value should be reduced to somewhere between 0.1 and 0.2.

Bepaal en markeer ongeformateerde hoofdstuktitels en sub-hoofdstuktitels

If your document does not have chapter headings and titles formatted differently from the rest of the text, calibre can use this option to attempt to detect them and surround them with heading tags. <h2> tags are used for chapter headings; <h3> tags are used for any titles that are detected.

Deze functie zal geen inhoudsopgave genereren, maar vaak kan dit helpen om standaard de hoofdstukken te herkennen en een inhoudsopgave op te bouwen. Stel de XPath in onder Structuurdetectie als een inhoudsopgave niet automatisch wordt aangemaakt. Indien er geen andere titels in het document zijn zal de instelling “//h:h2” onder Structuurdetectie de makkelijkste manier zijn om een inhoudsopgave voor het document te laten maken.

De ingevoegde titels worden niet geformatteerd; om titels op te maken gebruik de optie Extra CSS onder de Uiterlijk en gedrag conversie-instellingen. Bijvoorbeeld: Om titel-labels te centreren, gebruik onderstaande:

h2, h3 { text-align: center }
Hernummer sequenties van <h1> of <h2> labels

Sommige uitgevers formatteren hoofdstuktitel met behulp van <h1> of <h2> labels opeenvolgend. Met de standaard conversie-instellingen zal Calibre deze titels opsplitsen in twee titels. Deze optie zal de titel-labels hernummeren om opsplitsing te voorkomen.

Verwijder lege regels tussen alinea’s

This option will cause calibre to analyze blank lines included within the document. If every paragraph is interleaved with a blank line, then calibre will remove all those blank paragraphs. Sequences of multiple blank lines will be considered scene breaks and retained as a single paragraph. This option differs from the Remove paragraph spacing option under Look and Feel in that it actually modifies the HTML content, while the other option modifies the document styles. This option can also remove paragraphs which were inserted using calibre’s Insert blank line option.

Zorg ervoor dat scene-onderbrekingen altijd geformatteerd worden

Met deze optie zal Calibre proberen om markers van gewone scene-onderbrekingen te detecteren en ervoor zorgen dat deze gecentreerd worden uitgelijnd. ‘Zachte’ markers van scene-onderbrekingen, d.i. scene-onderbrekingen bepaald door extra lege ruimte worden opgemaakt om ervoor te zorgen dat ze niet getoond worden in combinatie met pagina-einden.

Vervang scene-onderbrekingen

Wanneer deze optie is geactiveerd zal Calibre de markers van scene-onderbrekingen vervangen met vervangende tekst gespecificeerd door de gebruiker. N.B.: Sommige ornamenttekens als Dingbats of Webdings worden mogelijk niet ondersteund door alle readers.

Over het algemeen moet u voorkomen om HTML-labels te gebruiken. Calibre zal labels negeren en voorafgedefineerde markup gebruiken. <hr>-labels, d.i. horizontale lijn en <img>-labels zijn uitzonderingen. Horizontale lijnen kunnen optioneel worden gespecificeerd met stylen. Indien u uw eigen style toevoegt, zorg ervoor dat de ‘width’-instelling ook wordt opgenomen omdat anders de style wordt genegeerd. <img>-labels kunnen worden gebruikt, maar Calibre heeft geen mogelijkheid om afbeeldingen toe te voegen tijdens conversie. Dit zou later eventueel wel kunnen met de functie ‘Boek bewerken’.

Voorbeeld afbeeldingstag (plaats de afbeelding in een map ‘Afbeeldingen’ in de EPUB na conversie):

<img style=”width:10%” src=”../Images/scenebreak.png” />

Voorbeeld horizontale lijn met opmaak:

<hr style=”width:20%;padding-top: 1px;border-top: 2px ridge black;border-bottom: 2px groove black;”/>

Verwijder overbodige koppeltekens

Calibre analyseert teksten met koppeltekens wanneer deze optie geactiveerd is. Het document zelf wordt gebruikt als een woordenboek in de analyse. Hiermee is Calibre in staat om nauwkeurig koppeltekens te verwijderen in ieder woord in het docuemtn in iedere taal alsook verzonnen of rare wetenschappelijke begrippen. Groot nadeel is dat woorden die maar een keer voorkomen in het document niet worden gewijzigd. Analyse gebeurt in twee stappen. De eerste analyseert de regeleinden. Regeleinden worden alleen verwijderd als het woord bestaat met of zonder een koppelteken in het document. De tweede stap analyseert alle woorden met koppelteken in het document, koppeltekens worden verwijderd indien het woord ergens in het document bestaat zonder overeenstemming.

