Konvertering av e-bok

calibre har ett konverteringssystem som är utmatningsformat för att vara mycket lätt att använda. Normalt du bara lägger till en bok till calibre, klicka konvertera och calibre kommer att försöka intensivt för att skapa utmatning som är så nära som möjligt till ingången. Däremot accepterar calibre ett mycket stort antal inmatningsformat, inte alla som är så lämpliga som andra för konvertering till e-böcker. I fråga om sådana inmatningsformat, eller om du bara vill ha större kontroll över konverteringssystemet, har calibre en hel del alternativ för att finjustera konverteringen. Observera dock att calibre konverteringssystem inte är en ersättning för en fullständig e-bokredigerare. Om du vill redigera e-böcker, rekommenderar jag att du först konverterar dem till EPUB eller AZW3 med calibre och sedan använder Redigera bok-funktionen för att få dem i perfekt form. Du kan sedan använda den redigerade e-boken som inmatning för konvertering till andra format i calibre.

Detta dokument kommer avser främst konverteringsinställningarna som finns i dialogrutan konverteringen, bilden nedan. Alla dessa inställningar är även tillgängliga via kommandoraden för konvertering, dokumenterat på ebook-convert. I calibre, kan du få hjälp av någon enskild inställning genom att hålla din mus över det, då kommer ett verktygstips visas som beskriver inställningen.

Dialogruta för konvertering av e-bok

Introduktion

Det första man måste förstå om konverteringssystemet är att det är utmatningsformat som en rörledning. Schematiskt ser det ut så här:

Konverteringen

Inmatningsformatet konverteras först till XHTML med lämplig Inmatningsinsticksmodul. Denna HTML omvandlas sedan. I det sista steget, är den bearbetade XHTML konverterad till det angivna utmatningsformat med lämplig Utmatningsinsticksmodul. Resultaten av konverteringen kan variera kraftigt, beroende på inmatningsformatet. Vissa format konverteras mycket bättre än andra. En lista med de bästa källformaten för konvertering finns här.

Omvandlingar som verkar på XHTML-utmatning är där allt arbete sker. Det finns olika omvandlingar, till exempel för att sätta in bokens metadata som en sida i början av boken, för att upptäcka kapitelrubriker och automatiskt skapa en innehållsförteckning, att proportionellt justera teckenstorlekar och så vidare. Det är viktigt att minnas att alla omvandlingar verkar på XHTML-utmatning av Inmatningsinsticksmodulen, inte på inmatningsfilen. Så, till exempel om du ber calibre att konvertera en RTF-fil till EPUB, kommer den först konverteras till XHTML internt, de olika omvandlingarna kommer att tillämpas på XHTML och sedan kommer Utmatningsinsticksmodulen att skapa EPUB-filen, automatiskt skapa alla metadata, innehållsförteckning, och så vidare.

Du kan se denna process i handling genom att använda felsökningsalternativet Felsökningsikon. Bara ange sökvägen till en mapp för felsökningsutmatning. Under konverteringen kommer calibre att placera XHTML-skapade av de olika stegen av konverteringen i olika undermappar. De fyra undermappar är:

Skeden av konverteringen

Mapp

Beskrivning

inmatning

Den innehåller HTML-utmatning från inmatningsinsticksmodulen. Använd detta för att felsöka inmatningsinsticksmodulen.

analyserad

Resultatet av förbehandling och konvertering till XHTML-utmatning från inmatningsinsticksmodulen. Används för att felsöka strukturdetektering.

struktur

Efterstrukturell detektering, men innan CSS-utplattning och teckenstorlekskonvertering. Används för att felsöka teckenstorlekskonvertering och CSS-omvandlingar.

bearbetad

Precis innan e-boken passerar till Utmatningsinsticksmodulen. Används för att felsöka Utmatningsinsticksmodulen.

Om du vill redigera inmatningsdokumentet lite innan calibre konverterar det, är det bästa att göra redigera filerna i inmatning undermapp och sedan packa upp och använda ZIP-filen som inmatningsformat för efterföljande konverteringar. För att göra detta använder Edit meta information dialogrutan för att lägga ZIP-filen som ett format för boken och sedan, i det övre vänstra hörnet i konverteringsdialogrutan väljer ZIP som inmatningsformat.

Detta dokument kommer att främst ta itu med de olika omvandlingar som verkar på mellan XHTML och hur man kan anpassa dem. I slutet är några tips som är specifika för varje inmatning- och utmatningsformat.

Utseende & känsla

Denna grupp av alternativ anpassar olika aspekter av utseendet och känslan av den konverterade e-boken.

Teckensnitt

En av de trevligaste inslagen i e-läsupplevelse är möjligheten att enkelt justera teckenstorlek för att passa individuella behov och ljusförhållanden. calibre har sofistikerade algoritmer för att säkerställa att alla böcker det avger har konsistenta teckenstorlekar, oavsett vilken teckenstorlekar anges i inmatningsdokumentet.

Grundteckenstorleken för ett dokument är den vanligaste teckenstorleken i det dokumentet, d.v.s. storleken på den största delen av texten i dokumentet. När du anger en Grundteckenstorlek, skalar calibre automatiskt om alla teckenstorlekar i dokumentet proportionellt, så att den vanligaste teckenstorleken blir den angivna grundteckenstorleken och andra teckenstorlekar skalas på lämpligt sätt. Genom att välja en större grundteckenstorlek kan du göra teckensnitten i dokumentet större och vice versa. När du ställer in grundteckenstorleken, för bästa resultat, bör du också ställa in teckenstorleksnyckeln.

Normalt valjer calibre automatiskt en grundteckenstorlek som är lämplig för utmatningsprofilen du har valt (se Sidinställning). Du kan dock åsidosätta detta här om standardvärdet inte är lämplig för dig.

Med alternativet Teckenstorleksnyckel kan du anpassa hur icke-grundteckenstorlekar skalas om. Teckensnittets omskalningsalgoritm fungerar med hjälp av en teckenstorleksnyckel, vilket helt enkelt är en kommaseparerad lista över teckenstorlekar. Teckenstorleksnyckel anger för calibre hur många ”steg” större eller mindre en given teckenstorlek bör jämföras med grundteckenstorleken. Tanken är att det ska finnas ett begränsat antal teckenstorlekar i ett dokument. Till exempel en storlek för huvudtext, ett par storlekar för olika nivåer av rubriker och ett par storlekar för upphöjd/nersänkt teckensnitt och fotnoter. Teckenstorleksnyckeln tillåter calibre att dela upp de teckenstorlekar i inmatningsdokumenten i separata ”fack” som motsvarar de olika logiska teckenstorlekarna.

