De E-book viewer

Calibre bevat een ingebouwde E-book viewer die alle belangrijke e-book formaten kan lezen. De E-book viewer is zeer aanpasbaar en heeft veel geavanceerde functies.

Starten van de E-book viewer

U kunt ieder boek bekijken in uw calibre-bibliotheek door het boek te selecteren en de knop Bekijken te drukken. Hiermee wordt het boek geopend in de lezer. U kunt de lezer ook inschakelen vanaf het Start-menu in Windows. In macOS, kunt U het vastzetten in het dock en het van daaruit starten. In Linux you kunt U de starter in het desktop menu gebruiken of het commando command ebook-viewer gebruiker.

Highlighting text

When you select text in the viewer, a little popup bar appears next to the selection. You can click the highlight button in that bar to create a highlight. You can add notes and change the color of the highlight. On a touch screen, long tap a word to select it and show the popup bar. Once in highlight mode you can tap the Adjust selection button to change what text is selected using touch screen friendly selection handles. Drag the handles to the top or bottom margins to scroll while selecting.

You can use the Browse highlights button in the viewer controls to show a separate panel with a list of all highlights in the book.

You can browse all highlights in your entire calibre library by right clicking the View button and choosing Browse annotations.

Finally, if you use the calibre Content server’s in browser viewer, you can have the viewer sync its annotations with the browser viewer by going to Preferences → Miscellaneous in the viewer preferences and entering the username of the Content server viewer to sync with. Use the special value * to sync with anonymous users.

De look and feel van de leeservaring personalizeren

U kunt de lettergroottes in een oogwenk wijzigen door Font size in de lezer-besturingselementen te gebruiken of Ctrl ++ `of :kbd:`Ctrl + - of door de toets :kbd: Ctrl ingedrukt te houden en het muiswiel te gebruiken.

Kleuren kunnen worden gewijzigd in de Colors sectie van de lezervoorkeuren.

U kunt het aantal pagina’s dat op het scherm wordt weergegeven alsmede de paginamarges wijzigen in Paginalay-out in de lezervoorkeuren.

U kunt aangepaste kopteksten en voetteksten weergeven, zoals de resterende tijd om te lezen, de titel van het huidige hoofdstuk, de boekpositie, enz. via het Kopteksten en voetteksten van de voorkeuren van de lezer.

Meer geavanceerde aanpassing kunnen worden bereikt met de instellingen :guilabel: Styles. Hier kunt u een achtergrondafbeelding specificeren om onder de tekst weer te geven en ook kunt u een stijlblad instellen dat op elk boek wordt toegepast. Hiermee kunt u dingen doen zoals alineastijlen wijzigen, tekstuitvulling enz. Voor voorbeelden van aangepaste stylesheets die door gebruikers van calibre worden gebruikt, zie `de forums <https://www.mobileread.com/forums/showthread.php?t=51500 > `_.

Opzoeken in woordenboek

U kunt de betekenis van woorden in het huidige boek opzoeken door het Lookup / search word panel te openen via de lezer-bedieningselementen. Dubbelklik vervolgens op een willekeurig woord en de definitie ervan wordt weergegeven in het opzoekpaneel.

Kopieer tekst en afbeeldingen

U kunt tekst en afbeeldingen selecteren door de inhoud met uw muis te slepen en vervolgens met de rechtermuisknop te klikken en te selecteren Copy om naar het klembord te kopiëren. Het gekopieerde materiaal kan als platte tekst en afbeeldingen in een andere applicatie worden geplakt.

Inzoomen op afbeeldingen

U kunt inzoomen om een ​​afbeelding op ware grootte in een apart venster weer te geven door erop te dubbelklikken of er lang op te tikken. U kunt er ook met de rechtermuisknop op klikken en kiezen: guilabel :Bekijk afbeelding.

Niet-opnieuw stroombare inhoud

Sommige boeken hebben een zeer brede inhoud die kan worden opgedeeld aan paginagrenzen. Bijvoorbeeld tabellen of <pre> tags. In dergelijke gevallen moet u de kijker naar flow-modus schakelen door op Ctrl+m te drukken om deze inhoud te lezen. Als alternatief kunt u ook de volgende CSS toevoegen aan het :guilabel: Styles-gedeelte van de lezervoorkeuren om de lezer te dwingen tekstregels op te splitsen in <pre> tags:

code, pre { white-space: pre-wrap }