Redigera e-böcker

calibre har en integrerad e-bokredigerare som kan användas för redigera böcker i EPUB- och AZW3 (Kindle)-format. Redigeraren visar dig HTML och CSS som används internt i bokfiler, med en direkt förhandsgranskning som uppdateras allt eftersom du gör ändringar. Den innehåller också olika automatiserade verktyg för att utföra vanliga uppsnyggning- och justeringsuppgifter.

Du kan använda denna redigerare genom att högerklicka på valfri bok i calibre och välja Redigera bok.

The Edit book tool

Grundläggande arbetsflöde

Observera

En videoklippsrundtur av calibre redigeraren finns här.

När du först öppnar en bok med bokredigeringsverktyget, kommer få se en list av filer på vänster sida. Dessa är individuella HTML-filer, formatmallar, bilder, o.s.v. som tillsammans utgör innehållet av boken. Genom dubbelklicka på en fil startar du enkelt redigering av den. Notera att om du vill göra något mer sofistikerat än små justeringar, kommer du behöva känna till HTML-handledning och CSS-handledning.

Allt eftersom du gör ändringar till HTML eller CSS i editors, kommer du direkt kunna förhandsgranska förändringarna i förhandsgranskningsvyn till höger. När du är nöjd med ändringarna och dess utseende, klicka på knappen Spara eller använd Fil → Spara för att spara dina ändringar i e-boken.

En användbar funktion är Kontrollpunkter. Innan du går och påbörjar en ambitiös uppsättning redigeringar, kan du skapa en kontrollpunkt. Kontrollpunkten kommer att bevara det aktuella läget i din bok, så om du i framtiden bestämmer du inte gillar de ändringar du har gjort i du kan gå tillbaka till staten när du skapade kontrollpunkten. För att skapa en kontrollpunkt, använd Redigera → Skapa kontrollpunkt. Kontrollpunkter kommer också att skapas automatiskt för dig när du kör något automatiserat verktyg som global sök och ersätt. Den kontrollpunktsförfarande funktionaliteten är utöver det normala ångra/gör om mekanismen vid redigering av enskilda filer. Kontrollpunkter är användbara för när ändringar är spridda över flera filer i boken.

Det är det grundläggande arbetsflödet för redigering böcker – Öppna en fil, göra ändringar, förhandsgranska och spara. Resten av denna handbok kommer att diskutera de olika verktyg och funktioner som finns så att du kan utföra specifika uppgifter effektivt.

Filhanteraren

The File browser

Med Filhanterare får du en översikt över de olika filerna inne i boken som du redigerar. Filerna är ordnade efter kategori, med text (HTML) filer i toppen, följt av formatmallar (CSS) filer, bilder och så vidare. Helt enkelt dubbelklicka på en fil för att börja redigera den. Redigering stöds för HTML, CSS och bildfiler. Ordningen på textfiler är samma ordning som de skulle visas i, om du läser boken. Alla andra filer är ordnade i bokstavsordning.

Genom att dra muspekaren över en post, kan du se dess storlek, men också, längst ner på skärmen, den fullständiga sökvägen till filen inne i boken. Observera att filer i e-böcker är komprimerade, så storleken på den sista boken är inte summan av de enskilda filstorlekar.

Många filer har speciell betydelse, i boken. Dessa har normalt en ikon bredvid deras namn, med angivande av speciell betydelse. Till exempel, på bilden till vänster, kan du se att filerna cover_image.jpg och titlepage.xhtml som har ikonen av ett omslag bredvid dem, indikerar detta att de är bokomslagsbilden och titelsida. På liknande sätt har content.opf`-filen en metadata ikon bredvid sig, vilket indikerar att bokens metadata finns i den och toc.ncx-filen har en T ikon bredvid sig, vilket indikerar att det är innehållsförteckningen.

Du kan utföra många åtgärder på enskilda filer, genom att högerklicka på dem.

Byta namn på filer

Du kan byta namn på en enskild fil genom att högerklicka på den och välja Byt namn. Namnbytningen av en fil uppdaterar automatiskt alla länkar och referenser till den i hela boken. Så allt du behöver göra är att ge det nya namnet, calibre kommer att ta hand om resten.

Du kan också massändra namn på många filer på en gång. Detta är användbart om du vill att filerna ha några enkla namn mönster. Till exempel kanske du vill byta namn på alla HTML-filer för att ha namn kapitel-1.html, kapitel-2.html osv. Markera de filer du vill bulk bytt namn genom att hålla nere Skift eller Ctrl-tangenten och klicka på filerna. Högerklicka och välj Massändring av namn. Ange ett prefix och vilket nummer du vill att automatisk numrering för att börja på, klicka på OK och du är klar. Dialogrutan massändra namn låter dig byta namn på filer i den ordning de förekommer i boken i stället för den ordning du valt dem, nyttig, till exempel för att byta namn på alla bilder i den ordning de visas.