Låt oss illustrera med ett exempel. Antag att källdokumentet vi konverterar producerades av någon med utmärkt syn och har en grundteckenstorlek på 8 punkter. Det innebär att huvuddelen av texten i dokumentet är dimensionerad för 8 punkter medan rubriker är något större (säg 10 och 12 punkter) och fotnoter något mindre på 6 punkter. Nu om vi använder följande inställningar:

Base font size : 12pt
Font size key : 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

Utmatningsdokumentet kommer att ha en grundteckenstorlek på 12 punkter, rubrikerna 14 och 16 punkter och fotnoter 8 punkter. Anta nu att vi vill göra att den största rubrikstorleken sticker ut mer och göra fotnoter lite större också. För att uppnå detta bör teckensnittsnyckeln ändras till:

New font size key : 7, 9, 12, 14, 18, 20, 22

De största rubrikerna blir nu 18 punkter, medan sidnoter blir 9 punkter. Du kan spela med dessa inställningar för att försöka lista ut vad som skulle vara optimalt för dig med hjälp av tecken omskalningsguiden som kan nås genom att klicka på den lilla knappen bredvid Teckenstorleksnyckel.

Alla omskalningar av teckenstorleken i konverteringen kan även stängas av här, om du vill bevara teckenstorlekar i inmatningsdokumentet.

En relaterad inställning är Radhöjd. Radhöjd styr den vertikala höjden på rader. Som standard (ett radavstånd av 0) utförs ingen manipulation av radhöjder. Om du anger ett icke-standardvärde, kommer radhöjder ställas in på alla platser som inte anger sina egna radhöjder. Detta är dock något av en trubbigt vapen och bör användas sparsamt. Om du vill justera radhöjder för vissa avsnitt av inmatning, är det bättre att använda Extra CSS.

I det här avsnittet kan du också berätta för calibre att bädda in några refererade teckensnitt i boken. Detta gör det möjligt för teckensnitten att fungera på läsarenheter, även om de inte är tillgängliga på enheten.

Text

Text kan antingen justeras eller inte. Justerad text har extra mellanslag mellan ord för att ge en jämn högermarginal. Vissa människor föredrar justerad text, andra gör det inte. Normalt kommer calibre bevara justeringen i originaldokuemtet. Om du vill åsidosätta det kan du använda alternativet Textjustering i det här avsnittet.

Du kan också be calibre att Förbättra skiljeteckenhantering vilket kommer att ersätta vanliga citattecken, streck och uteslutningstecken med deras typografiskt korrekt alternativ. Observera att denna algoritm inte är perfekt så det är värt att granska resultaten. Det omvända, Avförbättra skiljeteckenhantering, finns också.

Slutligen finns det Inmatningsteckenkodning. Äldre dokument anger ibland inte deras teckenkodning. Vid konvertering kan detta leda till att icke-engelska tecken eller specialtecken som smarta citat skadas. calibre försöker att automatiskt upptäcka källdokumentets teckenkodning, men det lyckas inte alltid. Du kan tvinga den att anta en viss teckenkodning med den här inställningen. cp1252 är en vanlig kodning för dokument som produceras med Windows-programvara. Du bör också läsa Hur konverterar jag min fil som innehåller icke-engelska tecken, eller typografiska citattecken? för mer om kodningsfrågor.

Layout

Normalt återges stycken i XHTML med en tom rad mellan dem och ingen ledande textindrag. calibre har ett par alternativ för att anpassa detta. Ta bort mellanrum mellan stycken tvingar att alla stycken inte har mellanrum mellan stycken. Den sätter också textindraget till 1.5em (kan ändras) för att markera början på varje stycke. Infoga tom rad gör det motsatta och garanterar att det finns exakt en tom rad mellan varje par av stycken. Båda dessa alternativ är mycket omfattande, avlägsnar mellanrum eller infogar det för alla stycken (tekniskt <p> och <div> taggar). Detta är så att du bara kan ställa in alternativet och vara säker på att den presterar som utlovat, oavsett hur rörig inmatningsfilen är. Det enda undantaget är när inmatningsfilen använder hårda radbrytningar för att implementera mellanrum mellan stycken.

Om du vill ta bort mellanrum mellan alla stycken, förutom några få utvalda, använd inte dessa alternativ. Lägg istället till följande CSS-kod i Extra CSS:

p, div { margin: 0pt; border: 0pt; text-indent: 1.5em }
.spacious { margin-bottom: 1em; text-indent: 0pt; }

Markera sedan styckena i ditt källdokument som behöver mellanrum med class=”spacious”. Om ditt inmatningsdokument inte är i HTML, använd alternativet Felsökning, som beskrivs i inledningen för att hämta HTML (använd undermappen input).

Ett annat användbart alternativ är Konvertera data i tabeller till linjära data. Vissa dåligt utformade dokument använder tabeller för att anpassa utformningen för texten på sidan. Vid konvertering har dessa dokument ofta text som går utanför sidan och andra artefakter. Detta alternativ extraherar innehållet från tabellerna och presenterar det linjärt. Observera att det här alternativet linjäriserar alla tabeller, så använd det bara om du är säker på att inmatningsdokumentet inte använder tabeller för legitima ändamål, som att presentera tabellinformation.

Formgivning

Alternativet Extra CSS låter dig ange godtycklig CSS som kommer att tillämpas på alla HTML-filer i inmatningen. Denna CSS appliceras med mycket hög prioritet och bör åsidosätta de flesta CSS närvarande i själva inmatningsdokumentet. Du kan använda denna inställning för att finjustera presentation/utformningen av ditt dokument. Till exempel om du vill att alla stycken i klassen slutnotering att vara högerställda, lägg bara till:

.endnote { text-align: right }

eller om du vill ändra indraget på alla stycken:

p { text-indent: 5mm; }

Extra CSS är ett mycket kraftfullt alternativ, men du behöver en förståelse för hur CSS fungerar för att använda den till sin fulla potential. Du kan använda alternativet felsök rörledningsalternativet som beskrivs ovan för att se vad CSS finns i ditt inmatningsdokument.

