De e-boek viewer

calibre bevat een ingebouwde e-boek viewer die alle belangrijke e-boek formaten kan lezen. De e-boek viewer is zeer aanpasbaar en heeft veel geavanceerde functies.

Starten van de e-boek viewer

U kunt ieder boek bekijken in uw calibre-bibliotheek door het boek te selecteren en de knop Bekijken te drukken. Hiermee wordt het boek geopend in de lezer. U kunt de lezer ook inschakelen vanaf het Start-menu in Windows. In macOS, kunt U het vastzetten in het dock en het van daaruit starten. In Linux you kunt U de starter in het desktop menu gebruiken of het commando command ebook-viewer gebruiker.

Tekst highlighten

Als u tekst selecteert in de viewer verschijnt er een kleine pop-up naast de selectie. U kan op de highlight knop in die balk klikken om een highlight te maken. U kan nota’s toevoegen en de kleur van de highlight veranderen. Bij een aanraakscherm, tik lang op een woord om te selecteren en de pop-up te tonen. In highlight modus kan u welke tekst geselecteerd is met aanraak vriendelijke selectiegrepen. Sleep de grepen naar de boven- of ondermarge om te scrollen tijdens selecteren. U kan ook Shift+klik of rechtse klik om de selectie uit te breiden, zeer bruikbaar bij multi-pagina selectie.

U kan de Highlights knop in de viewerbediening gebruiken om een apart paneel met een lijst van alle highlights in het boek te tonen, gesorteerd per hoofdstuk.

U kan alle highlights in uw hele calibre bekijken doorbladeren door rechts te klikken op de Tonen knop en Doorblader annotaties te kiezen.

Tenslotte, als u de calibre Content server’s in browser viewer gebruikt, kan u de viewer z’n annotaties laten synchroniseren met de browser viewer via Voorkeuren → Diversen in de viewer voorkeuren en invoeren van de gebruikersnaam van de Content server viewer om mee te synchroniseren. Gebruik de joker * om te synchroniseren met anonieme gebruikers.

Lees hardop

De viewer kan tekst hardop voorlezen. Om te gebruiken, klik gewoon op de Luidop lezen knop in de viewer bediening om te starten. Het woord dat gelezen wordt is gehighlight. Spraak wordt gesynthetiseerd vanuit de tekst door diensten van uw besturingssysteem voor tekst-naar-spraak. U kand de gebruikte stem veranderen door op het gear icoon te klikken in de balk getoond als Luidop lezen actief is.

U kan ook gehighlighte delen luidop voorlezen door de Luidop lezen knop toe te voegen aan selectiebalk in de viewer voorkeuren onder Selectiegedrag.

Notitie

Ondersteuning voor tekst-naar-spraak in browsers is zeer onvolledig en vol fouten dus hoe goed Luidop lezen  zal werken in de in-browser viewer hangt af van hoe goed de onderliggende browser tekst-naar-spraak ondersteunt. In ‘t bijzonder, highlighten van het huidige woord werkt niet en veranderen van snelheid of stem laat het opnieuw beginnen.

Notitie

In Linux, Luidop lezen heeft Speech Dispatcher nodig, geïnstalleerd en werkend.

Notitie

In Windows zijn misschien niet alle stemmen zichtbaar voor het SAPI sub-systeem gebruikt voor tekst-naar-spraak. Er zijn instructies om alle stemmen zichtbaar te maken.

In de tekst zoeken

The viewer has very powerful search capabilities. Press the Ctrl+F key or access the viewer controls and click search. The simplest form of searching is to just search for whatever text you enter in the text box. The different forms of searching are chosen by the search mode box below the search input. Available modes are:

  1. Contains - The simplest default mode. The text entered in the search box is searched for anywhere. All punctuation, accents and spaces are ignored. For example, the search: Pena will match all of the following: penal, pen a, pen.a and Peña. If you select the Case sensitive box then accents, spaces and punctuation are no longer ignored.

  2. Whole words - Searches for whole words. So for example, the search pena will match the word Peña but not the word Penal. As with Contains searches above, accents and punctuation are ignored unless the Case sensitive box is checked.

  3. Nearby words - Searches for whole words that are near each other. So for example, the search calibre cool will match places where the words calibre and cool occur within sixty characters of each other. To change the number of characters add the new number to the end of the list of words. For instance, calibre cool awesome 120 will match places where the three words occur within 120 characters of each other. Note that punctuation and accents are not ignored for these searches.

