Calibre’nin işlevselliğini artırmak için kendi eklentilerinizi yazmak

calibre has a very modular design. Almost all functionality in calibre comes in the form of plugins. Plugins are used for conversion, for downloading news (though these are called recipes), for various components of the user interface, to connect to different devices, to process files when adding them to calibre and so on. You can get a complete list of all the built-in plugins in calibre by going to Preferences → Advanced → Plugins.

Burda, calibre’ye yeni işlevler kazandırmak için kendi eklentilerinizi nasıl oluşturacağınızı öğreteceğiz.

Not

Bu yalnızca >= 0.8.60 calibre sürümleri ile mümkündür

Bir calibre eklentisinin anatomisi

A calibre plugin is very simple, it’s just a ZIP file that contains some Python code and any other resources like image files needed by the plugin. Without further ado, let’s see a basic example.

Çeşitli e-belgeleri EPUB ve MOBI biçimlerinde dağıtmak için kullandığınız bir calibre kurulumunuz olduğunu varsayın. Calibre tarafından üretilen tüm dosyaların yayıncısının “Merhaba dünya” olmasını istersiniz, bunu şu şekilde yapabilirsiniz. __init__.py isimli bir dosya oluşturun (bu özel bir isimdir ve eklentinizin ana dosyası için her zaman kullanılmak zorundadır) ve aşağıdaki Python kodunu girin:

from calibre.customize import FileTypePlugin

class HelloWorld(FileTypePlugin):

  name        = 'Hello World Plugin' # Name of the plugin
  description     = 'Set the publisher to Hello World for all new conversions'
  supported_platforms = ['windows', 'osx', 'linux'] # Platforms this plugin will run on
  author       = 'Acme Inc.' # The author of this plugin
  version       = (1, 0, 0)  # The version number of this plugin
  file_types     = {'epub', 'mobi'} # The file types that this plugin will be applied to
  on_postprocess   = True # Run this plugin after conversion is complete
  minimum_calibre_version = (0, 7, 53)

  def run(self, path_to_ebook):
    from calibre.ebooks.metadata.meta import get_metadata, set_metadata
    with open(path_to_ebook, 'r+b') as file:
      ext = os.path.splitext(path_to_ebook)[-1][1:].lower()
      mi = get_metadata(file, ext)
      mi.publisher = 'Hello World'
      set_metadata(file, mi, ext)
    return path_to_ebook

That’s all. To add this code to calibre as a plugin, simply run the following in the folder in which you created __init__.py:

calibre-customize -b .

Not

On macOS, the command line tools are inside the calibre bundle, for example, if you installed calibre in /Applications the command line tools are in /Applications/calibre.app/Contents/MacOS/.

You can download the Hello World plugin from helloworld_plugin.zip.

Calibre kullanarak her bir kitap dönüştürme işlemi yaptığınızda, eklentinin run() metodu çağrılacak ve dönüştürülen kitabın yayımcısı olarak “Merhaba Dünya” ayarlanacak. Bu önemsiz bir eklenti, daha karmaşık ve kullanıcı arayüzüne bir şeyler ekleyen bir tanesine geçelim.

Kullanıcı Arayüzü eklentisi

This plugin will be spread over a few files (to keep the code clean). It will show you how to get resources (images or data files) from the plugin ZIP file, allow users to configure your plugin, how to create elements in the calibre user interface and how to access and query the books database in calibre.

You can download this plugin from interface_demo_plugin.zip

The first thing to note is that this ZIP file has a lot more files in it, explained below, pay particular attention to plugin-import-name-interface_demo.txt.

plugin-import-name-interface_demo.txt

An empty text file used to enable the multi-file plugin magic. This file must be present in all plugins that use more than one .py file. It should be empty and its filename must be of the form: plugin-import-name-**some_name**.txt. The presence of this file allows you to import code from the .py files present inside the ZIP file, using a statement like:

from calibre_plugins.some_name.some_module import some_object

The prefix calibre_plugins must always be present. some_name comes from the filename of the empty text file. some_module refers to some_module.py file inside the ZIP file. Note that this importing is just as powerful as regular Python imports. You can create packages and subpackages of .py modules inside the ZIP file, just like you would normally (by defining __init__.py in each sub-folder), and everything should “just work”.