Slutligen, du kan massändra filändelsen för alla markerade filer. Markera flera filer, som ovan, och högerklicka och välj: guilabel: ’Ändra filändelsen för den valda files`.

Sammanfoga filer

Ibland kanske du vill slå samman två HTML-filer eller två CSS-filer tillsammans. Det kan ibland vara bra att ha allt i en enda fil. Var försiktig dock, att sätta en hel del innehåll i en enda fil orsakar prestandaproblem när du tittar på boken i en typisk e-boksläsare.

För att sammanfoga flera filer tillsammans, välj dem genom att hålla Ctrl-tangenten och klicka på dem (se till att du bara välja filer av en typ, antingen alla HTML-filer eller alla CSS-filer och så vidare). Högerklicka och välj sammanfoga. Det är allt, calibre kommer slå ihop filerna automatiskt, ta hand om migrera alla länkar och referenser till de fusionerade filerna. Observera att samgående filer ibland kan orsaka textformatering förändras, eftersom de enskilda filerna kunde ha använt olika formatmallar.

Ändra textfilordning

Du kan arrangera i vilken ordning texten (HTML) filer öppnas när du läser boken genom att helt enkelt dra och släppa dem i filer webbläsaren. För den tekniskt kunnige, kallas detta omordning av bokrygg. Observera att du måste släppa objekt mellan andra objekt, inte på dem, kan det vara lite krångliga tills du vänjer det.

Märka omslaget

E-böcker har normalt en omslagsbild. Bilden visas i Filbläddraren med ikonen av en brun bok bredvid bildnamnet. Om du vill ange en annan bild som omslag, kan du göra det genom att högerklicka på filen och välja Välj som omslag.

Dessutom har EPUB-filer begreppet titel. En titelsidan finns en HTML-fil som fungerar som titelbladet/omslaget till boken. Du kan markera en HTML-fil som titel vid EPUB-redigering genom att högerklicka. Var noga med att filen du markerar innehåller endast omslagsinformationen. Om det innehåller annat innehåll, till exempel det första kapitlet, då det innehållet kommer att förloras om användaren någonsin konverterar EPUB-filen i calibre till ett annat format. Detta beror på att när du konverterar, förutsätter calibre att den markerade titeln sidan innehåller bara omslaget och inget annat innehåll.

Radera filer

Du kan ta bort filer genom att antingen högerklicka på dem eller genom att välja dem och trycka på Delete tangenten. Ta bort en fil tar bort alla hänvisningar till filen från OPF-filen, sparar dig detta grovgöra. Men referenser på andra platser tas inte bort, du kan använda ”Kontrollera bok” verktyg för att enkelt hitta och ta bort/ersätta dem.

Exportera filer

Du kan exportera en fil från boken till någon annanstans på datorn. Detta är användbart om du vill arbeta på filen i sig, med specialverktyg. För att göra detta, helt enkelt högerklicka på filen och välj Exportera.

När du är klar arbetar på den exporterade filen kan du importera den i boken, genom att högerklicka på filen igen och välja Ersätt med fil… vilket gör att du kan ersätta filen i boken med den tidigare exporterad fil.

Du kan också kopiera filer mellan flera redigeringsinstanser. Välj de filer du vill kopiera i Filhanteraren, högerklicka och välj, Kopiera valda filer till en annan redigeringsinstans. Sedan, i den andra redigeringsinstansen, högerklicka i Filhanteraren och välj Klistra in filen från annan redigeringsinstans.

Lägga till nya bilder/typsnitt/o.s.v. eller skapa nya tomma filer

Du kan lägga till en ny bild, typsnitt, formatmall, o.s.v. från datorn in i boken genom att klicka på Fil → Ny fil. Det gör att du antingen importera en fil genom att klicka på knappen Importera resursfil eller skapa en ny tom HTML-fil eller formatmall genom att helt enkelt skriva in filnamnet i rutan för den nya filen.

Du kan även importera flera filer till boken på en gång genom att använda Fil->Importera filer till bok.

Ersätta filer

Du kan enkelt ersätta befintliga filer i boken, genom att högerklicka på filen och välja ersätta. Detta kommer automatiskt att uppdatera alla länkar och referenser, om ersättningsfilen har ett annat namn än filen som ersätts.

Länka formatmallar till HTML-filer effektivt

Som en bekvämlighet kan du välja flera HTML-filer i filhanteraren, högerklicka och välj Länka formatmallar för att ha calibre automatiskt infoga <link> taggar för dessa formatmallar i alla markerade HTML-filer.

