ebook-convert

ebook-convert input_file output_file [options]

Tukar format e-buku dari satu format ke format yang lain.

input_file ialah input dan output_file ialah output. Kedua-dua mesti dinyatakan sebagai dua argumen pertama perintah.

Format e-buku output diteka dari sambungan fail output_file. output_file juga boleh menjadi format khas .EXT yang mana EXT ialah sambungan fail output file. Dalam kes ini, nama fail output diambil dari nama fail input. Perhatian nama fail mesti tidak bermula dengan tanda hyphen. Akhir sekali, jika output_file tidak mempunyai sambungan, maka ia dianggap sebagai direktori dan "open ebook" (OEB) yang mengandungi fail HTML yang ditulis ke dalam direktori tersebut. Fail ini biasanya telah dilepasi ke pemalam output.

Selepas menyatakan fail input dan output anda boleh suaikan penukaran dengan menyatakan pelbagai pilihan. Pilihan tersedia bergantung pada jenis fail input dan output. Untuk mendapatkan bantuan nyatakan fail input dan output dan kemudian guna pilihan -h.

Untuk dokumentasi penuh sistem penukaran, lihat E-book conversion

Whenever you pass arguments to ebook-convert that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Pilihan dan nilai lalai bagi perubahan pilihan bergantung pada kedua-dua format input dan output, jadi anda seharusnya sentiasa semak dengan:

ebook-convert myfile.input_format myfile.output_format -h

Dibawah merupakan pilihan umum untuk semua penukaran, diikuti dengan pilihan khusus untuk setiap format input dan output.

--help, -h

tunjuk mesej bantuan ini dan keluar

--input-profile

Nyatakan profil input. Profil input memberikan maklumat sistem penukaran bagaimana hendak tafsir pelbagai maklumat di dalam dokumen input. Sebagai contoh resolusi bergantung pada panjang (iaitu panjang dalam piksel). Pilihan adalah:cybookg3, cybook_opus, default, hanlinv3, hanlinv5, illiad, irexdr1000, irexdr800, kindle, msreader, mobipocket, nook, sony, sony300, sony900

--list-recipes

Senaraikan nama resepi terbina-dalam. Anda boleh cipta satu e-buku melalui resepi terbina-dalam seperti ini: ebook-convert "Recipe Name.recipe" output.epub

--output-profile

Nyatakan profil output. Profil output memberitahu sisten penukaran bagaimana hendak optimumkan dokumen yang dihasilkan untuk peranti tertentu (seperti saizkan semula imej untuk saiz skrin peranti). Dalam sesetengah situasi, satu profil output boleh digunakan untuk optimumkan output bagi peranti tersebut, tetapi ia jarang berlaku. Pilihan adalah:cybookg3, cybook_opus, default, generic_eink, generic_eink_hd, generic_eink_large, hanlinv3, hanlinv5, illiad, ipad, ipad3, irexdr1000, irexdr800, jetbook5, kindle, kindle_dx, kindle_fire, kindle_oasis, kindle_pw, kindle_pw3, kindle_voyage, kobo, msreader, mobipocket, nook, nook_color, nook_hd_plus, pocketbook_900, pocketbook_pro_912, galaxy, sony, sony300, sony900, sony-landscape, sonyt3, tablet

--version

tunjuk nombor versi program dan keluar

PILIHAN INPUT

Pilihan untuk mengawal pemprosesan fail input mobi

--input-encoding

Tentukan pengkodan aksara bagi dokumen yang di inputkan. Jika di setkan, pilihan ini akan membatalkan sebarang pengkodan yang diinyatakan oleh dokumen itu sendiri. Ia sangat berguna bagi dokumen-dokumen yang tidak menyatakan pengkodannya atau yang mempunyai kesilapan pernyataan pengkodan.

PILIHAN OUTPUT

Pilihan untuk mengawal pemprosesan fail output epub

--dont-split-on-page-breaks

Matikan pemisahan pada hentian halaman. Biasanya fail input dipisah secara automatik pada setiap hentian halaman menjadi dua fail. Ini memberikan e-buku output yang boleh dihurai lebih pantas dengan kurang penggunaan sumber. Walaubagaimanapun, pemisahan adalah perlahan dan jika fail sumber anda mengandungi jumlah hentian halaman yang sangat besar, anda patut mematikan pemisahan hentian halaman.

