E-bokvisaren

calibre inkluderar en inbyggd e-bokvisare som kan visa de större e-bokformaten. E-bokvisaren är väldigt anpassningsbar och har många avancerade funktioner.

Starta e-bokvisaren

Du kan visa någon av böckerna i ditt calibre-bibliotek genom att välja boken och trycka på knappen Visa. Detta öppnar boken i e-bokvisaren. Du kan också starta e-bokvisaren själv från startmenyn i Windows. På macOS kan du fästa den till dockan och starta den därifrån. På Linux kan du använda startprogrammet i skrivbordsmenyerna eller köra kommandot ebook-viewer.

Markera text

När du väljer text i visaren visas ett liten popup-fält bredvid markeringen. Du kan klicka på markeringsknappen i den fältet för att skapa en markering. Du kan lägga till anteckningar och ändra färgen på markeringen. På en pekskärm, tryck länge på ett ord för att välja det och visa popup-fältet. När du är i markeringsläget kan du ändra vilken text som markeras med hjälp av pekskärmsvänliga markeringshandtag. Dra handtagen till den övre eller nedre marginalen för att bläddra medan du markerar. Du kan också Skift+klicka och högerklicka för att utöka markeringen, särskilt användbart för flersidiga markeringar.

Du kan använda knappen Markeringar i visarens kontroller för att visa en separat panel med en lista över alla markeringar i boken, sorterade efter kapitel.

Du kan bläddra bland alla markeringar i hela ditt calibre-bibliotek genom att högerklicka på knappen Visa och välja Bläddra bland noteringar.

Slutligen, om du använder calibre-innehållsservern i webbläsarvisaren, kan du låta visaren synkronisera sina noteringar med webbläsarvisaren genom att gå till Inställningar → Diverse i visarens inställningarna och ange användarnamnet för innehållsservervisaren att synkronisera med. Använd specialvärdet * för att synkronisera med anonyma användare.

Högläsning

Visaren kan läsa boktexten högt. För att använda den kan du helt enkelt klicka på Högläsning i visningskontrollerna för att börja läsa boktexten högt. Ordet som för närvarande läses är markerat. Tal syntetiseras från texten med hjälp av dina operativsystemstjänster för text-till-tal. Du kan ändra rösten som används genom att klicka på kugghjulsikonen i fältet som visas medan Högläsning är aktivt.

Du kan också läsa upp markerade avsnitt genom att lägga till knappen Högläsning i markeringsfältet i visarens inställningarna under Markeringsbeteende.

Observera

Stöd för text-till-tal i webbläsare är väldigt ofullständig och felaktig, så hur bra Högläsning kommer att fungera i webbläsarvisaren är beroende av hur väl den underliggande webbläsaren stöder text-till-tal. I synnerhet fungerar inte markering av det aktuella ordet och om du ändrar hastighet eller röst kommer läsningen att börja om från början.

Observera

På Linux kräver Högläsning att Speech Dispatcher är installerat och fungerar.

Observera

I Windows kanske inte alla installerade röster är synliga för SAPI-delsystemet som används för text-till-tal. Det finns instruktioner för att göra alla röster synliga.

Söka i texten

Visaren har mycket kraftfulla sökmöjligheter. Tryck på tangenterna Ctrl+F eller gå till visarens kontroller och klicka på sök. Den enklaste formen av sökning är att bara söka efter vilken text du än skriver i textrutan. De olika sökformerna väljs av söklägesrutan under sökinmatningen. Tillgängliga lägen är:

  1. Innehåller - Det enklaste standardläget. Texten som skrivs in i sökrutan söks efter var som helst. Alla skiljetecken, accenter och mellanslag ignoreras. Till exempel kommer sökningen: Pena att matcha alla följande: penal, pen a, pen.a och Peña. Om du markerar rutan Skiftlägeskänslig ignoreras inte längre accenter, mellanslag och skiljetecken.

  2. Hela ord - Söker efter hela ord. Så till exempel kommer sökningen pena att matcha ordet Peña men inte ordet Penal. Som med Innehåller sökningar ovan ignoreras accenter och skiljetecken såvida inte Skiftlägeskänslig är markerad.