Sök & ersätt

Redigera bok har en mycket kraftfull sök- och ersättsgränssnitt som låter dig söka och ersätta text i den aktuella filen, över alla filer och till och med i ett markerat område av den aktuella filen. Du kan söka med hjälp av en vanlig sökning eller använda reguljära uttryck. För att lära dig att använda reguljära uttryck för avancerad sökning, se Allt om att använda reguljära uttryck i calibre.

The Edit book tool

Starta sök och ersätt via Sök → Sök/Ersätt -menyalternativet (du måste redigera en HTML- eller CSS-fil).

Fyll i texten du vill söka efter i rutan Sök och dess ersättning i rutan Ersätt. Du kan klicka på lämpliga knappar för att hitta nästa träff, ersätt den aktuella träffen och ersätt alla träffar.

Använda rullgardinsmenyer i botten av lådan, kan du söka arbeta över den aktuella filen, alla textfiler, alla stilfiler eller alla filer. Du kan också välja sökläget för att vara en normal (sträng) sökning eller ett reguljärt uttryckssökning.

Du kan räkna alla träffar för ett sökuttryck via Sök → Räkna alla. Räkningen kommer att köra över allt vad filer/regioner som du har valt i rullgardinsrutan.

Du kan också gå till en specifik rad i den öppna redigeraren via Sök → Gå till rad.

Observera

Kom ihåg, att utnyttja den fulla kraften i sök och ersätt, måste du använda reguljära uttryck. Se Allt om att använda reguljära uttryck i calibre.

Sparade sökningar

Du kan spara ofta använda sök/ersätt-uttryck (inklusive funktionslägesuttryck) och återanvända dem flera gånger. Om du vill spara en sökning högerklicka bara i rutan Spara aktuell sökning.

Du kan öppna sparade sökningar via Sök → Sparade sökningar. Detta kommer att visa dig en lista med sök och ersätt uttryck som du kan använda. Du kan även välja flera poster i listan genom att hålla ned CTRL-tangenten samtidigt som du klickar för att köra flera sök och ersätt uttryck i en enda operation.

Funktionsläge

Med funktionsläget kan du skriva godtyckliga och starka Python-funktioner som körs på varje Hitta/ersätt. Du kan göra i stort sett alla texthantering du vill i funktionsläge. För mer information se Funktionsläge för Sök & ersätt i Redigeraren.

Sök ignorerar HTML-taggar

Det finns också en särskild verktyg för att söka efter text, ignorerar alla HTML-taggar i mellan. Till exempel, om boken har HTML Empahisis on a <i>word</i>. Kan du söka efter on a word och det kommer att finnas även om det finns en <i> tagg i mitten. Använd detta verktyg via :guilabel:’Sök->Sök ignorera HTML-kod` menyalternativet.

Automatiserade verktyg

Redigera bok har olika verktyg för att hjälpa till med vanliga uppgifter. Dessa nås via menyn Verktyg.

Redigera innehållsförteckningen

Det finns en särskild verktyg för att underlätta redigeringen av innehållsförteckningen. Starta det med Verktyg → Innehållsförteckning → Redigera innehållsförteckning.

The Edit Table of Contents tool

Redigera innehållsförteckning-verktyget visar den aktuella innehållsförteckningen (om någon) till vänster. Helt enkelt dubbelklicka på en post för att ändra texten. Du kan också arrangera objekt genom att dra och släppa eller genom att använda knapparna till höger.

För böcker som inte har en befintlig innehållsförteckning, ger verktyget dig olika alternativ för att automatiskt generera en innehållsförteckning från texten. Du kan generera från rubrikerna i dokumentet, från länkar, från enskilda filer och så vidare.

Du kan redigera enskilda objekt genom att klicka på dem och sedan klicka på knappen Ändra platsen denna startpunkt pekar på. Detta kommer att öppna upp ett mini-förhandsvisning av boken, bara flytta muspekaren över boken vyn panelen och klicka där du vill att posten att peka på. En tjock grön linje visar dig platsen. Klicka på OK när du är nöjd med platsen.

The Edit Table of Contents tool, how to change the location an entry points to

Kontrollera boken

Kontrollera bok-verktyget söker igenom din bok efter problem som kan förhindra det fungerar som avsett på faktiska läsaranordningar. Aktivera den via Verktyg → Kontrollera bok.

The Check Book tool

Eventuella problem som finns redovisas i en trevlig, lätt att använda listan. Genom att klicka på en post i listan visas lite hjälp om felet samt ger dig möjlighet att automatiskt åtgärda detta fel, om felet kan åtgärdas automatiskt. Du kan också dubbelklicka på felet för att öppna platsen för fel i en redigerare, så du kan åtgärda det själv.

