calibre arenduskeskkonna üles seadmine

calibre on täiesti avatud lähtekoodiga tarkvara, litsentsitud litsentsi GNU GPL v3 alusel. See tähendab, et sa võid programmi vabalt alla laadida ja muuta nii, kuidas süda soovib. Selles sektsioonis õpid, kuidas oma operatsioonisüsteemil seada üles calibre arenduskeskkond. calibre on kirjutatud peamiselt Python-keeles, segatuna väikse osaga C/C++ koodiga kiiruse ja süsteemi liidestamise jaoks. Pane tähele, et calibre ei ühildu Python 3-ga ja nõuab vähemalt Python 2.7.9.

Disaini põhimõtted

calibrel on juured Unixi maailmas, mis tähendab, et selle ülesehitus on väga modulaarne. Moodulid suhtlevad üksteisega hästimääratletud liideste kaudu. See teeb uute võimaluste lisamise ja vigade parandamise calibres väga lihtsaks, mille tulemuseks on kiire arendus. Oma juurte tõttu on calibrel kõigi oma funktsioonide jaoks põhjalik käsurealiides, mis on dokumenteeritud lehel Käsuliides.

The modular design of calibre is expressed via Plugins. There is a tutorial on writing calibre plugins. For example, adding support for a new device to calibre typically involves writing less than a 100 lines of code in the form of a device driver plugin. You can browse the built-in drivers. Similarly, adding support for new conversion formats involves writing input/output format plugins. Another example of the modular design is the recipe system for fetching news. For more examples of plugins designed to add features to calibre, see the Index of plugins.

Koodi skeem

Terve python-keeles calibre kood asub pakis calibre. See pakk sisaldab järgnevaid peamisi alampakke

 • devices - Kõik seadmete draiverid. Lihtsalt vaata mõnd sisseehitatud draiverit, et saada aimu, kuidas need töötavad.

  • For details, see: devices.interface which defines the interface supported by device drivers and devices.usbms which defines a generic driver that connects to a USBMS device. All USBMS based drivers in calibre inherit from it.
 • e-books - All the e-book conversion/metadata code. A good starting point is calibre.ebooks.conversion.cli which is the module powering the ebook-convert command. The conversion process is controlled via conversion.plumber. The format independent code is all in ebooks.oeb and the format dependent code is in ebooks.format_name.

  • Metaandmete lugemine, kirjutamine ja allalaadimine on kõik pakis ebooks.metadata
  • Conversion happens in a pipeline, for the structure of the pipeline, see Sissejuhatus. The pipeline consists of an input plugin, various transforms and an output plugin. The code that constructs and drives the pipeline is in plumber.py. The pipeline works on a representation of an e-book that is like an unzipped epub, with manifest, spine, toc, guide, html content, etc. The class that manages this representation is OEBBook in ebooks.oeb.base. The various transformations that are applied to the book during conversions live in oeb/transforms/*.py. And the input and output plugins live in conversion/plugins/*.py.
  • E-book editing happens using a different container object. It is documented in E-raamatute muutmistööriistade API dokumentatisoon.
 • db - Andmebaasi põhiliides. calibre kogu liidese jaoks vaata lehte Andmebaasi liidese API dokumentatsioon.

 • Sisuserver: srv on calibre Sisuserver.

 • gui2 - Graafiline kasutajaliides. Kasutajaliidese laadimine toimub kohtade gui2.main ja gui2.ui. E-raamatute vaatur on kohas gui2.viewer. E-raamatute muutja on kohas gui2.tweak_book.

If you want to locate the entry points for all the various calibre executables, look at the entry_points structure in linux.py.

Kui sul on koodist aru saamiseks abi vaja, kirjuta arendusfoorumis ja üks calibre paljudest arendajatest väga tõenäoliselt aitab sind.

Koodi hankimine

You can get the calibre source code in two ways, using a version control system or directly downloading a tarball.

calibre uses Git, a distributed version control system. Git is available on all the platforms calibre supports. After installing Git, you can get the calibre source code with the command:

git clone git://github.com/kovidgoyal/calibre.git

Windowsil on sul vaja täielikku rajanime, midagi sellist nagu C:\Program Files\Git\git.exe.

calibre on väga mahukas projekt väga pika lähtekoodi muudatuste ajalooga, seega võib ülalolev aega võtta (sõltuvalt sinu interneti kiirusest 10 minutit kuni tund).

Kui tahad koodi saada kiiremini, siis uusima väljalaske lähtekood on alati arhiivina saadaval.

Haru uusimale koodile uuendamiseks kasuta käsku:

git pull --no-edit

Koodi saab vaadata ka saidil GitHub.