The name you use for some_name enters a global namespace shared by all plugins, so make it as unique as possible. But remember that it must be a valid Python identifier (only alphabets, numbers and the underscore).

__init__.py

Daha önce olduğu gibi, eklenti sınıfını belirleyen dosya

main.py

Bu dosya işe yarar bir şeyler yapan gerçek kodu içerir

ui.py

Bu dosya eklentinin arayüz kısmını tanımlar

images/icon.png

Eklenti için simge

about.txt

Eklenti hakkında bilgi veren bir metin dosyası

translations

Eklentinizin değişik dillere çevirilerini içeren .mo dosyalarını içeren bir dizin. Detaylar için aşağıya bakın.

Şimdi koda bakalım.

__init__.py

Önce, eklenti metadatasını tanımlamak için zorunlu __init__.py:

from calibre.customize import InterfaceActionBase

class InterfacePluginDemo(InterfaceActionBase):
  '''
  This class is a simple wrapper that provides information about the actual
  plugin class. The actual interface plugin class is called InterfacePlugin
  and is defined in the ui.py file, as specified in the actual_plugin field
  below.

  The reason for having two classes is that it allows the command line
  calibre utilities to run without needing to load the GUI libraries.
  '''
  name        = 'Interface Plugin Demo'
  description     = 'An advanced plugin demo'
  supported_platforms = ['windows', 'osx', 'linux']
  author       = 'Kovid Goyal'
  version       = (1, 0, 0)
  minimum_calibre_version = (0, 7, 53)

  #: This field defines the GUI plugin class that contains all the code
  #: that actually does something. Its format is module_path:class_name
  #: The specified class must be defined in the specified module.
  actual_plugin    = 'calibre_plugins.interface_demo.ui:InterfacePlugin'

  def is_customizable(self):
    '''
    This method must return True to enable customization via
    Preferences->Plugins
    '''
    return True

  def config_widget(self):
    '''
    Implement this method and :meth:`save_settings` in your plugin to
    use a custom configuration dialog.

    This method, if implemented, must return a QWidget. The widget can have
    an optional method validate() that takes no arguments and is called
    immediately after the user clicks OK. Changes are applied if and only
    if the method returns True.

    If for some reason you cannot perform the configuration at this time,
    return a tuple of two strings (message, details), these will be
    displayed as a warning dialog to the user and the process will be
    aborted.

    The base class implementation of this method raises NotImplementedError
    so by default no user configuration is possible.
    '''
    # It is important to put this import statement here rather than at the
    # top of the module as importing the config class will also cause the
    # GUI libraries to be loaded, which we do not want when using calibre
    # from the command line
    from calibre_plugins.interface_demo.config import ConfigWidget
    return ConfigWidget()

  def save_settings(self, config_widget):
    '''
    Save the settings specified by the user with config_widget.

    :param config_widget: The widget returned by :meth:`config_widget`.
    '''
    config_widget.save_settings()

    # Apply the changes
    ac = self.actual_plugin_
    if ac is not None:
      ac.apply_settings()


The only noteworthy feature is the field actual_plugin. Since calibre has both command line and GUI interfaces, GUI plugins like this one should not load any GUI libraries in __init__.py. The actual_plugin field does this for you, by telling calibre that the actual plugin is to be found in another file inside your ZIP archive, which will only be loaded in a GUI context.

Remember that for this to work, you must have a plugin-import-name-some_name.txt file in your plugin ZIP file, as discussed above.

