E-bokvisaren

calibre inkluderar en inbyggd e-bokvisare som kan visa de större e-bokformaten. E-bokvisaren är väldigt anpassningsbar och har många avancerade funktioner.

Starta e-bokvisaren

Du kan visa någon av böckerna i ditt calibre-bibliotek genom att välja boken och trycka på knappen Visa. Detta öppnar boken i e-bokvisaren. Du kan också starta e-bokvisaren själv från startmenyn i Windows. På macOS kan du fästa den till dockan och starta den därifrån. På Linux kan du använda startprogrammet i skrivbordsmenyerna eller köra kommandot ebook-viewer.

Markera text

När du väljer text i visaren visas ett liten popup-fält bredvid markeringen. Du kan klicka på markeringsknappen i den fältet för att skapa en markering. Du kan lägga till anteckningar och ändra färgen på markeringen. På en pekskärm, tryck länge på ett ord för att välja det och visa popup-fältet. När du är i markeringsläget kan du ändra vilken text som markeras med hjälp av pekskärmsvänliga markeringshandtag. Dra handtagen till den övre eller nedre marginalen för att bläddra medan du markerar. Du kan också Skift+klicka och högerklicka för att utöka markeringen, särskilt användbart för flersidiga markeringar.

Du kan använda knappen Markeringar i visarens kontroller för att visa en separat panel med en lista över alla markeringar i boken, sorterade efter kapitel.

Du kan bläddra bland alla markeringar i hela ditt calibre-bibliotek genom att högerklicka på knappen Visa och välja Bläddra bland noteringar.

Slutligen, om du använder calibre-innehållsservern i webbläsarvisaren, kan du låta visaren synkronisera sina noteringar med webbläsarvisaren genom att gå till Inställningar → Diverse i visarens inställningarna och ange användarnamnet för innehållsservervisaren att synkronisera med. Använd specialvärdet * för att synkronisera med anonyma användare.

Högläsning

Visaren kan läsa boktexten högt. För att använda den kan du helt enkelt klicka på Högläsning i visningskontrollerna för att börja läsa boktexten högt. Ordet som för närvarande läses är markerat. Tal syntetiseras från texten med hjälp av dina operativsystemstjänster för text-till-tal. Du kan ändra rösten som används genom att klicka på kugghjulsikonen i fältet som visas medan Högläsning är aktivt.

Du kan också läsa upp markerade avsnitt genom att lägga till knappen Högläsning i markeringsfältet i visarens inställningarna under Markeringsbeteende.

Observera

Stöd för text-till-tal i webbläsare är väldigt ofullständig och felaktig, så hur bra Högläsning kommer att fungera i webbläsarvisaren är beroende av hur väl den underliggande webbläsaren stöder text-till-tal. I synnerhet fungerar inte markering av det aktuella ordet och om du ändrar hastighet eller röst kommer läsningen att börja om från början.

Observera

På Linux kräver Högläsning att Speech Dispatcher är installerat och fungerar.

Observera

I Windows kanske inte alla installerade röster är synliga för SAPI-delsystemet som används för text-till-tal. Det finns instruktioner för att göra alla röster synliga.

Söka i texten

The viewer has very powerful search capabilities. Press the Ctrl+F key or access the viewer controls and click search. The simplest form of searching is to just search for whatever text you enter in the text box. The different forms of searching are chosen by the search mode box below the search input. Available modes are:

  1. Contains - The simplest default mode. The text entered in the search box is searched for anywhere. All punctuation, accents and spaces are ignored. For example, the search: Pena will match all of the following: penal, pen a, pen.a and Peña. If you select the Case sensitive box then accents, spaces and punctuation are no longer ignored.

  2. Whole words - Searches for whole words. So for example, the search pena will match the word Peña but not the word Penal. As with Contains searches above, accents and punctuation are ignored unless the Case sensitive box is checked.

  3. Nearby words - Searches for whole words that are near each other. So for example, the search calibre cool will match places where the words calibre and cool occur within sixty characters of each other. To change the number of characters add the new number to the end of the list of words. For instance, calibre cool awesome 120 will match places where the three words occur within 120 characters of each other. Note that punctuation and accents are not ignored for these searches.

  4. Regex - Interprets the search text as a regular expression. To learn more about using regular expressions, see the tutorial.

Anpassa utseendet och känslan av din läsupplevelse

Du kan ändra teckensnittsstorlekar i farten med hjälp av Teckensnittsstorlek i visarens kontroller eller Ctrl++ eller Ctrl+- eller hålla Ctrl- tangenten och använda mushjulet.

Färger kan ändras i avsnittet Färger i inställningarna för visaren.

Du kan ändra antalet sidor som visas på skärmen samt sidmarginaler i Sidutformning i visarens inställningar.

Du kan visa anpassade sidhuvud och sidfot som tid kvar att läsa, aktuell kapiteltitel, bokposition o.s.v. via avsnittet Sidhuvuden och sidfötter i inställningarna för visaren.

Mer avancerad anpassning kan uppnås genom inställningarna Format. Här kan du ange en bakgrundsbild som ska visas under texten och även en formatmall som du kan ställa in som kommer att tillämpas på varje bok. Med hjälp av det kan du göra saker som ändra styckeformat, textjustering o.s.v. Exempel på anpassade formatmallar som används av calibre-användare, se forumet.

Ordboksuppslagning

Du kan slå upp betydelsen av ord i den aktuella boken genom att dubbelklicka eller trycka länge på ordet du vill slå upp och sedan klicka på uppslagsknappen som ser ut som ett bibliotek.

Kopiera text och bilder

Du kan välja text och bilder genom att dra innehållet med din mus och sedan högerklicka och välja Kopiera för att kopiera till urklipp. Det kopierade materialet kan klistras in i ett annat program som oformaterad text och bilder.

Zooma in på bilder

Du kan zooma in för att visa en bild i full storlek i ett separat fönster genom att antingen dubbelklicka eller trycka länge på den. Du kan också högerklicka på den och välja Visa bild.

Inte återflödbart innehåll

Vissa böcker har mycket brett innehåll som inte kan delas upp vid sidgränser. Till exempel tabeller eller <pre>-taggar. I sådana fall bör du växla visaren till flödesläge genom att trycka på Ctrl+M för att läsa detta innehåll. Alternativt kan du också lägga till följande CSS till sektionen Format i visarens inställningar för att tvinga visaren att bryta upp textrader i <pre>-taggar:

code, pre { white-space: pre-wrap }

Designa din bok för att fungera bra med calibre-visaren

calibre-visaren ställer in klassen is-caliber-viewer i rotelementet. Så du kan skriva CSS-regler som endast gäller för den. Dessutom kommer visaren att ställa in följande klasser i elementet body:

body.calibre-viewer-dark-colors

Ställ in vid användning av ett mörkt färgschema

body.calibre-viewer-light-colors

Ställ in vid användning av ett ljust färgschema

body.calibre-viewer-paginated

Ställ in i siddelat läge

body.calibre-viewer-scrolling

Ställ in i flödesläge (icke-paginerat)

Slutligen kan du använda färgerna i calibres färgschema via CSS-variabler. calibre-visaren definierar följande variabler: --calibre-viewer-background-color, --calibre-viewer-foreground-color och valfritt --calibre-viewer-link-color i färgteman som definierar en länkfärg.