--epub-flatten

Pilihan ini hanya diperlukan jika anda berniat untuk guna EPUB dengan FBReaderJ. Ia akan ratakan sistem fail yang ada di dalam EPUB, meletakkan semua fail dalam aras tertinggi.

--epub-inline-toc

Sisip Isi Kandunagan dalaman yang akan muncul sebagai sebahagian dari kandungan buku utama.

--epub-toc-at-end

Letak Isi Kandungan dalam garis dipenghujung buku selain di permulaan.

--epub-version

Versi fail EPUB yang dijana. EPUB 2 adalah yang paling serasi, hanya guna EPUB 3 jika anda benar-benar memerlukannya.

--extract-to

Ekstrak kandungan fail EPUB yang dijana ke direktori yang dinyatakan. Kandungan direktori adalah mula-mula dipadamkan, oleh itu hati-hati.

--flow-size

Pisah semua fail HTML yang lebih besar dari saiz ini (dalam KB). Ia perlu kerana kebanyakan pembaca EPUB tidak dapat kendalikan saiz fail besar. Lalai 260KB adalah saiz yang diperlukan untuk Adobe Digital Editions. Tetapkan pada 0 untuk lumpuhkan pembahagian berasaskan saiz.

--no-default-epub-cover

Biasanya jika fail input tidak mempunyai kulit luar dan anda tidak nyatakan, kulit lalai dijana dengan tajuk, pengarang, dll. Pilihan ini lumpuhkan penjanaan kulit buku ini.

--no-svg-cover

Jangan guna SVG untuk kulit buku. Guna pilihan ini jika EPUB anda akan diguna dalam peranti yang tidak menyokong format SVG, seperti iPhone atau JetBook Lite. Tanpa pilihan ini, peranti tersebut akan paparkan kulit buku sebagai muka kosong.

--preserve-cover-aspect-ratio

Bila menggunakan kulit hadapan SVG, pilihan ini akan menyebabkan kulit hadapan diskalakan untuk meliputi kawasan skrin yang ada, tetapi masih mengekalkan nisbah bidangnya (nisbah lebar terhadap tinggi). Ini bermaksud akan wujud sempadan putih disisi atau atas dan bawah imej, tetapi imej tidak akan diherotkan. Tanpa pilihan ini imej akan menjadi sedikit herot, tetapi sempadan tidak akan wujud.

--pretty-print

Jika dinyatakan, pemalam output akan cuba cipta output yang boleh dibaca manusia. Mungkin tidak memberi kesan kepada beberapa pemalam output.

--toc-title

Tajuk bagi mana-mana isi kandungan dalaman yang terjana.

PENAMPILAN

Pilihan untuk mengawal penampilan output

--asciiize

Transliterasi aksara unikod menjadi perwakilan ASCII. Guna dengan hati-hati kerana ia akan menggantikan aksara unikod dengan ASCII. Contohnya ia akan ganti "Михаил Горбачёв" dengan "Mikhail Gorbachiov". Dan juga, dalam kes terdapat perwakilan berbilang aksarar (aksara yang dikongsi oleh bahasa Cina dan Jepun) perwakilan berasaskan bahasa antaramuka calibre semasa akan digunakan.

--base-font-size

The base font size in pts. All font sizes in the produced book will be rescaled based on this size. By choosing a larger size you can make the fonts in the output bigger and vice versa. By default, when the value is zero, the base font size is chosen based on the output profile you chose.

--change-justification

Ubah kewajaran teks. Nilai "kiri" tukar semua teks terwajar di dalam sumber menjadi teks terjajar kiri (iaitu. tidak terwajar). Nilai "wajar" tukar semua teks tidak terwajar menjadi terwajar. Nilai "asal" (lalai) tidak mengubah kewajaran fail sumber. Perhatian hanya beberapa format output menyokong kewajaran.

--disable-font-rescaling

Lumpuhkan semua penskalaan semula saiz fon.

--embed-all-fonts

Benamkan setiap fon yang dirujuk dalam dokumen input tetapi sebenarnya tidak dibenam. Ia akan menggelintar fon tersebut dalam sistem anda, dan jika temui, ia akan dibenamkan. Pembenaman hanya berlaku jika format yang anda tukar menyokong fon terbenam, seperti EPUB, AZW3, DOCX atau PDF. Sila pastikan anda mempunyai lesen untuk membenamkan fon tersebut untuk digunakan dalam dokumen ini.