Ett enklare alternativ är att använda Filtrera formatinformation. Det här låter dig ta bort alla CSS-egenskaper för de angivna typerna från dokumentet. Du kan till exempel använda den för att ta bort alla färger eller teckensnitt.

Omvandla format

Detta är den mest kraftfulla formatrelaterade bekvämligheten. Du kan använda den för att definiera regler som ändrar format baserat på olika villkor. Till exempel kan du använda den för att ändra alla gröna färger till blåa, eller ta bort alla feta stilar från text eller färga alla rubriker en viss färg, m.m.

Sidinställning

:guilabel:`Sidinställnings`alternativen är till för att anpassa skärmutformning, som marginaler och skärmstorlekar. Det finns alternativ till sidmarginalsinställningar, som kommer att användas av utmatning insticksmodulen, om det valda utmatningsformatet stödjer sidmarginaler. Dessutom bör du välja en inmatningsprofil och en utskriftsprofil. Båda uppsättningarna av profiler i princip behandlar hur man ska tolka mått i dokumentets inmatning/utmatning, skärmstorlekar och standardteckensnitts omskalningsnycklar.

Om du vet att filen du konverterar var avsedd att användas på en viss enhet/mjukvaruplattform väljer du motsvarande inmatningsprofil, annars väljer du bara standardinmatningsprofilen. Om du vet att filerna du producerar är avsedda för en viss enhetstyp väljer du motsvarande utmatningsprofil. Annars väljer du en av de generiska utmatningsprofilerna. Om du konverterar till MOBI eller AZW3 vill du nästan alltid välja en av Kindle-utmatningsprofilerna. Annars är det bästa alternativet för moderna e-bokläsenheterna att välja utmatningsprofilen Generisk e-bläck HD.

Utmatningsprofilen styr även skärmstorleken. Detta kommer att orsaka, till exempel bilder som automatiskt storleksändras vara tjänliga till skärmen i vissa utmatningsformat. Så välj en profil av en enhet som har en skärmstorlek som liknar din enhet.

Heuristisk bearbetning

Heuristisk bearbetning erbjuder en mängd olika funktioner som kan användas för att försöka upptäcka och åtgärda vanliga problem i dåligt formaterade inmatningsdokument. Använd dessa funktioner om ditt inmatningsdokument lider av dålig formatering. Eftersom dessa funktioner är beroende av gemensamma mönster, var medveten om att ett alternativ i vissa fall kan leda till sämre resultat, så använd med försiktighet. Som ett exempel, kommer flera av dessa alternativ ta bort alla icke-mellanslagsbrytande enheter, eller kan innefatta falska positiva resultat avseende funktionen.

Aktivera heuristisk bearbetning

Det här alternativet aktiverar calibres heuristiska bearbetnings-steg för konverteringen. Detta måste vara aktiverat för att olika underfunktioner ska kunna tillämpas

Radbrytningar

Aktivering av det här alternativet gör att calibre försöker upptäcka och korrigera hårda radbrytningar som finns i ett dokument med ledtrådar som skiljetecken och radlängd. calibre försöker först att upptäcka om hårda radbrytningar finns, om de inte verkar finnas kommer calibre inte att försöka att bryta rader. Radbrytningsfaktorn kan minskas om man vill ”tvinga” calibre att bryta rader.

Faktor för radbrytningar

Det här alternativet styr algoritmen calibre använder för att ta bort hårda radbrytningar. Till exempel, om värdet av det här alternativet är 0,4, innebär det att calibre tar bort hårda radbrytningar från slutet av rader vars längd är mindre än längden på 40% av alla rader i dokumentet. Om ditt dokument bara har några radbrytningar som behöver korrigering, bör detta värde bör minskas till någonstans mellan 0,1 och 0,2.

Identifiera och markera oformaterade kapitelrubriker och underrubriker

Om ditt dokument inte har kapitelrubriker och titlar formaterade annorlunda än resten av texten kan calibre använda det här alternativet för att försöka upptäcka dem och omge dem med rubriktaggar. <h2>taggar används för kapitelrubriker; <h3>taggar används för några titlar som upptäcks.

Den här funktionen skapar inte en innehållsförteckning, men i många fall kommer den att orsaka calibres standardinställningar för kapiteldetektering att korrekt detektera kapitel och bygga en innehållsförteckning. Justera XPath under Strukturdetektering om en innehållsförteckning inte skapas automatiskt. Om det inte finns några andra rubriker i dokumentet skulle det vara det enklaste sättet att skapa en innehållsförteckning för dokumentet att ställa in ”//h:h2” under strukturdetektering.

De insatta rubriker är inte formaterad, för att tillämpa formatering använd Extra CSS alternativet under konverteringsinställningar under Utseende och känsla. Till exempel för att centrera rubriktaggar, använd följande:

h2, h3 { text-align: center }
Renumber sequences of <h1> or <h2> tags

Vissa utgivare formaterar kapitelrubriker som använder flera <h1> eller <h2> taggar sekventiellt. calibres standardkonverteringsinställningar kommer orsaka att sådana titlar delas upp i två delar. Det här alternativet kommer att numrera rubriktaggarna för att undvika delning.

Ta bort tomma rader mellan stycken

Detta alternativ gör att calibre analyserar tomma rader som ingår i dokumentet. Om varje stycke är sammanflätat med en tom rad, tar calibre bort alla de tomma styckena. Sekvenser av flera tomma rader betraktas som scenbrytningar och behålls som ett enda stycke. Det här alternativet skiljer sig från alternativet Ta bort mellanrum mellan stycken under Utseende och känsla genom att det faktiskt ändrar HTML-innehållet, medan det andra alternativet ändrar dokumentformaten. Det här alternativet kan också ta bort stycken som infogades med calibres alternativ Infoga tom rad.

Se till att scenavbrytning är konsekvent formaterade

Med det här alternativet kommer calibre att försöka upptäcka vanliga scen-brytmarkörer och se till att de är centrerad. ”Mjuka” scenavbrytningsmarkörer, d.v.s. scenavbrytning definieras endast av extra tomrum, är utformade för att säkerställa att de inte kommer att visas i samband med sidbrytningar.

Ersätt scenbrytningar

Om det här alternativet är anpassat kommer calibre att ersätta scenbrytningsmarkörer som den hittar med den ersättningstext som användaren angett. Vänligen observera att vissa prydnadstecken kanske inte stöds på alla läsenheter.