Algemene woorden en patronen cursiveren

Wanneer geactiveerd zal Calibre zoeken naar algemene woorden en patronen die cursieve schrijfwijze aangeven en ze cursiveren. Voorbeelden zijn algemene schrijfwijzen zoals ~word~ of uitspraken die algemeen cursief worden getoond, bijv. latijnse uitdrukkingen zoals ‘etc.’ of ‘et cetera’.

Vervang gegeven inspringing met CSS inspringing

Sommige documenten bepalen inspringende tekst met behulp van spaties. Wanneer deze optie is geactiveerd zal Calibre proberen deze te detecteren en vervangen door een 3% inspringende tekst met behulp van CSS.

Zoeken & vervangen

Deze opties zijn in eerste instatie nuttig voor conversie van PDF-documenten of OCR conversies, hoewel ze ook gebruikt kunnen worden om vele document-specifische problemen op te lossen. Zo plaatsen sommige conversies pagina-kopteksten en voeterteksten in de tekst. Deze opties gebruiken reguliere expressies om te proberen en detecteren koppen en voeten of andere willekeurige teksten en verwijderd of vervangt ze. Onthoud dat deze werken in het tussentijdse XHTML bestand gemaakt in de conversie-pijplijn. Er is een wizard om u te helpen de reguliere expressies aan te passen voor uw document. Klik op de toverstaf naast het expressie-vak en klik op de ‘Test’-knop na het samenstellen uw zoekuitdrukking. Gevonden overeenkomsten worden gemarkeerd in geel.

Het zoeken werkt met een python reguliere expressie. Overeenkomende tekst wordt eenvoudig verwijderd van het document of vervangen met behulp van het vervangingspatroon. Het vervangingspatroon is optioneel, indien dit leeg blijft wordt tekst die met het zoekpatroon overeenkomt verwijderd van het document. U kunt meer te weten komen over reguliere expressies en hun syntax op Alles over het gebruik van reguliere expressies in Calibre.

Structuur detectie

Structuurdetectie houdt in dat Calibre z’n best doet om structurele elementen te detecteren in het invoer-documenten wanneer deze niet netjes zijn gespecificeerd. Bijvoorbeeld: Hoofdstukken, pagina-einden, kop- en voeterteksten etc. Zoals u begrijpt kan dit proces variëren van boek tot boek. Gelukkig heeft Calibre zeer krachtige opties om dit te controleren. Met kracht komt complexiteit, maar als u de tijd neemt om de complexiteit te leren kennen zult u vinden dat het dit waard is.

Hoofdstukken en pagina-einde

Calibre heeft twee sets opties voor hoofdstukdetectie en pagina-einden invoegen. Dit kan soms verwarrend zijn omdat Calibre standaard pagina-einden invoegt voor gevonden hoofdstukken en tevens de plekken die gevonden worden door de optie pagina-einden. De reden is dat er vaak waar pagina-einden ingevoegd moeten worden geen markeringen zijn voor hoofdstukken. Tevens kunnen gevonden hoofdstukken optioneel ingevoegd worden in de automatisch gegenereerde inhoudsopgaven.

Calibre gebruikt XPath, een krachtige taal zodat de gebruiker markeringen voor hoofdstukken/pagina-einden kan bepalen. XPath kan een uitdaging zijn om te gebruiken maar gelukkig is er een XPath handleiding in de Gebruikershandleiding. Onthoud dat Structuurdetectie werkt met het tussentijdse XHTML bestand geproduceerd door de conversie-pijplijn. Gebruik de foutenopsporingsoptie beschreven in de Inleiding om de passende instellingen voor uw boek te bepalen. Er is ook een knop voor een XPath-wizard om help te krijgen met het genereren van simpele XPath-expressies.

By default, calibre uses the following expression for detecting chapters:

//*[((name()='h1' or name()='h2') and re:test(., 'chapter|book|section|part\s+', 'i')) or @class = 'chapter']

Deze expressie is tamelijk ingewikkeld omdat deze probeert een aantal algemene zaken gelijktijdig te handelen. Dit betekent dat Calibre ervan uitgaat dat hoofdstukken beginnen met <h1> of <h2>-labels die de woorden (hoofdstuk, boek, sectie of deel) bevatten of het kenmerk class=”chapter”.

