தனிப்பயனாக்கு

காலிபர் மிகவும் மட்டு வடிவமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. அதன் பல்வேறு பகுதிகளைத் தனிப்பயனாக்கலாம். இங்கே, நீங்கள் கற்றுக்கொள்வீர்கள்:

 • காலிபரின் நடத்தையைத் தனிப்பயனாக்க சுற்றுச்சூழல் மாறிகள் மற்றும் * மாற்றங்கள் * எவ்வாறு பயன்படுத்துவது,

 • இயல்புநிலைகளை மேலெழுத ஐகான்கள் மற்றும் வார்ப்புருக்கள் போன்ற உங்கள் சொந்த நிலையான வளங்களை எவ்வாறு குறிப்பிடுவது

 • காலிபருக்கு செயல்பாட்டைச் சேர்க்க * செருகுநிரல்களை * எவ்வாறு பயன்படுத்துவது.

 • ஐகான் கருப்பொருள்கள் மற்றும் செருகுநிரல்களை மற்ற காலிபர் பயனர்களுடன் பகிர்வது எப்படி.

 • ஆன்லைன் உள்ளடக்கத்தின் புதிய ஆதாரங்களை காலிபருக்குச் சேர்க்க * சமையல் * ஐ எவ்வாறு உருவாக்குவது என்பதைப் பார்க்க, பகுதியைப் பார்வையிடவும்: குறிப்பு: செய்தி.

Note

ஐகான் கருப்பொருள்கள் மற்றும் செருகுநிரல்கள் காலிபரின் பில்டின் அப்டேட்டர் வழியாக குறியீட்டு மற்றும் தரவிறக்கம் செய்யக்கூடியவை என்றாலும், அவை காலிபரின் பகுதியாக இல்லை, மேலும் ஆதரவு மற்றும் மூலக் குறியீட்டிற்கான அவற்றின் நியமன இருப்பிடங்கள் மொபைலரெட் மன்றங்கள் அவர்களின் ஆதரவு நூல்களில்.

சூழ்நிலை மாறிகள்

 • `` Calibre_config_directory`` - உள்ளமைவு கோப்புகள் சேமிக்கப்படும்/படிக்கப்படும் கோப்புறையை அமைக்கிறது.

 • `` Calibre_temp_dir`` - காலிபர் பயன்படுத்தும் தற்காலிக கோப்புறையை அமைக்கிறது

 • `` Calibre_cache_directory`` - அமர்வுகளுக்கு இடையில் தொடர்ச்சியான தரவைத் தேடுவதற்கு காலிபர் பயன்படுத்தும் கோப்புறையை அமைக்கிறது

 • `` Calibre_override_database_path`` - Metadata.db க்கான முழு பாதையையும் குறிப்பிட உங்களை அனுமதிக்கிறது. இந்த மாறியைப் பயன்படுத்தி நீங்கள் மெட்டாடேட்டா.டிபி நூலகக் கோப்புறையைத் தவிர வேறு இடத்தில் இருக்க முடியும். உங்கள் நூலக கோப்புறை கோப்பு பூட்டுதலை ஆதரிக்காத பிணைய இயக்ககத்தில் இருந்தால் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

 • `` Calibre_develop_from`` - ஒரு காலிபர் மேம்பாட்டு சூழலில் இருந்து இயங்க பயன்படுகிறது. காண்க: குறிப்பு: உருவாக்குங்கள்.

 • `` Calibre_override_lang`` - இடைமுகத்தால் பயன்படுத்தப்படும் மொழியை கட்டாயப்படுத்தப் பயன்படுகிறது (ஐஎஸ்ஓ 639 மொழி குறியீடு)

 • `` Calibre_test_translation`` - மொழிபெயர்ப்பை சோதிக்கப் பயன்படுகிறது .po கோப்பை (.po கோப்பிற்கான பாதையாக இருக்க வேண்டும்)

 • `` Calibre_no_native_filedialogs`` - கோப்புகள்/கோப்புறைகளைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கு சொந்த கோப்பு உரையாடல்களைப் பயன்படுத்தக் கூடாது.

 • `` Calibre_no_native_menubar`` - உபுண்டு ஒற்றுமை மற்றும் ஒத்த லினக்ஸ் டெஸ்க்டாப் சூழல்களில் ஒரு சொந்த (உலகளாவிய) மெனுவை உருவாக்க காலிபர் ஏற்படுகிறது. மெனு அதற்கு பதிலாக சாளரத்திற்குள் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

 • `` Calibre_use_system_theme`` - இயல்பாக, லினக்ஸில், காலிபர் அதன் சொந்த பில்டின் க்யூடி பாணியைப் பயன்படுத்துகிறது. இது QT காலிபரின் பதிப்பிற்கு இடையில் பொருந்தாத தன்மையால் ஏற்படும் செயலிழப்புகள் மற்றும் தொங்குகளைத் தவிர்ப்பது மற்றும் QT அமைப்பு. தீங்கு என்னவென்றால், காலிபர் கணினி தோற்றத்தையும் உணர்வையும் பின்பற்றக்கூடாது. இந்த சூழல் மாறியை நீங்கள் லினக்ஸில் அமைத்தால், அது கணினி கருப்பொருளைப் பயன்படுத்துவதற்கான திறனைக் கொண்டிருக்கும் - செயலிழப்புகள் மற்றும் தொங்கல்களைப் பற்றி எச்சரிக்கையாக இருங்கள்.

 • `` Calibre_show_deprecation_warnings`` - காலிபர் மதிப்பிழப்பு எச்சரிக்கைகளை அச்சிடுவதற்கு காரணமாகிறது. காலிபர் டெவலப்பர்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

 • `` Calibre_no_default_programs`` - விண்டோஸுடன் கையாளும் திறன் கொண்ட பைல்டைப் வகைகளை தானாகவே பதிவு செய்வதைத் தடுக்கவும்.