En del av de kontroller som gjorts är:

 • Felaktigt HTML-kod. Alla HTML-kod som inte kan tolkas som välformad XML rapporteras. Korrigera det kommer att se till att din kod fungerar som det ska i alla sammanhang. calibre kan även automatiskt åtgärda felen, men auto-rättning kan ibland få oväntade effekter, så använd den med försiktighet. Som alltid, skapas en kontrollpunkt innan auto-rättning så att du enkelt kan återställa alla förändringar. Auto-rättning fungerar genom att tolka markeringen med hjälp av HTML5-algoritmen, som är mycket feltolerant och sedan konvertera till välformade XML.
 • Felaktiga eller okända CSS-format. Alla CSS som inte är giltig eller som har egenskaper som inte är definierade i standarden CSS 2.1 (plus några från CSS 3) rapporteras. CSS kontrolleras i alla formatmallar, formatattribut på raden och <style> taggar i HTML-filer.
 • Trasiga länkar. Länkar som hänvisar till filer inuti boken som saknas är rapporterade.
 • Orefererade filer. Filer i boken som inte refereras till av någon annan fil eller inte finns på bokryggen redovisas.
 • Olika vanliga problem i OPF-filer såsom dubbletter av bokryggar eller uppenbara objekt, trasiga idrefs eller metaomslagstaggar, saknade nödvändiga sektioner och så vidare.
 • Olika kompatibilitets kontroller för kända problem som kan orsaka boken inte fungerar på läsenheter.

Lägga till ett omslag

Du kan enkelt lägga till ett omslag till boken via Verktyg → Lägg till omslag. Detta gör att du kan antingen välja en befintlig bild i boken som omslag eller importera en ny bild in i boken och göra den till omslag. När du redigerar EPUB-filer är HTML-höljet för omslaget automatiskt genererat. Om en befintlig omslag i boken hittas, ersätts det. Verktyget tar automatiskt hand om korrekt märkning av omslagsfiler som omslag i OPF.

Inbäddadningsrefererade typsnitt

Nås via Verktyg → Bädda in refererade typsnitt, finner detta verktyg alla typsnitt som refereras i boken, och om de inte redan är inbäddade, söker igenom datorn efter dem och bäddar in dem i boken, om de hittas. Se till att du har de nödvändiga Upphovsrätter för inbäddning av kommersiellt licensierade typsnitt, innan du gör detta.

Använda delmängd av inbäddade typsnitt

Nås via Verktyg → Använd delmängd av inbäddade typsnitt, reducerar detta verktyg alla typsnitt i boken att bara innehålla tecken för texten som faktiskt finns i boken. Detta minskar ofta storleken på typsnittsfiler med ~ 50%. Dock var medveten om att när typsnitten är en delmängd, om du lägger till ny text vars tecken är inte tidigare förekommer i den undergrupp typsnitt, kommer typsnittet inte att fungera för den nya texten. Så gör det bara som detta som sista steget i arbetsflödet.

Förbättra interpunktion

Konvertera enkel text streck, ellips, citationstecken, flera bindestreck, o.s.v. i sina typografisk korrekta motsvarigheter. Observera att algoritmen ibland kan generera felaktiga resultat, speciellt när apostrof i början av sammandragningar är inblandade. Nås via Verktyg → Förbättra interpunktion.

Omvandla CSS-egenskaper

Skapa regler för att omvandla den grafiska utformningen av boken. Till exempel skapa en regel för att konvertera alla röd text till grön eller att fördubbla teckenstorleken för all text i boken eller göra texten av en viss typsnittsfamilj kursiv, o.s.v.

Att skapa regler är enkelt, reglerna följer en naturlig språkformat, som ser ut så här:

 • Om egenskapen färg är röd ändra den till grön
 • Om egenskapen teckenstorlek är godtyckligt värde multiplicera värdet med 2

Tillgängligt via :guilabel: Verktyg->Omvandla stilar.

Ta bort oanvända CSS-regler

Ta bort alla oanvända CSS-regler från formatmallar och <style> taggar. Några böcker som skapas från produktionsmallar kan ha ett stort antal extra CSS-regler som inte matchar något materiellt innehåll. Dessa extra regler kan bromsa läsenheter som behöver bearbeta dem alla. Nås via Verktyg → Ta bort oanvända CSS.

Justera HTML

Detta verktyg omvandlar HTML som inte kan tolkas som XML till välformad XML. Det är mycket vanligt i böcker för att ha icke-välformad XML, så detta verktyg automatiserar helt enkelt processen med att fastställa en sådan HTML. Verktyget fungerar genom att tolka HTML med hjälp av HTML5-algoritmen (den algoritm som används i alla moderna webbläsare) och sedan omvandla resultatet till XML. Var medveten om att auto-rättning ibland kan ha kontraintuitivt resultat. Om du vill kan du använda Check Book-verktyget som diskuteras ovan för att hitta och manuellt korrigera problem i HTML. Nås via Verktyg → Laga HTML.

