Virtuella bibliotek

I calibre, är ett virtuellt bibliotek ett sätt att tala om för calibre att öppna en delmängd av normala biblioteket. Till exempel, du vill bara arbeta med böcker av en viss författare, eller böcker som har en viss tagg. Användning av virtuella bibliotek är en föredraget sätt att dela upp en stor boksamling i mindre delsamlingar. Det är överlägset att dela upp ditt bibliotek i flera mindre bibliotek som, när du vill söka igenom hela samlingen, du kan enkelt återvända till det fulla biblioteket. Det finns inget sätt att söka igenom flera separata bibliotek samtidigt i calibre.

Ett virtuellt bibliotek skiljer sig från en enkel sökning. En sökning kommer bara begränsa listan av visade böcker i boklistan. Ett virtuellt bibliotek kommer göra detta och i tillägg också begränsa antalet element som visas i Taggbläddrare till vänster. Taggbläddraren kommer bara visa taggar, författare, serier, förlag, o.s.v. som kommer från böcker i virtuella biblioteket. Ett virtuellt bibliotek beter sig sålunda som ett faktiskt bibliotek som bara innehåller den begränsade uppsättningen böcker.

Skapa virtuella bibliotek

vlb För att använda ett virtuellt bibliotek klicka på knappen Virtuellt bibliotek som finns till vänster om Sökverktygslisten och välj alternativet Skapa virtuellt bibliotek. Som ett första exempel, låt oss skapa ett virtuellt bibliotek som visar oss bara böcker av en viss författare. Klicka på länken Författare som visas i bilden nedan och välj författare som du vill använda och klicka OK.

_images/vl_by_author.png

Skapa virtuellt bibliotek-dialogen har fyllts i av dig. Klicka OK och du kommer se att ett nytt virtuellt bibliotek har skapats och automatiskt växlats över och visar bara böcker av den valda författaren. Så långt som det rör calibre, är det som om ditt bibliotek bara innehåller böcker av vald författare.

Du kan växla tillbaka till fullt bibliotek när som helt genom att än en gång klicka Virtuellt bibliotek och välja valet namngivet <Ingen>.

Virtuella bibliotek baseras på sökningar. Du kan använda godtycklig sökning som grund av ett virtuellt bibliotek. Det virtuella biblioteket kommer att innehålla bara böcker som matchar denna sökning. Först, skriv sökningen som du vill använda i sökraden eller bygg en sökning genom att använda Taggbläddrare. När du är nöjd med resultatet, klicka på knappen Virtuellt bibliotek, välj skapa bibliotek och mata in namn på det nya virtuella biblioteket. Det virtuella biblioteket kommer då skapas baserat på sökbegreppet du just matat in. Sökningen är mycket kraftfull, till exempel några saker du kan göra med dem se, Sökgränssnittet.

Exempel på användbara virtuella bibliotek

 • Böcker tillagda till calibre senaste dagen:
  date:>1daysago
 • Böcker tillagda till calibre den senaste månaden:
  date:>30daysago
 • Böcker med betyget 5 stjärnor:
  rating:5
 • Böcker med betyget minst 4 stjärnor:
  rating:>=4
 • Böcker utan betyg:
  rating:false
 • Tidskrifter hämtade med funktionen Få nyheter i calibre:
  tags:=News and author:=calibre
 • Böcker utan taggar:
  tags:false
 • Böcker utan omslag:
  cover:false

Arbeta med virtuella bibliotek

Du kan redigera tidigare skapade virtuella bibliotek eller ta bort det, genom att klicka Virtuellt bibliotek och välja lämplig åtgärd.

Du kan tala om för calibre att du alltid vill tillämpa ett visst virtuellt bibliotek när aktuellt bibliotek är öppet, genom att gå till Inställningar → Gränssnitt → Beteende.

Du kan snabbt använda nuvarande sökning som temporärt virtuellt bibliotek genom att klicka knappen Virtuellt bibliotek och välj valet *aktuell sökning.

Du kan visa alla tillgängliga virtuella bibliotek som flikar ovanför boklistan. Det är speciellt användbart om du vill växla mellan virtuella bibliotek ofta. Klicka på knappen Virtuellt bibliotek och välj Visa virtuella bibliotek som flikar. Du kan ordna om flikarna genom dra-och-släpp och stänga dem du inte vill se. Stängda flikar kan återställas genom högerklicka på flikraden.

Använda virtuella bibliotek i sökningar

Du kan söka efter böcker som finns i ett virtuellt bibliotek med vl: prefixet. Till exempel kommer vl:Read att hitta alla böckerna i Read virtuella biblioteket. Sökningen vl:Read and vl:"Science Fiction" hittar alla böcker som finns i både Read och Science Fiction virtuella bibliotek.

Värdet som följer vl: måste vara namnet på ett virtuellt bibliotek. Om det virtuella bibliotekets namn innehåller mellanslag, omger du det med citat.

En användning för en virtuell biblioteksökning är Innehållsservern. I Inställningar → Dela över nätet → Kräv användarnamn/lösenord kan du begränsa synliga calibre-bibliotek för en användare. För varje synligt bibliotek kan du ange ett sökuttryck för att ytterligare begränsa vilka böcker som syns. Använd vl:"Virtuellt biblioteksnamn" för att begränsa böckerna till dessa i ett virtuellt bibliotek.

Använder ytterligare begränsningar

Vidare kan du begränsa böcker som visas i ett virtuellt bibliotek genom att använda Ytterligare begränsningar. En ytterligare begränsning är sparad sökning du tidigare skapade som kan tillämpas till aktuellt virtuellt bibliotek för att vidare begränsa böcker som visas i ett virtuellt bibliotek. Till exempel, låt oss säga att du har ett virtuellt bibliotek som visar dina olästa böcker, du kan klicka på knappen Virtuellt bibliotek och visa alternativet Ytterligare begränsningar för att bara visa olästa historiska skönlitteraturböcker. För att lära sig om sparade sökningar, se Sparade sökningar.