Ayrıca eklentinin kullanıcı yapılandırmasının etkinleştirilmesi için bir kaç metod bulunmaktadır. Bunlardan aşağıda söz edilmektedir.

ui.py

Şimdi asıl GUI eklentisini tanımlayan ui.py ye bakalım. Kaynak kod yoğun şekilde yorumlanmıştır, kendini açıklıyor olması lazım:

from calibre.gui2.actions import InterfaceAction
from calibre_plugins.interface_demo.main import DemoDialog


class InterfacePlugin(InterfaceAction):

  name = 'Interface Plugin Demo'

  # Declare the main action associated with this plugin
  # The keyboard shortcut can be None if you dont want to use a keyboard
  # shortcut. Remember that currently calibre has no central management for
  # keyboard shortcuts, so try to use an unusual/unused shortcut.
  action_spec = ('Interface Plugin Demo', None,
      'Run the Interface Plugin Demo', 'Ctrl+Shift+F1')

  def genesis(self):
    # This method is called once per plugin, do initial setup here

    # Set the icon for this interface action
    # The get_icons function is a builtin function defined for all your
    # plugin code. It loads icons from the plugin zip file. It returns
    # QIcon objects, if you want the actual data, use the analogous
    # get_resources builtin function.
    #
    # Note that if you are loading more than one icon, for performance, you
    # should pass a list of names to get_icons. In this case, get_icons
    # will return a dictionary mapping names to QIcons. Names that
    # are not found in the zip file will result in null QIcons.
    icon = get_icons('images/icon.png', 'Interface Demo Plugin')

    # The qaction is automatically created from the action_spec defined
    # above
    self.qaction.setIcon(icon)
    self.qaction.triggered.connect(self.show_dialog)

  def show_dialog(self):
    # The base plugin object defined in __init__.py
    base_plugin_object = self.interface_action_base_plugin
    # Show the config dialog
    # The config dialog can also be shown from within
    # Preferences->Plugins, which is why the do_user_config
    # method is defined on the base plugin class
    do_user_config = base_plugin_object.do_user_config

    # self.gui is the main calibre GUI. It acts as the gateway to access
    # all the elements of the calibre user interface, it should also be the
    # parent of the dialog
    d = DemoDialog(self.gui, self.qaction.icon(), do_user_config)
    d.show()

  def apply_settings(self):
    from calibre_plugins.interface_demo.config import prefs
    # In an actual non trivial plugin, you would probably need to
    # do something based on the settings in prefs
    prefs

main.py

Arayüz Eklenti Tanıtım iletişim penceresini uygulayan asıl mantıksal kısım.


from calibre_plugins.interface_demo.config import prefs


class DemoDialog(QDialog):

  def __init__(self, gui, icon, do_user_config):
    QDialog.__init__(self, gui)
    self.gui = gui
    self.do_user_config = do_user_config

    # The current database shown in the GUI
    # db is an instance of the class LibraryDatabase from db/legacy.py
    # This class has many, many methods that allow you to do a lot of
    # things. For most purposes you should use db.new_api, which has
    # a much nicer interface from db/cache.py
    self.db = gui.current_db

    self.l = QVBoxLayout()
    self.setLayout(self.l)

    self.label = QLabel(prefs['hello_world_msg'])
    self.l.addWidget(self.label)

    self.setWindowTitle('Interface Plugin Demo')
    self.setWindowIcon(icon)

    self.about_button = QPushButton('About', self)
    self.about_button.clicked.connect(self.about)
    self.l.addWidget(self.about_button)

    self.marked_button = QPushButton(
      'Show books with only one format in the calibre GUI', self)
    self.marked_button.clicked.connect(self.marked)
    self.l.addWidget(self.marked_button)

    self.view_button = QPushButton(
      'View the most recently added book', self)
    self.view_button.clicked.connect(self.view)
    self.l.addWidget(self.view_button)

    self.update_metadata_button = QPushButton(
      'Update metadata in a book\'s files', self)
    self.update_metadata_button.clicked.connect(self.update_metadata)
    self.l.addWidget(self.update_metadata_button)