I allmänhet bör du undvika att använda HTML-taggar, calibre kommer att bortse från alla taggar och använda fördefinierad markering. <hr /> taggar, d.v.s. horisontella regler och <img> taggar är undantag. Horisontella regler kan valfritt anges med format, om du väljer att lägga till ditt eget format måste du inkludera inställningen ”width”, annars kommer formatinformationen att kasseras. Bildtaggar kan användas, men calibre ger inte möjlighet att lägga till bilden under konvertering, detta måste göras efter att ha använt funktionen ”Redigera bok”.

Exempel bildtagg (placera bilden i en ”Bilder”-mapp inne i EPUB:en efter konvertering):

<img style=”width:10%” src=”../Images/scenebreak.png” />

Exempel horisontell linje med format:

<hr style=”width:20%;padding-top: 1px;border-top: 2px ridge black;border-bottom: 2px groove black;”/>

Ta bort onödiga bindestreck

calibre analyserar allt bindestreckinnehåll i dokumentet när detta alternativ är aktiverat. Själva dokumentet används som en ordbok för analys. Detta gör det möjligt för calibre att noggrant ta bort bindestreck för alla ord i dokumentet på vilket språk som helst, tillsammans med påhittade och dunkla vetenskapliga ord. Den främsta nackdelen är att ord som bara visas en gång i dokumentet inte kommer att ändras. Analys sker i två pass, det första passet analyserar radslut. Rader bryts endast om ordet finns med eller utan bindestreck i dokumentet. Det andra passet analyserar alla ord med bindestreck i hela dokumentet, bindestreck tas bort om ordet finns någon annanstans i dokumentet utan matchning.

Kursivera vanliga ord och mönster

När funktionen är aktiverad kommer calibre söka efter vanliga ord och mönster som betecknar kursiv och kursivera dem. Exempel är vanliga textkonventioner såsom ~ordet~ eller fraser som generellt bör vara kursiv, t.ex. latinska fraser som ”etc.” eller ”et cetera”.

Ersätt enhetsindrag med CSS-indrag

Vissa dokument använder en konvention för att definiera textindrag med icke-brytande mellanslag. När det här alternativet är aktiverat försöker calibre att upptäcka den här typen av formatering och konvertera dem till en 3% textindragning med CSS.

Sök & ersätt

De här alternativen är användbart främst för konvertering av PDF-dokument eller OCR konverteringar, även om de också kan användas för att åtgärda många dokument-specifika problem. Som ett exempel kan lämna bladen bakom rubrik och sidfot i texten några konverteringar. Dessa alternativ använder vanliga uttryck för att försöka upptäcka sidrubriken, sidfötter eller annan godtycklig text och ta bort eller ersätta dem. Kom ihåg att de är verksamma på mellan XHTML producerad av konverteringsrörledning. Det finns en guide som hjälper dig att anpassa de reguljära uttryck för dokumentet. Klicka på trollstaven bredvid uttrycksrutan och klicka på knappen ”Testa” efter att komponerat ditt sökuttryck. Framgångsrika träffar kommer att markeras i gult.

Sökningen fungerar med hjälp av ett Python-reguljärt uttryck. All matchad text tas helt enkelt bort från dokumentet eller ersätt med hjälp av ersättningsmönstret. Ersättningsmönster är valfritt, om det lämnas tomt kommer text som matchar sökbegreppet kommer att tas bort från dokumentet. Du kan läsa mer om reguljära uttryck och deras syntax på Allt om att använda reguljära uttryck i calibre.

Struktrurdetektering

Strukturdetektering innebär att calibre försöker sitt bästa för att upptäcka strukturella element i inmatningsdokumentet, när de inte är korrekt angivet. Till exempel kapitel, sidbrytningar, rubriker, sidfot o.s.v. Som ni kan föreställa er, varierar denna process mycket från bok till bok. Lyckligtvis har calibre mycket kraftfulla alternativ för att hantera detta. Med makt kommer komplexitet, men om när du tar dig tid att lära sig komplexiteten, upptäcker du att det väl värt ansträngningen.

Kapitel och sidbrytningar

calibre har två uppsättningar av alternativ för kapiteldetektering och infoga sidbrytningar. Detta kan ibland vara något förvirrande, eftersom calibre som standard kommer att infoga sidbrytningar innan upptäckta kapitel såväl som platser som upptäcks av alternativet sidbrytningar. Anledningen till detta är att det ofta finns plats där sidbrytningar ska infogas som inte är kapitelgränser. Dessutom kan upptäckta kapitel eventuellt infogas i den automatiskt skapade innehållsförteckningen.

calibre använder XPath, ett kraftfullt språk för att göra det möjligt för användaren att specificera kapitelgränser/sidbrytningar. XPath kan verka lite skrämmande att använda i början, lyckligtvis finns det en XPath-handledning i användarhandboken. Kom ihåg att strukturdetektering fungerar på den mellanliggande XHTML producerad av konverteringsrörledningen. Använd felsökningsalternativet som beskrivs i Introduktion för att ta reda på lämpliga inställningar för din bok. Det finns också en knapp för en XPath-guide som hjälper till med skapande av enkla XPath-uttryck.

Som standard använder calibre följande uttrycker för att upptäcka kapitel:

//*[((name()='h1' or name()='h2') and re:test(., 'chapter|book|section|part\s+', 'i')) or @class = 'chapter']

Detta uttryck är ganska komplicerat, eftersom det försöker hantera ett antal gemensamma fall samtidigt. Vad det betyder är att calibre antar att kapitel börjar på antingen <h1> eller <h2> taggar som har något av orden (chapter, book, section eller part) i dem eller som har class = ”chapter” attribut.

Ett relaterat alternativ är Kapitelmarkering, som låter dig anpassa vad calibre gör när det upptäcker ett kapitel. Som standard kommer det att infoga en sidbrytning före kapitlet. Du kan låta den infoga en uppmätt rad istället för eller utöver sidbrytningen. Du kan också låta den göra ingenting.

Standardinställningen för detektering av sidbrytningar är:

//*[name()='h1' or name()='h2']

vilket innebär att calibre kommer att infoga sidbrytningar före varje <h1> och <h2 tagg som standard.

Observera

Standarduttryck kan ändras beroende på inmatningsformat du konverterar.

Diverse

Det finns några fler alternativ i det här avsnittet.