In dit verband is er de optie Hoofdstuk markeren waarme u kunt controleren wat Calibre doet wanneer een hoofdstuk wordt gedetecteerd. Standaard viegt het een pagina-einde in voor het hoofdstuk. U kunt er voor kiezen om een horizontale lijn in te voegen in plaats daarvan of een pagina-einde erbij. U kunt er ook nog voor kiezen om niets te doen.

De standaard instelling om pagina-einden te detecteren is:

//*[name()='h1' or name()='h2']

wat betekent dat Calibre standaard een pagina-einde invoegt vóór iedere <h1> en <h2>-tag.

Notitie

De standaard expressie kan anders zijn afhankelijk van het invoer-formaat dat u wilt converteren.

Diversen

Er zijn nog een paar opties in deze sectie.

Metagegevens invoegen als pagina aan het begin

Een van de grote voordelen van Calibre is dat u zeer uitgebreide metagegevens kunt bijhouden over al uw boeken, voor bijvoorbeeld een beoordeling, labels, commentaren etc. Deze optie voegt een enkele pagina in met alle metagegevens in het geconverteerde boek direct na de omslagfoto. Zie dit als u eigen gepersonaliseerde boekomslag.

Verwijder eerste afbeelding

Soms is de omslagfoto opgenomen in het bron-document in plaats van een afzonderlijke omslagfoto. indien u ook een omslagfoto pecificeert in Calibre zal het geconverteerde boek twee omslagfoto’s hebben. Deze optie zal de eerste foto van het bron-document verwijderen en zo ervoor zorgen dat het geconverteerde boek maar een omslagfoto krijgt en wel degene die u specificeert in Calibre.

Inhoudsopgave

Wanneer het invoer-document een Inhoudopgave heeft in de metagegevens zal Calibre deze gebruiken. Maar een aantal oudere formaten ondersteunen of een op metagegevens gebaseerde inhoudsopgave niet of individuele documenten hebben er geen. In deze gevallen kunnen de opties helpen om een inhoudsopgave automatisch te genereren in het geconverteerde boek gebaseerd op de inhoud van het invoer-document.

Notitie

Het kan een uitdaging zijn om de opties precies goed te krijgen. Indien u liever de inhoudsopgave handmatig wilt maken/bewerken, converteer in EPUB of AZW3 formaten en vink het keuzevakje aan onder aan de sectie Inhoudsopgave in de conversie-dialoog Handmatig verfijnen van inhoudsopgave na conversie. Hiermee opent u de editor na de conversie. Hiermee kunt u items maken in de Inhoudsopgave door eenvoudig te klikken op de plek in het boek waarheen moet worden verwezen. U kunt tevens de editor zelf gebruiken zonder een conversie te doen. Ga naar Voorkeuren → Werkbalken en voeg de inhoudsopgave-editor toe aan de hoofdwerkbalk. Darna selecteert u het boek dat u wilt bewerken en klik op de editor-knop.

De eerste optie is Forceer gebruik auto gegenereerde Inhoudsopgave. Door deze optie aan te vinken dwingt u Calibre de in de metagegevens gevonden inhoudsopgave te overschrijven met de automatisch gegenereerde.

De standaard werkwijze van aanmaken van een automatisch gegenereerde Inhoudsopgave is dat Calibre eerst probeert om hoofdstukken te detecteren en deze gaat toevoegen aan de inhoudopgave. U kunt meer te weten komen hoe u de detectie van hoofdstukken kunt aanpassen in bovenstaande sectie Structuur detectie. Indien u de gedetecteerde hoofdstukken niet wilt toevoegen aan de gegenereerde inhoudsopgave, vink de keuze aan Gedetecteerde hoofdstukken niet toevoegen.

If less than the Chapter threshold number of chapters were detected, calibre will then add any hyperlinks it finds in the input document to the Table of Contents. This often works well: many input documents include a hyperlinked Table of Contents right at the start. The Number of links option can be used to control this behavior. If set to zero, no links are added. If set to a number greater than zero, at most that number of links is added.

Calibre filtert automatisch duplicaten uit van de gegenereerde inhoudsopgave. Maar als er extra ongewenste items zijn kunt u deze uitfilteren met de optie Inhoudsopgave filteren. Dit is een reguliere expressie die de titel van items afstemt met de gegenereerde inhoudsopgave. Zodra een overeenkomst gevonden wordt, zal het verwijderd worden. Bijvoorbeeld om alle itels “Volgende” of “Vorige” te verwijderen, gebruik:

Next|Previous

Met de optie Niveau 1,2,3 inhoudsopgave kunt u een gevanceerde gelaagde inhoudsopgave maken. Dat zijn XPath-expressies die overeenkomende labels in het tussentijdse XHTML-bestand zoeken. Zie Inleiding hoe u dit XHTML-bestand kunt openen. Lees ook XPath handleiding om te leren hoe XPath-expressies samengesteld worden. Naast iedere optie is een knop die een wizard opent om te helpen met het maken van een basis XPath-expressie. Het volgende eenvoudige voorbeeld laat zien hoe deze opties gebruikt kunnen worden.

