API documentatie voor recepten

De API voor het schrijven van recepten is bepaald door de BasicNewsRecipe

class calibre.web.feeds.news.BasicNewsRecipe(options, log, progress_reporter)[broncode]

Basisklasse die logica bevat die nodig is in alle recepten. Door steeds meer functionaliteit in deze klasse te overschrijven, kunt u steeds meer aangepaste/krachtige recepten maken. Voor een handleiding introductie tot het maken van recepten, zie Uw favoriete nieuws website toevoegen.

abort_article(msg=None)[broncode]

Gebruik deze methode in een van de voorbewerk-methoden om de download voor het huidige artikel te beëindigen. Handig om artikelen over te slaan die ongepaste inhoud bevatten, zoals pure video-artikelen.

abort_recipe_processing(msg)[broncode]

Zorgt ervoor dat het downloadsysteem voor recepten het downloaden van recepten afbreekt, en er een simpel feedback-bericht aan de gebruiker wordt weergegeven.

add_toc_thumbnail(article, src)[broncode]

Gebruik dit vanuit populate_article_metadata met het src attribuut van een <img>label uit het artikel dat geschikt is om te gebruiken als de miniatuur die het artikel in de inhoudsopgave weergeeft. Of de miniatuur daadwerkelijk wordt gebruikt, is apparaatafhankelijk (momenteel alleen in gebruik bij de Kindles). Merk op dat de bedoelde afbeelding er een moet zijn die succesvol is gedownload, anders wordt deze genegeerd.

classmethod adeify_images(soup)[broncode]

Als je recept dat is geconverteerd naar EPUB problemen heeft met afbeeldingen bekeken in Adobe Digital Editions, gebruik je deze methode vanuit postprocess_html().

canonicalize_internal_url(url, is_link=True)[broncode]

Retourneer een set canonieke representaties van `` url``. De standaardimplementatie gebruikt alleen de hostnaam van de server en het pad van de URL, waarbij alle zoekparameters, fragmenten, enzovoort worden genegeerd. De canonieke weergaven moeten uniek zijn voor alle URL’s voor deze nieuwsbron. Als dat niet het geval is, kunnen interne links onjuist worden opgelost.

Parameters

is_link – Is Waar als de URL afkomstig is van een interne link in een HTML-bestand. Onwaar als de URL de URL is die werd gebruikt om een ​​artikel te downloaden.

cleanup()[broncode]

Gebruikt nadat alle artikelen zijn gedownload. Gebruik het om op te schonen, zoals het afmelden van abonnementssites, enz.

clone_browser(br)[broncode]

Kloon de browser br. Gekloonde browsers worden gebruikt voor multi-threaded downloads, omdat mechaniseren niet thread safe is. De standaard kloneringsroutines moeten de meeste browseraanpassingen vastleggen, maar als u iets exotisch in uw recept doet, moet u deze methode in uw recept overschrijven en handmatig klonen.

Gekloonde browserinstances gebruiken standaard dezelfde, thread-safe CookieJar, tenzij u aangepaste cookieverwerking hebt ingesteld.

default_cover(cover_file)[broncode]

Maak een algemene omslag voor recepten die geen omslag hebben

download()[broncode]

Download en verwerk alle artikelen uit de feeds in dit recept. Deze methode moet slechts één keer worden aangeroepen voor een bepaalde receptinstantie. Meer dan één keer aanroepen zal leiden tot ongedefinieerd gedrag. :return: Path to index.html

extract_readable_article(html, url)[broncode]

Haalt inhoud van hoofdartikel uit ‘html’, ruimt op en retourneert als een (article_html, extracted_title) tupel. Gebaseerd op het oorspronkelijke leesbaarheidsalgoritme van Arc90.

get_article_url(article)[broncode]

Overschrijven in een subklasse om extractie van de URL aan te passen die verwijst naar de inhoud voor elk artikel. Retourneer de artikel-URL. Het wordt aangeroepen met ‘article’, een object dat een verwerkt artikel uit een feed vertegenwoordigt. Zie `feedparser<https://pythonhosted.org/feedparser/>`_. Standaard wordt gezocht naar de originele koppeling (voor feeds die worden gesyndiceerd via een service zoals feedburner of pheedo) en als deze wordt gevonden, wordt dat geretourneerd of anders wordt `article.link <https://pythonhosted.org/feedparser/reference-entry-link.html> `_ geretourneerd.

get_browser(*args, **kwargs)[broncode]

Return a browser instance used to fetch documents from the web. By default it returns a mechanize browser instance that supports cookies, ignores robots.txt, handles refreshes and has a mozilla firefox user agent.