Försköna filer

Detta verktyg används för att automatiskt formatera alla HTML- och CSS-filer så att de ”ser fina ut”. Koden indenteras automatiskt så att indragen justerar upp text fint, tomma rader införs vid behov och så vidare. Observera att förskönande också auto-justerar trasig HTML/CSS. Därför, om du inte vill ha någon automatisk justering som ska utföras, använd först Kontrollera bok-verktyget för att rätta till alla problem och först därefter köra försköna. Nås via Verktyg → Försköna alla filer.

Observera

I HTML kan finnas text med betydande mängd whitespace, via CSS-blank direktivet. Därför skulle försköning eventuellt ändra framställningen av HTML. För att undvika detta så långt som möjligt, försköningsalgoritmen förskönar bara på blocknivå taggar som innehåller andra blocknivåtaggar. Så, till exempel, text i en <p> tag kommer inte att ha sina whitespace förändrade. Men en <body> taggar som innehåller bara andra <p> och <div> taggar kommer att förskönas. Detta kan ibland innebära att en viss fil inte kommer att påverkas av försköning eftersom den inte har lämpliga blocknivåtaggar. I sådana fall kan du prova olika försköning verktyg, som är mindre försiktiga, till exempel: HTML Tidy.

Infoga en innehållsförteckning på raden

Normalt i e-böcker, är innehållsförteckningen separat från huvudtexten och är vanligtvis nås via en speciell innehållsförteckningsknapp / meny i e-bokens läsenhet. Du kan också låta calibre automatiskt generera en innehållsförteckning på raden som blir en del av texten i boken. Det genereras utifrån definierade innehållsförteckningen.

Om du använder det här verktyget flera gånger kommer varje anrop orsaka den tidigare skapade innehållsförteckningen på raden att ersättas. Verktyget kan nås via Verktyg → Innehållsförteckning → Infoga en innehållsförteckning.

Ställa in semantik

Detta verktyg används för att ställa in semantik i EPUB-filer. Semantik är helt enkelt, länkar i OPF som identifierar vissa platser i boken som har särskild betydelse. Du kan använda dem för att identifiera förordet, engagemang, omslag, innehållsförteckning, o.s.v. Välj bara vilken typ av semantisk information som du vill ange och välj sedan platsen i boken som länken ska peka på. Detta verktyg kan nås via Verktyg → Sätt semantik.

Filtrera stilinformation

Detta verktyg kan användas för att enkelt ta bort specificerade CSS-formatmallar från hela boken. Du kan tala om vilka egenskaper du vill ha bort, till exempel color, background-color, line-height och det kommer att ta bort dem överallt de inträffar — formatmallar, <style> taggar och radformatattribut. Efter borttag av formatformationen, en sammanfattning av alla de ändringar som gjorts visas så att du kan se exakt vad som ändrats. Verktyget kan nås via Verktyg → Filtrera formatinformation.

Uppgraderar bokens inre delar

Detta verktyg kan användas för att uppgradera bokens inre delar, om möjligt. Till exempel kommer det att uppgradera EPUB 2 böcker till EPUB 3 böcker. Verktyget kan nås via Uppgradera bokens inre delar.

Kontrollpunkt

Kontrollpunkter är ett sätt att markera det aktuella läget i boken som ”speciellt”. Du kan sedan gå vidare till att göra de ändringar du vill på boken och om du inte gillar resultatet, återgå till kontrollpunktstillståndet. Kontrollpunkter skapas automatiskt varje gång du kör någon av de automatiserade verktyg som beskrivs i föregående avsnitt.

Du kan skapa en kontrollpunkt via Redigera → Skapa kontrollpunkt. Och gå tillbaka till en tidigare kontrollpunkt med Redigera → Återställ till…

Kontrollpunktsfunktionen är utöver det normala ångra/gör om mekanismen vid redigering av enskilda filer. Kontrollpunkter är särskilt användbara för när ändringar är spridda över flera filer i boken eller om du vill kunna återställa en stor grupp relaterade förändringar som helhet.

Du kan se en lista med tillgängliga kontrollpunkter via Visa → Kontrollpunkter. Du kan jämföra det nuvarande läget i boken till en angiven kontrollpunkt med Jämföra e-böcker-verktyget - genom att välja kontrollpunkt av intresse och klicka på knappen Jämför. Knappen Återgå till återställer boken till den valda kontrollpunkten, ångra alla ändringar efter den kontrollpunkten skapades.