    self.conf_button = QPushButton(
        'Configure this plugin', self)
    self.conf_button.clicked.connect(self.config)
    self.l.addWidget(self.conf_button)

    self.resize(self.sizeHint())

  def about(self):
    # Get the about text from a file inside the plugin zip file
    # The get_resources function is a builtin function defined for all your
    # plugin code. It loads files from the plugin zip file. It returns
    # the bytes from the specified file.
    #
    # Note that if you are loading more than one file, for performance, you
    # should pass a list of names to get_resources. In this case,
    # get_resources will return a dictionary mapping names to bytes. Names that
    # are not found in the zip file will not be in the returned dictionary.
    text = get_resources('about.txt')
    QMessageBox.about(self, 'About the Interface Plugin Demo',
        text.decode('utf-8'))

  def marked(self):
    ''' Show books with only one format '''
    db = self.db.new_api
    matched_ids = {book_id for book_id in db.all_book_ids() if len(db.formats(book_id)) == 1}
    # Mark the records with the matching ids
    # new_api does not know anything about marked books, so we use the full
    # db object
    self.db.set_marked_ids(matched_ids)

    # Tell the GUI to search for all marked records
    self.gui.search.setEditText('marked:true')
    self.gui.search.do_search()

  def view(self):
    ''' View the most recently added book '''
    most_recent = most_recent_id = None
    db = self.db.new_api
    for book_id, timestamp in db.all_field_for('timestamp', db.all_book_ids()).items():
      if most_recent is None or timestamp > most_recent:
        most_recent = timestamp
        most_recent_id = book_id

    if most_recent_id is not None:
      # Get a reference to the View plugin
      view_plugin = self.gui.iactions['View']
      # Ask the view plugin to launch the viewer for row_number
      view_plugin._view_calibre_books([most_recent_id])

  def update_metadata(self):
    '''
    Set the metadata in the files in the selected book's record to
    match the current metadata in the database.
    '''
    from calibre.ebooks.metadata.meta import set_metadata
    from calibre.gui2 import error_dialog, info_dialog

    # Get currently selected books
    rows = self.gui.library_view.selectionModel().selectedRows()
    if not rows or len(rows) == 0:
      return error_dialog(self.gui, 'Cannot update metadata',
               'No books selected', show=True)
    # Map the rows to book ids
    ids = list(map(self.gui.library_view.model().id, rows))
    db = self.db.new_api
    for book_id in ids:
      # Get the current metadata for this book from the db
      mi = db.get_metadata(book_id, get_cover=True, cover_as_data=True)
      fmts = db.formats(book_id)
      if not fmts:
        continue
      for fmt in fmts:
        fmt = fmt.lower()
        # Get a python file object for the format. This will be either
        # an in memory file or a temporary on disk file
        ffile = db.format(book_id, fmt, as_file=True)
        ffile.seek(0)
        # Set metadata in the format
        set_metadata(ffile, mi, fmt)
        ffile.seek(0)
        # Now replace the file in the calibre library with the updated
        # file. We dont use add_format_with_hooks as the hooks were
        # already run when the file was first added to calibre.
        db.add_format(book_id, fmt, ffile, run_hooks=False)

    info_dialog(self, 'Updated files',
        'Updated the metadata in the files of %d book(s)'%len(ids),
        show=True)

  def config(self):
    self.do_user_config(parent=self)
    # Apply the changes
    self.label.setText(prefs['hello_world_msg'])

Getting resources from the plugin ZIP file

calibre’s plugin loading system defines a couple of built-in functions that allow you to conveniently get files from the plugin ZIP file.

get_resources(isim_veya_isim_listesi)

This function should be called with a list of paths to files inside the ZIP file. For example to access the file icon.png in the folder images in the ZIP file, you would use: images/icon.png. Always use a forward slash as the path separator, even on Windows. When you pass in a single name, the function will return the raw bytes of that file or None if the name was not found in the ZIP file. If you pass in more than one name then it returns a dictionary mapping the names to bytes. If a name is not found, it will not be present in the returned dictionary.

get_icons(name_or_list_of_names, plugin_name=’’)

A wrapper for get_resources() that creates QIcon objects from the raw bytes returned by get_resources. If a name is not found in the ZIP file the corresponding QIcon will be null. In order to support icon theme-ing, pass in the human friendly name of your plugin as plugin_name. If the user is using an icon theme with icons for your plugin, they will be loaded preferentially.