 • `` Qt_qpa_platform`` - லினக்ஸில் இதை `` வேலண்ட்`` என்று அமைத்தார், காலிபரை வேலண்ட் பயன்படுத்தும்படி கட்டாயப்படுத்தவும், x11 ஐப் பயன்படுத்த கட்டாயப்படுத்த `` xcb``.

 • `` Sysfs_path`` - /sys ஐத் தவிர வேறு எங்காவது ஏற்றப்பட்டால் பயன்படுத்தவும்

 • `` http_proxy```, `` https_proxy`` - ஒரு HTTP (கள்) ப்ராக்ஸியைக் குறிப்பிட லினக்ஸில் பயன்படுத்தப்படுகிறது

விண்டோஸில் சுற்றுச்சூழல் மாறிகளை எவ்வாறு அமைப்பது <https://www.computerhope.com/issues/ch000549.htm> `_. நீங்கள் மேகோஸில் இருந்தால்: கோப்பு: `~/நூலகம்/விருப்பத்தேர்வுகள்/காலிபர்/மேகோஸ்-என்வ்.டி.எக்ஸ்.

CALIBRE_DEVELOP_FROM=$HOME/calibre-src/src
CALIBRE_NO_NATIVE_FILEDIALOGS=1
CALIBRE_CONFIG_DIRECTORY=~/.config/calibre

தேவைபடி மாற்று

மாற்றங்கள் என்பது சிறிய மாற்றங்கள், அவை காலிபரின் நடத்தையின் பல்வேறு அம்சங்களைக் கட்டுப்படுத்த நீங்கள் குறிப்பிடலாம். விருப்பங்களுக்குச் செல்வதன் மூலம் அவற்றை மாற்றலாம்-> மேம்பட்ட-> மாற்றங்கள். மாற்றங்களுக்கான இயல்புநிலை மதிப்புகள் கீழே மீண்டும் உருவாக்கப்படுகின்றன

#!/usr/bin/env python
# vim:fileencoding=UTF-8:ts=4:sw=4:sta:et:sts=4:ai
# License: GPLv3 Copyright: 2010, Kovid Goyal <kovid at kovidgoyal.net>


# Contains various tweaks that affect calibre behavior. Only edit this file if
# you know what you are doing. If you delete this file, it will be recreated from
# defaults.

#: Auto increment series index
# The algorithm used to assign a book added to an existing series a series number.
# New series numbers assigned using this tweak are always integer values, except
# if a constant non-integer is specified.
# Possible values are:
#  next - First available integer larger than the largest existing number
#  first_free - First available integer larger than 0
#  next_free - First available integer larger than the smallest existing number
#  last_free - First available integer smaller than the largest existing number. Return largest existing + 1 if no free number is found
#  const - Assign the number 1 always
#  no_change - Do not change the series index
#  a number - Assign that number always. The number is not in quotes. Note that 0.0 can be used here.
# Examples:
#  series_index_auto_increment = 'next'
#  series_index_auto_increment = 'next_free'
#  series_index_auto_increment = 16.5
#
# Set the use_series_auto_increment_tweak_when_importing tweak to True to
# use the above values when importing/adding books. If this tweak is set to
# False (the default) then the series number will be set to 1 if it is not
# explicitly set during the import. If set to True, then the
# series index will be set according to the series_index_auto_increment setting.
# Note that the use_series_auto_increment_tweak_when_importing tweak is used
# only when a value is not provided during import. If the importing regular
# expression produces a value for series_index, or if you are reading metadata
# from books and the import plugin produces a value, then that value will
# be used irrespective of the setting of the tweak.
series_index_auto_increment = 'next'
use_series_auto_increment_tweak_when_importing = False

#: Add separator after completing an author name
# Set this if the completion separator should be appended to the end of the
# completed text to automatically begin a new completion operation for authors.
# It can be either True or False
authors_completer_append_separator = False

#: Author sort name algorithm
# The algorithm used to copy author to author_sort.
# Possible values are:
# invert: use "fn ln" -> "ln, fn"
# copy : copy author to author_sort without modification
# comma : use 'copy' if there is a ',' in the name, otherwise use 'invert'
# nocomma : "fn ln" -> "ln fn" (without the comma)
# When this tweak is changed, the author_sort values stored with each author
# must be recomputed by right-clicking on an author in the left-hand tags
# panel, selecting 'Manage authors', and pressing
# 'Recalculate all author sort values'.
#
# The author_name_suffixes are words that are ignored when they occur at the
# end of an author name. The case of the suffix is ignored and trailing
# periods are automatically handled.
#
# The same is true for author_name_prefixes.
#
# The author_name_copywords are a set of words which, if they occur in an
# author name, cause the automatically generated author sort string to be
# identical to the author's name. This means that the sort for a string like
# "Acme Inc." will be "Acme Inc." instead of "Inc., Acme".
#
# If author_use_surname_prefixes is enabled, any of the words in
# author_surname_prefixes will be treated as a prefix to the surname, if they
# occur before the surname. So for example, "John von Neumann" would be sorted
# as "von Neumann, John" and not "Neumann, John von".
author_sort_copy_method = 'comma'
author_name_suffixes = ('Jr', 'Sr', 'Inc', 'Ph.D', 'Phd',
            'MD', 'M.D', 'I', 'II', 'III', 'IV',
            'Junior', 'Senior')
author_name_prefixes = ('Mr', 'Mrs', 'Ms', 'Dr', 'Prof')
author_name_copywords = (
  'Agency', 'Corporation', 'Company', 'Co.', 'Council',
  'Committee', 'Inc.', 'Institute', 'National', 'Society', 'Club', 'Team',
  'Software', 'Games', 'Entertainment', 'Media', 'Studios',
)
author_use_surname_prefixes = False
author_surname_prefixes = ('da', 'de', 'di', 'la', 'le', 'van', 'von')