Als uw recept vereist dat u eerst inlogt, overschrijf dan deze methode in uw subklasse. Bijvoorbeeld: de volgende code wordt gebruikt in het New York Times recept om in te loggen voor volledige toegang

def get_browser(self):
  br = BasicNewsRecipe.get_browser(self)
  if self.username is not None and self.password is not None:
    br.open('https://www.nytimes.com/auth/login')
    br.select_form(name='login')
    br['USERID']  = self.username
    br['PASSWORD'] = self.password
    br.submit()
  return br
get_cover_url()[broncode]

Retourneer een URL naar de omslagafbeelding voor deze editie of` Geen. Standaard retourneert het de waarde van het lid self.cover_url dat normaal` Geen` is. Als u wilt dat uw recept een omslag voor het e-book download, vervangt u deze methode in uw subklasse of stelt u de lid-variabele self.cover_url in voordat deze methode wordt aangeroepen.

get_extra_css()[broncode]

Retourneert standaard self.extra_css. Negeren als je de extra_css programmatisch wilt genereren.

get_feeds()[broncode]

Retourneer een lijst met RSS-feeds om op te halen voor dit profiel. Elk element van de lijst moet een 2-elementen-tupel van het formaat (titel, URL) zijn. Als de titel Geen of een lege tekenreeks is, wordt de titel uit de feed gebruikt. Deze methode is handig als uw recept een aantal bewerkingen moet uitvoeren om uit te zoeken welke feeds moeten worden gedownload. Als dit het geval is, overschrijft dit in uw subklasse.

get_masthead_title()[broncode]

Overschrijven in subklasse om iets anders dan de recept-titel te gebruiken

get_masthead_url()[broncode]

Retourneer een URL naar de masthead-afbeelding voor deze editie of` Geen. Standaard retourneert het de waarde van het lid self.masthead_url dat normaal` Geen` is. Als u wilt dat uw recept een masthead voor het e-book download, vervangt u deze methode in uw subklasse of stelt u de lid-variabele self.masthead_url in voordat deze methode wordt aangeroepen. Masthead-afbeeldingen worden gebruikt in Kindle MOBI-bestanden.

get_obfuscated_article(url)[broncode]

Als u articles_are_obfuscated instelt, wordt deze methode bij elke artikel-URL aangeroepen. Het dient het pad naar een bestand, dat de artikel-HTML bevat, in het bestandssysteem terug te geven. Dat bestand wordt verwerkt door de recursieve HTML-ophaalengine, zodat het koppelingen naar pagina’s / afbeeldingen op internet kan bevatten.

Deze methode is meestal nuttig voor sites die het moeilijk maken om automatisch toegang te krijgen tot artikelinhoud.

classmethod image_url_processor(baseurl, url)[broncode]

Voer enige bewerking uit op afbeeldings-URL’s (zoals verwijderen van formaatbeperkingen voor dynamisch gegenereerde afbeeldingen, enz.) en retourneer de precessed URL.

index_to_soup(url_or_raw, raw=False, as_tree=False, save_raw=None)[broncode]

Convenience method that takes an URL to the index page and returns a BeautifulSoup of it.

url_or_raw: ofwel een URL of de gedownloade indexpagina als een tekenreeks

Retourneer Waar als de link moet worden gevolgd of anders Onwaar. Hiermee wordt standaard NotImplementedError gezet waardoor de downloader deze negeert.