  4. Regex - Interprets the search text as a regular expression. To learn more about using regular expressions, see the tutorial.

De look and feel van de leeservaring personalizeren

U kunt lettergroottes in een wip wijzigen door Lettergrootte in de lezerbediening te gebruiken of Ctrl ++ of Ctrl+- of de toets Ctrl ingedrukt te houden en het muiswiel te gebruiken.

Kleuren kunnen worden gewijzigd in de Colors sectie van de lezervoorkeuren.

U kunt het aantal pagina’s dat op het scherm wordt weergegeven alsmede de paginamarges wijzigen in Paginalay-out in de lezervoorkeuren.

U kunt aangepaste kopteksten en voetteksten weergeven, zoals de resterende tijd om te lezen, de titel van het huidige hoofdstuk, de boekpositie, enz. via het Kopteksten en voetteksten van de voorkeuren van de lezer.

Meer geavanceerde aanpassing kunnen worden bereikt met de instellingen :guilabel: Styles. Hier kunt u een achtergrondafbeelding specificeren om onder de tekst weer te geven en ook kunt u een stijlblad instellen dat op elk boek wordt toegepast. Hiermee kunt u dingen doen zoals alineastijlen wijzigen, tekstuitvulling enz. Voor voorbeelden van aangepaste stylesheets die door gebruikers van calibre worden gebruikt, zie `de forums <https://www.mobileread.com/forums/showthread.php?t=51500 > `_.

Opzoeken in woordenboek

U kan de betekenis van woorden opzoeken door dubbelklikken of lang tikken op het woord dat u wilt opzoeken en dan te klikken op de opzoek knop die eruit ziet als een bibliotheek.

Kopieer tekst en afbeeldingen

U kunt tekst en afbeeldingen selecteren door de inhoud met uw muis te slepen en vervolgens met de rechtermuisknop te klikken en te selecteren Copy om naar het klembord te kopiëren. Het gekopieerde materiaal kan als platte tekst en afbeeldingen in een andere applicatie worden geplakt.

Inzoomen op afbeeldingen

U kunt inzoomen om een afbeelding op ware grootte in een apart venster weer te geven door erop te dubbelklikken of lang te tikken. U kunt er ook op rechtsklikken en kiezen: guilabel :Bekijk afbeelding.

Toetsenbord sneltoetsen

The viewer has extensive keyboard shortcuts, like the rest of calibre. They can be customised in the viewer Preferences. The default shortcuts are listed below:

Keyboard shortcuts for the calibre viewer

Toetsenbord snelkoppeling

Actie

Home, Ctrl+ArrowUp, Ctrl+ArrowLeft

Scroll to the start of the current file in a multi file book

Ctrl+Home

Blader naar het begin van het boek

Ctrl+End

Blader naar het einde van het boek

End, Ctrl+ArrowDown, Ctrl+ArrowRight

Scroll to the end of the current file in a multi file book

ArrowUp

Blader terug, gelijkmatig in vloeiende-stand en bij volledig scherm in pagina-stand

ArrowDown

Blader vooruit, gelijkmatig in vloeiende-stand en bij volledig scherm in pagina-stand

ArrowLeft

Langzaam naar links scrollen in vloeiende-stand en bij een pagina in pagina-stand

ArrowRight

Langzaam naar rechts scrollen in vloeiende-stand en bij een pagina in pagina-stand

PageUp, Shift+Spacebar

Blader gelijkmatig terug bij volledig scherm

PageDown, Spacebar

Blader gelijkmatig vooruit bij volledig scherm

Ctrl+PageUp

Scroll naar de vorige paragraaf

Ctrl+PageDown

Scroll naar de volgende paragraaf

Alt+ArrowLeft

Terug

Alt+ArrowRight

Volgende

Ctrl+T

Toggle Table of Contents

Ctrl+S

Lees hardop

Alt+P

Change settings quickly by creating and switching to profiles

Alt+f

Volg links met het toetsenbord

Ctrl+C

Naar klembord kopiëren

Alt+C

Kopieer huidige locatie naar klembord

Ctrl+Shift+C

Kopieer huidige locatie als calibre:// URL naar klembord

/, Ctrl+f, Cmd+f

Begin met zoeken

F3, Enter

Volgende zoeken

Shift+F3, Shift+Enter

Vorige zoeken

Ctrl+Plus, Meta+Plus

Lettertype vergroten

Ctrl+Minus, Meta+Minus

Lettertype verkleinen

Ctrl+0

Standaard font grootte herstellen

Ctrl+]

