Σύγκριση βιβλίων

Το Callibre συμπεριλαμβάνει ένα ενσωματωμένο εργαλείο σύγκρισης ψηφιακών βιβλίων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διαπιστωθεί τι έχει αλλάξει μέσα σε ένα ψηφιακό βιβλίο μετά την επεξεργασία ή τη μετατροπή του. Μπορεί να συγκρίνει βιβλία που βρίσκονται στις μορφές EPUB και AZW3.

Για να το χρησιμοποιήσετε, είτε ανοίξτε το ψηφιακό βιβλίο χρησιμοποιώντας την επιλογή Επεξεργασία βιβλίων και μετά πατήστε πάνω στο πλήκτρο Αρχείο  →  Σύγκριση με άλλο ψηφιακό βιβλίο ή χρησιμοποιήστε το πάνελ Λεπτομέρειες βιβλίου. Εάν κάνετε μια μετατροπή από EPUB σε EPUB, το πρωταρχικό αρχείο EPUB θα αποθηκευτεί ως ORIGINAL_EPUB αρχείο. Απλά κάνετε διπλό κλικ στην επιλογή ORIGINAL_EPUB στην καρτέλα «λεπτομέρειες βιβλίων» και επιλέξτε Σύγκριση με μορφή EPUB .

Το εργαλείο σύγκρισης που θα ανοίξει θα μοιάζει με το απόσπασμα της παρακάτω οθόνης. Σας επισημαίνει τις διαφορές μεταξύ των κειμένων, των στυλ και των εικόνων στα επιλεγμένα βιβλία.

The compare tool

Κατανοώντας το εργαλείο σύγκρισης

Όπως μπορεί να παρατηρηθεί στην παραπάνω εικόνα από την οθόνη, η παράθεση της σύγκρισης δείχνει τις διαφορές μεταξύ των δύο κειμένων απ” άκρη σε άκρη. Μόνο οι διαφορές, με μερικές γραμμές συγκειμένου προβάλλονται. Αυτό καθιστά εύκολο να διαπιστωθεί με μια ματιά μόνο το τι έχει αλλάξει μέσα σε ένα μεγάλο κείμενο, όπως σε ένα βιβλίο

Το κείμενο που προστέθηκε αναπαρίσταται με ένα πράσινο φόντο, το κείμενο που αφαιρέθηκε με κόκκινο φόντο και το κείμενο που τροποποιήθηκε με μπλε φόντο.

Οι αριθμοί των γραμμών όλων των τροποποιημένων κειμένων φαίνονται στα πλάγια, κάνοντας εύκολη τη μετάβαση σε συγκεκριμένες αλλαγές κατά την επεξεργασία. Όταν ανοίγετε το εργαλείο σύγκρισης κατά την επεξεργασία, μπορείτε ακόμη να κάνετε διπλό κλικ πάνω σε μια γραμμή στο δεξί πάνελ για να μεταβείτε σε αυτή τη γραμμή στον επεξεργαστή αυτόματα.

Μια χρήσιμη τεχνική όταν συγκρίνετε βιβλία είναι να δώσετε εντολή στο εργαλείο σύγκρισης να επιδιορθώσει το κείμενο και το στυλ των αρχείων πριν καταμετρήσει τις διαφορές. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές κάτω δεξιά και επιλέξτε Επιδιόρθωσε τα αρχεία πριν τη σύγκριση. Σημειώστε ότι η επιδιόρθωση μπορεί κάποιες φορές να έχει ανεπιθύμητα αποτελέσματα, καθώς μπορεί να προκαλέσει μη έγκυρες σημάνσεις που θα πρέπει να τροποποιηθούν. Επίσης, μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό των γραμμών του προβαλλόμενου κειμένου γύρω από τις αλλαγές διαμέσου του κουμπιού Επιλογές.

Μπορείτε να αναζητήσετε οποιοδήποτε κείμενο στις διαφορές μέσω της μπάρας αναζήτησης στο κάτω μέρος. Θα χρειαστεί να καθορίσετε σε ποιο πάνελ θέλετε να γίνει η αναζήτηση, στο Αριστερό ή στο Δεξί.

Εκκίνηση εργαλείου σύγκρισης

Το εργαλείο αναζήτησης είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν έχετε δύο εκδοχές του ίδιου βιβλίου και θέλετε να δείτε τις διαφορές μεταξύ αυτών. Για αυτό το σκοπό, υπάρχουν ποικίλοι τρόποι να εκκινήσετε το εργαλείο σύγκρισης.

Σύγκριση μεταξύ δύο αρχείων βιβλίου

Ανοίξτε το πρώτο αρχείο με το εργαλείο Επεξεργασία βιβλίων. Τώρα κάντε κλικ Αρχείο  →  Σύγκριση με άλλο βιβλίο και επιλέξτε το δεύτερο αρχείο (θα πρέπει να ανήκει στον ίδιο τύπο αρχείου με το προηγούμενο). Η προβολή σύγκρισης θα ανοίξει με το υπό επεξεργασία αρχείο στα δεξιά, ενώ το δεύτερο αρχείο θα παρατίθεται στα αριστερά.

Συγκρίνοντας το ORIGINAL_FMT με το FMT

Όταν κάνετε μια μετατροπή στο πρόγραμμα calibre από μια μορφή FMT σε μια όμοια, το αρχικό αρχείο αποθηκεύεται ως ORIGINAL_FMT. Μπορείτε να δείτε τι έχει αλλάξει κατά τη μετατροπή κάνοντας δεξί κλικ στην καταχώρηση ORIGINAL_FMT στο πάνελ Λεπτομέρειες βιβλίου του κεντρικού παράθυρου του calibre, και επιλέγοντας Σύγκρινε με FMT. Η προβολή σύγκρισης θα ανοίξει με το ORIGINAL_FMT στα αριστερά και το FMT στα δεξιά.

Συγκρίνοντας μια έκδοση αναφοράς με την παρούσα κατάσταση του βιβλίου κατά την επεξεργασία

Το εργαλείο Επεξεργασία βιβλίων έχει μια πολύ χρήσιμη λειτουργία, που ονομάζεται Checkpoints. Αυτό σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε την παρούσα κατάσταση του βιβλίου με ένα όνομα έκδοση αναφοράς, στο οποίο μπορείτε να επανέλθετε αν δεν σας αρέσουν οι αλλαγές που έχετε κάνει μετέπειτα. «Εκδόσεις αναφοράς» μπορούν να δημιουργηθούν και αυτόματα κατά τη διάρκεια διάφορων αυτόματων δράσεων κατά την επεξεργασία. Μπορείτε να δείτε τη λίστα των «εκδόσεων αναφοράς» πηγαίνοντας στην επιλογή Προβολή  →  Εκδόσεις αναφοράς και μετά χρησιμοποιήστε το κουμπί Σύγκριση για να συγκρίνετε το βιβλίο στο συγκεκριμένο «έκδοση αναφοράς» με την παρούσα κατάσταση. Το εργαλείο σύγκρισης θα προβάλει την «έκδοση αναφοράς» στα αριστερά και την παρούσα κατάσταση στα δεξιά.