#: Splitting multiple author names
# By default, calibre splits a string containing multiple author names on
# ampersands and the words "and" and "with". You can customize the splitting
# by changing the regular expression below. Strings are split on whatever the
# specified regular expression matches, in addition to ampersands.
# Default: r'(?i),?\s+(and|with)\s+'
authors_split_regex = r'(?i),?\s+(and|with)\s+'

#: Use author sort in Tag browser
# Set which author field to display in the Tag browser (the list of authors,
# series, publishers etc on the left hand side). The choices are author and
# author_sort. This tweak affects only what is displayed under the authors
# category in the Tag browser and Content server. Please note that if you set this
# to author_sort, it is very possible to see duplicate names in the list because
# although it is guaranteed that author names are unique, there is no such
# guarantee for author_sort values. Showing duplicates won't break anything, but
# it could lead to some confusion. When using 'author_sort', the tooltip will
# show the author's name.
# Examples:
#  categories_use_field_for_author_name = 'author'
#  categories_use_field_for_author_name = 'author_sort'
categories_use_field_for_author_name = 'author'

#: Control partitioning of Tag browser
# When partitioning the Tag browser, the format of the subcategory label is
# controlled by a template: categories_collapsed_name_template if sorting by
# name, categories_collapsed_rating_template if sorting by average rating, and
# categories_collapsed_popularity_template if sorting by popularity. There are
# two variables available to the template: first and last. The variable 'first'
# is the initial item in the subcategory, and the variable 'last' is the final
# item in the subcategory. Both variables are 'objects'; they each have multiple
# values that are obtained by using a suffix. For example, first.name for an
# author category will be the name of the author. The sub-values available are:
# name: the printable name of the item
# count: the number of books that references this item
# avg_rating: the average rating of all the books referencing this item
# sort: the sort value. For authors, this is the author_sort for that author
# category: the category (e.g., authors, series) that the item is in.
# Note that the "r'" in front of the { is necessary if there are backslashes
# (\ characters) in the template. It doesn't hurt anything to leave it there
# even if there aren't any backslashes.
categories_collapsed_name_template = r'{first.sort:shorten(4,,0)} - {last.sort:shorten(4,,0)}'
categories_collapsed_rating_template = r'{first.avg_rating:4.2f:ifempty(0)} - {last.avg_rating:4.2f:ifempty(0)}'
categories_collapsed_popularity_template = r'{first.count:d} - {last.count:d}'

#: Specify columns to sort the booklist by on startup
# Provide a set of columns to be sorted on when calibre starts.
# The argument is None if saved sort history is to be used
# otherwise it is a list of column,order pairs. Column is the
# lookup/search name, found using the tooltip for the column
# Order is 0 for ascending, 1 for descending.
# For example, set it to [('authors',0),('title',0)] to sort by
# title within authors.
sort_columns_at_startup = None

#: Control how dates are displayed
# Format to be used for publication date and the timestamp (date).
# A string controlling how the publication date is displayed in the GUI
# d   the day as number without a leading zero (1 to 31)
# dd  the day as number with a leading zero (01 to 31)
# ddd  the abbreviated localized day name (e.g. 'Mon' to 'Sun').
# dddd the long localized day name (e.g. 'Monday' to 'Sunday').
# M   the month as number without a leading zero (1-12)
# MM  the month as number with a leading zero (01-12)
# MMM  the abbreviated localized month name (e.g. 'Jan' to 'Dec').
# MMMM the long localized month name (e.g. 'January' to 'December').
# yy  the year as two digit number (00-99)
# yyyy the year as four digit number
# h   the hours without a leading 0 (0 to 11 or 0 to 23, depending on am/pm) '
# hh  the hours with a leading 0 (00 to 11 or 00 to 23, depending on am/pm) '
# m   the minutes without a leading 0 (0 to 59) '
# mm  the minutes with a leading 0 (00 to 59) '
# s   the seconds without a leading 0 (0 to 59) '
# ss  the seconds with a leading 0 (00 to 59) '
# ap  use a 12-hour clock instead of a 24-hour clock, with "ap" replaced by the localized string for am or pm
# AP  use a 12-hour clock instead of a 24-hour clock, with "AP" replaced by the localized string for AM or PM
# iso  the date with time and timezone. Must be the only format present
# For example, given the date of 9 Jan 2010, the following formats show
# MMM yyyy ==> Jan 2010  yyyy ==> 2010    dd MMM yyyy ==> 09 Jan 2010
# MM/yyyy ==> 01/2010   d/M/yy ==> 9/1/10  yy ==> 10
#
# publication default if not set: MMM yyyy
# timestamp default if not set: dd MMM yyyy
# last_modified_display_format if not set: dd MMM yyyy
gui_pubdate_display_format = 'MMM yyyy'
gui_timestamp_display_format = 'dd MMM yyyy'
gui_last_modified_display_format = 'dd MMM yyyy'

#: Control sorting of titles and series in the library display
# Control title and series sorting in the library view. If set to
# 'library_order', the title sort field will be used instead of the title.
# Unless you have manually edited the title sort field, leading articles such as
# The and A will be ignored. If set to 'strictly_alphabetic', the titles will be
# sorted as-is (sort by title instead of title sort). For example, with
# library_order, The Client will sort under 'C'. With strictly_alphabetic, the
# book will sort under 'T'.
# This flag affects calibre's library display. It has no effect on devices. In
# addition, titles for books added before changing the flag will retain their
# order until the title is edited. Editing a title and hitting Enter
# without changing anything is sufficient to change the sort. Or you can use
# the 'Update title sort' action in the Bulk metadata edit dialog to update
# it for many books at once.
title_series_sorting = 'library_order'