Parameters
 • url – De te volgen URL

 • tag – Het label waarvan de URL is afgeleid

parse_feeds()[broncode]

Maak een lijst met artikelen uit de lijst met feeds geretourneerd door BasicNewsRecipe.get_feeds(). Retourneer een lijst met Feed objecten.

parse_index()[broncode]

Deze methode moet worden geïmplementeerd in recepten die een website verwerken in plaats van feeds om een ​​lijst met artikelen te genereren. Typische toepassingen zijn voor nieuwsbronnen met een “Printeditie” -webpagina met een overzicht van alle artikelen in de huidige gedrukte editie. Als deze functie is geïmplementeerd, wordt deze gebruikt in plaats van BasicNewsRecipe.parse_feeds().

Het moet een lijst retourneren. Elk element van de lijst moet een 2-elementen tupel zijn van de vorm ('feed title', lijst van artikelen).

Elke lijst met artikelen moet woordenboeken bevatten met de vorm:

{
'title'    : article title,
'url'     : URL of print version,
'date'    : The publication date of the article as a string,
'description' : A summary of the article
'content'   : The full article (can be an empty string). Obsolete
        do not use, instead save the content to a temporary
        file and pass a file:///path/to/temp/file.html as
        the URL.
}

Als voorbeeld zie het recept voor het downloaden van The Atlantic. Daarnaast kunt u ‘author’ toevoegen voor de auteur van het artikel.

Als u de verwerking om een ​​of andere reden wilt afbreken en Calibre aan de gebruiker een eenvoudig bericht in plaats van een fout wilt laten tonen, roep dan meth: abort_recipe_processing aan.

populate_article_metadata(article, soup, first)[broncode]

Wordt aangeroepen wanneer elke HTML-pagina die bij het artikel hoort wordt gedownload. Bedoeld om te worden gebruikt om artikelmetagegevens te krijgen zoals auteur / samenvatting / enz. van de bewerkte HTML (soep).

Parameters
 • article – Een object van klasse Calibre.web.feeds.Article. Als u de samenvatting wijzigt, vergeet dan niet om ook de text_summary te wijzigen

 • soup – Bewerkte HTML behorend bij dit artikel

 • first – Waar als de bewerkte HTML de eerste pagina van het artikel is.

postprocess_book(oeb, opts, log)[broncode]

Voer de benodigde nabewerking uit op het bewerkte gedownloade e-boek.

Parameters
 • oeb – Een OEBBoek object

 • opts – Omzet opties

postprocess_html(soup, first_fetch)[broncode]

Deze methode wordt aangeroepen met de bron van elk gedownload HTML bestand, nadat het is bewerkt voor koppelingen en afbeeldingen. Het kan worden gebruikt om willekeurig krachtige post-processing uit te voeren op de HTML. Het moet soup teruggeven na bewerking.

Parameters
 • soup – A BeautifulSoup instance containing the downloaded HTML.

 • first_fetch – Waar als dit de eerste pagina van een artikel is.

preprocess_html(soup)[broncode]

Deze methode wordt aangeroepen met de bron van elk gedownload HTML bestand, voor dat het is bewerkt voor koppelingen en afbeeldingen. Het wordt aangeroepen na het opschonen zoals gevraagd door remove_tags enz. Het kan worden gebruikt om willekeurig krachtige post-processing uit te voeren op de HTML. Het moet soup teruggeven na bewerking.

soup: A BeautifulSoup instance containing the downloaded HTML.

preprocess_image(img_data, image_url)[broncode]

Voer enige bewerking uit op gedownloade afbeeldingsgegevens. Dit wordt aangeroepen voor de onbewerkte gegevens voordat enige formaat wijziging is gedaan. Moet de verwerkte onbewerkte gegevens retourneren. Retourneer None om de afbeelding over te slaan.

preprocess_raw_html(raw_html, url)[broncode]

Deze methode wordt aangeroepen met de bron van elk gedownload HTML bestand, voordat het is bewerkt in een object-boom. raw_html is een unicode-tekenreeks die de onbewerkte HTML vertegenwoordigt die is gedownload van internet. url is de URL van waaruit de HTML is gedownload.

Merk op dat deze methode werkt * vóór * preprocess_regexps.

