Εικονικές βιβλιοθήκες

Στο calibre, μια Εικονική βιβλιοθήκη είναι ένας τρόπος να πείτε στο calibre να ανοίξει ένα μόνο υποσύνολο μιας κανονικής βιβλιοθήκης. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να δουλέψετε μόνο με βιβλία κάποιου συγκεκριμένου συγγραφέα, ή με βιβλία που έχουν κάποια συγκεκριμένη ετικέτα. Η χρήση Εικονικών βιβλιοθηκών είναι ο προτιμητέος τρόπος κατακερματισμού μιας μεγάλης συλλογής βιβλίων σε μικρότερες συλλογές. Υπερέχει του διαχωρισμού της βιβλιοθήκης σε πολλές μικρότερες βιβλιοθήκες, καθώς, όταν θέλετε να αναζητήσετε κάτι σε ολόκληρη τη βιβλιοθήκη, μπορείτε απλά να επιστρέψετε στο πλήρες σύνολό της. Στο calibre, δεν υπάρχει δυνατότητα να κάνετε αναζήτηση σε πολλές βιβλιοθήκες ταυτόχρονα.

Μια Εικονική βιβλιοθήκη διαφέρει από μια απλή αναζήτηση. Μια αναζήτηση απλώς θα περιορίσει το σύνολο των βιβλίων που παρουσιάζονται στον κατάλογο βιβλίων. Μια Εικονική βιβλιοθήκη κάνει το ίδιο, και επιπλέον περιορίζει τις εγγραφές που εμφανίζονται στον Περιηγητή ετικετών στα αριστερά. Ο Περιηγητής ετικετών θα δείξει μόνο ετικέτες, συγγραφείς, σειρές, εκδότες, κτλ που προέρχονται από τα βιβλία της Εικονικής βιβλιοθήκης. Με τον τρόπο αυτό, μια Εικονική βιβλιοθήκη συμπεριφέρεται σαν η πραγματική βιβλιοθήκη να περιέχει μόνο το συγκεκριμένο υποσύνολο των βιβλίων.

Δημιουργία εικονικών βιβλιοθηκών

vlb Για να χρησιμοποιήσετε μια Εικονική βιβλιοθήκη, πατήστε το κουμπί Εικονική βιβλιοθήκη που βρίσκεται στα αριστερά της μπάρας Αναζήτησης, και επιλέξτε τη Δημιουργία εικονικής βιβλιοθήκης. Σαν ένα πρώτο παράδειγμα, ας δημιουργήσουμε μια Εικονική βιβλιοθήκη που μας δείχνει μόνο τα βιβλία ενός συγκεκριμένου συγγραφέα. Πατήστε το σύνδεσμο Συγγραφείς όπως δείχνει η παρακάτω εικόνα, επιλέξτε το συγγραφέα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, και πατήστε το κουμπί Εντάξει.

_images/vl_by_author.png

Ο διάλογος Δημιουργία Εικονικής βιβλιοθήκης έχει συμπληρωθεί για σας. Πατήστε Εντάξει, και θα δείτε ότι μια νέα Εικονική βιβλιοθήκη έχει δημιουργηθεί, έχετε αυτομάτως μεταβεί σε αυτήν, και παρουσιάζει μόνο τα βιβλία του συγγραφέα που επιλέξατε. Όσον αφορά το calibre, είναι σαν η βιβλιοθήκη σας να περιέχει μόνο τα βιβλία του συγγραφέα αυτού.

Μπορείτε να επιστρέψετε στην πλήρη βιβλιοθήκη οποιαδήποτε στιγμή, ξαναπατώντας το πλήκτρο Εικονική Βιβλιοθήκη και επιλέγοντας την καταχώρηση με το όνομα <None>.

Οι Εικονικές βιβλιοθήκες βασίζονται σε αναζητήσεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε αναζήτηση ως βάση για μια Εικονική βιβλιοθήκη. Η Εικονική βιβλιοθήκη θα περιέχει μόνο τα βιβλία που ταιριάζουν με την αναζήτηση αυτή. Αρχικά, γράψτε την αναζήτηση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στην μπάρα Αναζήτησης, ή δημιουργήστε μια αναζήτηση χρησιμοποιώντας τον περιηγητή Ετικετών. Όταν είστε ευχαριστημένοι με τα αποτελέσματα που παίρνετε, πατήστε το κουμπί Εικονική βιβλιοθήκη, επιλέξτε Δημιουργία βιβλιοθήκης, και εισάγετε ένα όνομα για τη νέα Εικονική βιβλιοθήκη. Η Εικονική βιβλιοθήκη θα δημιουργηθεί με βάση την αναζήτηση που έχετε μόλις εισάγει. Οι αναζητήσεις έχουν μεγάλη ισχύ, για παραδείγματα των πραγμάτων που μπορείτε να κάνετε με αυτές, δείτε το Η διεπαφή αναζήτησης.