Aangenomen u heeft een invoer-document dat resulteert in XHTML dat er als volgt uitziet:

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <title>Sample document</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Chapter 1</h1>
    ...
    <h2>Section 1.1</h2>
    ...
    <h2>Section 1.2</h2>
    ...
    <h1>Chapter 2</h1>
    ...
    <h2>Section 2.1</h2>
    ...
  </body>
</html>

Hierna stellen we de opties als volgt in:

Level 1 TOC : //h:h1
Level 2 TOC : //h:h2

Dit zal resulteren in een automatisch gegenereerde twee traps inhoudsopgave die er als volgt uitziet:

Chapter 1
  Section 1.1
  Section 1.2
Chapter 2
  Section 2.1

Waarschuwing

Niet alle uitvoer-formaten ondersteunen een gelaagde inhoudsopgave. Probeer het eerst met EPUB. Als dat werkt, probeer het dan met het formaat van uw keuze.

Gebruik afbeeldingen als hoofdstuktitels tijdens de conversie van HTML invoer-documenten

Suppose you want to use an image as your chapter title, but still want calibre to be able to automatically generate a Table of Contents for you from the chapter titles. Use the following HTML markup to achieve this:

<html>
  <body>
    <h2>Chapter 1</h2>
    <p>chapter 1 text...</p>
    <h2 title="Chapter 2"><img src="chapter2.jpg" /></h2>
    <p>chapter 2 text...</p>
  </body>
</html>

Stel de Niveau 1 Inhoudsopgave in als //h:h2. Voor hoofdstuk twee zal Calibre de titel ophalen van de waarde van het attribuut title uit de <h2> tag omdat deze geen tekst heeft.

Gebruik tag attributen om de tekst te halen t.b.v. Inhoudsopgave

Indien u bijzonder lange hoofdstuktitels heeft en kortere versies in de inhoudsopgave wilt hebben kunt u het “title”-attribuut gebruiken om dat te bereiken; bijvoorbeeld:

<html>
  <body>
    <h2 title="Chapter 1">Chapter 1: Some very long title</h2>
    <p>chapter 1 text...</p>
    <h2 title="Chapter 2">Chapter 2: Some other very long title</h2>
    <p>chapter 2 text...</p>
  </body>
</html>

Stel de Niveau 1 Inhoudsopgave in als //h:h2/@title. Calibre haalt nu de titel op van de waarde van het title-attribuut van de <h2> labels in plaats van de tekst binnen de labels. N.B.: Het aanhangsel /@title in de XPath-expressie kunt u in deze vorm gebruiken om Calibre te vertellen om de tekst te halen van ieder attribuut dat u wenst.

How options are set/saved for conversion

Er zijn twee plaatsen waar de opties voor conversie kunnen worden ingesteld in Calibre. De eerste is in Voorkeuren->Conversie. Deze instellingen zijn de standaards voor de conversie-opties. Wanneer u probeert om een nieuw boek te converteren worden deze instellingen standaard gebruikt.

U kunt ook instellingen wijzigen in een conversie-dialoog voor elke boek-conversie. Wanneer u een boek converteert zal Calibre onthouden welke instellingen u heeft gebruikt voor dat boek; op deze manier zullen de opgeslagen instellingen voor ieder individueel boek voorrang krijgen boven de standaards in Voorkeuren als u dit boek opnieuw wilt converteren. U kunt de individuele instellingen terugzetten naar de standaards met behulp van de knop Hertelen naar standaards in het individuele boek in de conversie-dialoog. U kunt de opgeslagen instellingen verwijderen voor meerdere boeken door alle betreffende boeken te selecteren en dan te klikken op de knop Metagegevens bewerken om het dialoogvenster Bulk metagegevens bewerken onderaan van het dialoogvenster is een optie om opgeslagen conversie-instellingen te verwijderen.

Wanneer u meerdere boeken in bulk converteerd worden de instellingen genomen in de onderstaande volgorde (de laatste overheerst):

 • Van de standaards ingesteld in Voorkeuren->Conversie

 • Van de opgeslagen conversie-instellingen voor elk boek dat wordt geconverteerd (indien aanwezig). Dit kan worden uitgeschakeld door de optie in de linkerbovenhoek van het dialoogvenster Bulkconversie.