Infoga metadata som en sida i början av boken

En av de bästa sakerna med calibre är att det tillåter dig att behålla mycket kompletta metadata om alla dina böcker, till exempel ett betyg, taggar, kommentarer o.s.v. Det här alternativet skapar en enda sida med alla dessa metadata och infogar dem i den konverterade e-boken, vanligtvis precis efter omslaget. Se det som ett sätt att skapa egna anpassade bokomslag.

Ta bort första bilden

Ibland innehåller källdokumentet du konverterar omslaget som en del av boken, istället för som ett separat omslag. Om du också ange ett omslag i calibre, den då konverterade boken kommer att ha två omslag. Det här alternativet kommer att helt enkelt ta bort den första bilden från källdokumentet, vilket säkerställer att den konverterade boken har bara ett omslag, det som anges i calibre.

Innehållsförteckning

När inmatningsdokumentet har en innehållsförteckning i dess metadata, kommer calibre att använda det. Men ett antal äldre format stöder antingen inte en metadata baserade innehållsförteckning, eller så har inte enskilda dokument en. I dessa fall kan alternativen i det här avsnittet hjälp dig att automatiskt skapa en innehållsförteckning i den konverterade e-boken, baserat på det faktiska innehållet i inmatningsdokumentet.

Observera

Att använda dessa alternativ kan vara lite utmanande att få helt rätt. Om du föredrar att skapa/redigera innehållsförteckningen för hand, konvertera till EPUB- eller AZW3-format och välja kryssrutan längst ner i avsnittet innehållsförteckningen av konverteringsdialogrutan som heter Finjustera innehållsförteckning manuellt efter att konverteringen är klar. Detta startar verktyget Redigeraren för innehållsförteckningen efter konverteringen. Det låter dig skapa poster i innehållsförteckningen genom att klicka på platsen i boken där du vill att posten ska peka. Du kan också använda Innehållsförteckningensredigeraren, utan att göra en konvertering. Gå till Inställningar → Gränssnitt → Verktygsfält och lägg till Innehållsförteckningensredigeraren i huvudverktygsfältet. Välj sedan bara boken du vill redigera och klicka på knappen Innehållsförteckningensredigeraren.

Det första alternativet är Tvinga användning av automatisk skapad innehållsförteckning. Genom att markera det här alternativet kan du låta calibre åsidosätta innehållsförteckningen som finns i inmatningsdokumentets metadata med den automatiskt skapade.

Det vanliga sättet skapandet av den automatiskt skapade innehållsförteckningen fungerar är att calibre först försöker att lägga till alla upptäckta kapitel till den skapade innehållsförteckningen. Du kan lära dig hur du anpassar upptäckten av kapitel i avsnittet Struktrurdetektering ovan. Om du inte vill inkludera upptäckta kapitel i den skapade innehållsförteckningen, se alternativet Lägg inte till upptäcka kapitel i innehållsförteckningen.

Om mindre kapitel än Kapiteltröskel upptäcktes kommer calibre att lägga till alla hyperlänkar som hittas i inmatningsdokumentet till innehållsförteckningen. Detta fungerar ofta bra: många inmatningsdokument inkluderar en hyperlänkad innehållsförteckning direkt i början. Alternativet Antal länkar kan användas för att anpassa detta beteende. Om värdet är noll läggs inga länkar till. Om det är inställt på ett tal som är större än noll läggs högst det antalet länkar till.

calibre kommer automatiskt att filtrera dubbletter från den skapade innehållsförteckningen. Men om det finns några ytterligare oönskade poster kan du filtrera dem med alternativet Innehållsförteckningsfilter. Detta är ett reguljärt uttryck som söker titeln på posterna i den skapade innehållsförteckningen. När en träff hittas kommer den att tas bort. Om du till exempel vill ta bort alla poster med titlarna ”Nästa” eller ”Föregående” använder du:

Next|Previous

Med Nivå 1,2,3 innehållsförteckning-alternativet kan du skapa en sofistikerad flera nivåer Innehållsförteckning. De är XPath-uttryck som passar taggar i medan XHTML produceras av konverteringsrörledningen. Se Introduktion för hur du får tillgång till denna XHTML. Läs också XPath-handledning, att lära sig att konstruera XPath-uttryck. Bredvid varje alternativ finns en knapp som startar en guide för att hjälpa till med att skapa grundläggande XPath-uttryck. Följande enkla exempel visar hur man använder de här alternativen.

Anta att du har en inmatningsdokument som resulterar i XHTML som ser ut så här:

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <title>Sample document</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Chapter 1</h1>
    ...
    <h2>Section 1.1</h2>
    ...
    <h2>Section 1.2</h2>
    ...
    <h1>Chapter 2</h1>
    ...
    <h2>Section 2.1</h2>
    ...
  </body>
</html>

Sedan anger vi alternativ som:

Level 1 TOC : //h:h1
Level 2 TOC : //h:h2

Detta kommer att resultera i en automatiskt skapad innehållsförteckning på två nivåer som ser ut som:

Chapter 1
  Section 1.1
  Section 1.2
Chapter 2
  Section 2.1

Varning

Inte alla utmatningsformat stöder en innehållsförteckning med flera nivåer. Du bör först försöka med EPUB-utmatning. Om det fungerar, prova sedan ditt val av format.

Använda bilder som kapitelrubriker vid konvertering av HTML-inmatningsdokument

Anta att du vill använda en bild som din kapitelrubrik, men ändå vill att calibre automatiskt ska kunna skapa en innehållsförteckning åt dig från kapitelrubrikerna. Använd följande HTML-markering för att uppnå detta:

<html>
  <body>
    <h2>Chapter 1</h2>
    <p>chapter 1 text...</p>
    <h2 title="Chapter 2"><img src="chapter2.jpg" /></h2>
    <p>chapter 2 text...</p>
  </body>
</html>

Ställ in inställningen Nivå 1 innehållsförteckning till //h:h2. Då, i kapitel två, tar calibre titeln från värdet av attributet title<h2>-taggen, eftersom taggen inte har någon text.