#: Control formatting of title and series when used in templates
# Control how title and series names are formatted when saving to disk/sending
# to device. The behavior depends on the field being processed. If processing
# title, then if this tweak is set to 'library_order', the title will be
# replaced with title_sort. If it is set to 'strictly_alphabetic', then the
# title will not be changed. If processing series, then if set to
# 'library_order', articles such as 'The' and 'An' will be moved to the end. If
# set to 'strictly_alphabetic', the series will be sent without change.
# For example, if the tweak is set to library_order, "The Lord of the Rings"
# will become "Lord of the Rings, The". If the tweak is set to
# strictly_alphabetic, it would remain "The Lord of the Rings". Note that the
# formatter function raw_field will return the base value for title and
# series regardless of the setting of this tweak.
save_template_title_series_sorting = 'library_order'

#: Set the list of words considered to be "articles" for sort strings
# Set the list of words that are to be considered 'articles' when computing the
# title sort strings. The articles differ by language. By default, calibre uses
# a combination of articles from English and whatever language the calibre user
# interface is set to. In addition, in some contexts where the book language is
# available, the language of the book is used. You can change the list of
# articles for a given language or add a new language by editing
# per_language_title_sort_articles. To tell calibre to use a language other
# than the user interface language, set, default_language_for_title_sort. For
# example, to use German, set it to 'deu'. A value of None means the user
# interface language is used. The setting title_sort_articles is ignored
# (present only for legacy reasons).
per_language_title_sort_articles = {
    # English
    'eng' : (r'A\s+', r'The\s+', r'An\s+'),
    # Esperanto
    'epo': (r'La\s+', r"L'", 'L´'),
    # Spanish
    'spa' : (r'El\s+', r'La\s+', r'Lo\s+', r'Los\s+', r'Las\s+', r'Un\s+',
         r'Una\s+', r'Unos\s+', r'Unas\s+'),
    # French
    'fra' : (r'Le\s+', r'La\s+', r"L'", u'L´', u'L’', r'Les\s+', r'Un\s+', r'Une\s+',
         r'Des\s+', r'De\s+La\s+', r'De\s+', r"D'", r'D´', r'D’'),
    # Polish
    'pol': (),
    # Italian
    'ita': ('Lo\\s+', 'Il\\s+', "L'", 'L´', 'La\\s+', 'Gli\\s+',
        'I\\s+', 'Le\\s+', 'Uno\\s+', 'Un\\s+', 'Una\\s+', "Un'",
        'Un´', 'Dei\\s+', 'Degli\\s+', 'Delle\\s+', 'Del\\s+',
        'Della\\s+', 'Dello\\s+', "Dell'", 'Dell´'),
    # Portuguese
    'por' : (r'A\s+', r'O\s+', r'Os\s+', r'As\s+', r'Um\s+', r'Uns\s+',
         r'Uma\s+', r'Umas\s+', ),
    # Romanian
    'ron' : (r'Un\s+', r'O\s+', r'Nişte\s+', ),
    # German
    'deu' : (r'Der\s+', r'Die\s+', r'Das\s+', r'Den\s+', r'Ein\s+',
         r'Eine\s+', r'Einen\s+', r'Dem\s+', r'Des\s+', r'Einem\s+',
         r'Eines\s+'),
    # Dutch
    'nld' : (r'De\s+', r'Het\s+', r'Een\s+', r"'n\s+", r"'s\s+", r'Ene\s+',
         r'Ener\s+', r'Enes\s+', r'Den\s+', r'Der\s+', r'Des\s+',
         r"'t\s+"),
    # Swedish
    'swe' : (r'En\s+', r'Ett\s+', r'Det\s+', r'Den\s+', r'De\s+', ),
    # Turkish
    'tur' : (r'Bir\s+', ),
    # Afrikaans
    'afr' : (r"'n\s+", r'Die\s+', ),
    # Greek
    'ell' : (r'O\s+', r'I\s+', r'To\s+', r'Ta\s+', r'Tus\s+', r'Tis\s+',
         r"'Enas\s+", r"'Mia\s+", r"'Ena\s+", r"'Enan\s+", ),
    # Hungarian
    'hun' : (r'A\s+', r'Az\s+', r'Egy\s+',),
}
default_language_for_title_sort = None
title_sort_articles=r'^(A|The|An)\s+'

#: Specify a folder calibre should connect to at startup
# Specify a folder that calibre should connect to at startup using
# connect_to_folder. This must be a full path to the folder. If the folder does
# not exist when calibre starts, it is ignored.
# Example for Windows:
#   auto_connect_to_folder = 'C:/Users/someone/Desktop/testlib'
# Example for other operating systems:
#   auto_connect_to_folder = '/home/dropbox/My Dropbox/someone/library'
auto_connect_to_folder = ''