 • Van de instellingen in het Bulk-conversie-dialoogvenster

N.B.: De laatste instellingen voor elk boek in een Bulk conversie worden opgeslagen en opnieuw gebruikt als dat boek opnieuw wordt geconverteerd. Aangezien de hoogste prioriteit in Bulkconversie wordt gegeven aan de instellingen in het dialoogvenster Bulkconversie, zullen deze alle boekspecifieke instellingen overschrijven. Daarom moet u alleen boeken in bulk converteren die soortgelijke instellingen nodig hebben. De uitzonderingen zijn metagegevens en invoer-formaat specifieke instellingen. Omdat het dialoogvenster voor Bulk Conversie geen instellingen heeft voor deze twee opties, worden deze gehaald uit de boek-specifieke instellingen (indien aanwezig) of de standaards.

Notitie

U kunt de actuele instellingen zien die tijdens conversie gebruikt worden door te klikken op te roterende pictogram in de rechter benedenhoek en dat dubbelklikken op de individuele conversietaak. Dit opent het logboek van de conversie en bevat de actuele instellingen bovenaan.

Formaat specifieke tips

Hier vindt u tips betreffende conversie van specifieke formaten. Opties voor specifieke formaten voor invoer of uitvoer die beschikbaar zijn in het converie-dialoogvenster onder hun eigen sectie, bijvoorbeeld TXT invoer of EPUB uitvoer.

Microsoft Word documenten omzetten

calibre kan “.docx” bestanden gemaakt in Microsoft Word 2007 of later automatisch converteren. Voeg het bestand toe aan Calibre en klik “converteren”.

Notitie

Er is een `bestand demo .docx <https://Calibre-ebook.com/downloads/demos/demo.docx>_ waarmee u de mogelijkheden van de Calibre conversie kunt testen. Download het bestand en converteer dit naar EPUB of AZW3 om te ontdekken wat Calibre kan doen.

Calibre zal automatisch een Inhoudsopgave genereren gebaseerd op titels als u deze markeert met de stijlen Titel 1, Titel 2 etc. in Word. Open de uitvoer e-boek in de Calibre lezer en klik op de knop Inhoudsopgave om de gegenereerde Inhoudsopgave te bekijken.

Oudere .doc bestanden

Voor oudere .doc-bestanden kunt u in Microsoft Word ht document opslaan als HTML en het HTML-bestand converteren met Calibre. Bij het opslaan als HTML moet u wel erop letten dat u de optie “Opslaan als webpagina, gefilterd” gebruikt omdat dit zorgt voor een zuivere HTML-code dat zich goed laat converteren. N.B.: Word maakt werkelijk rommelige HTML en het converteren kan lange tijd duren, wees geduldig. Als u beschikt over een nieuwere versie van Word kunt u het ook meteen opslaan als docx.

Een alternatief is het gratis programma OpenOffice. Open uw .doc-bestand in OpenOffice en sla het op in OpenOffice-formaat .odt. Calibre kan .odt-bestanden direct converteren.

TXT documenten omzetten

TXT-documenten hebben geen formatteringen zoals vetgedrukt, cursief e.d. of documentstructuren zoals alinea’s, titels, secties e.d. maar er bestaan meerdere algemeen gebruikte conventies. Standaard probeert calibre automatische detectie van de correcte formattering en opmaak gebaseerd op deze conventies.

TXT invoer ondersteunt een aantal opties om onderscheid te maken hoe alinea’s worden gedetecteerd.

Alinea stijl: Auto

Analyseert het tekstbestand en probeert automatisch te bepalen hoe alinea’s zijn gedefiniëerd.Deze optie zal prima functioneren; indien u ontevreden bent met de resultaten probeer een van de handmatige opties.

Alinea stijl: Blok

Gaat ervan uit dat een of meer lege regels een alinea aangeven:

This is the first.

This is the
second paragraph.
Alinea stijl: Enkele

Gaat ervan uit dat elke regel een alinea is:

This is the first.
This is the second.
This is the third.
Alinea stijl: Print

Gaat ervan uit dat elke alinea begint met een inspringing (of een tab of 2+ spaties). Alinea eindigt wanneer de volgende regel die begint met een inspringing is bereikt:

 This is the
first.
 This is the second.

 This is the
third.
Alinea stijl: Ongeformatteerd

Gaat ervan uit dat het document niet opgemaakt is maar wel harde regeleinden heeft. Leestekens en gemiddelde regellengtes worden gebruikt om alinea’s te herstellen.

