Kesitler

Calibre düzenleyici *kesitler*i destekler. Kesit, ya sık sık tekrar kullanılan ya da çokça tekrar eden metin içeren bir metin parçasıdır. Düzenleyici bir kaç tuş darbesiyle bir kesit girmenize olanak sağlar. Örneğin, HTML dosyalar düzenlerken sık sık bağlantı etiketleri girdiğinizi düşünün, düzenleyicide basitçe <a yazıp Control+J basabilirsiniz. Düzenleyici şu şekilde genişletecektir:

<a href="filename"></a>

Yalnızca bu değil, filename kelimesi imleç üzerinde olacak şekilde seçilecektir, böylece gerçek dosya ismini, düzenleyicinin Otomatik tamamlama özelliği ile girebilirsiniz. Dosya adını yazmayı bitirdiğinizde ve Control+J ye tekrar bastığınızda imleç <a> etiketleri arasına sıçrar böylece bağlantı için metni de kolaylıkla yazabilirsiniz.

Düzenleyicideki kesit sistemi oldukça gelişmiştir, birkaç dahili kesit bulunmaktadır ve düzenleme biçeminize göre kendi kesitlerinizi de oluşturabilirsiniz.

Dahili kesitlerle ilgili şu tartışma kesit sisteminin gücünü gösteriyor olmalı.

Not

You can also use snippets in the text entry fields in the Search & replace panel, however, placeholders (using Control+J to jump around) will not work.

Dahili kesitler

Dahili kesitler aşağıda tarif edilmiştir. Aynı tetikleme metni ile oluşturduğunuz kendi kesitlerinizle bunların üzerine yazabileceğinizi unutmayın.

Doldurma metni ekleme [Lorem]

The first built-in snippet, and the simplest is used to insert filler text into a document. The filler text is taken from De finibus bonorum et malorum a philosophical work by Cicero (translated to English). To use it simply type Lorem in an HTML file and press Control+J. It will be replaced by a couple of paragraphs of filler.

Bu kesitin tanımı oldukça basit, tetikleyici metin Lorem olarak tanımlıdır ve şablon basitçe eklenecek gerçek metindir. Kolaylıkla özelleştirerek kendi doldurma metninizi girecek biçime getirebilirsiniz.

Kendisi kapanan bir HTML etiketi [<>] eklemek

Şimdi *yer tutucular*la ilgili güçlü ve basit bir örneğe bakalım. Kendisi kapanan <hr/> etiketi girmek istediğinizi varsayalım. <> yazın ve Control+J’ye basın, düzenleyici kesidi şu şekilde genişletir:

<|/>

Burda, | sembolü mevcut imleç konumunu temsil eder. Ardından hr yazıp Control+J basarak imleci etiketin sonuna taşıyabilirsiniz. Bu kesit şöyle tanımlanmıştır:

Trigger: <>
Template: <$1/>$2

Yer tutucular basitçe dolar ($) işareti ve ardından bir numara şeklindedir. Control+J tuşu ile kesit genişletildiğinde imleç ilk yer tutucuya gider (en düşük numaralı yer tutucu). Control+J ye tekrar bastığınızda imleç sonraki yer tutucuya gider (sonraki en büyük numaralı yer tutucu).

Bir HTML resim etiketi eklemek [<i]

Yukarıda gösterilen HTML bağlantı eklemeye çok benzerdir. Hızlıca bir <img src="dosyadı" alt="tanımlama" /> etiketi eklemenize ve src and alt öznitelikleri arasında gezinmenize izin verir:

Trigger: <i
Template: <img src="${1:filename}" alt="${2*:description}" />$3

Gelişigüzel bir HTML etiketi ekle [<<]

This allows you to insert an arbitrary full HTML tag (or wrap previously selected text in the tag). To use it, simply type << and press Control+J. The editor will expand it to:

<|></>

Etiket ismini girin, örneğin: span ve Control+J ye basın, sonuç şöyle olur:

<span>|</span>

Kapanış etiketinin otomatik olarak span ile doldurulduğunu fark etmiş olmalısınız. Bu da, yer tutucuların başka bir özelliği ile, aynalama ile elde edilir. Aynalama basitçe, aynı yer tutucuyu bir şablonda birden fazla kere belirtirseniz, ikinci ve sonraki tüm konumların Control+J ye bastığınızda otomatik olarak ilk konumda yazdığınızla doldurulacak olmasıdır. Bu kesitin tanımı şu şekilde:

Trigger: <<
Template: <$1>${2*}</$1>$3

Gördüğünüz gibi, ilk yer tutucu ($1) iki kere belirtilmiş, ikinci seferde kapanış etiketinde, açılış etiketinde ne yazdıysanız basitçe kopyalanacaktır.

Bir sınıf özniteliği ile [<c] gelişi güzel bir HTML etiketi eklemek

Bu yukarıdaki gelişi güzel etiket ekleme örneğiyle çok benzerdir, yalnızca etiket için bir sınıf belirtmek istediğinizi var sayar:

Trigger: <c
Template: <$1 class="${2:classname}">${3*}</$1>$4

Bu önce etiket ismini yazmanızı, ardından Control+J basmanızı, sınıf ismini yazmanızı, Control+J basıp etiket içeriğini doldurmanızı ve son defa Control+J basarak etiket dışına zıplamanızı sağlar. Kapatma etiketi otomatik olarak doldurulur.

Kendi kesitlerinizi oluşturmak

Kesitler gerçekten öne çıkıyor, çünkü düzenleme biçeminize göre kendi kesitlerinizi oluşturabiliyorsunuz. Kendi kesitlerinizi oluşturmak için düzenleyicide Düzenle → Tercihler → Düzenleyici ayarları → Kesitleri yönet menüsüne gidin. Bu, kendi kesitlerinizi oluşturmanızı sağlayacak kullanımı kolay bir iletişim penceresi açar. Basitçe Kesit ekle ye tıklayın ve şöyle bir iletişim penceresi görün:

The create your own snippets tool

Önce kesitinize bir isim verin, açıklayıcı bir şey olsun, böylece ilerde ne olduğunu hatırlarsınız. Ardından bir tetikleyici belirtin. Tetikleyici basitçe Control+J ye basıp kesidi genişletmek için düzenleyicide yazmanız gereken metindir.

Ardından bir kesit şablonu belirtin. Yukarıdaki örneklerden biriyle başlamalı ve ihtiyacınız doğrultusunda değiştirmelisiniz. Son olarak, kesidin hangi dosya türlerinde aktif olmasını istediğinizi seçin. Bu yolla değişik dosya türlerinde farklı çalışacak aynı tetikleyici metne sahip kesitleriniz olabilir.

Sonraki adım yeni oluşturduğunuz kesidi test etmektir. Aşağıdaki Test kutusunu kullanın. Tetikleyici metni girin ve Control+J ye basarak kesidi genişletin ve yer tutucular arasında zıplayın.