Prohlížeč e-knih

Calibre obsahuje vestavěný Prohlížeč e-knih, který umí zobrazit všechny hlavní formáty e-knih. Prohlížeč e-knih je vysoce přizpůsobitelný a má mnoho pokročilých funkcí.

Spuštění Prohlížeče e-knih

Jakoukoliv z knih ve své knihovně Calibre můžete zobrazit výběrem knihy a stisknutím tlačítka Zobrazit. To otevře knihu v Prohlížeči e-knih. Můžete také spustit samotný Prohlížeč e-knih z nabídky Start ve Windows. Na macOS ho můžete připnout do doku a spouštět ho odtud. Na Linuxu můžete použít jeho spouštěč v menu nebo spuštěním příkazu ebook-viewer.

Text zvýraznění

Když vyberete text v prohlížeči, vedle výběru se objeví malý automaticky otevíraný panel. Klikněte na tlačítko zvýraznění na tomto panelu pro vytvoření zvýraznění. Můžete přidávat poznámky a měnit barvu zvýraznění. Na dotykové obrazovce dlouze klepněte na nějaké slovo pro jeho výběr a zobrazení automaticky otevírané lišty. Jakmile jste v režimu zvýraznění, můžete změnit, jaký text je vybrán, pomocí úchytů pro snadný výběr na dotykové obrazovce. Přetažením úchytů k horním nebo dolním okrajům můžete posouvat při výběru. Můžete také Shift a kliknout nebo kliknout pravým tlačítkem pro rozšíření výběru, což je obzvlášť užitečné pro vícestránkové výběry.

Pro zobrazení samostatného panelu se seznamem všech zvýraznění v knize seřazených podle kapitoly můžete použít tlačítko Zvýraznění v ovládacích prvcích prohlížeče.

Můžete procházet všechna zvýraznění v celé knihovně Calibre kliknutím pravým tlačítkem myši na tlačítko Zobrazit a výběrem Procházet anotace.

A konečně, pokud používáte Server s obsahem Calibre v prohlížeči prohlížeče, můžete si nechat prohlížeč synchronizovat jeho anotace s prohlížečem prohlížeče tak, že přejdete do Předvolby → Různé v předvolbách prohlížeče a zadáte uživatelské jméno Serveru s obsahem, se kterým má prohlížeč synchronizovat. Pro synchronizaci s anonymními uživateli použijte speciální hodnotu *.

Číst nahlas

Prohlížeč může číst text knihy nahlas. Pro použití můžete jednoduše kliknout na tlačítko Číst nahlas v ovládacích prvcích prohlížeče pro zahájení čtení textu knihy nahlas. Aktuálně čtené slovo je zvýrazněno. Řeč je syntetizována z textu pomocí služeb vašeho operačního systému pro převod textu na řeč. Použitý hlas můžete změnit kliknutím na ikonu ozubeného kolečka v panelu, který je zobrazen, když je Číst nahlas aktivní.

Zvýrazněné pasáže můžete také číst nahlas přidáním tlačítka Číst nahlas do panelu výběru v předvolbách prohlížeče pod Chování výběru.

Poznámka

Podpora převodu textu na řeč v prohlížečích je velmi neúplná a chybovitá, takže to, jak dobře bude fungovat Číst nahlas v prohlížeči, závisí na tom, jak dobře základní prohlížeč podporuje převod textu na řeč. Zejména nefunguje zvýrazňování aktuálního slova a změna rychlosti nebo hlasu způsobí, že čtení začne znovu od začátku.

Poznámka

Na Linux Číst nahlas vyžaduje nainstalovaný a funkční Speech Dispatcher.

Poznámka

V systému Windows nemusí být všechny nainstalované hlasy viditelné pro podsystém SAPI, který se používá pro převod textu na řeč. Existují pokyny ke zviditelnění všech hlasů.

Vyhledávání textu

Prohlížeč má velmi výkonné možnosti vyhledávání. Stiskněte klávesu Ctrl+F nebo vstupte do ovládacích prvků prohlížeče a klikněte na vyhledávání. Nejjednodušší formou vyhledávání je prostě vyhledat jakýkoliv text, který zadáte do textového pole. Různé formy vyhledávání se volí pomocí pole režimu vyhledávání pod vstupem pro vyhledávání. Dostupné jsou tyto režimy:

  1. Obsahuje - Nejjednodušší výchozí režim. Text zadaný do vyhledávacího pole se hledá kdekoliv. Veškerá interpunkce, diakritika a mezery jsou ignorovány. Například vyhledávání: Pena bude odpovídat všemu následujícímu: penal, pen a, pen.a a Peña. Pokud zaškrtnete políčko Rozlišovat velikost písmen, pak už diakritika, mezery a interpunkce nebudou ignorovány.