Alinea stijl: Auto

Tracht het type van formatering opmaak te dectecteren. Als er geen opmaak is gebruikt, zal de formatting heuristisch toegepast worden

Activeer heuristische verwerking

Doorzoekt het document naar hoofdstuktitels, scene-onderbrekingen en cursief geschreven woorden en zal de passende HTML-code toepassen tijdens conversie.

Formattering: Markdown

Calibre ondersteunt ook de invoer van TXT door een transformatie-preprocessor bekend als Markdown. Markdown voegt een basis-opmaak toe aan TXT-documenten zoals vetgedrukt, cursiev, sectie-titels, tabellen, lijsten, een Inhoudsopgave etc. Het markeren van hoofdstuktitels met een voorlopende # en hoofdstuk XPath detectie-expressie in te stellen als “//h:h1” is de makkelijkste manier om een nette inhoudsopgave te laten genereren van een TXT-document. U kunt meer lezen over de markdown-syntax op daringfireball.

Alinea stijl: Ongeformatteerd

Past geen speciale opmaak toe op de tekst, het document wordt geconverteerd naar HTML zonder andere wijzigingen.

PDF-documenten omzetten

PDF documents are one of the worst formats to convert from. They are a fixed page size and text placement format. Meaning, it is very difficult to determine where one paragraph ends and another begins. calibre will try to unwrap paragraphs using a configurable, Line un-wrapping factor. This is a scale used to determine the length at which a line should be unwrapped. Valid values are a decimal between 0 and 1. The default is 0.45, just under the median line length. Lower this value to include more text in the unwrapping. Increase to include less. You can adjust this value in the conversion settings under PDF Input.

Ze hebben ook vaak kop- en voetteksten als onderdeel van het document dat bij de tekst wordt opgenomen. Gebruik het: guilabel: Zoeken en vervangen paneel om kop- en voetteksten te verwijderen om dit probleem te verhelpen. Als de kop- en voetteksten niet uit de tekst worden verwijderd, kan het uitpakken van de alinea weggooien. Lees: ref: regexptutorial om te leren hoe u de opties voor het verwijderen van kop- en voetteksten gebruikt.

Enkele beperkingen van PDF invoer zijn:

 • Ingewikkelde documenten met meerdere kolommen en afbeeldingen worden niet ondersteund.

 • Extraheren van vector fotobestanden en tabellen vanuit het document is ook niet ondersteund.

 • Sommige PDF’s gebruiken speciale hiërogliefen of symbolen om ll or ff or fi etc. weer te geven. Conversie van deze kan functioneren of ook niet afhankelijk van hoe deze intern worden weergegeven in het PDF.

 • Links en Inhoudopgaves worden niet ondersteund

 • PDF’s die ingesloten niet-Unicode-lettertypen gebruiken om niet-Engelse tekens weer te geven, zullen resulteren in onleesbare uitvoer voor die tekens

 • Sommige PDFs maken gebruik van foto’s met OCR tekst. In zulke gevallen zal Calibre de OCR tekst gebruiken, wat heel anders kan zijn van wat je ziet als je de PDF bekijkt

 • PDFs die gebruik maken van complexe tekst zoals recht naar links talen en wiskundige formules zullen niet juist worden geconverteerd.

Om te herhalen PDF is echt, echt slecht formaat om te gebruiken als input. Als je absoluut PDF wilt gebruiken, dan kan de output varieëren van uitstekend tot onbruikbaar, afhankelijk van de input PDF.

Stripboek collecties

Een comic boek collectie is een .cbc-bestand. Een .cbc-bestand in een gezipt bestand dat andere CBZ/CBR bestanden bevat. Daarnaast moet een .cbc-bestand een simepel tekstbestand bevatten genaamd comics.txt, in UTF-8 codering. Het comics.txt bestand moet een lijst bevatten van de comics-bestanden binnen het .cbc-bestand in de vorm van bestandsnaam:titel zoals hieronder:

one.cbz:Chapter One
two.cbz:Chapter Two
three.cbz:Chapter Three

Het .cbc bestand zal dan bevatten:

comics.txt
one.cbz
two.cbz
three.cbz

Calibre zal dit .cbc-bestand automatisch converteren in een e-boek met een Inhoudsopgave met links naar iedere ingave in comics.txt.

EPUB geavanceerde opmaak demo

Diverse geavanceerde opmaak voor EPUB-bestanden wordt gedemonstreerd in dit demo bestand. Het bestand is gemaakt met handmatige HTML-code met behulp van Calibre en is bedoeld als een sjabloon voor het maken uw eigen EPUB pogingen.