--embed-font-family

Benamkan keluarga fon tertentu ke dalam buku. Ini menyatakan fon "dasar" yang digunakan untuk buku. Jika dokumen input menyatakan fonnya sendiri, ia mungkin membatalkan fon dasar ini. Anda boleh guna pilihan maklumat gaya penapis untuk membuang fon dari dokumen input. Perhatian pembenaman fon hanya berfungsi dengan beberapa format output, biasanya EPUB, AZW3 dan DOCX.

--expand-css

Secara lalai, calibre akan guna kependekan untuk pelbagai sifat CSS seperti margin, pemadatan, sempadan, dll. Pilihan ini akan menyebabkan ia gunakan bentuk penuh. Perhatian CSS sentiasa dikembangkan bila menjana fail EPUB dengan profil output ditetapkan pada salah satu profil Nook kerana Nook tidak dapat kendalikan kependekan CSS.

--extra-css

Sama ada laluan ke lembaran gaya CSS atau CSS mentah. CSS ini akan ditambah ke peraturan gaya dari fail sumber, supaya ia boleh digunakan untuk batalkan peraturan tersebut.

--filter-css

Satu senarai dipisah tanda koma sifat CSS akan dibuang dari semua peraturan gaya CSS. Ia berguna jika kehadiran beberapa maklumat gaya menghalang ia dari dibatalkan oleh peranti anda. Contohnya: font-family,color,margin-left,margin-right

--font-size-mapping

Pemetaan dari nama fon CSS ke saiz fon dalam pt. Contoh penetapan ialah 12,12,14,16,18,20,22,24. Ini merupakan pemetaan untuk saiz xx-small sehinggalah xx-large, dengan saiz akhir merupakan fon amat besar. Algoritma penskalaan semula fon gunakan saiz ini untuk skalakan semula fon secara pintar. Lalai ialah guna pemetaan berdasarkan pada profil output yang anda pilih.

--insert-blank-line

Sisip baris kosong diantara perenggan. Tidak akan berfungsi jika fail sumber tidak guna perenggan (tag <p> atau <div>).

--insert-blank-line-size

Tetapkan tinggi baris kosong yang disisip (dalam em). Tinggi baris diantara perenggan akan menjadi dua kali ganda nilai yang ditetapkan di sini.

--keep-ligatures

Kekalkan ligatur yang hadir di dalam dokumen input. Ligatur ialah penerapan khas bagi pasangan aksara seperti ff, fi, fl dan lain-lain. Kebanyakan pembaca tidak mempunyai sokongan bagi ligatur di dalam fon lalai mereka, jadi mereka tidak dapat diterap dengan betul. Secara lalai, calibre akan jadikan ligatur dalam bentu pasangan aksara biasa berkenaan. Pilihan ini akan dikekalkan.

--line-height

Tinggi baris dalam pt. Kawal jarak diantara baris berturutan teks. Hanya laksana pada unsur yang tidak takrif tinggi baris mereka sendiri. Dalam kebanyakan kes, pilihan tinggi baris minimum adalah lebih berguna. Secara lalai tiada manipulasi tinggi baris dibuat.

--linearize-tables

Sesetengah dokumen direka teruk dengan jadual yang mana ia mengawal bentangan teks dalam halaman. Bila menukar dokumen ini biasanya teks terkeluar dari halaman dan ada artifak lain. Pilihan ini akan mengekstrak kandungan dari jadual dan persembahkannya dalam fesyen linear.

--margin-bottom

Tetapkan margin bawah dalam pts. Lalai ialah 5.0. Tetapan ini adalah kurang dari sifar yang akan menyebabkan tiada margin ditetapkan (tetapan margin dalam dokumen asal akan dikekalkan). Perhatian: Format berorientasikan halmaan seperti PDF dan DOCX mempunyai tetapan margin mereka masing-masing.

--margin-left

Tetapkan margin kiri dalam pts. Lalai ialah 5.0. Tetapan ini adalah kurang dari sifar yang akan menyebabkan tiada margin ditetapkan (tetapan margin dalam dokumen asal akan dikekalkan). Perhatian: Format berorientasikan halmaan seperti PDF dan DOCX mempunyai tetapan margin mereka masing-masing.

--margin-right

Tetapkan margin kanan dalam pts. Lalai ialah 5.0. Tetapan ini adalah kurang dari sifar yang akan menyebabkan tiada margin ditetapkan (tetapan margin dalam dokumen asal akan dikekalkan). Perhatian: Format berorientasikan halmaan seperti PDF dan DOCX mempunyai tetapan margin mereka masing-masing.

