Prohlížeč e-knih

Calibre obsahuje vestavěný Prohlížeč e-knih, který umí zobrazit všechny hlavní formáty e-knih. Prohlížeč e-knih je vysoce přizpůsobitelný a má mnoho pokročilých funkcí.

Spuštění Prohlížeče e-knih

Jakoukoliv z knih ve své knihovně Calibre můžete zobrazit výběrem knihy a stisknutím tlačítka Zobrazit. To otevře knihu v Prohlížeči e-knih. Můžete také spustit samotný Prohlížeč e-knih z nabídky Start ve Windows. Na macOS ho můžete připnout do doku a spouštět ho odtud. Na Linuxu můžete použít jeho spouštěč v menu nebo spuštěním příkazu ebook-viewer.

Text zvýraznění

Když vyberete text v prohlížeči, vedle výběru se objeví malý automaticky otevíraný panel. Klikněte na tlačítko zvýraznění na tomto panelu pro vytvoření zvýraznění. Můžete přidávat poznámky a měnit barvu zvýraznění. Na dotykové obrazovce dlouze klepněte na nějaké slovo pro jeho výběr a zobrazení automaticky otevírané lišty. Jakmile jste v režimu zvýraznění, můžete změnit, jaký text je vybrán, pomocí úchytů pro snadný výběr na dotykové obrazovce. Přetažením úchytů k horním nebo dolním okrajům můžete posouvat při výběru. Můžete také Shift a kliknout nebo kliknout pravým tlačítkem pro rozšíření výběru, což je obzvlášť užitečné pro vícestránkové výběry.

Pro zobrazení samostatného panelu se seznamem všech zvýraznění v knize seřazených podle kapitoly můžete použít tlačítko Zvýraznění v ovládacích prvcích prohlížeče.

Můžete procházet všechna zvýraznění v celé knihovně Calibre kliknutím pravým tlačítkem myši na tlačítko Zobrazit a výběrem Procházet anotace.

A konečně, pokud používáte Server s obsahem Calibre v prohlížeči prohlížeče, můžete si nechat prohlížeč synchronizovat jeho anotace s prohlížečem prohlížeče tak, že přejdete do Předvolby → Různé v předvolbách prohlížeče a zadáte uživatelské jméno Serveru s obsahem, se kterým má prohlížeč synchronizovat. Pro synchronizaci s anonymními uživateli použijte speciální hodnotu *.

Číst nahlas

Prohlížeč může číst text knihy nahlas. Pro použití můžete jednoduše kliknout na tlačítko Číst nahlas v ovládacích prvcích prohlížeče pro zahájení čtení textu knihy nahlas. Aktuálně čtené slovo je zvýrazněno. Řeč je syntetizována z textu pomocí služeb vašeho operačního systému pro převod textu na řeč. Použitý hlas můžete změnit kliknutím na ikonu ozubeného kolečka v panelu, který je zobrazen, když je Číst nahlas aktivní.

Zvýrazněné pasáže můžete také číst nahlas přidáním tlačítka Číst nahlas do panelu výběru v předvolbách prohlížeče pod Chování výběru.

Poznámka

Podpora převodu textu na řeč v prohlížečích je velmi neúplná a chybovitá, takže to, jak dobře bude fungovat Číst nahlas v prohlížeči, závisí na tom, jak dobře základní prohlížeč podporuje převod textu na řeč. Zejména nefunguje zvýrazňování aktuálního slova a změna rychlosti nebo hlasu způsobí, že čtení začne znovu od začátku.

Poznámka

Na Linux Číst nahlas vyžaduje nainstalovaný a funkční Speech Dispatcher.

Poznámka

V systému Windows nemusí být všechny nainstalované hlasy viditelné pro podsystém SAPI, který se používá pro převod textu na řeč. Existují pokyny ke zviditelnění všech hlasů.

Vyhledávání textu

Prohlížeč má velmi výkonné možnosti vyhledávání. Stiskněte klávesu Ctrl+F nebo vstupte do ovládacích prvků prohlížeče a klikněte na vyhledávání. Nejjednodušší formou vyhledávání je prostě vyhledat jakýkoliv text, který zadáte do textového pole. Různé formy vyhledávání se volí pomocí pole režimu vyhledávání pod vstupem pro vyhledávání. Dostupné jsou tyto režimy:

  1. Obsahuje - Nejjednodušší výchozí režim. Text zadaný do vyhledávacího pole se hledá kdekoliv. Veškerá interpunkce, diakritika a mezery jsou ignorovány. Například vyhledávání: Pena bude odpovídat všemu následujícímu: penal, pen a, pen.a a Peña. Pokud zaškrtnete políčko Rozlišovat velikost písmen, pak už diakritika, mezery a interpunkce nebudou ignorovány.

