பயிற்சிகள்

எக்ஸ்பாத் மற்றும் வார்ப்புருக்கள் போன்ற காலிபரின் மேம்பட்ட அம்சங்களைப் பயன்படுத்தி தொடங்குவதற்கான பயிற்சிகளை இங்கே காணலாம்.