  2. Celá slova - Vyhledává celá slova. Takže například vyhledávání pena bude odpovídat slovu Peña, ale ne slovu Penal. Stejně jako u výše uvedeného vyhledávání Obsahuje je diakritika a interpunkce ignorována, pokud není zaškrtnuto políčko Rozlišovat velikost písmen.

  3. Slova poblíž - Vyhledává celá slova, která jsou blízko sebe. Takže například vyhledání calibre skvělé bude hledat místa, kde se slova calibre a skvělé vyskytují do šedesáti znaků od sebe. Pokud chcete změnit počet znaků, přidejte nové číslo na konec seznamu slov. Například calibre skvělé úžasné 120 bude odpovídat místům, kde se tato tři slova vyskytují do 120 znaků od sebe. Pamatujte, že interpunkce a diakritika není při tomto vyhledávání ignorována.

  4. Regulární výraz - Interpretuje hledaný text jako regulární výraz. Více informací o používání regulárních výrazů naleznete v návodu.

Přizpůsobení vzhledu a chování vašeho zážitku ze čtení

Velikost písma můžete změnit za běhu pomocí Velikost písma v ovládacích prvcích prohlížeče nebo pomocí Ctrl++ a Ctrl+- nebo držením klávesy Ctrl a použitím kolečka myši.

Barvy lze změnit v oddílu Barvy v předvolbách prohlížeče.

Počet stránek zobrazených na obrazovce stejně jako okraje stránky můžete změnit v Rozložení stránky v předvolbách prohlížeče.

Vlastní záhlaví a zápatí, jako je zbývající čas čtení, název aktuální kapitoly, pozice v knize atd., můžete zobrazit prostřednictvím oddílu Záhlaví a zápatí předvoleb prohlížeče.

Pokročilejší přizpůsobení může být dosaženo nastavením Stylů. Zde můžete zadat obrázek pozadí, který bude zobrazen pod textem, a také šablonu stylů, kterou můžete nastavit, aby se použila na každou knihu. Pomocí ní můžete dělat věci, jako jsou změna stylů odstavců, zarovnání textu do bloku atd. Pro příklady vlastních šablon stylů používaných uživateli Calibre navštivte fórum.

Vyhledávání ve slovníku

Význam slov v aktuální knize můžete vyhledat poklepáním nebo dlouhým klepnutím na slovo, které chcete vyhledat, a následným kliknutím na tlačítko vyhledávání, které vypadá jako knihovna.

Kopírování textu a obrázků

Text a obrázky můžete vybrat přetažením obsahu myší a potom kliknutím pravým tlačítkem myši a výběrem Kopírovat pro zkopírování do schránky. Zkopírovaný materiál může být vložen do jiné aplikace jako prostý text a obrázky.

Přibližování obrázků

Přiblížit obrázek pro zobrazení v plné velikosti v samostatném okně můžete buď poklepáním nebo dlouhým klepnutím na něj. Můžete na něj také kliknout pravým tlačítkem myši a zvolit Zobrazit obrázek.

Neplovoucí obsah

Některé knihy mají velmi široký obsah, který nemůže být zalomen na ohraničeních stránky. Například tabulky nebo značky <pre>. V takových případech byste měli přepnout prohlížeč do plovoucího režimu stisknutím Ctrl+M pro čtení tohoto obsahu. Alternativně můžete také přidat následující CSS do oddílu Styly v předvolbách prohlížeče, abyste prohlížeč donutili rozdělit řádky textu ve značkách <pre>:

code, pre { white-space: pre-wrap }

Navrhování knihy tak, aby dobře fungovala s prohlížečem Calibre

Prohlížeč Calibre nastaví třídu is-calibre-viewer na kořenovém elementu. Můžete tedy napsat pravidla CSS, která se vztahují pouze na něj. Kromě toho prohlížeč nastaví následující třídy na prvku body:

body.calibre-viewer-dark-colors

Nastavit při použití tmavého barevného schématu

body.calibre-viewer-light-colors

Nastavit při použití světlého barevného schématu

body.calibre-viewer-paginated

Nastavit při použití režimu stránek

body.calibre-viewer-scrolling

Nastavit při použití plovoucího režimu

Nakonec můžete použít barvy barevného schématu Calibre prostřednictvím proměnných CSS. Prohlížeč Calibre definuje v barevných motivech, které definují barvu odkazu, následující proměnné: --calibre-viewer-background-color, --calibre-viewer-foreground-color a volitelně --calibre-viewer-link-color.