Deze methode moet de bewerkte raw_html retourneren als een unicode-object.

classmethod print_version(url)[broncode]

Neem een ​​`url` wijzend naar de webpagina met artikelinhoud en retourneer de URL wijzend naar de gedrukte versie van het artikel. Doet standaard niets. Bijvoorbeeld:

def print_version(self, url):
  return url + '?&pagewanted=print'
skip_ad_pages(soup)[broncode]

Deze methode wordt aangeroepen met de bron van elk gedownload HTML bestand, voordat een van de opschoonattributen zoals remove_tags, keep_only_tags worden toegepast. Merk op dat preprocess_regexps al is toegepast. Het is bedoeld om het recept toe te staan ​​advertentiepagina’s over te slaan. Als de soep een advertentiepagina vertegenwoordigt, retourneert u de HTML-code van de echte pagina. Anders retourneert u Geen.

soup: A BeautifulSoup instance containing the downloaded HTML.

sort_index_by(index, weights)[broncode]

Gemaksmethode om de titels in index te sorteren volgens` gewichten`. index wordt op zijn plaats gesorteerd. Retourneert index.

index: Een lijst van titels.

gewichten: een woordenboek dat gewichten toewijst aan titels. Als titels in de index niet in ‘gewichten’ voorkomen, wordt aangenomen dat ze een gewicht van 0 hebben.

classmethod tag_to_string(tag, use_alt=True, normalize_whitespace=True)[broncode]

Convenience method to take a BeautifulSoup Tag and extract the text from it recursively, including any CDATA sections and alt tag attributes. Return a possibly empty Unicode string.

use_alt: Als` True` probeer het alt-attribuut te gebruiken voor labels die geen tekstuele inhoud hebben

tag: BeautifulSoup Tag

articles_are_obfuscated = False

Stel in op True en implementeer get_obfuscated_article() om websites te beheren die het moeilijk maken om inhoud te schrapen.

auto_cleanup = False

Haal automatisch alle tekst uit de gedownloade artikelpagina’s. Gebruikt de algoritmen van het leesbaarheidsproject. Als u dit instelt op True, betekent dit dat u zich geen zorgen hoeft te maken over het handmatig opschonen van de gedownloade HTML (hoewel handmatige opschoning altijd beter is).

auto_cleanup_keep = None

Geef elementen op die het algoritme voor automatische opruiming nooit mag verwijderen. De syntaxis is een XPath-uitdrukking. Bijvoorbeeld:

auto_cleanup_keep = '//div[@id="article-image"]' will keep all divs with
                        id="article-image"
auto_cleanup_keep = '//*[@class="important"]' will keep all elements
                      with class="important"
auto_cleanup_keep = '//div[@id="article-image"]|//span[@class="important"]'
         will keep all divs with id="article-image" and spans
         with class="important"
center_navbar = True

Indien Waar dan is de navigatiebalk gecentreerd, anders is deze links uitgelijnd

compress_news_images = False

Set this to False to ignore all scaling and compression parameters and pass images through unmodified. If True and the other compression parameters are left at their default values, JPEG images will be scaled to fit in the screen dimensions set by the output profile and compressed to size at most (w * h)/16 where w x h are the scaled image dimensions.

compress_news_images_auto_size = 16

The factor used when auto compressing JPEG images. If set to None, auto compression is disabled. Otherwise, the images will be reduced in size to (w * h)/compress_news_images_auto_size bytes if possible by reducing the quality level, where w x h are the image dimensions in pixels. The minimum JPEG quality will be 5/100 so it is possible this constraint will not be met. This parameter can be overridden by the parameter compress_news_images_max_size which provides a fixed maximum size for images. Note that if you enable scale_news_images_to_device then the image will first be scaled and then its quality lowered until its size is less than (w * h)/factor where w and h are now the scaled image dimensions. In other words, this compression happens after scaling.

compress_news_images_max_size = None

Set JPEG quality so images do not exceed the size given (in KBytes). If set, this parameter overrides auto compression via compress_news_images_auto_size. The minimum JPEG quality will be 5/100 so it is possible this constraint will not be met.

conversion_options = {}

Receptspecifieke opties om de conversie van de gedownloade content naar een e-book te sturen. Deze zullen elke door gebruiker of plugin opgegeven waarden overschrijven, dus alleen gebruiken als dit absoluut noodzakelijk is. Bijvoorbeeld:

conversion_options = {
 'base_font_size'  : 16,
 'linearize_tables' : True,
}
cover_margins = (0, 0, '#ffffff')