#: Specify renaming rules for SONY collections
# Specify renaming rules for SONY collections. This tweak is only applicable if
# metadata management is set to automatic. Collections on SONYs are named
# depending upon whether the field is standard or custom. A collection derived
# from a standard field is named for the value in that field.
#
# For example, if the standard 'series' column contains the value 'Darkover', then the
# collection name is 'Darkover'. A collection derived from a custom field will
# have the name of the field added to the value. For example, if a custom series
# column named 'My Series' contains the name 'Darkover', then the collection
# will by default be named 'Darkover (My Series)'. For purposes of this
# documentation, 'Darkover' is called the value and 'My Series' is called the
# category. If two books have fields that generate the same collection name,
# then both books will be in that collection.
#
# This set of tweaks lets you specify for a standard or custom field how
# the collections are to be named. You can use it to add a description to a
# standard field, for example 'Foo (Tag)' instead of the 'Foo'. You can also use
# it to force multiple fields to end up in the same collection.
#
# For example, you could force the values in 'series', '#my_series_1', and
# '#my_series_2' to appear in collections named 'some_value (Series)', thereby
# merging all of the fields into one set of collections.
#
# There are two related tweaks. The first determines the category name to use
# for a metadata field. The second is a template, used to determines how the
# value and category are combined to create the collection name.
# The syntax of the first tweak, sony_collection_renaming_rules, is:
# {'field_lookup_name':'category_name_to_use', 'lookup_name':'name', ...}
#
# The second tweak, sony_collection_name_template, is a template. It uses the
# same template language as plugboards and save templates. This tweak controls
# how the value and category are combined together to make the collection name.
# The only two fields available are {category} and {value}. The {value} field is
# never empty. The {category} field can be empty. The default is to put the
# value first, then the category enclosed in parentheses, it isn't empty:
# '{value} {category:|(|)}'
#
# Examples: The first three examples assume that the second tweak
# has not been changed.
#
# 1) I want three series columns to be merged into one set of collections. The
# column lookup names are 'series', '#series_1' and '#series_2'. I want nothing
# in the parenthesis. The value to use in the tweak value would be:
#  sony_collection_renaming_rules={'series':'', '#series_1':'', '#series_2':''}
#
# 2) I want the word '(Series)' to appear on collections made from series, and
# the word '(Tag)' to appear on collections made from tags. Use:
#  sony_collection_renaming_rules={'series':'Series', 'tags':'Tag'}
#
# 3) I want 'series' and '#myseries' to be merged, and for the collection name
# to have '(Series)' appended. The renaming rule is:
#  sony_collection_renaming_rules={'series':'Series', '#myseries':'Series'}
#
# 4) Same as example 2, but instead of having the category name in parentheses
# and appended to the value, I want it prepended and separated by a colon, such
# as in Series: Darkover. I must change the template used to format the category name
#
# The resulting two tweaks are:
#  sony_collection_renaming_rules={'series':'Series', 'tags':'Tag'}
#  sony_collection_name_template='{category:||: }{value}'
sony_collection_renaming_rules={}
sony_collection_name_template='{value}{category:| (|)}'

#: Specify how SONY collections are sorted
# Specify how SONY collections are sorted. This tweak is only applicable if
# metadata management is set to automatic. You can indicate which metadata is to
# be used to sort on a collection-by-collection basis. The format of the tweak
# is a list of metadata fields from which collections are made, followed by the
# name of the metadata field containing the sort value.
# Example: The following indicates that collections built from pubdate and tags
# are to be sorted by the value in the custom column '#mydate', that collections
# built from 'series' are to be sorted by 'series_index', and that all other
# collections are to be sorted by title. If a collection metadata field is not
# named, then if it is a series- based collection it is sorted by series order,
# otherwise it is sorted by title order.
# [(['pubdate', 'tags'],'#mydate'), (['series'],'series_index'), (['*'], 'title')]
# Note that the bracketing and parentheses are required. The syntax is
# [ ( [list of fields], sort field ) , ( [ list of fields ] , sort field ) ]
# Default: empty (no rules), so no collection attributes are named.
sony_collection_sorting_rules = []

#: Control how tags are applied when copying books to another library
# Set this to True to ensure that tags in 'Tags to add when adding
# a book' are added when copying books to another library
add_new_book_tags_when_importing_books = False

#: Set the maximum number of sort 'levels'
# Set the maximum number of sort 'levels' that calibre will use to resort the
# library after certain operations such as searches or device insertion. Each
# sort level adds a performance penalty. If the database is large (thousands of
# books) the penalty might be noticeable. If you are not concerned about multi-
# level sorts, and if you are seeing a slowdown, reduce the value of this tweak.
maximum_resort_levels = 5

#: Choose whether dates are sorted using visible fields
# Date values contain both a date and a time. When sorted, all the fields are
# used, regardless of what is displayed. Set this tweak to True to use only
# the fields that are being displayed.
sort_dates_using_visible_fields = False

#: Fuzz value for trimming covers
# The value used for the fuzz distance when trimming a cover.
# Colors within this distance are considered equal.
# The distance is in absolute intensity units.
cover_trim_fuzz_value = 10

#: Control behavior of the book list
# You can control the behavior of double clicks and pressing Enter on the books
# list. Choices: open_viewer, do_nothing, show_book_details,
# show_locked_book_details, edit_cell, edit_metadata. Selecting anything other
# than open_viewer, show_book_details, or show_locked_book_details has the side
# effect of disabling editing a field using a single click.
# Default: open_viewer.
# Example: doubleclick_on_library_view = 'do_nothing'
# You can also control whether the book list scrolls per item or
# per pixel. Default is per item.
doubleclick_on_library_view = 'open_viewer'
enter_key_behavior = 'do_nothing'
horizontal_scrolling_per_column = False
vertical_scrolling_per_row = False

#: Language to use when sorting
# Setting this tweak will force sorting to use the
# collating order for the specified language. This might be useful if you run
# calibre in English but want sorting to work in the language where you live.
# Set the tweak to the desired ISO 639-1 language code, in lower case.
# You can find the list of supported locales at
# https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes
# Default: locale_for_sorting = '' -- use the language calibre displays in
# Example: locale_for_sorting = 'fr' -- sort using French rules.
# Example: locale_for_sorting = 'nb' -- sort using Norwegian rules.
locale_for_sorting = ''