Verhoog het aantal pagina’s per scherm

Ctrl+[

Verlaag het aantal pagina’s per scherm

Ctrl+Alt+C

Maak het aantal pagina’s per scherm automatisch

F11, Ctrl+Shift+F

Volledig scherm aan/uit

Ctrl+M

Wissel tussen Pagina-stand en Vloeiende-stand voor tekst layout

Ctrl+W

Schakel de schuifbalk in

Ctrl+X

Wissel de Referentie-stand

Ctrl+B

Toon/verberg bladwijzers

Ctrl+Alt+B

Nieuwe bladwijzer

Ctrl+N, Ctrl+E

Toon de metadata van het boek

Ctrl+Alt+F5, Ctrl+Alt+R

Boek herladen

Ctrl+Shift+ArrowRight

Wijzig de huidige selectie vooruit door een woord

Ctrl+Shift+ArrowLeft

Wijzig de huidige selectie achteruit door een woord

Shift+ArrowRight

Wijzig de huidige selectie vooruit met een letter

Shift+ArrowLeft

Wijzig de huidige selectie achteruit met een letter

Shift+ArrowDown

Wijzig de huidige selectie vooruit met een regel

Shift+Home

Breid huidige selectie uit tot het begin van de regel

Shift+End

Breid huidige selectie uit tot het einde van de regel

Ctrl+A

Alles selecteren

Shift+ArrowUp

Wijzig de huidige selectie achteruit met een regel

Ctrl+Shift+ArrowDown

Wijzig de huidige selectie vooruit met een paragraaf

Ctrl+Shift+ArrowUp

Wijzig de huidige selectie achteruit met een paragraaf

Esc, MenuKey

Toon de e-boekviewer controls

Ctrl+Comma, Ctrl+Esc, Meta+Esc, Meta+Comma

Toon de e-boekviewer voorkeuren

Ctrl+G, ;, :

Ga naar een geselecteerd boek of positie

Ctrl+Spacebar

Schakel automatisch scrollen in

Alt+ArrowUp

Sneller automatisch bladeren

Alt+ArrowDown

Trager automatisch bladeren

Ctrl+I

Toon/verberg Controleur

Ctrl+L

Toon/verberg de woorden pop-up venster

Ctrl+Q (Cmd+Q on macOS)

Afsluiten

Ctrl+P

Afdrukken naar PDF

Ctrl+F11

Wissel de werkbalk

Ctrl+H

Schakel het deelvenster met markeringen

Ctrl+D

Bewerk dit boek

Niet-opnieuw stroombare inhoud

Sommige boeken hebben zeer brede inhoud die niet kan afbreken aan paginagrenzen. Bv. tabellen of <pre> tags. In dergelijke gevallen schakelt u de viewer naar flow-modus door Ctrl+M te tikken om deze inhoud te lezen. Anderzijds kunt u ook volgende CSS toevoegen aan het :guilabel: Stijlen gedeelte van de viewervoorkeuren om de viewer te dwingen tekstregels op te splitsen in <pre> tags:

code, pre { white-space: pre-wrap }

Uw boek ontwerpen om goed te werken in calibre viewer

De calibre viewer zet de is-calibre-viewer class op het root element. U kan dus CSS regels schrijven die er enkel op van toepassing zijn. Bijkomend zal de viewer volgende classes op het body element zetten:

body.calibre-viewer-dark-colors

Instellen wanneer donker kleurenschema te gebruiken

body.calibre-viewer-light-colors

Instellen wanneer licht kleurenschema te gebruiken

body.calibre-viewer-paginated

Instellen wanneer in gepagineerde modus

body.calibre-viewer-scrolling

Instellen wanneer vloeiende (niet-gepagineerde) modus te gebruiken

body.calibre-footnote-container

Set when displaying a popup footnote

Tenslotte, u kan het de calibre kleurenschema kleurengebruiken via CSS variabelen. De calibre viewer definieert de volgende variabelen: --calibre-viewer-background-color, --calibre-viewer-foreground-color en optioneel --calibre-viewer-link-color in kleurthema’s die een link kleur definiëren.