By default, the cover image returned by get_cover_url() will be used as the cover for the periodical. Overriding this in your recipe instructs calibre to render the downloaded cover into a frame whose width and height are expressed as a percentage of the downloaded cover. cover_margins = (10, 15, ‘#ffffff’) pads the cover with a white margin 10px on the left and right, 15px on the top and bottom. Color names are defined here. Note that for some reason, white does not always work in Windows. Use #ffffff instead

delay = 0

Vertraging in seconden tussen opeenvolgende downloads. Het argument kan een zwevendekommagetal zijn om een ​​preciezere tijd aan te geven.

description = ''

Een paar regels die de inhoud beschrijven die door dit recept wordt gedownload. Dit wordt voornamelijk gebruikt in een GUI die een lijst met recepten aanbiedt.

encoding = None

Geef een overschrijf-codering op voor sites met een onjuiste karakterset-specificatie. De meest gebruikelijke is ‘latin1` opgeven en “cp1252” gebruiken. Als None, probeer de codering te detecteren. Als het een aanroepbare is, wordt deze aangeroepen met twee argumenten: het receptobject en de bron die moet worden gedecodeerd. Het moet de gedecodeerde bron retourneren.

extra_css = None

Specify any extra CSS that should be added to downloaded HTML files. It will be inserted into <style> tags, just before the closing </head> tag thereby overriding all CSS except that which is declared using the style attribute on individual HTML tags. Note that if you want to programmatically generate the extra_css override the get_extra_css() method instead. For example:

extra_css = '.heading { font: serif x-large }'
feeds = None

List of feeds to download. Can be either [url1, url2, ...] or [('title1', url1), ('title2', url2),...]

filter_regexps = []

List of regular expressions that determines which links to ignore. If empty it is ignored. Used only if is_link_wanted is not implemented. For example:

filter_regexps = [r'ads\.doubleclick\.net']

will remove all URLs that have ads.doubleclick.net in them.

Only one of BasicNewsRecipe.match_regexps or BasicNewsRecipe.filter_regexps should be defined.

handle_gzip = True

Set to False if you dont want to use gziped transfers. Note that some old servers flake out with gzip

ignore_duplicate_articles = None

Ignore duplicates of articles that are present in more than one section. A duplicate article is an article that has the same title and/or URL. To ignore articles with the same title, set this to:

ignore_duplicate_articles = {'title'}

Om in plaats daarvan URL’s te gebruiken, stel het in op:

ignore_duplicate_articles = {'url'}

Om te matchen op titel of URL, stel het in op:

ignore_duplicate_articles = {'title', 'url'}
keep_only_tags = []

Keep only the specified tags and their children. For the format for specifying a tag see BasicNewsRecipe.remove_tags. If this list is not empty, then the <body> tag will be emptied and re-filled with the tags that match the entries in this list. For example:

keep_only_tags = [dict(id=['content', 'heading'])]

will keep only tags that have an id attribute of “content” or “heading”.

language = 'und'

The language that the news is in. Must be an ISO-639 code either two or three characters long

masthead_url = None

By default, calibre will use a default image for the masthead (Kindle only). Override this in your recipe to provide a url to use as a masthead.

match_regexps = []

List of regular expressions that determines which links to follow. If empty, it is ignored. Used only if is_link_wanted is not implemented. For example:

match_regexps = [r'page=[0-9]+']

will match all URLs that have page=some number in them.

Only one of BasicNewsRecipe.match_regexps or BasicNewsRecipe.filter_regexps should be defined.

max_articles_per_feed = 100

Maximum number of articles to download from each feed. This is primarily useful for feeds that don’t have article dates. For most feeds, you should use BasicNewsRecipe.oldest_article

needs_subscription = False

If True the GUI will ask the user for a username and password to use while downloading. If set to “optional” the use of a username and password becomes optional

no_stylesheets = False

Convenient flag to disable loading of stylesheets for websites that have overly complex stylesheets unsuitable for conversion to e-book formats. If True stylesheets are not downloaded and processed

oldest_article = 7.0

Oldest article to download from this news source. In days.

preprocess_regexps = []

