E-bokvisaren

calibre inkluderar en inbyggd E-bokvisare som kan visa de större e-bokformaten. E-bokvisaren är väldigt anpassningsbar och har många avancerade funktioner.

Starta E-bokvisaren

Du kan visa någon av böckerna i ditt calibre-bibliotek genom att välja boken och trycka på knappen Visa. Detta öppnar boken i E-bokvisaren. Du kan också starta E-bokvisaren själv från Startmenyn i Windows. På macOS kan du fästa den till dockan och starta den därifrån. På Linux kan du använda startprogrammet i skrivbordsmenyerna eller köra kommandot ebook-viewer.

Markera text

När du väljer text i visningen visas en liten popup-fält bredvid markeringen. Du kan klicka på markeringsknappen i den fältet för att skapa en markering. Du kan lägga till anteckningar och ändra färgen på markeringen. På en pekskärm, tryck länge på ett ord för att välja det och visa popup-fältet. När du är i markeringsläge kan du trycka på knappen Justera markering för att ändra vilken text som markeras med hjälp av pekskärmsvänliga markeringshandtag. Dra handtagen till den övre eller nedre marginalen för att bläddra medan du markerar.

Du kan använda knappen Markeringar i visarens kontroller för att visa en separat panel med en lista över alla markeringar i boken, sorterade efter kapitel.

Du kan bläddra bland alla markeringar i hela calibre-biblioteket genom att högerklicka på knappen Visa och välja Bläddra bland anteckningar.

Slutligen, om du använder calibre Innehållsservern i webbläsarvisaren, kan du låta visaren synkronisera sina anteckningar med webbläsarvisaren genom att gå till Inställningar → Diverse i visarens inställningarna och ange användarnamnet för Innehållsservervisaren att synkronisera med. Använd specialvärdet * för att synkronisera med anonyma användare.

Anpassa utseendet och känslan av din läsupplevelse

Du kan ändra teckenstorlekar i farten med hjälp av Teckenstorlek i visarens kontroller eller Ctrl++ eller Ctrl+- eller hålla Ctrl- tangenten och använda mushjulet.

Färger kan ändras i avsnittet Färger i inställningarna för visaren.

Du kan ändra antalet sidor som visas på skärmen samt sidmarginaler Sidlayout i visarens inställningar.

Du kan visa anpassade sidhuvud och sidfot som tid kvar att läsa, aktuell kapiteltitel, bokposition o.s.v. via avsnittet Sidhuvuden och sidfötter i inställningarna för visaren.

Mer avancerad anpassning kan uppnås genom inställningarna Format. Här kan du ange en bakgrundsbild som ska visas under texten och även en formatmall som du kan ställa in som kommer att tillämpas på varje bok. Med hjälp av det kan du göra saker som ändra styckeformat, textjustering, o.s.v. Exempel på anpassade formatmallar som används av calibres användare finns i forumet.

Ordlistsuppslag

Du kan slå upp betydelsen av ord i den aktuella boken genom att öppna Slå upp/sök ord panelen via visarens kontroller. Sedan helt enkelt dubbelklicka på något ord och dess definition kommer att visas i panelen Slå upp.

Kopiera text och bilder

Du kan välja text och bilder genom att dra innehållet med musen och sedan högerklicka och välja Kopiera för att kopiera till urklipp. Det kopierade materialet kan klistras in i ett annat program som oformaterad text och bilder.

Zooma in på bilder

Du kan zooma in för att visa en bild i full storlek i ett separat fönster genom att antingen dubbelklicka eller trycka länge på den. Du kan också högerklicka på den och välja Visa bild.

Inte återflödbart innehåll

Vissa böcker har mycket brett innehåll som innehåll delas upp på sidgränser. Till exempel tabeller eller <pre> taggar. I sådana fall bör du växla tittaren till flödesläge genom att trycka på Ctrl+m för att läsa detta innehåll. Alternativt kan du också lägga till följande CSS till sektionen Format i visarens inställningar för att tvinga visaren att bryta upp textrader i <pre> taggar:

code, pre { white-space: pre-wrap }