Eklentiniz için kullanıcı yapılandırmasını etkinleştirmek

To allow users to configure your plugin, you must define three methods in your base plugin class, is_customizable, config_widget and save_settings as shown below:

  def is_customizable(self):
    '''
    This method must return True to enable customization via
    Preferences->Plugins
    '''
    return True
  def config_widget(self):
    '''
    Implement this method and :meth:`save_settings` in your plugin to
    use a custom configuration dialog.

    This method, if implemented, must return a QWidget. The widget can have
    an optional method validate() that takes no arguments and is called
    immediately after the user clicks OK. Changes are applied if and only
    if the method returns True.

    If for some reason you cannot perform the configuration at this time,
    return a tuple of two strings (message, details), these will be
    displayed as a warning dialog to the user and the process will be
    aborted.

    The base class implementation of this method raises NotImplementedError
    so by default no user configuration is possible.
    '''
    # It is important to put this import statement here rather than at the
    # top of the module as importing the config class will also cause the
    # GUI libraries to be loaded, which we do not want when using calibre
    # from the command line
    from calibre_plugins.interface_demo.config import ConfigWidget
    return ConfigWidget()
  def save_settings(self, config_widget):
    '''
    Save the settings specified by the user with config_widget.

    :param config_widget: The widget returned by :meth:`config_widget`.
    '''
    config_widget.save_settings()

    # Apply the changes
    ac = self.actual_plugin_
    if ac is not None:
      ac.apply_settings()

calibre’nin yapılandırma verisi saklamak için bir çok yöntemi vardır (uzun geçmişinden miras). Önerilen metod JSONConfig sınıfının kullanılmasıdır, bu da yapılandırmanızı bir .json dosyasında tutar.

Tanıtım eklentisindeki yapılandırma verisini yöneten kod config.py’de:


from calibre.utils.config import JSONConfig

# This is where all preferences for this plugin will be stored
# Remember that this name (i.e. plugins/interface_demo) is also
# in a global namespace, so make it as unique as possible.
# You should always prefix your config file name with plugins/,
# so as to ensure you dont accidentally clobber a calibre config file
prefs = JSONConfig('plugins/interface_demo')

# Set defaults
prefs.defaults['hello_world_msg'] = 'Hello, World!'


class ConfigWidget(QWidget):

  def __init__(self):
    QWidget.__init__(self)
    self.l = QHBoxLayout()
    self.setLayout(self.l)

    self.label = QLabel('Hello world &message:')
    self.l.addWidget(self.label)

    self.msg = QLineEdit(self)
    self.msg.setText(prefs['hello_world_msg'])
    self.l.addWidget(self.msg)
    self.label.setBuddy(self.msg)

  def save_settings(self):
    prefs['hello_world_msg'] = self.msg.text()

prefs nesnesi şimdi eklenti kodunda basitçe şu şekilde kullanılabilir:

from calibre_plugins.interface_demo.config import prefs

prefs nesnesinin main.py’de kullanıldığını görebilirsiniz:

  def config(self):
    self.do_user_config(parent=self)
    # Apply the changes
    self.label.setText(prefs['hello_world_msg'])

Edit book plugins

Now let’s change gears for a bit and look at creating a plugin to add tools to the calibre book editor. The plugin is available here: editor_demo_plugin.zip.

İlk adım, above de açıklandığı gibi tüm eklentiler için boş bir içe aktarma ismi dosyası oluşturmaktır. Eklentiyi plugin-import-name-editor_plugin_demo.txt olarak adlandıralım.