List of regexp substitution rules to run on the downloaded HTML. Each element of the list should be a two element tuple. The first element of the tuple should be a compiled regular expression and the second a callable that takes a single match object and returns a string to replace the match. For example:

preprocess_regexps = [
  (re.compile(r'<!--Article ends here-->.*</body>', re.DOTALL|re.IGNORECASE),
  lambda match: '</body>'),
]

will remove everything from <!–Article ends here–> to </body>.

publication_type = 'unknown'

Publication type Set to newspaper, magazine or blog. If set to None, no publication type metadata will be written to the opf file.

recipe_disabled = None

Set to a non empty string to disable this recipe. The string will be used as the disabled message

recursions = 0

Number of levels of links to follow on article webpages

remove_attributes = []

List of attributes to remove from all tags. For example:

remove_attributes = ['style', 'font']
remove_empty_feeds = False

If True empty feeds are removed from the output. This option has no effect if parse_index is overridden in the sub class. It is meant only for recipes that return a list of feeds using feeds or get_feeds(). It is also used if you use the ignore_duplicate_articles option.

remove_javascript = True

Convenient flag to strip all JavaScript tags from the downloaded HTML

remove_tags = []

List of tags to be removed. Specified tags are removed from downloaded HTML. A tag is specified as a dictionary of the form:

{
 name   : 'tag name',  #e.g. 'div'
 attrs   : a dictionary, #e.g. {'class': 'advertisment'}
}

All keys are optional. For a full explanation of the search criteria, see Beautiful Soup A common example:

remove_tags = [dict(name='div', class_='advert')]

This will remove all <div class=”advert”> tags and all their children from the downloaded HTML.

remove_tags_after = None

Remove all tags that occur after the specified tag. For the format for specifying a tag see BasicNewsRecipe.remove_tags. For example:

remove_tags_after = [dict(id='content')]

will remove all tags after the first element with id=”content”.

remove_tags_before = None

Remove all tags that occur before the specified tag. For the format for specifying a tag see BasicNewsRecipe.remove_tags. For example:

remove_tags_before = dict(id='content')

will remove all tags before the first element with id=”content”.

requires_version = (0, 6, 0)

Minimaal benodigde Calibre versie om dit recept te gebruiken

If set to True then links in downloaded articles that point to other downloaded articles are changed to point to the downloaded copy of the article rather than its original web URL. If you set this to True, you might also need to implement canonicalize_internal_url() to work with the URL scheme of your particular website.

reverse_article_order = False

Volgorde van artikelen omdraaien in iedere feed

scale_news_images = None

Maximum dimensions (w,h) to scale images to. If scale_news_images_to_device is True this is set to the device screen dimensions set by the output profile unless there is no profile set, in which case it is left at whatever value it has been assigned (default None).

scale_news_images_to_device = True

Rescale images to fit in the device screen dimensions set by the output profile. Ignored if no output profile is set.

simultaneous_downloads = 5

Number of simultaneous downloads. Set to 1 if the server is picky. Automatically reduced to 1 if BasicNewsRecipe.delay > 0

summary_length = 500

Maximum aantal tekens om te gebruiken in korte omschrijving

template_css = '\n            .article_date {\n                color: gray; font-family: monospace;\n            }\n\n            .article_description {\n                text-indent: 0pt;\n            }\n\n            a.article {\n                font-weight: bold; text-align:left;\n            }\n\n            a.feed {\n                font-weight: bold;\n            }\n\n            .calibre_navbar {\n                font-family:monospace;\n            }\n    '

The CSS that is used to style the templates, i.e., the navigation bars and the Tables of Contents. Rather than overriding this variable, you should use extra_css in your recipe to customize look and feel.

timefmt = ' [%a, %d %b %Y]'

The format string for the date shown on the first page. By default: Day_Name, Day_Number Month_Name Year

timeout = 120.0

Timeout voor ophalen van bestanden van de server in seconden

title = 'Onbekende nieuwsbron'

The title to use for the e-book

use_embedded_content = None

Normally we try to guess if a feed has full articles embedded in it based on the length of the embedded content. If None, then the default guessing is used. If True then the we always assume the feeds has embedded content and if False we always assume the feed does not have embedded content.