De bron-HTML waarmee het gemaakt is, is beschikbaar demo.zip. De instellingen gebruikt om de EPUB te maken van het ZIP-bestand zijn:

ebook-convert demo.zip .epub -vv --authors "Kovid Goyal" --language en --level1-toc '//*[@class="title"]' --disable-font-rescaling --page-breaks-before / --no-default-epub-cover

N.B.: Omdat het bestand de mogelijkheden van EPUB verkent zullen de meeste geavanceerde opmaak niet werken op readers die minder kunnen dan de ingebouwde EPUB lezer van Calibre.

ODT documenten omzetten

Calibre kan direct ODT (OpenDocument Tekst) bestanden converteren. U moet stijlen gebruiken om uw document op te maken en zo min mogelijke interne opmaak gebruiken. Wanneer u afbeeldingen in uw document invoegt moet u deze verankeren aan een alinea. Afbeeldingen verankerd aan een pagina zullen aan het begin van de conversie eindigen.

To enable automatic detection of chapters, you need to mark them with the built-in styles called Heading 1, Heading 2, …, Heading 6 (Heading 1 equates to the HTML tag <h1>, Heading 2 to <h2>, etc). When you convert in calibre you can enter which style you used into the Detect chapters at box. Example:

 • If you mark Chapters with style Heading 2, you have to set the ‘Detect chapters at’ box to //h:h2

 • For a nested TOC with Sections marked with Heading 2 and the Chapters marked with Heading 3 you need to enter //h:h2|//h:h3. On the Convert - TOC page set the Level 1 TOC box to //h:h2 and the Level 2 TOC box to //h:h3.

De bekende document-eigenschappen (Titel, sleutelwoorden, beschrijving, maker) worden herkent en Calibre gebruikt de eerste afbeelding (niet te klein en met de juiste aspect-ratio) als omslag-afbeelding.

Er is zelfs een geavanceerde eigenschappen conversie-modus, die geactiveerd wordt in de aangepaste eigenschap opf.metagegevens (‘Ja of Nee’) voor Ja te kiezen in uw ODT-document (Bestand->Eigenschappen->Gebruikergedefineerde eigenschappen). Wanneer deze eigenschap door Calibre wordt gedetecteerd worden de volgende aangepaste eigenschappen herkend (opf.authors overschrijft de auteur van het document):

opf.titlesort
opf.authors
opf.authorsort
opf.publisher
opf.pubdate
opf.isbn
opf.language
opf.series
opf.seriesindex

Daarnaast kunt u de afbeelding specificeren de gebruikt wordt als omslag door deze te benoemen als opf.cover (rechts klikken, Afbeelding->Opties->Naam) in het ODT. Wanneer geen afbeelding met deze naam wordt gevonden, zal de ‘slimme’ methode toegepast. Omdat de omslag-detectie kan resulteren in dubbele omslagen in bepaalde uitvoer-formaten, zal het proces de alinea verwijderen (maar alleen indien de inhoud de omslag is!) van het document. Maar dit functioneert alleen met de benoemde afbeelding!

Om omslag-detectie uit te schakelen kunt u de gebruikersgedefineerde eigenschap opf.nocover (‘Ja of Nee’) instellen op Ja in geavanceerde modus.

Naar PDF omzetten

The first, most important, setting to decide on when converting to PDF is the page size. By default, calibre uses a page size of “U.S. Letter”. You can change this to another standard page size or a completely custom size in the PDF Output section of the conversion dialog. If you are generating a PDF to be used on a specific device, you can turn on the option to use the page size from the output profile instead. So if your output profile is set to Kindle, calibre will create a PDF with page size suitable for viewing on the small Kindle screen.

Kop- en voetteksten

U kunt willekeurige kop- en voeterteksten insluiten op elke pagina van een PDF door kop- en voetertekst-sjablonen te specificeren. Sjablonen zijn knipsels van HTML-code die worden gerenderd op de plekken voor kop- en voetertekst. Bijvoorbeeld om pagina-nummers te centreren onder op elke pagina in groen gebruikt u het volgende voetersjabloon:

<footer><div style="margin: auto; color: green">_PAGENUM_</div></footer>

Calibre zal automatisch _PAGENUM_ vervangen door de huidige paginanummer. U kunt zelfs andere inhoud op even en oneven pagina’s plaatsen, zo zal het volgende koptekst-sjabloon de titel zien op oneven pagina’s en de auteur op even pagina’s:

<header style="justify-content: flex-end">
  <div class="even-page">_AUTHOR_</div>
  <div class="odd-page"><i>_TITLE_</i></div>
</header>

calibre zal automatisch: code: _TITLE_ en :code:` _AUTHOR_` vervangen door de titel en auteur van het document dat wordt geconverteerd. Instelling: code: justify-content to: code:` flex-end` zorgt ervoor dat de tekst goed wordt uitgelijnd.