Oma muudatuste pakkumine

If you only plan to make a few small changes, you can make your changes and create a „merge directive“ which you can then attach to a ticket in the calibre bug tracker. To do this, make your changes, then run:

git commit -am "Comment describing your changes"
git format-patch origin/master --stdout > my-changes

This will create a my-changes file in the current directory, simply attach that to a ticket on the calibre bug tracker. Note that this will include all the commits you have made. If you only want to send some commits, you have to change origin/master above. To send only the last commit, use:

git format-patch HEAD~1 --stdout > my-changes

To send the last n commits, replace 1 with n, for example, for the last 3 commits:

git format-patch HEAD~3 --stdout > my-changes

Be careful to not include merges when using HEAD~n.

If you plan to do a lot of development on calibre, then the best method is to create a GitHub account. Below is a basic guide to setting up your own fork of calibre in a way that will allow you to submit pull requests for inclusion into the main calibre repository:

 • Setup git on your machine as described in this article: Setup Git

 • Setup ssh keys for authentication to GitHub, as described here: Generating SSH keys

 • Mine aadressile https://github.com/kovidgoyal/calibre ja klõpsa nupul Fork.

 • Terminalis sisesta:

  git clone git@github.com:<username>/calibre.git
  git remote add upstream https://github.com/kovidgoyal/calibre.git
  

  Replace <username> above with your GitHub username. That will get your fork checked out locally.

 • You can make changes and commit them whenever you like. When you are ready to have your work merged, do a:

  git push
  

  and go to https://github.com/<username>/calibre and click the Pull Request button to generate a pull request that can be merged.

 • You can update your local copy with code from the main repo at any time by doing:

  git pull upstream
  

You should also keep an eye on the calibre development forum. Before making major changes, you should discuss them in the forum or contact Kovid directly (his email address is all over the source code).

Windowsi arenduskeskkond

Märkus

You must also get the calibre source code separately as described above.

Install calibre normally, using the Windows installer. Then open a Command Prompt and change to the previously checked out calibre code directory. For example:

cd C:\Users\kovid\work\calibre

calibre on kaust, mis sisaldab alamkaustu src ja resources.

The next step is to set the environment variable CALIBRE_DEVELOP_FROM to the absolute path of the src directory. So, following the example above, it would be C:\Users\kovid\work\calibre\src. Here is a short guide to setting environment variables on Windows.

Once you have set the environment variable, open a new command prompt and check that it was correctly set by using the command:

echo %CALIBRE_DEVELOP_FROM%

Selle keskkonnamuutuja määramine tähendab, et calibre laeb nüüd kogu oma Python koodi määratud asukohast.

Ongi kõik! Sa oled nüüd valmis calibre koodiga töötama. Näiteks ava oma lemmikredaktoris fail src\calibre\__init__.py ja lisa faili alguse lähedale rida:

print ("Hello, world!")

Nüüd käivita käsk calibredb. Väljundi kõige esimesel real peaks olema Hello, world!.

You can also setup a calibre development environment inside the free Microsoft Visual Studio, if you like, following the instructions here.

macOS arenduskeskkond

Märkus

You must also get the calibre source code separately as described above.

Install calibre normally using the provided .dmg. Then open a Terminal and change to the previously checked out calibre code directory, for example:

cd /Users/kovid/work/calibre

calibre is the directory that contains the src and resources sub-directories. The calibre command line tools are found inside the calibre app bundle, in /Applications/calibre.app/Contents/MacOS you should add this directory to your PATH environment variable, if you want to run the command line tools easily.

The next step is to create a bash script that will set the environment variable CALIBRE_DEVELOP_FROM to the absolute path of the src directory when running calibre in debug mode.

Create a plain text file:

#!/bin/sh
export CALIBRE_DEVELOP_FROM="/Users/kovid/work/calibre/src"
calibre-debug -g

Save this file as /usr/bin/calibre-develop, then set its permissions so that it can be executed:

chmod +x /usr/bin/calibre-develop

Once you have done this, run:

calibre-develop

You should see some diagnostic information in the Terminal window as calibre starts up, and you should see an asterisk after the version number in the GUI window, indicating that you are running from source.

Linuxi arenduskeskkond

Märkus

You must also get the calibre source code separately as described above.

calibre is primarily developed on Linux. You have two choices in setting up the development environment. You can install the calibre binary as normal and use that as a runtime environment to do your development. This approach is similar to that used in Windows and macOS. Alternatively, you can install calibre from source. Instructions for setting up a development environment from source are in the INSTALL file in the source tree. Here we will address using the binary as a runtime, which is the recommended method.

Install calibre using the binary installer. Then open a terminal and change to the previously checked out calibre code directory, for example:

cd /home/kovid/work/calibre

calibre on kaust, mis sisaldab alamkaustu src ja resources.

The next step is to set the environment variable CALIBRE_DEVELOP_FROM to the absolute path of the src directory. So, following the example above, it would be /home/kovid/work/calibre/src. How to set environment variables depends on your Linux distribution and what shell you are using.