#: The number of seconds to wait before sending emails
# The number of seconds to wait before sending emails when using a
# public email server like GMX/Hotmail/Gmail. Default is: 5 minutes
# Setting it to lower may cause the server's SPAM controls to kick in,
# making email sending fail. Changes will take effect only after a restart of
# calibre. You can also change the list of hosts that calibre considers
# to be public relays here. Any relay host ending with one of the suffixes
# in the list below will be considered a public email server.
public_smtp_relay_delay = 301
public_smtp_relay_host_suffixes = ['gmail.com', 'live.com', 'gmx.com', 'outlook.com']

#: The maximum width and height for covers saved in the calibre library
# All covers in the calibre library will be resized, preserving aspect ratio,
# to fit within this size. This is to prevent slowdowns caused by extremely
# large covers
maximum_cover_size = (1650, 2200)

#: Where to send downloaded news
# When automatically sending downloaded news to a connected device, calibre
# will by default send it to the main memory. By changing this tweak, you can
# control where it is sent. Valid values are "main", "carda", "cardb". Note
# that if there isn't enough free space available on the location you choose,
# the files will be sent to the location with the most free space.
send_news_to_device_location = "main"

#: Unified toolbar on macOS
# If you enable this option and restart calibre, the toolbar will be 'unified'
# with the titlebar as is normal for macOS applications. However, doing this has
# various bugs, for instance the minimum width of the toolbar becomes twice
# what it should be and it causes other random bugs on some systems, so turn it
# on at your own risk!
unified_title_toolbar_on_osx = False

#: Save original file when converting/polishing from same format to same format
# When calibre does a conversion from the same format to the same format, for
# example, from EPUB to EPUB, the original file is saved, so that in case the
# conversion is poor, you can tweak the settings and run it again. By setting
# this to False you can prevent calibre from saving the original file.
# Similarly, by setting save_original_format_when_polishing to False you can
# prevent calibre from saving the original file when polishing.
save_original_format = True
save_original_format_when_polishing = True

#: Number of recently viewed books to show
# Right-clicking the "View" button shows a list of recently viewed books. Control
# how many should be shown, here.
gui_view_history_size = 15

#: Change the font size of the Book details panel in the interface
# Change the font size at which book details are rendered in the side panel and
# comments are rendered in the metadata edit dialog. Set it to a positive or
# negative number to increase or decrease the font size.
change_book_details_font_size_by = 0

#: What format to default to when using the "Unpack book" feature
# The "Unpack book" feature of calibre allows direct editing of a book format.
# If multiple formats are available, calibre will offer you a choice
# of formats, defaulting to your preferred output format if it is available.
# Set this tweak to a specific value of 'EPUB' or 'AZW3' to always default
# to that format rather than your output format preference.
# Set to a value of 'remember' to use whichever format you chose last time you
# used the "Unpack book" feature.
# Examples:
#  default_tweak_format = None    (Use output format)
#  default_tweak_format = 'EPUB'
#  default_tweak_format = 'remember'
default_tweak_format = None

#: Do not preselect a completion when editing authors/tags/series/etc.
# This means that you can make changes and press Enter and your changes will
# not be overwritten by a matching completion. However, if you wish to use the
# completions you will now have to press Tab to select one before pressing
# Enter. Which technique you prefer will depend on the state of metadata in
# your library and your personal editing style.
#
# If preselect_first_completion is False and you want Tab to accept what you
# typed instead of the first completion then set tab_accepts_uncompleted_text
# to True. If you do this then to select from the completions you must press
# the Down or Up arrow keys. The tweak tab_accepts_uncompleted_text is ignored
# if preselect_first_completion is True
preselect_first_completion = False
tab_accepts_uncompleted_text = False

#: Completion mode when editing authors/tags/series/etc.
# By default, when completing items, calibre will show you all the candidates
# that start with the text you have already typed. You can instead have it show
# all candidates that contain the text you have already typed. To do this, set
# completion_mode to 'contains'. For example, if you type asi it will match both
# Asimov and Quasimodo, whereas the default behavior would match only Asimov.
completion_mode = 'prefix'

#: Sort the list of libraries alphabetically
# The list of libraries in the Copy to library and Quick switch menus are
# normally sorted by most used. However, if there are more than a certain
# number of such libraries, the sorting becomes alphabetic. You can set that
# number here. The default is ten libraries.
many_libraries = 10

#: Choose available output formats for conversion
# Restrict the list of available output formats in the conversion dialogs.
# For example, if you only want to convert to EPUB and AZW3, change this to
# restrict_output_formats = ['EPUB', 'AZW3']. The default value of None causes
# all available output formats to be present.
restrict_output_formats = None

#: Set the thumbnail image quality used by the Content server
# The quality of a thumbnail is largely controlled by the compression quality
# used when creating it. Set this to a larger number to improve the quality.
# Note that the thumbnails get much larger with larger compression quality
# numbers.
# The value can be between 50 and 99
content_server_thumbnail_compression_quality = 75

#: Image file types to treat as e-books when dropping onto the "Book details" panel
# Normally, if you drop any image file in a format known to calibre onto the
# "Book details" panel, it will be used to set the cover. If you want to store
# some image types as e-books instead, you can set this tweak.
# Examples:
#  cover_drop_exclude = {'tiff', 'webp'}
cover_drop_exclude = ()

#: Exclude fields when copy/pasting metadata
# You can ask calibre to not paste some metadata fields when using the
# Edit metadata->Copy metadata/Paste metadata actions. For example,
# exclude_fields_on_paste = ['cover', 'timestamp', '#mycolumn']
# to prevent pasting of the cover, Date and custom column, mycolumn.
# You can also add a shortcut in Preferences->Shortcuts->Edit metadata
# to paste metadata ignoring this tweak.
exclude_fields_on_paste = []