Använda taggattribut för att leverera texten för posterna i innehållsförteckningen

Om du har speciellt långa kapitelrubriker och vill förkortade versioner i innehållsförteckningen, kan du använda attributet titel för att uppnå detta, till exempel:

<html>
  <body>
    <h2 title="Chapter 1">Chapter 1: Some very long title</h2>
    <p>chapter 1 text...</p>
    <h2 title="Chapter 2">Chapter 2: Some other very long title</h2>
    <p>chapter 2 text...</p>
  </body>
</html>

Ändra Nivå 1 TOC inställning till //h:h2/@titel. Då tar calibre titeln från värdet på titel attribut på <h2> taggar, istället för att använda texten i taggen. Observera den avslutande /@titel på XPath-uttryck kan du använda det här formuläret för att berätta calibre för att få text från alla attribut du vill.

Hur alternativ ställs in/sparas för konvertering

Det finns två platser där konverteringsalternativ kan ställas in i calibre. Den första är i Inställningar->Konvertering. Dessa inställningar är standardinställningar för konverteringsalternativen. När du försöker konvertera en ny bok kommer inställningarna som finns här användas som standard.

Du kan också ändra inställningar i konverteringsdialogrutan för varje bokkonvertering. När du konverterar en bok kommer calibre att komma ihåg inställningarna som du använde för den bok, så att om du konverterar den igen, kommer de sparade inställningarna för den enskilde boken att ha företräde framför standardinställningarna som anges i Inställningar. Du kan återställa de enskilda inställningarna till standardvärdena genom att använda knappen Återställ till standardvärden i enskilda bokkonverteringsdialogrutan. Du kan ta bort de sparade inställningarna för en grupp av böcker genom att välja alla böcker och sedan klicka på knappen Redigera metadata för att ta fram redigeringsdialogrutan för att massändra metadata, nära botten av dialogrutan är ett alternativ att ta bort lagrade konverteringsinställningar.

När du masskonverterar en uppsättning böcker, tas inställningarna i följande ordning (sista vinner):

 • Från standardvärdena som i Inställningar->Konvertering

 • Från de sparade konverteringsinställningarna för varje bok som konverteras (om någon). Detta kan stängas av alternativ i det övre vänstra hörnet av dialogrutan Masskonvertering.

 • Från inställningarna i masskonverteringsdialogrutan

Observera att de slutliga inställningar för varje bok i en masskonvertering kommer att sparas och återanvändas om boken konverteras igen. Eftersom högsta prioritet av masskonvertering ges till inställningarna av dialogrutan Masskonvertering kommer dessa åsidosätta bokens specifika inställningar. Så du ska bara masskonvertera böcker tillsammans som behöver liknande inställningar. Undantaget är metadata och specifika inställningar för inmatningsformat. Eftersom dialogrutan Masskonvertering inte har inställningar för dessa två kategorier, kommer de att tas från boken specifika inställningar (om någon) eller standardvärdena.

Observera

Du kan se de verkliga inställningar som används under någon konvertering genom att klicka på roterande ikon i det nedre högra hörnet och sedan dubbelklicka på individuella konverteringsjobbet. Då visas en konverteringslogg som ska innehålla de verkliga inställningar som används, nära toppen.

Formatspecifika tips

Här hittar du tips som är specifika för konvertering av vissa format. Alternativ specifika för visst format, oavsett inmatning eller utmatning finns i dialogrutan konvertering under eget avsnitt, till exempel TXT-inmatning eller EPUB-utmatning.

Konvertera Microsoft Word dokument

calibre kan automatiskt konvertera .docx-filer som skapats av Microsoft Word 2007 och nyare. Lägg bara till filen i calibre och klicka på konvertera.

Observera

Det finns en demo .docx-fil som demonstrerar förmågorna hos calibres konverteringsmotor. Bara hämta den och konvertera den till EPUB eller AZW3 för att se vad calibre kan göra.

calibre kommer att automatiskt skapa en innehållsförteckning som baseras på rubriker om du markerar dina rubriker med formaten Heading 1, ​`Heading 2` o.s.v. i Microsoft Word. Öppna utmatnings-e-boken i calibre e-bokvisaren och klicka på knappen Innehållsförteckning för att visa den skapade innehållsförteckningen.

Äldre .doc-filer

För äldre .doc-filer kan du spara dokumentet som HTML med Microsoft Word och sedan konvertera den resulterande HTML-filen med calibre. När du sparar som HTML, se till att använda alternativet ”Spara som webbplats, filtrerad” eftersom detta kommer att producera ren HTML som kommer att konverteras bra. Observera att Word producerar en riktigt rörig HTML, att konvertera den kan ta lång tid, så ha tålamod. Om du har en nyare version av Word tillgänglig kan du också spara den direkt som .docx.

Ett annat alternativ är att använda fria OpenOffice. Öppna din .doc-fil i OpenOffice och spara den i OpenOffice formatet .odt. calibre kan direkt konvertera .odt-filer.

Konvertera TXT-dokument

TXT-dokument har inget väl definierat sätt att specificera formatering som fetstil, kursiv, o.s.v, eller dokumentstruktur som stycken, rubriker, avsnitt och så vidare, men det finns en mängd konventioner som vanligtvis används. Som standard försöker calibre automatisk upptäcka korrekt formatering och markering baserat på dessa konventioner.

TXT-inmatning stöder ett antal alternativ för att differentiera hur stycken upptäcks.

Styckeformat: automatisk

Analyserar textfilen och försök att automatiskt avgöra hur styckena är definierade. Detta val kommer i allmänhet fungerar bra, om du uppnår oönskade resultat prova ett av de manuella alternativen.

Styckeformat: blockera

Förutsätter en eller flera tomma rader är en styckesgräns:

This is the first.

This is the
second paragraph.
Styckeformat: ensamstående

Förutsätter att varje rad är ett stycke:

This is the first.
This is the second.
This is the third.
Styckeformat: skriv ut

Förutsätter att varje stycke börjar med en indragning (antingen en tabulering eller 2+ blankslag). Styckena avslutas när nästa rad som börjar med en indragning nås:

 This is the
first.
 This is the second.

 This is the
third.
Styckeformat: oformaterad

Förutsätter att dokumentet inte har någon formatering, men använder hårda radbrytningar. Skiljetecken och medianradslängd används för att försöka återskapa stycken.

Formateringsformat: automatisk

Försöker hitta den typ av formateringsmarkering som används. Om ingen markering används kommer heuristisk formatering att tillämpas.

Formateringsformat: heuristisk

Analyserar dokumentet för vanliga kapitelrubriker, scenbrytningar och kursiverade ord och tillämpar lämplig HTML-markering under konvertering.