Παραδείγματα χρήσιμων εικονικών βιβλιοθηκών

 • Βιβλία που προστέθηκαν στο calibre την τελευταία μέρα:

  date:>1daysago

 • Βιβλία που προστέθηκαν στο calibre τον τελευταίο μήνα:

  date:>30daysago

 • Βιβλία με αξιολόγηση 5 αστέρων:

  rating:5

 • Βιβλία με αξιολόγηση τουλάχιστον 4 αστέρων:

  rating:>=4

 • Βιβλία χωρίς αξιολόγηση:

  rating:false

 • Περιοδικά που έχουν ληφθεί από την διεργασία Λήψης ειδήσεων του calibre:

  tags:=News and author:=calibre

 • Βιβλία χωρίς ετικέτες:

  tags:false

 • Βιβλία χωρίς εξώφυλλα:

  cover:false

Εργασία με εικονικές βιβλιοθήκες

Μπορείτε να επεξεργαστείτε μια ήδη υπάρχουσα Εικονική βιβλιοθήκη ή να την αφαιρέσετε, πατώντας το κουμπί Εικονική βιβλιοθήκη και επιλέγοντας την κατάλληλη δράση.

Μπορείτε να ενημερώσετε το calibre ότι θέλετε πάντα να ξεκινάτε με μια συγκεκριμένη Εικονική βιβλιοθήκη όταν ανοίγει η τρέχουσα βιβλιοθήκη, πηγαίνοντας στο Προτιμήσεις → Διεπαφή → Συμπεριφορά.

Μπορείτε στα γρήγορα να χρησιμοποιήσετε την τρέχουσα αναζήτηση ως μια προσωρινή Εικονική βιβλιοθήκη πατώντας το κουμπί Εικονική βιβλιοθήκη και επιλέγοντας την καταχώρηση *τρέχουσα αναζήτηση.

Μπορείτε να προβάλετε όλες τις διαθέσιμες Εικονικές βιβλιοθήκες ως καρτέλες πάνω από τον κατάλογο των βιβλίων. Αυτό είναι ιδιαίτερα βολικό αν σας αρέσει να αλλάζετε Εικονικές βιβλιοθήκες πολύ συχνά. Πατήστε το κουμπί Εικονική βιβλιοθήκη και επιλέξτε Εμφάνιση Εικονικών βιβλιοθηκών ως καρτέλες.. Μπορείτε αν αναπροσαρμόσετε τη θέση κάθε καρτέλας στη μπάρα σύροντας και αφήνοντάς την, ή να κλείσετε όσες καρτέλες δεν θέλετε να βλέπετε. Οι κλειστές καρτέλες μπορούν να επανεμφανιστούν πατώντας το δεξί πλήκτρο του ποντικιού πάνω στη μπάρα με τις καρτέλες.

Χρήση εικονικών βιβλιοθηκών σε αναζητήσεις

Μπορείτε να αναζητήσετε βιβλία που βρίσκονται σε μια Εικονική βιβλιοθήκη χρησιμοποιώντας το πρόθεμα vl:. Για παράδειγμα, η αναζήτηση vl:Read θα βρει όλα τα βιβλία στην Εικονική βιβλιοθήκη Read. Η αναζήτηση vl:Read and vl:"Science Fiction" θα βρει όλα τα βιβλία που βρίσκονται ταυτοχρόνως στις Εικονικές βιβλιοθήκες Read και Science Fiction.

Η τιμή που ακολουθεί μετά το vl: πρέπει να είναι το όνομα μιας Εικονικής βιβλιοθήκης. Αν το όνομα της Εικονικής βιβλιοθήκης περιέχει διαστήματα, οριοθετήστε το με σπαραγμίδες.

Μια χρήση για αναζητήσεις σε μια Εικονική βιβλιοθήκη είναι στον εξυπηρετητή περιεχομένων. Στο Προτιμήσεις → Διαδικτυακός Διαμοιρασμός → Να απαιτείται όνομα χρήστη και κωδικός μπορείτε να περιορίσετε τις βιβλιοθήκες του calibre που είναι ορατές σε κάποιο χρήστη. Για κάθε ορατή βιβλιοθήκη μπορείτε να καθορίσετε μια έκφραση αναζήτησης για να περιορίσετε περαιτέρω ποια βιβλία θα είναι ορατά. Χρησιμοποιήστε vl:"Όνομα εικονικής βιβλιοθήκης" για να περιορίσετε τα βιβλία σε εκείνα της Εικονικής βιβλιοθήκης.

Χρήση πρόσθετων περιορισμών

Μπορείτε να περιορίσετε περαιτέρω τα βιβλία που εμφανίζονται σε μια Εικονική βιβλιοθήκη χρησιμοποιώντας Επιπρόσθετους περιορισμούς. Οι επιπρόσθετοι περιορισμοί είναι αποθηκευμένες αναζητήσεις που δημιουργήσατε νωρίτερα, που μπορούν να εφαρμοστούν στην τρέχουσα Εικονική βιβλιοθήκη περιορίζοντας περισσότερο τα βιβλία που εμφανίζονται στην Εικονική βιβλιοθήκη. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε μια Εικονική βιβλιοθήκη για βιβλία με ετικέτα Ιστορικά Μυθιστορήματα και μια αποθηκευμένη αναζήτηση που σας δείχνει τα βιβλία που δεν έχετε διαβάσει. Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί Εικονική βιβλιοθήκη και να επιλέξετε την καταχώρηση Επιπρόσθετος περιορισμός για να δείτε μόνο Ιστορικά Μυθιστορήματα που δεν έχετε διαβάσει. Για να μάθετε για τις αποθηκευμένες αναζητήσεις, δείτε Αποθήκευση αναζητήσεων.