#: Skip internet connected check
# Skip checking whether the internet is available before downloading news.
# Useful if for some reason your operating systems network checking
# facilities are not reliable (for example NetworkManager on Linux).
skip_network_check = False

#: Tab stop width in the template editor
# Sets the width of the tab stop in the template editor in "average characters".
# For example, a value of 1 results in a space with the width of one average character.
template_editor_tab_stop_width = 4

#: Value for undefined numbers when sorting
# Sets the value to use for undefined numbers when sorting.
# For example, the value -10 sorts undefined numbers as if they were set to -10.
# Use 'maximum' for the largest possible number. Use 'minimum' for the smallest
# possible number. Quotes are optional if entering a number.
# Examples:
#  value_for_undefined_numbers_when_sorting = -100
#  value_for_undefined_numbers_when_sorting = '2'
#  value_for_undefined_numbers_when_sorting = -0.01
#  value_for_undefined_numbers_when_sorting = 'minimum'
#  value_for_undefined_numbers_when_sorting = 'maximum'
value_for_undefined_numbers_when_sorting = 0

#: Allow template database functions in composite columns
# If True then the template database functions book_values() and book_count()
# can be used in composite custom columns. Note: setting this tweak to True and
# using these functions in composites can be very slow.
# Default: False
allow_template_database_functions_in_composites = False


#: Change the programs that are run when opening files/URLs
# By default, calibre passes URLs to the operating system to open using
# whatever default programs are configured there. Here you can override
# that by specifying the program to use, per URL type. For local files,
# the type is "file" and for web links it is "http*". For example:
# openers_by_scheme = { "http*": "firefox %u" } will make calibre run Firefox
# for https://whatever URLs. %u is replaced by the URL to be opened. The scheme
# takes a glob pattern allowing a single entry to match multiple URL types.
openers_by_scheme = {}

#: Set the first day of the week for calendar popups
# It must be one of the values Default, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday,
# Thursday, Friday, or Saturday, all in English, spelled exactly as shown.
calendar_start_day_of_week = 'Default'

மேலோங்கிய சின்னங்கள், வார்ப்புருக்கள்

Note

ஐகான் கருப்பொருள்களுக்கு காலிபருக்கு நேரடி ஆதரவு உள்ளது, காலிபருக்கு பல ஐகான் கருப்பொருள்கள் உள்ளன, நீங்கள் செல்வதன் மூலம் பயன்படுத்தலாம்: கிலாபெல்: விருப்பத்தேர்வுகள்-> இடைமுகம்-> தோற்றம் & உணர்வு-> ஐகான் தீம் ஐ மாற்றவும். தனிப்பட்ட சின்னங்களை மீறுவதற்கு ஐகான் கருப்பொருள்களைப் பயன்படுத்துவது விரும்பத்தக்கது.

மெட்டாடேட்டா ஜாக்கெட், பட்டியல்கள் போன்றவற்றுக்கான ஐகான்கள், ஜாவாஸ்கிரிப்ட் மற்றும் வார்ப்புருக்கள் போன்ற நிலையான வளங்களை நீங்கள் விரும்பும் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட பதிப்புகளுடன் மேலெழுத காலிபர் உங்களை அனுமதிக்கிறது. அனைத்து நிலையான வளங்களும் காலிபர் நிறுவல் இருப்பிடத்தின் துணை கோப்புறையில் சேமிக்கப்படுகின்றன. விண்டோஸில், இது வழக்கமாக: கோப்பு: C: \ நிரல் கோப்புகள் \ calibre2 \ app \ வளங்கள். MACOS இல்,: கோப்பு: /பயன்பாடுகள்/calibre.app/உள்ளடக்கங்கள்/வளங்கள்/வளங்கள்/. லினக்ஸில், நீங்கள் காலிபர் வலைத்தளத்திலிருந்து பைனரி நிறுவியைப் பயன்படுத்துகிறீர்கள் என்றால் அது: கோப்பு: /opt/caliber/வளங்கள். காலிபரை நிறுவ நீங்கள் எங்கு தேர்வு செய்கிறீர்கள் என்பதைப் பொறுத்து இந்த பாதைகள் மாறலாம்.

இந்த வள கோப்புறையில் உள்ள கோப்புகளை நீங்கள் மாற்றக்கூடாது, ஏனெனில் அடுத்த முறை நீங்கள் காலிபரைப் புதுப்பிக்கும்போது உங்கள் மாற்றங்கள் மேலெழுதப்படும். அதற்கு பதிலாக, அதற்குச் செல்லுங்கள்: கிலாபெல்: விருப்பத்தேர்வுகள்-> மேம்பட்ட-> இதர மற்றும் கிளிக் செய்க: கிலாபெல்:` திறந்து காலிபர் உள்ளமைவு கோப்புறை`. இந்த உள்ளமைவு கோப்புறையில், வளங்கள் என்று அழைக்கப்படும் துணை நட்புறவை உருவாக்கி, அதில் நீங்கள் மீற விரும்பும் கோப்புகளை வைக்கவும். கோப்புகளை பொருத்தமான துணை கோப்புறைகளில் வைக்கவும், எடுத்துக்காட்டாக படங்களை வைக்கவும்: கோப்பு: வளங்கள்/படங்கள், முதலியன. காலிபர் உங்கள் தனிப்பயன் கோப்பை அடுத்த முறை தொடங்கும்போது உள்ளமைக்கப்பட்ட ஒன்றிற்கு முன்னுரிமை அளிக்கும்.