Panelen för direkt förhandsgranskning

The Live preview Panel

Förhandsgranska fil ger dig en direkt överblick över de olika filerna i förhandsgranskningspanelen som visar dig hitta de ändringar du gör direkt (med en sekund eller två av försening). När du redigerar HTML eller CSS-filer, är uppdateras förhandsgranskningspanelen automatiskt för att återspegla ändringarna. När du flyttar runt markören i editorn kommer förhandsgranskningspanelen spåra dess plats och visar motsvarande plats i boken. Genom att klicka i förhandsgranskningspanelen gör att markören i editorn placeras över element du klickade. Om du klickar på en länk som pekar på en annan fil i boken, kommer filen automatiskt att öppnas i redigerings- och förhandsgranskningspanelen.

Du kan stänga av automatisk synkronisering av läget och direkt förhandsvisning av ändringar - med knapparna under förhandsgranskningspanelen. Den direkta uppdateringen av förhandsvisningspanelen händer bara när du inte aktivt skriver i redigeraren, för att inte vara störande eller sakta ner dig, väntar förhandsvisningen med att göra detta.

Förhandsgranskningspanelen visar hur texten kommer att se ut när de visas. Dock är förhandsgranskningspanelen inte en ersättning för faktiskt testa din bok på en verklig läsenhet. Det är både mer och mindre kapabel än en verklig läsenhet. Det kommer att tolerera fel och slarviga språkmarkeringar mycket bättre än de flesta läsaranordningar. Det kommer också att inte visa dig sidmarginaler, sidbrytningar och inbäddade typsnitt som använder typsnittsersättning. Använd förhandsgranskningspanelen medan du arbetar på boken, men när du är klar, granska den i en verklig läsenhet eller programvaruemulator.

Observera

Förhandsgranskningspanelen stöder inte inbäddade typsnitt om namnet på typsnittet inne i typsnittsfilen inte matchar namnet i ”CSS @font-face”-regeln. Du kan använda verktyget Kontrollera bok för att snabbt hitta och åtgärda eventuella problemtypsnitt.

Dela upp HTML-filer

Ett, kanske icke uppenbart, är användningen av förhandsgranskningspanelen för att dela upp långa HTML-filer. Medan du tittar på filen som du vill dela, klicka på knappen Delat läge under förhandsgranskningspanelen spmb . Sedan helt enkelt flytta musen till den plats där du vill dela filen och klicka. En tjock grön linje kommer att visa dig exakt var uppdelningen kommer att hända när du flyttar musen. När du har hittat den plats du vill, klicka och delning kommer att utföras.

Filuppdelningen kommer automatiskt uppdatera alla länkar och referenser som pekade in i den nedre halvan av filen och kommer att öppna den nyligen delade filen i en redigerare.

Du kan också dela upp en enda HTML-fil på flera platser automatiskt, genom att högerklicka inne i filen i redigeraren och välja Dela upp på flera ställen. Detta gör att du enkelt delar upp en stor fil på alla rubriktaggar eller alla taggar som har en viss klass och så vidare.

Direkta CSS-panelen

The Live CSS Panel

Gälllande CSS visar alla stilregler som gäller för taggen som du för närvarande redigerar. Namnet på taggen, tillsammans med dess radnummer i redigeraren visas, följt av en lista med matchande stilregler.

Det är ett bra sätt att snabbt se vilken stilregler som gäller för varje tagg. Visningen har också klickbara länkar (i blått), som tar dig direkt till den plats där stilen definierades, om du vill göra några ändringar i stilregler. Stilregler som gäller direkt på taggen, liksom regler som ärvs från övertaggar visas.

Panelen visar även hur de slutligen beräknade stilar för taggen är. Egenskaper i listan som ersätts av högre prioriteringsregler visas med en linje genom dem.

Du kan aktivera CSS-panelens direktvisning via Visa → Levande CSS.

Diverse verktyg

Det finns några fler verktyg som kan vara användbara när du redigerar boken.

Innehållsförteckningsvyn

Innehållsförteckningsvyn visar aktuell innehållsförteckning i boken. Genom att dubbelklicka på en post öppnar den plats som posten hänvisar till i en redigerare. Du kan högerklicka för att redigera innehållsförteckningen, uppdatera vyn eller expandera/dölj alla objekt. Åtkomst till denna vy via Visa → Innehållsförteckning.

Kontrollera stavning av ord i boken

Du kan köra en stavningskontroll via Verktyg → Kontrollera stavning.

The Check Spelling tool

Ord visas med antalet gånger de förekommer i boken och språket ordet tillhör. Språkinformation tas från böckernas metadata och från lang-attribut i HTML-filer. Detta gör att stavningskontrollen fungerar bra även med böcker som innehåller text på flera språk. Till exempel i följande HTML utdrag, ordet färgen kommer att kontrolleras med hjälp av amerikansk engelska och ordet färg med brittisk engelska:

<div lang="en_US">color <span lang="en_GB">colour</span></div>

Observera

Du kan dubbelklicka på ett ord för att markera nästa förekomst av det ordet i redigeraren. Detta är användbart om du vill manuellt redigera ordet eller se vilket sammanhang det är i.