--margin-top

Tetapkan margin atas dalam pts. Lalai ialah 5.0. Tetapan ini adalah kurang dari sifar yang akan menyebabkan tiada margin ditetapkan (tetapan margin dalam dokumen asal akan dikekalkan). Perhatian: Format berorientasikan halmaan seperti PDF dan DOCX mempunyai tetapan margin mereka masing-masing.

--minimum-line-height

Tinggi baris minimum, sebagai peratus unsur saiz fon yang dikira. calibre akan pastikan yang mana setiap unsur mempunyai tinggi baris sekurang-kurangnya ikut tetapan ini, tidak menuruti apakah input dokumen tentukan. Tetapkan sifar untuk lumpuhkan. Lalai ialah 120%. Guna tetapan ini dalam keutamaan ke spesifikasi tinggi baru, melainkan anda tahu apa yang anda buat. Contohnya, anda boleh dapat teks "berjarak ganda dua" dengan menetapkannya menjadi 240.

--remove-paragraph-spacing

Buang penjarakan diantara perenggan. Juga tetapkan inden pada perenggan sebanyak 1.5em. Pembuangan penjarakan tidak berfungsi jika fail sumber tidak guna perenggan (tag <p> atau <div>).

--remove-paragraph-spacing-indent-size

Bila calibre membuang baris kosong diantara perenggan, ia tetapkan inden perenggan secara automatik untuk memastikan perenggan mudah dikenalpasti. Pilihan ini mengawal lebar inden tersebut (dalam em). Jika anda tetapkan nilainya negatif, maka inden yang dinyatakan dalam dokumen input akan digunakan, iaitu calibre tidak mengubah indentasinya.

--smarten-punctuation

Tukar petikan, sengkang dan elipsis biasa pada yang setara setepatnya secara tipografi. Untuk perincian, sila rujuk https://daringfireball.net/projects/smartypants

--subset-embedded-fonts

Sebset semua fon terbenam. Setiap fon terbenam dikurangkan hanya untuk mengandungi glif yang diguna dalam dokumen ini. Ia kurangkan saiz fail fon. Berguna jika anda membenamkan fon besar tertentu yang mengandungi banyak glif yang tidak perlu.

--transform-css-rules

Laluan ke fail yang mengandungi peraturan pengubah gaya CSS dalam buku ini. Cara termudah mencipta fail sebegitu adalah dengan menggunakan bestari untuk mencipta peraturan di dalam GUI calibre. Capai ia dalam seksyen "Penampilan->Ubah gaya" bagi dialog pertukaran. Seusai anda mewujudkan peraturan, anda boleh guna butang "Eksport" untuk menyimpannya ke dalam fail.

--unsmarten-punctuation

Tukar petikan, sengkang dan elipsis yang pelik mengikut format piawainya.

PEMPROSESAN HEURISTIK

Ubah suai teks dan struktur dokumen menggunakan corak umum. Dilumpuhkan secara lalai. Guna --enable-heuristics untuk dibenarkan. Tindakan individu boleh dilumpuhkan dengan pilihan --disable-*.

--disable-dehyphenate

Analisis perkataan bersempang menyeluruhi dokumen. Dokumen itu sendiri digunakan sebagai kamus untuk tentukan sama ada tanda sempang seharusnya dikekalkan atau dibuang.

--disable-delete-blank-paragraphs

Buang perenggan kosong dari dokumen bila ia wujud diantara setiap perenggan lain

--disable-fix-indents

Hidupkan identasi yang dicipta dari entiti jarak tidak-henti berbilang ke dalam inden CSS.

--disable-format-scene-breaks

Penanda hentian adegan terjajar kiri adalah dijajar tengah. Ganti hentian adegan lembut yang guna baris kosong berbilang dengan peratusan mengufuk.

--disable-italicize-common-cases

Cari perkataan dan corak umum yang diwakili dengan condong dan kecondongan mereka.

--disable-markup-chapter-headings

Kesan pengepala dan sub pengepala bab. Ubah ia menjadi tag h2 dan h3. Tetapan ini tidak akan hasilkan TOC, tetapi boleh digunakan di dalam konjuksi dengan pengesanan struktur jika mahu membinanya.

--disable-renumber-headings

Cari kemunculan jujukan tag <h1> atau <h2>. Tag dinombor semula untuk menghindari pemisahan ditengah-tengah pengepala bab.

