Parçacıklar

Calibre E-kitap düzenleyici parçacıkları destekler. Parçacık, sıklıkla yeniden kullanılan veya çok fazla gereksiz metin içeren bir metin parçasıdır. Düzenleyici, yalnızca birkaç tuş vuruşuyla bir pasaj eklemenize olanak tanır. Örneğin, HTML dosyalarını düzenlerken kendinizi sık sık bağlantı etiketleri eklerken bulduğunuzu varsayalım, o zaman düzenleyiciye <a yazıp Control+J tuşuna basabilirsiniz. Editör bunu şu şekilde genişletecektir:

<a href="filename"></a>

Yalnızca bu değil, filename kelimesi imleç üzerinde olacak şekilde seçilecektir, böylece gerçek dosya ismini, düzenleyicinin Otomatik tamamlama özelliği ile girebilirsiniz. Dosya adını yazmayı bitirdiğinizde ve Control+J ye tekrar bastığınızda imleç <a> etiketleri arasına sıçrar böylece bağlantı için metni de kolaylıkla yazabilirsiniz.

Düzenleyicideki kesit sistemi oldukça gelişmiştir, birkaç dahili kesit bulunmaktadır ve düzenleme biçeminize göre kendi kesitlerinizi de oluşturabilirsiniz.

Dahili kesitlerle ilgili şu tartışma kesit sisteminin gücünü gösteriyor olmalı.

Not

Ayrıca Ara ve değiştir panelindeki metin giriş alanlarında da parçacıklar kullanabilirsiniz, ancak yer tutucular (atlamak için Control+J kullanarak) çalışmayacaktır.

Dahili kesitler

Dahili kesitler aşağıda tarif edilmiştir. Aynı tetikleme metni ile oluşturduğunuz kendi kesitlerinizle bunların üzerine yazabileceğinizi unutmayın.

Doldurma metni ekleme [Lorem]

İlk yerleşik kod parçası ve en basiti, bir belgeye dolgu metni eklemek için kullanılır. Dolgu metni, Cicero’nun felsefi bir çalışmasından (İngilizceye çevrilmiş) ‘De finibus bonorum et malorum <https://en.wikipedia.org/wiki/De_finibus_bonorum_et_malorum>’_ alınmıştır. Bunu kullanmak için bir HTML dosyasına Lorem yazın ve Control+J tuşuna basın. Bunun yerine birkaç paragraflık dolgu maddesi konulacaktır.

Bu kesitin tanımı oldukça basit, tetikleyici metin Lorem olarak tanımlıdır ve şablon basitçe eklenecek gerçek metindir. Kolaylıkla özelleştirerek kendi doldurma metninizi girecek biçime getirebilirsiniz.

Kendisi kapanan bir HTML etiketi [<>] eklemek

Şimdi *yer tutucular*la ilgili güçlü ve basit bir örneğe bakalım. Kendisi kapanan <hr/> etiketi girmek istediğinizi varsayalım. <> yazın ve Control+J’ye basın, düzenleyici kesidi şu şekilde genişletir:

<|/>

Burda, | sembolü mevcut imleç konumunu temsil eder. Ardından hr yazıp Control+J basarak imleci etiketin sonuna taşıyabilirsiniz. Bu kesit şöyle tanımlanmıştır:

Trigger: <>
Template: <$1/>$2

Yer tutucular basitçe dolar ($) işareti ve ardından bir numara şeklindedir. Control+J tuşu ile kesit genişletildiğinde imleç ilk yer tutucuya gider (en düşük numaralı yer tutucu). Control+J ye tekrar bastığınızda imleç sonraki yer tutucuya gider (sonraki en büyük numaralı yer tutucu).

Bir HTML resim etiketi eklemek [<i]

Yukarıda gösterilen HTML bağlantı eklemeye çok benzerdir. Hızlıca bir <img src="dosyadı" alt="tanımlama" /> etiketi eklemenize ve src and alt öznitelikleri arasında gezinmenize izin verir:

Trigger: <i
Template: <img src="${1:filename}" alt="${2*:description}" />$3

Gelişigüzel bir HTML etiketi ekle [<<]

Bu, isteğe bağlı bir tam HTML etiketi eklemenize (veya önceden seçilen metni etikete sarmanıza) olanak tanır. Kullanmak için << yazıp Control+J tuşuna basmanız yeterlidir. Editör bunu şu şekilde genişletecektir:

<|></>

Etiket ismini girin, örneğin: span ve Control+J ye basın, sonuç şöyle olur:

<span>|</span>

Kapanış etiketinin otomatik olarak span ile doldurulduğunu fark etmiş olmalısınız. Bu da, yer tutucuların başka bir özelliği ile, aynalama ile elde edilir. Aynalama basitçe, aynı yer tutucuyu bir şablonda birden fazla kere belirtirseniz, ikinci ve sonraki tüm konumların Control+J ye bastığınızda otomatik olarak ilk konumda yazdığınızla doldurulacak olmasıdır. Bu kesitin tanımı şu şekilde:

Trigger: <<
Template: <$1>${2*}</$1>$3

Gördüğünüz gibi, ilk yer tutucu ($1) iki kere belirtilmiş, ikinci seferde kapanış etiketinde, açılış etiketinde ne yazdıysanız basitçe kopyalanacaktır.

Bir sınıf özniteliği ile [<c] gelişi güzel bir HTML etiketi eklemek

Bu yukarıdaki gelişi güzel etiket ekleme örneğiyle çok benzerdir, yalnızca etiket için bir sınıf belirtmek istediğinizi var sayar:

Trigger: <c
Template: <$1 class="${2:classname}">${3*}</$1>$4

Bu önce etiket ismini yazmanızı, ardından Control+J basmanızı, sınıf ismini yazmanızı, Control+J basıp etiket içeriğini doldurmanızı ve son defa Control+J basarak etiket dışına zıplamanızı sağlar. Kapatma etiketi otomatik olarak doldurulur.

Kendi kesitlerinizi oluşturmak

Kesitler gerçekten öne çıkıyor, çünkü düzenleme biçeminize göre kendi kesitlerinizi oluşturabiliyorsunuz. Kendi kesitlerinizi oluşturmak için düzenleyicide Düzenle → Tercihler → Düzenleyici ayarları → Kesitleri yönet menüsüne gidin. Bu, kendi kesitlerinizi oluşturmanızı sağlayacak kullanımı kolay bir iletişim penceresi açar. Basitçe Kesit ekle ye tıklayın ve şöyle bir iletişim penceresi görün:

Kendi parçacıklarınızı oluşturma aracı

Önce kesitinize bir isim verin, açıklayıcı bir şey olsun, böylece ilerde ne olduğunu hatırlarsınız. Ardından bir tetikleyici belirtin. Tetikleyici basitçe Control+J ye basıp kesidi genişletmek için düzenleyicide yazmanız gereken metindir.

Ardından snippet şablonunu belirtin. Yukarıdaki örneklerden biriyle başlamalı ve onu ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde değiştirmelisiniz. Son olarak snippet’in hangi dosya türleri için etkin olmasını istediğinizi belirtin. Bu şekilde, farklı dosya türlerinde farklı şekilde çalışan, aynı tetikleyici metne sahip birden fazla parçacığa sahip olabilirsiniz.

Sonraki adım yeni oluşturduğunuz kesidi test etmektir. Aşağıdaki Test kutusunu kullanın. Tetikleyici metni girin ve Control+J ye basarak kesidi genişletin ve yer tutucular arasında zıplayın.