Formateringsformat: Markdown

calibre stöder också att köra TXT-inmatning genom en omvandlingsförbehandlare som kallas Markdown. Markdown möjliggör grundläggande formatering som ska läggas till TXT-dokument, till exempel fetstil, kursiv, avsnittsrubriker, tabeller, listor, en innehållsförteckning o.s.v. Markera kapitelrubriker med en ledande # och sätta XPath-kapiteldetekteringsuttryck för ”//h:h1” är det enklaste sättet att få en korrekt innehållsförteckning skapad från ett TXT-dokument. Du kan läsa mer om Markdown-syntaxen på daringfireball.

Formateringsformat: ingen

Använder ingen speciell formatering av texten, dokumentet konverteras till HTML utan några ändringar.

Konvertera PDF-dokument

PDF-dokument är en av de värsta format att konvertera från. De är ett fast sidstorleks- och textplaceringsformat. Det betyder att det är mycket svårt att avgöra var ett stycke slutar och ett annat börjar. calibre kommer att försöka dela upp stycken med en anpassningsbar Radbrytningsfaktor. Detta är en skala som används för att bestämma längden för var en rad ska radbrytas. Giltiga värden är ett decimaltal mellan 0 och 1. Standard är 0,45, precis under medianradslängden. Sänk detta värde för att inkludera mer text i radbrytningen. Öka för att inkludera mindre. Du kan justera detta värde i konverteringsinställningarna under PDF-inmatning.

Dessutom har de ofta sidhuvuden och sidfötter som en del av dokumentet som kommer att bli inkluderat med texten. Använd panelen Sök och ersätt för att ta bort sidhuvuden och sidfötter för att mildra problemet. Om sidhuvuden och sidfötterna inte tas bort från texten kan kasta bort avsnittsuppdelning. För att lära dig hur du tar bort alternativ för sidhuvud och sidfot, läs Allt om att använda reguljära uttryck i calibre.

Vissa begränsningar på PDF-inmatning är:

 • Komplexa, flerkolumn- och bildbaserade dokument stöds inte.

 • Extrahering av vektorbilder och tabeller från inuti dokumentet stöds inte heller.

 • Vissa PDF-filer använder speciella glyfer för att representera ll eller ff eller fi o.s.v. Konvertering av dessa kanske eller kanske inte fungerar beroende på hur de representeras internt i PDF:n.

 • Länkar och innehållsförteckning stöds inte

 • PDF-filer med inbäddade icke-Unicode-teckensnitt för att representera icke-engelska tecken kommer att resultera i förvrängt utmatning för dessa tecken

 • Vissa PDF-filer är uppbyggda av fotografier av sidan med OCR-text bakom dem. I sådana fall använder calibre OCR-texten, vilket kan vara mycket annorlunda från vad du ser när du visar PDF-filen

 • PDF-filer som används för att visa komplexa text, liksom höger till vänster språk och matematiksättning kommer inte konverteras korrekt

För att återiterera är PDF ett riktigt, riktigt dålig format att använda som inmatning. Om du absolut måste använda PDF, var beredd på en utmatning som sträcker sig allt från anständig till oanvändbar, beroende på den inmatade PDF-filen.

Serietidningssamlingar

En serietidningssamling är en .cbc-fil. En .cbc-fil är en ZIP-fil som innehåller andra CBZ-/CBR-filer. Dessutom måste .cbc-filen innehålla en enkel textfil som heter comics.txt, kodade i UTF-8. comics.txt-filen måste innehålla en förteckning över de comics-filerna inuti .cbc-filen i formen filename:title, enligt nedan:

one.cbz:Chapter One
two.cbz:Chapter Two
three.cbz:Chapter Three

.cbc-filen kommer då innehålla:

comics.txt
one.cbz
two.cbz
three.cbz

calibre kommer automatiskt konvertera denna .cbc-fil till en e-bok med en innehållsförteckning som hänvisar till varje uppslagsord i serietidning.txt.

EPUB avancerad formateringsdemo

Olika avancerad formatering för EPUB-filer demonstreras i den här demofilen. Filen skapades från handkodad HTML med calibre och är tänkt att användas som en mall för dina egna EPUB skapande insatser.

HTML-källan som den skapades från är tillgänglig demo.zip. Inställningarna som används för att skapa EPUB:n från ZIP-filen är:

ebook-convert demo.zip .epub -vv --authors "Kovid Goyal" --language en --level1-toc '//*[@class="title"]' --disable-font-rescaling --page-breaks-before / --no-default-epub-cover

Observera att eftersom den här filen utforskar potentialen i EPUB, kommer inte de flesta av de avancerade formatering att fungera på läsenheter mindre kapabla än calibres inbyggda EPUB-visare.

Konvertera ODT-dokument

calibre kan direkt konvertera ODT (Opendocument Text)-filer. Du bör använda format för att formatera ditt dokument och minimera användningen av direkt formatering. När bilder infogas i ditt dokument måste du förankra dem till stycke, förankrade bilder till en sida kommer alla hamna på framsidan av konverteringen.

För att möjliggöra automatisk identifiering av kapitel måste du markera dem med de inbyggda formaten som heter Rubrik 1, Rubrik 2, …, Rubrik 16 (Rubrik 1 motsvarar HTML-taggen <h1>, Rubrik 2 till <h2> o.s.v.). När du konverterar i calibre kan du ange vilket format du använde i Identifiera kapitel i rutan. Exempel:

 • Om du markerar kapitel med formatet Rubrik 2 måste du ställa in rutan ”Upptäck kapitel i” till //h:h2

 • För en kapslad innehållsförteckning med avsnitt markerad med Rubrik 2 och de kapitel som är markerade med Rubrik 3 måste du ange //h:h2|//h:h3. I konvertera - innehållsförteckningssidan ställ in rutan Nivå 1 Innehållsförteckning till //h:h2 och rutan nivå 2 innehållsförteckning till //h:h3.

Välkända dokumentegenskaper (titel, sökord, beskrivning, skapare) känns igen och calibre kommer att använda den första bilden (inte för liten, och med goda proportioner) som omslagsbild.