  3. Närliggande ord - Söker efter hela ord som är nära varandra. Så till exempel kommer sökningen calibre cool att matcha platser där orden calibre och cool förekommer inom sextio tecken från varandra. För att ändra antalet tecken lägg till det nya numret i slutet av listan med ord. Till exempel kommer calibre cool awesome 120 att matcha platser där de tre orden förekommer inom 120 tecken från varandra. Observera att skiljetecken och accenter inte ignoreras för dessa sökningar.

  4. Regex - Tolkar söktexten som ett reguljärt uttryck. För att lära dig mer om hur du använder reguljära uttryck, se manualen.

Anpassa utseendet och känslan av din läsupplevelse

Du kan ändra teckensnittsstorlekar i farten med hjälp av Teckensnittsstorlek i visarens kontroller eller Ctrl++ eller Ctrl+- eller hålla Ctrl- tangenten och använda mushjulet.

Färger kan ändras i avsnittet Färger i inställningarna för visaren.

Du kan ändra antalet sidor som visas på skärmen samt sidmarginaler i Sidutformning i visarens inställningar.

Du kan visa anpassade sidhuvud och sidfot som tid kvar att läsa, aktuell kapiteltitel, bokposition etc. via avsnittet Sidhuvuden och sidfötter i inställningarna för visaren.

Mer avancerad anpassning kan uppnås genom inställningarna Format. Här kan du ange en bakgrundsbild som ska visas under texten och även en formatmall som du kan ställa in som kommer att tillämpas på varje bok. Med hjälp av det kan du göra saker som ändra styckeformat, textjustering etc. Exempel på anpassade formatmallar som används av calibre-användare, se forumet.

Ordboksuppslagning

Du kan slå upp betydelsen av ord i den aktuella boken genom att dubbelklicka eller trycka länge på ordet du vill slå upp och sedan klicka på uppslagsknappen som ser ut som ett bibliotek.

Kopiera text och bilder

Du kan välja text och bilder genom att dra innehållet med din mus och sedan högerklicka och välja Kopiera för att kopiera till urklipp. Det kopierade materialet kan klistras in i ett annat program som oformaterad text och bilder.

Zooma in på bilder

Du kan zooma in för att visa en bild i full storlek i ett separat fönster genom att antingen dubbelklicka eller trycka länge på den. Du kan också högerklicka på den och välja Visa bild.

Tangentbords- genvägar

The viewer has extensive keyboard shortcuts, like the rest of calibre. They can be customised in the viewer Preferences. The default shortcuts are listed below:

Keyboard shortcuts for the calibre viewer

Tangentbordsgenväg

Åtgärd

Home, Ctrl+ArrowUp, Ctrl+ArrowLeft

Scroll to the start of the current file in a multi file book

Ctrl+Home

Bläddra till början av boken

Ctrl+End

Bläddra till slutet av boken

End, Ctrl+ArrowDown, Ctrl+ArrowRight

Scroll to the end of the current file in a multi file book

ArrowUp

Rulla bakåt, jämnt i flödesläge och med skärmuppfyllningar i siddelat läge

ArrowDown

Rulla framåt, jämnt i flödesläge och med skärmuppfyllningar i siddelat läge

ArrowLeft

Scroll leftwards by a little in flow mode and by a page in paged mode

ArrowRight

Scroll rightwards by a little in flow mode and by a page in paged mode

PageUp, Shift+Spacebar

Bläddra bakåt med skärmuppfyllningar

PageDown, Spacebar

Bläddra framåt med skärmuppfyllningar

Ctrl+PageUp

Bläddra till föregående avsnitt

Ctrl+PageDown

Bläddra till nästa avsnitt

Alt+ArrowLeft

Tillbaka

Alt+ArrowRight

Framåt

Ctrl+T

Toggle Table of Contents

Ctrl+S

Högläsning

Alt+P

Change settings quickly by creating and switching to profiles

Alt+f

Följ länkar med tangentbordet

Ctrl+C

Kopiera till urklipp

Alt+C

Kopiera aktuell plats till urklipp

Ctrl+Shift+C

Kopiera aktuell plats som calibre://-URL till urklipp

/, Ctrl+f, Cmd+f

Påbörja sökning

F3, Enter

Hitta nästa

Shift+F3, Shift+Enter

Hitta föregående

Ctrl+Plus, Meta+Plus

Öka teckensnittsstorleken

Ctrl+Minus, Meta+Minus

Minska teckensnittsstorleken

Ctrl+0

Återställ standardteckensnittsstorlek

Ctrl+]