Şimdi eklenti metadatasını içeren – ismi, yazarı, sürümü vs. zorunlu __init__.py dosyasını oluşturuyoruz.

from calibre.customize import EditBookToolPlugin


class DemoPlugin(EditBookToolPlugin):

  name = 'Edit Book plugin demo'
  version = (1, 0, 0)
  author = 'Kovid Goyal'
  supported_platforms = ['windows', 'osx', 'linux']
  description = 'A demonstration of the plugin interface for the ebook editor'
  minimum_calibre_version = (1, 46, 0)

Tek bir düzenleyici eklenti her biri araç çubuğunda bir simgeye ve düzenleyicide Eklentiler menüsünde bir girdiye denk gelmek üzere bir çok araç sağlayabilir. Aracın birden çok eylemi bulunması durumunda alt menüleri de olabilir.

Araçların her biri eklentinizdeki main.py içinde tanımlanmalıdır. Her araç calibre.gui2.tweak_book.plugin.Tool sınıfından türetilen bir sınıftır. Tanıtım eklentisindeki main.py ye bakalım, kaynak kod yoğun olarak yorumlanmış ve kendini anlatabiliyor durumdadır. Daha fazla detay için calibre.gui2.tweak_book.plugin.Tool sınıfının API belgelerini okuyun.

main.py

Burda kitaptaki tüm yazı tipi boyutlarını kullanıcı tarafından sağlanan bir numarayla çarpan tek bir araç tanımı göreceğiz. Bu araç kendi eklentilerinizi geliştirirken ihtiyaç duyacağınız çeşitli önemli kavramı gösterir, yani (yoğun bir şekilde yorumlanmış) kaynak kodu dikkatli okumalısınız.

import re
from qt.core import QAction, QInputDialog
from css_parser.css import CSSRule

# The base class that all tools must inherit from
from calibre.gui2.tweak_book.plugin import Tool

from calibre import force_unicode
from calibre.gui2 import error_dialog
from calibre.ebooks.oeb.polish.container import OEB_DOCS, OEB_STYLES, serialize


class DemoTool(Tool):

  #: Set this to a unique name it will be used as a key
  name = 'demo-tool'

  #: If True the user can choose to place this tool in the plugins toolbar
  allowed_in_toolbar = True

  #: If True the user can choose to place this tool in the plugins menu
  allowed_in_menu = True

  def create_action(self, for_toolbar=True):
    # Create an action, this will be added to the plugins toolbar and
    # the plugins menu
    ac = QAction(get_icons('images/icon.png'), 'Magnify fonts', self.gui) # noqa
    if not for_toolbar:
      # Register a keyboard shortcut for this toolbar action. We only
      # register it for the action created for the menu, not the toolbar,
      # to avoid a double trigger
      self.register_shortcut(ac, 'magnify-fonts-tool', default_keys=('Ctrl+Shift+Alt+D',))
    ac.triggered.connect(self.ask_user)
    return ac

  def ask_user(self):
    # Ask the user for a factor by which to multiply all font sizes
    factor, ok = QInputDialog.getDouble(
      self.gui, 'Enter a magnification factor', 'Allow font sizes in the book will be multiplied by the specified factor',
      value=2, min=0.1, max=4
    )
    if ok:
      # Ensure any in progress editing the user is doing is present in the container
      self.boss.commit_all_editors_to_container()
      try:
        self.magnify_fonts(factor)
      except Exception:
        # Something bad happened report the error to the user
        import traceback
        error_dialog(self.gui, _('Failed to magnify fonts'), _(
          'Failed to magnify fonts, click "Show details" for more info'),
          det_msg=traceback.format_exc(), show=True)
        # Revert to the saved restore point
        self.boss.revert_requested(self.boss.global_undo.previous_container)
      else:
        # Show the user what changes we have made, allowing her to
        # revert them if necessary
        self.boss.show_current_diff()
        # Update the editor UI to take into account all the changes we
        # have made
        self.boss.apply_container_update_to_gui()