För att ändra ett ord, helt enkelt dubbelklicka en av de föreslagna alternativa stavningar på höger eller skriv in ditt eget korrigerade stavning och klicka på knappen Ändra valda ord till. Detta kommer att ersätta alla förekomster av ordet i boken. Du kan också högerklicka på ett ord i huvud ordlistan ändra ordet lämpligen från högerklicksmenyn.

Du kan låta stavningskontrollen ignorerar ett ord för den aktuella sessionen genom att klicka på knappen Ignorera. Du kan även lägga till ett ord i ordlistan genom att klicka på Lägg till ordlista. Stavningskontrollen har stöd för flera ordlistor, så att du kan välja den ordlista du vill att ordet läggs till.

Du kan även få stavningskontrollen visa alla ord i din bok, inte bara de felstavade sådana. Detta är användbart för att se vilka ord är vanligast i din bok och köra en enkel sökning och ersätta på enskilda ord.

Observera

Om du gör några ändringar i boken genom att redigera filer medan stavningskontroll-verktyget är öppet, ska du klicka på knappen Uppdatera i stavningskontroll-verktyget. Om du inte gör detta och fortsätter att använda stavningskontroll verktyget, kan du förlora de ändringar du har gjort i redigeraren.

Lägga till nya ordböcker

Stavningskontrollen kommer med inbyggda ordlistor för engelska och spanska. Du kan installera egna ordlistor via Redigera → Inställningar → Redigera inställningar → Hantera stavningsordlistor. Stavningskontrollen kan använda ordböcker från Openoffice-programmet (i .oxt format). Du kan hämta dessa ordlistor från The OpenOffice Extensions repository

Infoga specialtecken

Du kan infoga tecken som är svåra att skriva med hjälp av Redigera → Inforga specialtecken-verktyget. Detta visar alla Unicode-tecken, klicka på det tecken du vill skriva. Om du håller Ctrl samtidigt som du klickar, fönstret kommer stänga sig själv efter att det valda tecknet förts in . Detta verktyg kan användas för att infoga specialtecken i huvudtexten eller i någon annan del av användargränssnittet, till exempel sök och ersätt-verktyg.

Eftersom det finns en hel del tecken kan du definiera dina egena Favorit karaktärer, som kommer att visas först. Högerklicka på ett tecken för att markera den som favorit. Du kan också högerklicka på en karaktär i favoriter för att ta bort den från favoriter. Slutligen kan du arrangera ordningen på tecknen i favoriter genom att klicka på arrangera favoriter knappen och sedan dra och släppa tecknen i favoriter runt omkring.

Du kan också skriva direkt i specialtecken med hjälp av tangentbordet. För att göra detta skriver du Unicode-koden för tecknet (i hexadecimal) och tryck sedan på Alt+X-tangenten som konverterar tidigare skrivit koden i motsvarande tecken. Till exempel, för att skriva ÿ du skulle skriva ff och sedan Alt + X. För att skriva ett icke-brytande mellanslag som du skulle använda a0 och sedan Alt+X, för att skriva den horisontella ellips du skulle använda 2026 och Alt+X och så vidare.

Slutligen kan du skriva in specialtecken med hjälp av HTML-enheter. Till exempel, att skriva &nbsp; kommer att ersättas av ett hårt blanksteg när du skriver semikolon. Bytet sker bara när du skriver semikolon.

Kodinspektörvyn

Denna vy visar HTML-kodning och CSS som gäller för det aktuella elementet av intresse. Du öppnar den genom att högerklicka på en plats i förhandsvisningspanelen och välja Granska. Det gör att du kan se HTML-kodning för det elementet och ännu viktigare, de CSS-format som gäller för den. Du kan till och med dynamiskt redigera stilar och se vilken effekt ändringarna har direkt. Observera att redigera stilar faktiskt inte gör ändringar i bokens innehåll, det innebär bara ett snabb experimenterande. Förmågan att redigera direkt inne i inspektören är under utveckling.

Hämta externa resurser

Du kan använda detta verktyg för att automatiskt hämtar några bilder/formatmallar/o.s.v. i boken som inte är kombinerade med boken (d.v.s. de har webbadresser som hänvisar till en plats på internet). Verktyget kommer att hitta alla dessa resurser och automatiskt hämtar dem, lägga till dem i boken och ersätta alla hänvisningar till dem att använda de hämtade filerna.