Det finns också ett avancerat egenskapskonverteringsläge, som aktiveras genom att ställa den anpassade egenskapen opf.metadata (av ”Ja eller Nej” typ) till Ja i ditt ODT-dokument (Arkiv->Egenskaper->Anpassa egenskaper). Om den här egenskapen upptäcks av calibre är följande anpassade egenskaper identifierade (opf.authors åsidosätter dokumentets skapare):

opf.titlesort
opf.authors
opf.authorsort
opf.publisher
opf.pubdate
opf.isbn
opf.language
opf.series
opf.seriesindex

Utöver detta kan du ange vilken bild som ska användas som omslaget genom att namnge den opf.cover (högerklicka, Bild-> Alternativ-> Namn) i ODT. Om ingen bild med detta namn hittas, används den ”smarta” metoden. Eftersom omslagsupptäckt kan leda till dubbla omslag i vissa utmatningsformat, kommer processen att ta bort stycken (endast om det enda innehållet är omslaget!) från dokumentet. Men detta fungerar bara med namngiven bild!

För att inaktivera omslagsupptäckt kan du ställa in den anpassade egenskapen opf.nocover (’Ja eller Nej’-typ) till Ja i avancerat läge.

Konvertera till PDF

Den första, viktigaste inställningen att bestämma när man konverterar till PDF är sidstorleken. Som standard använder calibre en sidstorlek för ”U.S. Letter”. Du kan ändra detta till en annan standard sidstorlek eller en helt anpassad storlek i avsnittet PDF-utmatning sektionen i konverteringsdialogrutan. Om du skapar en PDF som ska användas på en viss enhet kan du slå på alternativet för att använda sidstorleken från utmatningsprofilen istället. Så om din utskriftsprofil är inställd på Kindle, kommer calibre att skapa en PDF med sidstorlek som är lämplig för visning på den lilla Kindle-skärmen.

Sidhuvuden och sidfötter

Du kan infoga godtyckliga sidhuvud och sidfot på varje sida i PDF-filen genom att ange sidhuvuds- och sidfotsmallar. Mallar är bara kodavsnitt av HTML-kod som blir återgivna i sidhuvuds- och sidfotsplatser. Till exempel för att visa sidnummer centrerade längst ner på varje sida, i grönt, använd följande sidfotsmall:

<footer><div style="margin: auto; color: green">_PAGENUM_</div></footer>

calibre ersätter automatiskt _PAGENUM_ med det aktuella sidnumret. Du kan även sätta olika innehåll på jämna och udda sidor, till exempel följande rubrikmall visar titeln på udda sidor och författaren på jämna sidor:

<header style="justify-content: flex-end">
  <div class="even-page">_AUTHOR_</div>
  <div class="odd-page"><i>_TITLE_</i></div>
</header>

calibre kommer automatiskt ersätta _TITLE_ och _AUTHOR_ med titeln och författaren till dokumentet konverteras. Inställningen justify-content till flex-end kommer att leda till att texten är rätt justerad.

Du kan också visa text på vänster- och högerkant och ändra teckenstorleken, vilket framgår av den här sidhuvudmallen:

<header style="justify-content: space-between; font-size: smaller">
  <div>_TITLE_</div>
  <div>_AUTHOR_</div>
</header>

Detta kommer att visa titeln till vänster och författare till höger, i en teckenstorlek som är mindre än huvudtexten.

Du kan också använda det aktuella avsnittet i mallar, enligt nedan:

<header><div>_SECTION_</div></header>

_SECTION_ Ersätts med oavsett vad namnet på det aktuella avsnittet är. Dessa namn är tagna från metadata Innehåll i dokumentet (PDF Outline). Om dokumentet inte har någon innehållsförteckning då det kommer att ersättas av tom text. Om en enda PDF-sida har flera sektioner, kommer det första avsnittet på sidan användas. Likaså finns det en variabel med namnet _TOP_LEVEL_SECTION_ som kan användas för att ge namnet på den nuvarande toppnivåsektionen.

Du kan till och med använda JavaScript i sidhuvud- och sidfotsmallarna, till exempel kommer följande mall att leda till att sidnummer börjar vid 4 istället för 1:

<footer>
  <div></div>
  <script>document.currentScript.parentNode.querySelector("div").innerHTML = "" + (_PAGENUM_ + 3)</script>
</footer>

Dessutom finns det några fler variabler du kan använda i sidhuvud och sidfot, dokumenterade nedan:

 • _TOTAL_PAGES_ - totalt antal sidor i PDF-filen, till exempel användbar för att implementera en framstegsräknare.

 • _TOP_LEVEL_SECTION_PAGES_ - totalt antal sidor i det aktuella toppnivåavsnittet

 • _TOP_LEVEL_SECTION_PAGENUM_ - sidnumret för den aktuella sidan inom det aktuella toppnivåavsnittet

Observera

När du lägger till sidhuvud och sidfot, se till att du ställer in sidans övre och nedre marginaler till tillräckligt stora värden under avsnittet PDF-utmatningsformat i konverteringsdialogrutan.

Utskrivbar innehållsförteckning

Du kan också infoga en utskrift/tryckbar innehållsförteckning i slutet av PDF som listar sidnummer för varje avsnitt. Detta är mycket användbart om du tänker skriva ut PDF till papper. Om du vill använda PDF på en elektronisk produkt, ger PDF Outline denna funktionalitet och är skapad som standard.

Du kan anpassa utseendet på den skapade innehållsförteckningen genom att använda extra CSS-konverteringsinställningen under Utseende & känsla-delen i konverteringsdialogrutan. Standard CSS som används är listade nedan, bara kopiera den och gör de ändringar du vill.

.calibre-pdf-toc table { width: 100%% }

.calibre-pdf-toc table tr td:last-of-type { text-align: right }

.calibre-pdf-toc .level-0 {
  font-size: larger;
}

.calibre-pdf-toc .level-1 td:first-of-type { padding-left: 1.4em }
.calibre-pdf-toc .level-2 td:first-of-type { padding-left: 2.8em }

Anpassade sidmarginaler för enskilda HTML-filer

Om du konverterar en EPUB- eller AZW3-fil med flera enskilda HTML-filer inuti den och du vill ändra sidmarginalerna för en viss HTML-fil kan du lägga till följande formatblock i HTML-filen med calibre e-bokredigeraren:

<style>
@page {
  margin-left: 10pt;
  margin-right: 10pt;
  margin-top: 10pt;
  margin-bottom: 10pt;
}
</style>

Aktivera sedan alternativet Använd sidmarginaler från dokumentet som konverteras i PDF-utmatningsavsnittet av konverteringsdialogrutan. Nu kommer alla sidor som skapas från denna HTML-fil att ha 10pt marginaler.