எடுத்துக்காட்டாக, நீங்கள் ஐகானை மாற்ற விரும்பினால்: கிலாபெல்: புத்தகங்களை அகற்று செயல், நீங்கள் முதலில் உள்ளமைக்கப்பட்ட வள கோப்புறையில் பார்த்து, தொடர்புடைய கோப்பு: கோப்பு: வளங்கள்/remove_books.png `. பி.என்.ஜி வடிவத்தில் உங்களிடம் மாற்று ஐகான் இருப்பதாகக் கருதி: கோப்பு: `my_remove_books.png நீங்கள் அதை உள்ளமைவு கோப்புறையில் சேமிப்பீர்கள்: கோப்பு:` வளங்கள்/படங்கள்/remove_books.png`. காலிபர் பயனர் இடைமுகத்தால் பயன்படுத்தப்படும் அனைத்து சின்னங்களும் உள்ளன: கோப்பு: வளங்கள்/படங்கள் மற்றும் அதன் துணை கோப்புறைகள். தனிப்பயன் ஐகான் கருப்பொருளை விட இங்கே ஒரு மேலெழுதும் கோப்பை வைப்பது அதிக முன்னுரிமையைக் கொண்டிருக்கும்.

காலிபருக்கு உங்கள் சொந்த ஐகான் தீம் உருவாக்குதல்

நீங்கள் ஒரு அழகான ஐகான்களை உருவாக்கி, அவற்றை காலிபரின் பில்டின் ஐகான் தீம் ஆதரவு வழியாக மற்ற காலிபர் பயனர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்பினால், உங்கள் ஐகான்களை ஒரு கருப்பொருளாக எளிதாக தொகுக்கலாம். அவ்வாறு செய்ய, அதற்குச் செல்லவும்: கிலாபெல்: விருப்பத்தேர்வுகள்-> இதர-> ஐகான் தீம் உருவாக்கவும், உங்கள் ஐகான்களை வைத்திருக்கும் கோப்புறையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். பின்னர் தீம் மெட்டாடேட்டாவை நிரப்பி சரி என்பதைக் கிளிக் செய்க. இது தீம் ஐகான்களைக் கொண்ட ஜிப் கோப்பை ஏற்படுத்தும். நீங்கள் அதை காலிபர் மன்றத்தில் MobileRead <https://www.mobileread.com/forums/forumdisplay.php?f=166> __ இல் பதிவேற்றலாம், பின்னர் உங்கள் கருப்பொருளை காலிபரின் பில்டின் ஐகான் தீம் சிஸ்டம் வழியாக கிடைக்கச் செய்வேன். இயல்பாக, நீங்கள் இப்போது உருவாக்கிய ஐகான் தீம் காலிபரில் தற்போதைய கருப்பொருளாக நிறுவப்படும். உங்கள் கருப்பொருளை நீங்கள் சோதிக்கிறீர்கள் என்றால், படங்களை அகற்ற நினைவில் கொள்ளுங்கள்: கோப்பு: `வளங்கள்/படங்கள் கோப்புறை, இதனால் கருப்பொருளிலிருந்து ஐகான்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

காலிபர் 6 இன் படி, ஒளி மற்றும் இருண்ட பயன்முறைக்கு தனிப்பயன் சின்னங்களை நீங்கள் வைத்திருக்கலாம். ஐகானின் இரண்டு பதிப்புகளை உருவாக்கி, `` -for-dark-theme`` மற்றும் `` -for-light-theme`` என்ற பின்னொட்டுடன் கோப்புகளுக்கு பெயரிடுங்கள். எடுத்துக்காட்டாக, `` மாற்றியமைக்கப்பட்ட-for-tark-theme.png`` மற்றும் `` மாற்றியமைக்கப்பட்ட-light-theme.png`. தற்போதைய கருப்பொருளின் அடிப்படையில் பொருத்தமான ஐகானை காலிபர் தானாகவே பயன்படுத்தும்.

செருகுநிரல்களுடன் காலிபரைத் தனிப்பயனாக்குதல்

காலிபர் மிகவும் மட்டு வடிவமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. காலிபரில் கிட்டத்தட்ட அனைத்து செயல்பாடுகளும் செருகுநிரல்களின் வடிவத்தில் வருகின்றன. செய்திகளைப் பதிவிறக்குவதற்கு (இவை சமையல் குறிப்புகள் என அழைக்கப்படுகின்றன), பயனர் இடைமுகத்தின் பல்வேறு கூறுகளுக்கு, வெவ்வேறு சாதனங்களுடன் இணைக்க, கோப்புகளை காலிபரில் சேர்க்கும்போது செயலாக்கவும், அவற்றை மாற்றுவதற்காகவும் செருகுநிரல்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. செல்வதன் மூலம் அனைத்து உள்ளமைக்கப்பட்ட செருகுநிரல்களின் முழுமையான பட்டியலைப் பெறலாம்: கிலாபெல்: விருப்பத்தேர்வுகள்-> மேம்பட்ட-> செருகுநிரல்கள்.

காலிபரின் நடத்தையைத் தனிப்பயனாக்கவும் நீட்டிக்கவும் உங்கள் சொந்த செருகுநிரல்களை எழுதலாம். காலிபரில் உள்ள சொருகி கட்டமைப்பு மிகவும் எளிதானது, டுடோரியலைக் காண்க: குறிப்பு: செருகுநிரல் நிலை.

நீங்கள் ஒரு சொருகி எழுதியவுடன், அதை காலிபர் செருகுநிரல்கள் மன்றத்தில் `மொபிலர்ஹெட் <https://www.mobileered.com/forums/forumdisplay.php?f=237> __ __ வழியாக பதிவேற்றலாம், மேலும் இது கலிபர்ஸ் வழியாக கிடைக்கும் பில்டின் சொருகி புதுப்பிப்பு.