U kunt ook tekst aan de linker en rechter rand weergeven en de lettergrootte wijzigen, zoals aangetoond met deze koptekst sjabloon:

<header style="justify-content: space-between; font-size: smaller">
  <div>_TITLE_</div>
  <div>_AUTHOR_</div>
</header>

Dit laat de titel links zien en de auteur rechts en in een lettergrootte die iets kleiner is dan de hoofdtekst.

U kunt ook de huidige sectie in sjablonen gebruiken, zoals hieronder te zien is:

<header><div>_SECTION_</div></header>

_SECTION_ is replaced by whatever the name of the current section is. These names are taken from the metadata Table of Contents in the document (the PDF Outline). If the document has no table of contents then it will be replaced by empty text. If a single PDF page has multiple sections, the first section on the page will be used. Similarly, there is a variable named _TOP_LEVEL_SECTION_ that can be used to get the name of the current top-level section.

U kunt JavaScript zelfs gebruiken in de kop- en voettekstsjablonen. De volgende sjabloon zorgt er bijvoorbeeld voor dat paginanummers beginnen met 4 in plaats van 1:

<footer>
  <div></div>
  <script>document.currentScript.parentNode.querySelector("div").innerHTML = "" + (_PAGENUM_ + 3)</script>
</footer>

Bovendien zijn er nog enkele variabelen die u kunt gebruiken in de kopteksten en voetteksten, zoals hieronder beschreven:

 • `` _TOTAL_PAGES_ ‘’ - totaal aantal pagina’s in het pdf-bestand, handig om bijvoorbeeld een voortgangsteller te implementeren.

 • `` _TOP_LEVEL_SECTION_PAGES_ ‘’ - totaal aantal pagina’s in de huidige hoogste niveau sectie

 • `` _TOP_LEVEL_SECTION_PAGENUM_ ‘’ - het paginanummer van de huidige pagina binnen de huidige hoogste niveau sectie

Notitie

Wanneer u kop- en voetteksten toevoegt, zorg er dan voor dat u de boven- en ondermarges van de pagina instelt op waarden die groot genoeg zijn, onder het gedeelte: guilabel: PDF Output van het conversie-dialoogvenster.

Afdrukbare inhoudsopgave

U kunt ook een afdrukbare Inhoudsopgave invoegen aan het einde van het PDF dat de paginanummers voor elke sectie laat zien. Dit is zinvol als u het PDF op papier wilt afdrukken. Indien u het PDF op een electronisch apparaat wilt gebruiken, dan biedt de PDF samenvatting deze functionaiteit en wordt standaard gegenereerd.

U kunt het uiterlijk van de gegenereerde inhoudsopgave aanpassen door de instelling Extra CSS-conversie te gebruiken onder het Uiterlijk en Gevoel gedeelte van de conversiedialoog. De standaard gebruikte CSS wordt hieronder vermeld, kopieer deze gewoon en breng de gewenste wijzigingen aan.

.calibre-pdf-toc table { width: 100%% }

.calibre-pdf-toc table tr td:last-of-type { text-align: right }

.calibre-pdf-toc .level-0 {
  font-size: larger;
}

.calibre-pdf-toc .level-1 td:first-of-type { padding-left: 1.4em }
.calibre-pdf-toc .level-2 td:first-of-type { padding-left: 2.8em }

Aangepaste paginamarges voor individuele HTML-bestanden

Als u een EPUB- of AZW3-bestand converteert met daarin meerdere afzonderlijke HTML-bestanden en u de paginamarges voor een bepaald HTML-bestand wilt wijzigen, kunt u het volgende stijlblok aan het HTML-bestand toevoegen met de calibre E-book editor:

<style>
@page {
  margin-left: 10pt;
  margin-right: 10pt;
  margin-top: 10pt;
  margin-bottom: 10pt;
}
</style>

Schakel vervolgens in het gedeelte PDF-uitvoer van het conversiedialoog de optie in: guilabel:Gebruik paginamarges van het document dat wordt geconverteerd. Nu hebben alle pagina’s die uit dit HTML-bestand zijn gegenereerd `` 10pt``-marges.