Once you have set the environment variable, open a new terminal and check that it was correctly set by using the command:

echo $CALIBRE_DEVELOP_FROM

Selle keskkonnamuutuja määramine tähendab, et calibre laeb nüüd kogu oma Python koodi määratud asukohast.

That’s it! You are now ready to start hacking on the calibre code. For example, open the file src/calibre/__init__.py in your favorite editor and add the line:

print ("Hello, world!")

Nüüd käivita käsk calibredb. Väljundi kõige esimesel real peaks olema Hello, world!.

Having separate „normal“ and „development“ calibre installs on the same computer

The calibre source tree is very stable and rarely breaks, but if you feel the need to run from source on a separate test library and run the released calibre version with your everyday library, you can achieve this easily using .bat files or shell scripts to launch calibre. The example below shows how to do this on Windows using .bat files (the instructions for other platforms are the same, just use a shell script instead of a .bat file)

Et käivitada calibre väljalaskeversioon oma igapäevase koguga:

calibre-normal.bat:

calibre.exe "--with-library=C:\path\to\everyday\library folder"

calibre-dev.bat:

set CALIBRE_DEVELOP_FROM=C:\path\to\calibre\checkout\src
calibre.exe "--with-library=C:\path\to\test\library folder"

Debugging tips

Python is a dynamically typed language with excellent facilities for introspection. Kovid wrote the core calibre code without once using a debugger. There are many strategies to debug calibre code:

Using print statements

This is Kovid’s favorite way to debug. Simply insert print statements at points of interest and run your program in the terminal. For example, you can start the GUI from the terminal as:

calibre-debug -g

Similarly, you can start the e-book-viewer as:

calibre-debug -w /path/to/file/to/be/viewed

The e-book-editor can be started as:

calibre-debug -t /path/to/be/edited

Using an interactive Python interpreter

You can insert the following two lines of code to start an interactive Python session at that point:

from calibre import ipython
ipython(locals())

When running from the command line, this will start an interactive Python interpreter with access to all locally defined variables (variables in the local scope). The interactive prompt even has TAB completion for object properties and you can use the various Python facilities for introspection, such as dir(), type(), repr(), etc.

Using the Python debugger as a remote debugger

You can use the builtin Python debugger (pdb) as a remote debugger from the command line. First, start the remote debugger at the point in the calibre code you are interested in, like this:

from calibre.rpdb import set_trace
set_trace()

Then run calibre, either as normal, or using one of the calibre-debug commands described in the previous section. Once the above point in the code is reached, calibre will freeze, waiting for the debugger to connect.

Now open a terminal or command prompt and use the following command to start the debugging session:

calibre-debug -c "from calibre.rpdb import cli; cli()"

You can read about how to use the Python debugger in the Python stdlib docs for the pdb module.

Märkus

By default, the remote debugger will try to connect on port 4444. You can change it, by passing the port parameter to both the set_trace() and the cli() functions above, like this: set_trace(port=1234) and cli(port=1234).

Märkus

The Python debugger cannot handle multiple threads, so you have to call set_trace once per thread, each time with a different port number.

Using the debugger in your favorite Python IDE

It is possible to use the builtin debugger in your favorite Python IDE, if it supports remote debugging. The first step is to add the calibre src checkout to the PYTHONPATH in your IDE. In other words, the directory you set as CALIBRE_DEVELOP_FROM above, must also be in the PYTHONPATH of your IDE.

Then place the IDE’s remote debugger module into the src subdirectory of the calibre source code checkout. Add whatever code is needed to launch the remote debugger to calibre at the point of interest, for example in the main function. Then run calibre as normal. Your IDE should now be able to connect to the remote debugger running inside calibre.

Executing arbitrary scripts in the calibre Python environment

The calibre-debug command provides a couple of handy switches to execute your own code, with access to the calibre modules:

calibre-debug -c "some Python code"

is great for testing a little snippet of code on the command line. It works in the same way as the -c switch to the Python interpreter:

calibre-debug myscript.py

can be used to execute your own Python script. It works in the same way as passing the script to the Python interpreter, except that the calibre environment is fully initialized, so you can use all the calibre code in your script. To use command line arguments with your script, use the form:

calibre-debug myscript.py -- --option1 arg1

The -- causes all subsequent arguments to be passed to your script.

Oma projektides calibre kasutamine

Sinu Python-põhises projektis on võimalik kasutada calibre funktsioone/koodi. Selleks on kaks viisi:

calibre kompileeritud programmi installimine

Kui sul on calibre kompileeritud programm installitud, saad kasutada calibrega kaasasolevat Python interpretaatorit sedasi:

calibre-debug /path/to/your/python/script.py -- arguments to your script

Lähtekoodist installimine Linuxis

In addition to using the above technique, if you do a source install on Linux, you can also directly import calibre, as follows:

import init_calibre
import calibre

print calibre.__version__

It is essential that you import the init_calibre module before any other calibre modules/packages as it sets up the interpreter to run calibre code.