web2disk

web2disk URL

Yang mana URL seperti https://google.com

Whenever you pass arguments to web2disk that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[pilihan]

--base-dir, -d

Direktori dasar yang mana URL disimpan. Lalai ialah .

--delay

Sela minimum dalam saat diantara dapatan berturutan. Lalai ialah 0 s

--dont-download-stylesheets

Jangan muat turun lembar gaya CSS.

--encoding

Pengekodan aksara untuk laman sesawang yang anda cuba muat turun. Lalai ialah cuba dan teks pengekodan.

--filter-regexp

Mana-mana pautan yang sepadan dengan ungkapan nalar ini akan diabaikan. Pilihan ini boleh dinyatakan berbilang kali. Secara lalai, tiada pautan diabaikan. Jika kedua-dua ungkapan nalar dan padanan ungkapan nalar dinyatakan, maka ungkapan nalar padanan dilaksana dahulu.

--help, -h

tunjuk mesej bantuan ini dan keluar

--match-regexp

Hanya pautan yang padan dengan ungkapan nalar ini akan diikuti. Pilihan ini boleh dinyatakan berbilang kali. Secara lalai semua pautan diikuti.

--max-files, -n

Bilangan maksimum fail yang dimuat turun. Ia hanya dilaksana pada fail melalui tag <a href>. Lalai ialah 9223372036854775807

--max-recursions, -r

Bilangan aras maksimum untuk rekursif iaitu kedalaman pautan yang diikuti. Lalai 1

--timeout, -t

Had masa tamat dalam saat untuk menunggu respon dari pelayan. Lalai: 10.0 s

--verbose

Tunjuk maklumat output terperinci. Berguna untuk penyahpepijatan

--version

tunjuk nombor versi program dan keluar