  def magnify_fonts(self, factor):
    # Magnify all font sizes defined in the book by the specified factor
    # First we create a restore point so that the user can undo all changes
    # we make.
    self.boss.add_savepoint('Before: Magnify fonts')

    container = self.current_container # The book being edited as a container object

    # Iterate over all style declarations in the book, this means css
    # stylesheets, <style> tags and style="" attributes
    for name, media_type in container.mime_map.items():
      if media_type in OEB_STYLES:
        # A stylesheet. Parsed stylesheets are css_parser CSSStylesheet
        # objects.
        self.magnify_stylesheet(container.parsed(name), factor)
        container.dirty(name) # Tell the container that we have changed the stylesheet
      elif media_type in OEB_DOCS:
        # A HTML file. Parsed HTML files are lxml elements

        for style_tag in container.parsed(name).xpath('//*[local-name="style"]'):
          if style_tag.text and style_tag.get('type', None) in {None, 'text/css'}:
            # We have an inline CSS <style> tag, parse it into a
            # stylesheet object
            sheet = container.parse_css(style_tag.text)
            self.magnify_stylesheet(sheet, factor)
            style_tag.text = serialize(sheet, 'text/css', pretty_print=True)
            container.dirty(name) # Tell the container that we have changed the stylesheet
        for elem in container.parsed(name).xpath('//*[@style]'):
          # Process inline style attributes
          block = container.parse_css(elem.get('style'), is_declaration=True)
          self.magnify_declaration(block, factor)
          elem.set('style', force_unicode(block.getCssText(separator=' '), 'utf-8'))

  def magnify_stylesheet(self, sheet, factor):
    # Magnify all fonts in the specified stylesheet by the specified
    # factor.
    for rule in sheet.cssRules.rulesOfType(CSSRule.STYLE_RULE):
      self.magnify_declaration(rule.style, factor)

  def magnify_declaration(self, style, factor):
    # Magnify all fonts in the specified style declaration by the specified
    # factor
    val = style.getPropertyValue('font-size')
    if not val:
      return
    # see if the font-size contains a number
    num = re.search(r'[0-9.]+', val)
    if num is not None:
      num = num.group()
      val = val.replace(num, '%f' % (float(num) * factor))
      style.setProperty('font-size', val)
    # We should also be dealing with the font shorthand property and
    # font sizes specified as non numbers, but those are left as exercises
    # for the reader

main.py yi kısımlara ayıralım. Magnify fonts adında tek bir araç tanımladığını görüyoruz. Bu araç kullanıcıya bir sayı soracak ve kitaptaki tüm yazı tipi boyutlarını bu sayıyla çarpacak.

İlk önemli nokta, bu araç için anahtar olarak kullanılacağından benzersiz bir karakter dizisi olarak ayarlayacağınız araç ismidir.

Sonraki önemli nokta da calibre.gui2.tweak_book.plugin.Tool.create_action(). Bu metod eklenti araç çubuğu ve eklenti menüsünde görünen QAction nesnelerini oluşturur. Bunun yanında, isteğe bağlı olarak kullanıcının özelleştirebileceği bir klavye kısayolu atar. QAction tarafından tetiklenen sinyal kullanıcıya yazı tipi boyutu çarpanını soran ask_user() metoduna bağlıdır, bu da çarpma kodunu çalıştırır.

Çarpma kodu iyi belgelenmiş ve oldukça basittir. Dikkate alınacan temel şeyler düzenleyici pencereye self.gui ile, düzenleyici Boss una self.boss ile bir referans aldığınızdır. Boss düzenleyici kullanıcı arayüzünü kontrol eden nesnedir. calibre.gui2.tweak_book.boss.Boss sınıfında belgelenmiş bir çok faydalı metodu vardır.