--disable-unwrap-lines

Nyahlilit baris menggunakan tanda baca dan lain-lain tanda pemformatan.

--enable-heuristics

Benarkan pemprosesan heuristik. Pilihan ini mesti ditetapkan untuk mana-mana pemprosesan heuristik untuk dijalankan.

--html-unwrap-factor

Skala yang digunakan untuk menentukan panjang yang mana baris patut tidak dililit. Nilai yang sah adalah desimal diantara 0 hingga 1. Lalai ialah 0.4, sedikit dibawah panjang baris median. Jika hanya beberapa baris di dalam dokumen memerlukan penyahlilitaan, nilai ini patut dikurangkan.

--replace-scene-breaks

Ganti hentian adegan dengan teks yang dinyatakan. Secara lalai, teks dari dokumen input digunakan.

GELINTAR DAN GANTI

Ubahsuai teks dan struktur dokumen menggunakan corak ditakrif pengguna.

--search-replace

Laluan ke fail yang mengandungi ungkapan nalar gelintar dan ganti. Fail mesti mengandungi bari alternatif bagi ungkapan nalar yang diikuti oleh corak penggantian (yang boleh jadi baris kosong). Ungkapan nalar mesti dalam sintaks ungkapan nalar Python dan fail mesti terenkod UTF-8.

--sr1-replace

Penggantian untuk ganti teks yang ditemui dengan sr1-search.

Gelintar corak (ungkapan nalar) yang diganti dengan sr1-replace.

--sr2-replace

Penggantian untuk ganti teks yang ditemui dengan sr2-search.

Gelintar corak (ungkapan nalar) yang diganti dengan sr2-replace.

--sr3-replace

Penggantian untuk ganti teks yang ditemui dengan sr3-search.

Gelintar corak (ungkapan nalar) yang diganti dengan sr3-replace.

PENGESANAN STRUKTUR

Kawal pengesanan-automatik struktur dokumen.

--chapter

Ungkapan XPath untuk mengesan tajuk bab. Lalai ialah dengan menganggap tag <h1> atau <h2> yang mengandungi perkataan "chapter","book","section", "prologue", "epilogue", atau "part" sebahagian dari tajuk bab serta mana-mana tag yang mempunyai class="chapter". Ungkapan digunakan mesti menilai senarai unsur. Untuk lumpuhkan pengesanan bab, guna ungkapan "/". Sila rujuk Tutorial XPath di dalam Panduan Pengguna calibre untuk bantuan lanjut berkenaan penggunaan fitur ini.

--chapter-mark

Nyatakan bagaimana hendak tanda bab yang dikesan. Nilai "pagebreak" akan menyisip hentian halaman sebelum bab. Nilai "rule" akan menyisip satu baris sebelum bab. Nilai "none" akan lumpuhkan penandaan bab dan nilai "both" akan guna kedua-dua hentian halaman dan baris untuk menanda bab.

--disable-remove-fake-margins

Sesetengah dokumen nyatakan margin halaman dengan menyatakan margin kiri dan kanan pada setiap perenggan secara individu. Calibre akan cuba mengesan dan membuang margin ini. Kadangkala, ia menyebabkan pembuangan margin yang tidak sepatutnya dibuang. Dalam situasi ini anda boleh lumpuhkan pembuangan tersebut.

--insert-metadata

Sisip data meta buku pada permulaan buku. Ia berguna jika pembaca e-buku anda tidak menyokong papar/gelintar data meta secara langsung.

--page-breaks-before

Ungkapan XPath. Hentian halaman disisip sebelum unsur yang dinyatakan. Untuk lumpuhkan penggunaan ungkapan: /

--prefer-metadata-cover

Guna kulit hadapan yang dikesan dari fail sumber dalam keutamaan ke kulit hadapan yang dinyatakan.

--remove-first-image

Buang imej pertama dari e-buku input. Berguna jika dokumen input mempunyai imej kulit buku yang tidak dikenalpasti sebagai kulit buku. Dalam situasi ini, jika anda tetapkan kulit buku dalam calibre, dokumen output akan mempunyai dua imej kulit buku jika anda tidak nyatakan pilihan ini.

--start-reading-at

Ungkapan XPath untuk mengesan lokasi dalam dokumen untuk mula membaca. Sesetengah program membaca e-buku (umumnya Kindle) gunakan lokasi ini sebagai kedudukan untuk membuka buku. Sila rujuk tutorial XPath di dalam Panduan Pengguna calibre untuk bantuan lanjutan berkenaan penggunaan fitur ini.