Ordna filer i mappar efter typ

Ofta när du redigerar EPUB-filer som du får från någonstans, kommer du att finna att filerna inuti EPUB är ordnade på måfå, i olika undermappar. Detta verktyg gör det möjligt att automatiskt flytta alla filer i undermappar baserat på deras typer. Åtkomst det via Verktyg → Ordna i mappar. Observera att detta verktyg ändrar bara hur filerna är ordnade inne i EPUB, det betyder inte att det ändras hur de visas i filhanteraren.

Importera filer i andra e-bokformat som EPUB

Redigeraren inkluderar möjligheten att importera filer i vissa andra e-bokformat direkt som en ny EPUB, utan att gå igenom en full konvertering. Detta är särskilt användbart för att direkt skapa EPUB-filer från dina egna handredigerade HTML-filer. Du kan göra detta via Fil → Importera en HTML- eller DOCX-fil som en ny bok.

Rapportverktyget

Redigeraren har ett trevligt Rapport verktyg (via: guilabel: Verktyg->Reporter) som visar sammanfattningar av filer, bilder, ord, tecken och stilar som används i boken. Varje rad i rapporten är hyperlänkad. Dubbel klicka på en linje hoppar till den plats i boken där objektet används eller definieras (i förekommande fall) Till exempel i Länkar vy kan du dubbelklicka poster på Källa kolumnen för att hoppa till där länken är definierad och poster i Mål kolumnen för att hoppa till vart som länken hänvisar.

The Reports tool

Speciella funktioner i kodredigeraren

calibre HTML-redigerare är mycket kraftfull. Den har många funktioner som gör redigering av HTML (och CSS) lättare.

Syntaxmarkering

HTML-redigeraren har mycket sofistikerad syntaxmarkering. Funktioner inkluderar:

 • Texten inne i fet, kursiv och rubriktaggar görs fet/kursiv
 • När du flyttar markören genom HTML markeras de matchande HTML-taggarna och du kan hoppa till öppnings- eller stängningstaggen med tangentbordsgenvägarna Ctrl+{ and Ctrl+}
 • Ogiltig HTML markeras med en röd understrykning
 • Stavfel i texten inuti HTML-taggar och attribut som titel är markerade. Stavningskontrollen är språkmedveten, baserat på värdet av lang-attributet av den aktuella taggen och det övergripande bokspråket.
 • CSS inbäddade inuti <style> taggar är markerad
 • Specialtecken som kan vara svåra att skilja såsom icke-brytande blanksteg, olika typer av bindestreck o.s.v. är markerade.
 • Länkar till andra filer i <a> taggar, <img>- och <link> taggar har alla filnamnen markerade. Om filnamnet de hänvisar till finns inte, markeras filnamnet med en röd understrykning.

Sammanhangsberoende hjälp

Du kan högerklicka på ett HTML-taggnamn eller ett CSS-egenskapsnamn för att få hjälp för den taggen eller egenskapen.

Du kan också hålla nere Ctrl-tangenten och klicka på godtyckligt filnamn inuti en länktagg för att automatiskt öppna filen i redigeraren.

Automatisk komplettering

När du redigerar en e-bok, är en av de mest tråkiga uppgifter att skapa länkar till andra filer inne i boken, eller till CSS-formatmallar eller bilder. Du måste räkna ut rätt filnamn och relativ sökväg till filen. Editorn kompletterar automatiskt för att göra det lättare.

När du skriver ett filnamn, tar redigeraren automatiskt fram förslag. Använd bara Tab-tangenten för att välja rätt filnamn. Redigeraren erbjuder även förslag på länkar som hänvisar till ett ankare inuti en annan HTML-fil. När du har skrivit tecknet #, kommer redigeraren visa en lista med alla ankare i målfilen, med en liten avsnitt av text för att hjälpa dig välja rätt ankare.

Observera att till skillnad från de flesta övriga system med automatisk komplettering, använder redigerarens kompletteringssystem delsekvensträffar. Detta innebär att du behöver bara skriva bara två eller tre tecken från någonstans i filnamnet att slutföra filnamnet. Till exempel, låt säga att du önskar filnamnet ../images/arrow1.png, kan du helt enkelt skriva ia1 och tryck Tab för att slutföra filnamn. När du söker efter träffar, prioriterar kompletteringssystemet tecken som är i början av ett ord, eller omedelbart efter en sökvägsavskiljare. När man vänjer sig detta system, finner du det sparar mycket tid och ansträngning.

Avsnitt

calibre redigerare stöder avsnitt. En avsnitt är ett stycke text som antingen återanvänds ofta eller innehåller mycket överflödig text. Redigeraren kan infoga ett avsnitt med endast ett fåtal knapptryckningar. De avsnitten är mycket kraftfull, med många funktioner, som platshållare som du kan hoppa mellan, automatisk spegling av upprepad text och så vidare. För mer information se Avsnitt.