  2. Celá slova - Vyhledává celá slova. Takže například vyhledávání pena bude odpovídat slovu Peña, ale ne slovu Penal. Stejně jako u výše uvedeného vyhledávání Obsahuje je diakritika a interpunkce ignorována, pokud není zaškrtnuto políčko Rozlišovat velikost písmen.

  3. Slova poblíž - Vyhledává celá slova, která jsou blízko sebe. Takže například vyhledání calibre skvělé bude hledat místa, kde se slova calibre a skvělé vyskytují do šedesáti znaků od sebe. Pokud chcete změnit počet znaků, přidejte nové číslo na konec seznamu slov. Například calibre skvělé úžasné 120 bude odpovídat místům, kde se tato tři slova vyskytují do 120 znaků od sebe. Pamatujte, že interpunkce a diakritika není při tomto vyhledávání ignorována.

  4. Regulární výraz - Interpretuje hledaný text jako regulární výraz. Více informací o používání regulárních výrazů naleznete v návodu.

Přizpůsobení vzhledu a chování vašeho zážitku ze čtení

Velikost písma můžete změnit za běhu pomocí Velikost písma v ovládacích prvcích prohlížeče nebo pomocí Ctrl++ a Ctrl+- nebo držením klávesy Ctrl a použitím kolečka myši.

Barvy lze změnit v oddílu Barvy v předvolbách prohlížeče.

Počet stránek zobrazených na obrazovce stejně jako okraje stránky můžete změnit v Rozložení stránky v předvolbách prohlížeče.

Vlastní záhlaví a zápatí, jako je zbývající čas čtení, název aktuální kapitoly, pozice v knize atd., můžete zobrazit prostřednictvím oddílu Záhlaví a zápatí předvoleb prohlížeče.

Pokročilejší přizpůsobení může být dosaženo nastavením Stylů. Zde můžete zadat obrázek pozadí, který bude zobrazen pod textem, a také šablonu stylů, kterou můžete nastavit, aby se použila na každou knihu. Pomocí ní můžete dělat věci, jako jsou změna stylů odstavců, zarovnání textu do bloku atd. Pro příklady vlastních šablon stylů používaných uživateli Calibre navštivte fórum.

Vyhledávání ve slovníku

Význam slov v aktuální knize můžete vyhledat poklepáním nebo dlouhým klepnutím na slovo, které chcete vyhledat, a následným kliknutím na tlačítko vyhledávání, které vypadá jako knihovna.

Kopírování textu a obrázků

Text a obrázky můžete vybrat přetažením obsahu myší a potom kliknutím pravým tlačítkem myši a výběrem Kopírovat pro zkopírování do schránky. Zkopírovaný materiál může být vložen do jiné aplikace jako prostý text a obrázky.

Přibližování obrázků

Přiblížit obrázek pro zobrazení v plné velikosti v samostatném okně můžete buď poklepáním nebo dlouhým klepnutím na něj. Můžete na něj také kliknout pravým tlačítkem myši a zvolit Zobrazit obrázek.

Klávesové zkratky

The viewer has extensive keyboard shortcuts, like the rest of calibre. They can be customised in the viewer Preferences. The default shortcuts are listed below:

Keyboard shortcuts for the calibre viewer

Klávesová zkratka

Akce

Home, Ctrl+ArrowUp, Ctrl+ArrowLeft

Scroll to the start of the current file in a multi file book

Ctrl+Home

Posunout na začátek knihy

Ctrl+End

Posunout na konec knihy

End, Ctrl+ArrowDown, Ctrl+ArrowRight

Scroll to the end of the current file in a multi file book

ArrowUp

Posouvat zpět, plynule v plovoucím režimu a po celých obrazovkách v režimu stránek

ArrowDown

Posouvat vpřed, plynule v plovoucím režimu a po celých obrazovkách v režimu stránek

ArrowLeft

Posouvat vlevo o trochu v plovoucím režimu a po celých obrazovkách v režimu stránek

ArrowRight

Posouvat vpravo o trochu v plovoucím režimu a po celých obrazovkách v režimu stránek