ISI KANDUNGAN

Kawal penjanaan automatik Isi Kandungan. Secara lalai, jika fail sumber mempunyai Isi Kandungan, ia akan digunakan dalam keutamaan ke yang terjana secara automatik.

Bila mencipta TOC dari pautan dalam dokumen input, benarkan masukan berganda, iaitu benarkan lebih dari satu masukan dengan teks yang sama, yang mana ia menuju ke lokasi yang berbeza.

--level1-toc

Ungkapan XPath yang menyatakan semua tag perlu ditambah ke dalam Senarai Kandungan pada aras satu. Jika ia dinyatakan, ia mendahului lain-lain bentuk auto-pengesanan. Sila rujuk Tutorial XPath dalam Panduan Pengguna calibre untuk lihat contoh.

--level2-toc

Ungkapan XPath yang menyatakan semua tag perlu ditambah ke dalam Senarai Kandungan pada aras dua. Setiap masukan ditambah di bawah masukan aras satu sebelum ini. Sila rujuk Tutorial XPath dalam Panduan Pengguna calibre untuk lihat contoh.

--level3-toc

Ungkapan XPath yang menyatakan semua tag perlu ditambah ke dalam Senarai Kandungan pada aras tiga. Setiap masukan ditambah di bawah masukan aras dua sebelum ini. Sila rujuk Tutorial XPath dalam Panduan Pengguna calibre untuk lihat contoh.

Bilangan pautan maksimum disisip ke dalam TOC. Tetapkan 0 untuk lumpuhkan. Lalai ialah: 50. Pautan hanya ditambah ke TOC jika kurang dari ambang bilangan bab telah dikesan.

--no-chapters-in-toc

Jangan tambah bab dikesan-sendiri ke Isi Kandungan.

--toc-filter

Buang masukan dari Isi Kandungan yang mana tajuk sepadan dengan ungkapan nalar yang dinyatakan. Masukan yang sepadan dan semua anaknya akan dibuang.

--toc-threshold

Jika lebih sedikit berbanding bilangan bab ini dikesan, maka pautan ditambah ke Isi Kandungan. Lalai: 6

--use-auto-toc

Biasanya, jika fail sumber sudah mempunyai Senarai Kandungan, ia digunakan dalam keutamaan untuk auto-jana. Dengan pilihan ini, auto-jana sentiasa digunakan.

DATA META

Pilihan untuk tetapkan data meta dalam output

--author-sort

Rentetan yang digunakan bila mengisih ikut pengarang.

--authors

Tetapkan pengarang. Pengarang berbilang seharusnya dipisah dengan tanda ampersand.

--book-producer

Tetapkan pengeluar buku.

--comments

Tetapkan keterangan e-buku.

--cover

Tetapkan kulit hadapan fail atau URL yang dinyatakan.

--isbn

Tetapkan ISBN buku.

--language

Tetapkan bahasa.

--pubdate

Tetapkan tarikh penerbitan (dianggap dalam zon waktu setempat, melainkan zon waktu dinyatakan secara eksplisit)

--publisher

Tetapkan penerbit e-buku.

--rating

Tetapkan penarafan. Seharusnya nombor diantara 1 hingga 5.

--read-metadata-from-opf, --from-opf, -m

Baca data meta dari fail OPF yang dinyatakan. Data meta dibaca dari fail ini akan membatalkan mana-mana data meta dalam fail sumber.

--series

Tetapkan siri e-buku ini berasal.

--series-index

Tetapkan indeks buku dalam siri ini.

--tags

Tetapkan tag untuk buku. Seharusnya senarai dipisah dengan tanda koma.

--timestamp

Tetapkan setem masa buku (tiada lagi digunakan)

--title

Tetapkan tajuk.

--title-sort

Versi tajuk yang digunakan untuk pengisihan.

NYAHPEPIJAT

Pilihan untuk bantu dengan menyahpepijat pertukaran

--debug-pipeline, -d

Simpan output dari tahap berlainan bagi penukaran talian paip ke direktori yang dinyatakan. Berguna jika anda tidak pasti pada tahap manakah proses penukaran yang mana berlakunya pepijat.

--verbose, -v

Aras kejelaan. Nyatakan berapa kali untuk lebih kejelaan. Menyatakan dua kali akan hasilkan kejelaan penuh, sekali kejelaan sederhana dan sifar paling kurang kejelaan.