Öka antalet sidor per skärm

Ctrl+[

Minska antalet sidor per skärm

Ctrl+Alt+C

Ställ in antalet sidor per skärm automatiskt

F11, Ctrl+Shift+F

Växla helskärmsläge

Ctrl+M

Växla mellan siddelat läge och flödesläge för textutformning

Ctrl+W

Visa/dölj rullisten

Ctrl+X

Växla referensläge

Ctrl+B

Visa/dölj bokmärken

Ctrl+Alt+B

Nytt bokmärke

Ctrl+N, Ctrl+E

Visa bokens metadata

Ctrl+Alt+F5, Ctrl+Alt+R

Ladda om boken

Ctrl+Shift+ArrowRight

Ändra den aktuella markeringen framåt med ett ord

Ctrl+Shift+ArrowLeft

Ändra den aktuella markeringen bakåt med ett ord

Shift+ArrowRight

Ändra den aktuella markeringen framåt med ett tecken

Shift+ArrowLeft

Ändra den aktuella markeringen bakåt med ett tecken

Shift+ArrowDown

Ändra den aktuella markeringen framåt med en rad

Shift+Home

Utvidga den aktuella markeringen till början av raden

Shift+End

Utvidga den aktuella markeringen till slutet av raden

Ctrl+A

Markera allt

Shift+ArrowUp

Ändra den aktuella markeringen bakåt med en rad

Ctrl+Shift+ArrowDown

Ändra den aktuella markeringen framåt med ett stycke

Ctrl+Shift+ArrowUp

Ändra den aktuella markeringen bakåt med ett stycke

Esc, MenuKey

Visa e-bokvisarens kontroller

Ctrl+Comma, Ctrl+Esc, Meta+Esc, Meta+Comma

Visa e-bokvisarens inställningar

Ctrl+G, ;, :

Gå till en specifik bokplats eller position

Ctrl+Spacebar

Toggle auto-scroll

Alt+ArrowUp

Auto scroll faster

Alt+ArrowDown

Auto scroll slower

Ctrl+I

Visa/dölj inspektör

Ctrl+L

Visa/dölj orduppslagningspanelen

Ctrl+Q (Cmd+Q on macOS)

Avsluta

Ctrl+P

Skriv bok till PDF

Ctrl+F11

Visa/dölj verktygsfältet

Ctrl+H

Växla markeringspanelen

Ctrl+D

Redigera denna bok

Innehåll som inte är återflödesbart

Vissa böcker har mycket brett innehåll som inte kan delas upp vid sidgränser. Till exempel tabeller eller <pre>-taggar. I sådana fall bör du växla visaren till flödesläge genom att trycka på Ctrl+M för att läsa detta innehåll. Alternativt kan du också lägga till följande CSS till sektionen Format i visarens inställningar för att tvinga visaren att bryta upp textrader i <pre>-taggar:

code, pre { white-space: pre-wrap }

Designa din bok för att fungera bra med calibre-visaren

calibre-visaren ställer in klassen is-caliber-viewer i rotelementet. Så du kan skriva CSS-regler som endast gäller för den. Dessutom kommer visaren att ställa in följande klasser i elementet body:

body.calibre-viewer-dark-colors

Ställ in vid användning av ett mörkt färgschema

body.calibre-viewer-light-colors

Ställ in vid användning av ett ljust färgschema

body.calibre-viewer-paginated

Ställ in i siddelat läge

body.calibre-viewer-scrolling

Ställ in i flödesläge (icke-paginerat)

body.calibre-footnote-container

Set when displaying a popup footnote

Slutligen kan du använda färgerna i calibres färgschema via CSS-variabler. calibre-visaren definierar följande variabler: --calibre-viewer-background-color, --calibre-viewer-foreground-color och valfritt --calibre-viewer-link-color i färgteman som definierar en länkfärg.