PageUp, Shift+Spacebar

Posouvat zpět po celých obrazovkách

PageDown, Spacebar

Posouvat vpřed po celých obrazovkách

Ctrl+PageUp

Posunout na předchozí oddíl

Ctrl+PageDown

Posunout na další oddíl

Alt+ArrowLeft

Zpět

Alt+ArrowRight

Vpřed

Ctrl+T

Toggle Table of Contents

Ctrl+S

Číst nahlas

Alt+P

Change settings quickly by creating and switching to profiles

Alt+f

Následovat odkazy pomocí klávesnice

Ctrl+C

Kopírovat do schránky

Alt+C

Kopírovat aktuální umístění do schránky

Ctrl+Shift+C

Kopírovat aktuální umístění do schránky jako URL calibre://

/, Ctrl+f, Cmd+f

Spustit hledání

F3, Enter

Najít další

Shift+F3, Shift+Enter

Najít předchozí

Ctrl+Plus, Meta+Plus

Zvětšit velikost písma

Ctrl+Minus, Meta+Minus

Zmenšit velikost písma

Ctrl+0

Obnovit výchozí velikost písma

Ctrl+]

Zvýšit počet stránek na obrazovku

Ctrl+[

Snížit počet stránek na obrazovku

Ctrl+Alt+C

Nastavit počet stránek na obrazovku automaticky

F11, Ctrl+Shift+F

Přepnout na celou obrazovku

Ctrl+M

Přepnout mezi Režimem stránek a Plovoucím režimem pro rozložení textu

Ctrl+W

Přepnout posuvník

Ctrl+X

Přepnout Režim odkazu

Ctrl+B

Zobrazit nebo skrýt záložky

Ctrl+Alt+B

Nová záložka

Ctrl+N, Ctrl+E

Zobrazit metadata knihy

Ctrl+Alt+F5, Ctrl+Alt+R

Znovu načíst knihu

Ctrl+Shift+ArrowRight

Upravit aktuální výběr vpřed o slovo

Ctrl+Shift+ArrowLeft

Upravit aktuální výběr zpět o slovo

Shift+ArrowRight

Upravit aktuální výběr vpřed o znak

Shift+ArrowLeft

Upravit aktuální výběr zpět o znak

Shift+ArrowDown

Upravit aktuální výběr vpřed o řádek

Shift+Home

Rozšířit aktuální výběr na začátek řádku

Shift+End

Rozšířit aktuální výběr na konec řádku

Ctrl+A

Vybrat vše

Shift+ArrowUp

Upravit aktuální výběr zpět o řádek

Ctrl+Shift+ArrowDown

Upravit aktuální výběr vpřed o odstavec

Ctrl+Shift+ArrowUp

Upravit aktuální výběr zpět o odstavec

Esc, MenuKey

Zobrazit ovládací prvky Prohlížeče e-knih

Ctrl+Comma, Ctrl+Esc, Meta+Esc, Meta+Comma

Zobrazit předvolby Prohlížeče e-knih

Ctrl+G, ;, :

Přejít na zadané umístění nebo pozici v knize

Ctrl+Spacebar

Přepnout automatické posouvání

Alt+ArrowUp

Automaticky posouvat rychleji

Alt+ArrowDown

Automaticky posouvat pomaleji

Ctrl+I

Zobrazit nebo skrýt kontrolu

Ctrl+L

Zobrazit nebo skrýt panel vyhledání slova

Ctrl+Q (Cmd+Q on macOS)

Ukončit

Ctrl+P

Tisknout knihu do PDF

Ctrl+F11

Přepnout panel nástrojů

Ctrl+H

Přepnout panel zvýraznění

Ctrl+D

Upravit tuto knihu

Neplovoucí obsah

Některé knihy mají velmi široký obsah, který nemůže být zalomen na ohraničeních stránky. Například tabulky nebo značky <pre>. V takových případech byste měli přepnout prohlížeč do plovoucího režimu stisknutím Ctrl+M pro čtení tohoto obsahu. Alternativně můžete také přidat následující CSS do oddílu Styly v předvolbách prohlížeče, abyste prohlížeč donutili rozdělit řádky textu ve značkách <pre>:

code, pre { white-space: pre-wrap }

Navrhování knihy tak, aby dobře fungovala s prohlížečem Calibre

Prohlížeč Calibre nastaví třídu is-calibre-viewer na kořenovém elementu. Můžete tedy napsat pravidla CSS, která se vztahují pouze na něj. Kromě toho prohlížeč nastaví následující třídy na prvku body:

body.calibre-viewer-dark-colors

Nastavit při použití tmavého barevného schématu

body.calibre-viewer-light-colors

Nastavit při použití světlého barevného schématu

body.calibre-viewer-paginated

Nastavit při použití režimu stránek

body.calibre-viewer-scrolling

Nastavit při použití plovoucího režimu

body.calibre-footnote-container

Set when displaying a popup footnote

Nakonec můžete použít barvy barevného schématu Calibre prostřednictvím proměnných CSS. Prohlížeč Calibre definuje v barevných motivech, které definují barvu odkazu, následující proměnné: --calibre-viewer-background-color, --calibre-viewer-foreground-color a volitelně --calibre-viewer-link-color.