Son olarak calibre.ebooks.oeb.polish.container.Container nesnesi olan düzenlenen kitaba referans olan self.current_container bulunmaktadır. Bu, kitabı, kitabı oluşturan HTML/CSS/resim dosyaları koleksiyonu olarak temsil eder ve daha bir çok faydalı iş yapan metodu vardır. Eklenti kodunuzda tekrar kullanabileceğiniz bir çok kullanışlı fonksiyon ve kapsayıcı nesne API documentation for the e-book editing tools içinde belgelenmiştir.

Eklentinize çeviriler eklemek

Eklentinizdeki tüm kullanıcı arayüzü karakter dizilerini ana calibre kullanıcı arayüzü için hangi dil seçildiyse o dile çevirip gösterebilirsiniz.

İlk adım eklentinizin kaynak kodunun üstünden geçmek ve kullanıcıya görünür tüm metinleri _() içerisine alarak çevrilebilir olarak işaretlemektir. Örneğin:

action_spec = (_('My plugin'), None, _('My plugin is cool'), None)

Then use some program to generate .po files from your plugin source code. There should be one .po file for every language you want to translate into. For example: de.po for German, fr.po for French and so on. You can use the Poedit program for this.

Send these .po files to your translators. Once you get them back, compile them into .mo files. You can again use Poedit for that, or just do:

calibre-debug -c "from calibre.translations.msgfmt import main; main()" filename.po

.mo dosyalarını eklentinizdeki translations dizinine koyun.

Son adım eklentinizin .py dosyalarının başına load_translations() fonksiyonunu eklemektir. Performans açısından bu fonksiyonu yalnızca çevrilebilir karakter dizilerinin olduğu dosyalara eklemelisiniz. Yani tipik bir kullanıcı arayüzü eklentisinde ui.py başında çağırırken ``__init__.py``de çağırmazsınız.

You can test the translations of your plugins by changing the user interface language in calibre under Preferences → Interface → Look & feel or by running calibre with the CALIBRE_OVERRIDE_LANG environment variable set. For example:

CALIBRE_OVERRIDE_LANG=de

de yi test etmek istediğiniz dil koduyla değiştirin.

Eklenti API’si

Yukarda fark etmiş olabileceğiniz gibi, calibre’de eklenti bir sınıftır. Calibre’de değişik türde eklentiler için değişik sınıflar bulunur. Tüm eklentiler için temel sınıf dahil her sınıfla ilgili detay API documentation for plugins içinde bulunabilir.

Eklentiniz çoğu durumda calibre’den de kod kullanacaktır. calibre kod tabanındaki fonksiyonellikle ilgili çeşitli bilgiler bulmak için, calibre’deki Kod düzeni kısmını okuyun.

Eklentilerde hata ayıklama

İlk, en önemli adım calibre’yi hata ayıklama kipinde çalıştırmaktır. Bu işlemi komut satırından şu şekilde yapabilirsiniz:

calibre-debug -g

Or from within calibre by right-clicking the Preferences button or using the Ctrl+Shift+R keyboard shortcut.

Komut satırından çalıştırırken, hata ayıklama çıktısı konsola yazdırılacaktır, calibre içinden çalıştırılırken çıktı bir txt dosyasına gider.

You can insert print statements anywhere in your plugin code, they will be output in debug mode. Remember, this is Python, you really shouldn’t need anything more than print statements to debug ;) I developed all of calibre using just this debugging technique.

Eklentinize yaptığınızı değişiklikleri hızlıca şu komut satırıyla test edebilirsiniz:

calibre-debug -s; calibre-customize -b /path/to/your/plugin/folder; calibre

Bu işlem calibre’yi kapatır, kapanmanın bitmesini bekler, eklentinizi calibre’de günceller ve calibre’yi baştan başlatır.

Daha fazla eklenti örneği

You can find a list of many sophisticated calibre plugins here.

Eklentilerinizi başkalarıyla paylaşmak

If you would like to share the plugins you have created with other users of calibre, post your plugin in a new thread in the calibre plugins forum.